Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo

Sveučilišni studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti primjenom bolonjskog sustava organiziran je prema modelu 3+2 te se sastoji od trogodišnjeg prijediplomskog studija i dvogodišnjeg diplomskog studija novinarstva. Trogodišnji prijediplomski studij (6 semestara) Novinarstvo nosi 180 ECTS-a, a njegovim završetkom stječe se titula sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) novinarstva. Stjecanje 180 ECTS-a nužan su uvijet za upis diplomske razine studija novinarstva. 

Tijekom prve tri godine studenti/ce novinarstva usvajaju sva relevantna znanja i vještine za profesionalni rad u redakcijama različitih medija, u javnoj komunikaciji te svim službama koje zahtijevaju stručnjake na području politike, medija ili odnosa s javnošću. Nakon završetka studija moguće je zapošljavanje u redakcijama različitih medija kao urednici, novinari, fotoreporteri, redaktori, u službama informiranja, službama odnosa s javnošću, u organizaciji državne uprave ili u različitim tvrtkama kao glasnogovornici i sl.

Studenti/ce se upoznaju s osnovama radija, televizije, pisanja za novine i odnosa s javnošću, a osim općenitog uvoda u novinarstvo, prijediplomska nastava studentima pruža i odabir dva od pet specijaliziranih usmjerenja na 3. godini: Tisak, Radio, Televizija, Odnosi s javnošću i Novi mediji, koji nisu u obliku praktične nastave već teorijska nadogradnja temeljnih novinarskih predmeta. 

Postupak završetka prijediplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e kod završetka prijediplomskog studija u studentsku referadu donijeti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-icu) - u slučaju izgubljene studentske iskaznice u referadi se popunjava obrazac o gubitku
 2. Potvrdu iz knjižnice da su sve knjige vraćene (neovisno o tome da li su knjige posuđivane ili ne)
 3. Popunjene formulare, koji se preuzimaju u studentskoj referadi:
  • Anketni upitnik za studentice i studente koji su završili prijediplomski studij
  • Anketa Središnjeg prijavnog ureda
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • iznos od 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB studenta/ice
  • Opis plaćanja: troškovi izdavanja diplome SPSN/SPSP (ovisno koji je studij završen)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (253035)
- 30
30S
1
6.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (253032)
Beck, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Pisanje za medije 1 (253044)
- 0
1
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (252740)
Janković, G.
- 30
30TJ
1
6.0 Uvod u komunikacije (253031)
Krajina, Z.
- 60
30P+30S
1
6.0 Uvod u novinarstvo (253030)
Majstorović Jedovnicki, D.
- 60
30P+30S
1
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
60
60A
1
7.0 Constitutional Law of the European Union (134272)
Goldner Lang, I.
- 56
28P+28S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Economics of European Integration (134270)
Vujčić, B.; Boromisa, A.
- 56
28P+28S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
60A
1
7.0 Politics and Political System of the EU (134271)
Vidačak, I.
- 56
28P+28S
1
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
- 60
30P+30S
1
5.0 Moderna i suvremena povijest Europe: politika, društvo, ideje (252744)
Đurašković, S.
- 60
30P+30S
1, 3
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Statistika (103589)
Širinić, D.
60
30P+30A
1
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Zgurić, B.; Matan, A.
60
30P+30S
1, 3
8.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (252730)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 1 (253036)
- 60
30P+30S
1
4.0 Francuski jezik za novinare 1 (253039)
- 60
30P+30S
1
4.0 Njemački jezik za novinare 1 (253038)
- 60
30P+30S
1
4.0 Talijanski za novinare 1 (253159)
- 60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mediji i javnost (253041)
- 60
30P+30S
2
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (252821)
Janković, G.
- 30
30TJ
2
6.0 Uvod u medijske sustave (253043)
- 60
30P+30S
2
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Digitalna propaganda i dezinformacije (263565)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
60
60A
2
7.0 EU Internal Market Law (134278)
Carević, M.
- 56
28P+28S
2
7.0 European Political Thought: Liberalism and Nationalism (134268)
Kurelić, Z.
- 56
28P+28S
2
7.0 EU socio-economic governance and the green transition (255367)
Munta, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Gender and Politics (241155)
Šinko, M.
60
60A
2
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
60A
2
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
60
30P+30S
2
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
60
30P+30S
2
5.0 Politics of History (241154)
Đurašković, S.
- 60
60A
2
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
60A
2
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Povijest vijesti (103574)
60
30P+30S
2
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Sjeverna Afrika u međunarodnim odnosima (252822)
Zgurić, B.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 2 (253045)
- 60
30P+30S
2
4.0 Francuski jezik za novinare 2 (253047)
- 60
30P+30S
2
4.0 Njemački jezik za novinare 2 (253046)
- 60
30P+30S
2
4.0 Talijanski za novinare 2 (253165)
- 60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 2 (253048)
- 30
30S
3
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove televizije (55492)
Blažević, N.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
3
2.5 Pisanje za medije 2 (253074)
- 0
3
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (253023)
Janković, G.
- 30
30TJ
3
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Moderna i suvremena povijest Europe: politika, društvo, ideje (252744)
Đurašković, S.
- 60
30P+30S
1, 3
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Politička ekonomija (55496)
Henjak, A.; Grdešić, M.
60
30P+30S
3
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
60
30P+30S
1, 3
6.0 Politički sustav Hrvatske (253018)
Čular, G.; Baričević, V.
- 60
30P+30S
3
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Zgurić, B.; Matan, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 3 (253049)
- 60
30P+30S
3
4.0 Francuski jezik za novinare 3 (253051)
- 60
30P+30S
3
4.0 Njemački jezik za novinare 3 (253050)
- 60
30P+30S
3
4.0 Talijanski za novinare 3 (253167)
- 60
30P+30S
3
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
60
30P+30S
4
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
60
30P+30S
4
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
60
30P+30S
4
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (253028)
Janković, G.
- 30
30TJ
4
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička sociologija (55502)
60
30P+30S
4
7.0 Povijest političkih ideja (253024)
Vujeva, D.; Ribarević, L.
- 60
30P+30S
4
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Sjeverna Afrika u međunarodnim odnosima (252822)
Zgurić, B.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
30P+30S
4
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 4 (253052)
- 60
30P+30S
4
4.0 Francuski jezik za novinare 4 (253054)
- 60
30P+30S
4
4.0 Njemački jezik za novinare 4 (253053)
- 60
30P+30S
4
4.0 Talijanski za novinare 4 (253168)
- 60
30P+30S
4
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Lučev, J.; Brkić, L.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Stručna praksa 1 (253055)
- 30
30A
5
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska povijest Hrvatske od 19. stoljeća (253029)
Petak, Z.; Lučev, J.
- 60
30P+30S
5
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.; Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
5
5.0 Komparativni politički sustavi (55456)
Šinko, M.
60
30P+30S
5
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
60
30P+30S
5
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
- 60
30P+30S
5
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
60
30P+30S
5
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
60
30P+30S
5
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
60
30P+30S
5
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
60
30P+30S
5
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
60
30P+30S
5
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
5
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
60
30P+30S
5
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Blažević, N.
60
30P+30S
5
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Širinić, D.
60
30P+30S
5
5.0 Znanost o upravljanju (55567)
Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
5
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Vučković, M.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
60
30P+30A
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Nenadić, I.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska etika (55473)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
6
2.5 Stručna praksa 2 (253056)
- 30
30A
6
5.0 Završni rad (253075)
- 125
125A
6
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
60
30P+30S
6
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
60
30P+30S
6
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
60
30P+30S
6
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
60
30P+30S
6
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
60
30P+30S
6
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
6
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
60
30P+30S
6
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
6
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
6
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
60
30P+30S
6
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
60
30P+30S
6
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
60
30P+30S
6
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
60
30P+30A
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 1 (253035)
- 30
30S
1
6.0 Hrvatski jezik i novinarska stilistika (253032)
Beck, B.
- 60
30P+30S
1
2.5 Pisanje za medije 1 (253044)
- 0
1
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (252740)
Janković, G.
- 30
30TJ
1
6.0 Uvod u komunikacije (253031)
Krajina, Z.
- 60
30P+30S
1
6.0 Uvod u novinarstvo (253030)
Majstorović Jedovnicki, D.
- 60
30P+30S
1
ECTS Izborni GS-1
=> Izborni predmet GS 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Comparative Political Systems (160514)
Šinko, M.
60
60A
1
7.0 Constitutional Law of the European Union (134272)
Goldner Lang, I.
- 56
28P+28S
1
7.0 Croatia in International Economic Relations (228480)
Lučev, J.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Economics of European Integration (134270)
Vujčić, B.; Boromisa, A.
- 56
28P+28S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
5.0 Interest Groups and Lobbying in the European Union (213811)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Media and Violence (143623)
Kanižaj, I.
- 60
60A
1
7.0 Politics and Political System of the EU (134271)
Vidačak, I.
- 56
28P+28S
1
5.0 Politics and Society in Southeast Europe (103560)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Pop politics (116179)
Grbeša-Zenzerović, M.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
5.0 Theories of Nationalism (116143)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni NOV 1-1
=> Izborni predmet NOV 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Kratke novinarske forme (227539)
- 60
30P+30S
1
5.0 Moderna i suvremena povijest Europe: politika, društvo, ideje (252744)
Đurašković, S.
- 60
30P+30S
1, 3
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Statistika (103589)
Širinić, D.
60
30P+30A
1
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Zgurić, B.; Matan, A.
60
30P+30S
1, 3
8.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (252730)
Kursar, T.; Matan, A.
- 60
30P+30S
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik (novinari) 1-1
=> Strani jezika novinari (1. semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 1 (253036)
- 60
30P+30S
1
4.0 Francuski jezik za novinare 1 (253039)
- 60
30P+30S
1
4.0 Njemački jezik za novinare 1 (253038)
- 60
30P+30S
1
4.0 Talijanski za novinare 1 (253159)
- 60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mediji i javnost (253041)
- 60
30P+30S
2
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (252821)
Janković, G.
- 30
30TJ
2
6.0 Uvod u medijske sustave (253043)
- 60
30P+30S
2
ECTS Izborni GS-2
=> Izborni predmet GS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Digitalna propaganda i dezinformacije (263565)
Grbeša-Zenzerović, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Electoral Systems (143646)
Raos, V.
60
60A
2
7.0 EU Internal Market Law (134278)
Carević, M.
- 56
28P+28S
2
7.0 European Political Thought: Liberalism and Nationalism (134268)
Kurelić, Z.
- 56
28P+28S
2
7.0 EU socio-economic governance and the green transition (255367)
Munta, M.
- 60
30P+30S
2
5.0 Gender and Politics (241155)
Šinko, M.
60
60A
2
7.0 Media and Diversity (143619)
Vilović, G.
- 60
60A
2
7.0 Media and the City (103557)
Krajina, Z.
60
30P+30S
2
5.0 Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism (164170)
Havel, B.
60
30P+30S
2
5.0 Politics of History (241154)
Đurašković, S.
- 60
60A
2
7.0 Regional Comparative Studies: Bosnia and Herzegovina, state and politics (233900)
Raos, V.
- 60
60A
2
ECTS Izborni NOV 1-2
=> Izborni predmet NOV 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Mediji i nasilje (115985)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
2
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Povijest vijesti (103574)
60
30P+30S
2
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Sjeverna Afrika u međunarodnim odnosima (252822)
Zgurić, B.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2, 4
ECTS Strani jezik (novinari) 1-2
=> Strani jezik novinari (2 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 2 (253045)
- 60
30P+30S
2
4.0 Francuski jezik za novinare 2 (253047)
- 60
30P+30S
2
4.0 Njemački jezik za novinare 2 (253046)
- 60
30P+30S
2
4.0 Talijanski za novinare 2 (253165)
- 60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Akademsko pisanje 2 (253048)
- 30
30S
3
5.0 Osnove radija (55490)
Mučalo, M.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove televizije (55492)
Blažević, N.
60
30P+30S
3
5.0 Osnove tiskanih medija (55493)
Kanižaj, I.
60
30P+30S
3
2.5 Pisanje za medije 2 (253074)
- 0
3
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (253023)
Janković, G.
- 30
30TJ
3
ECTS Izborni NOV 2-1
=> Izborni predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antička i srednjovjekovna politička filozofija (55416)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Epistemologija i politika (55429)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Hrvatska politika: akteri i procesi (55444)
Baričević, V.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Moderna i suvremena povijest Europe: politika, društvo, ideje (252744)
Đurašković, S.
- 60
30P+30S
1, 3
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Politička ekonomija (55496)
Henjak, A.; Grdešić, M.
60
30P+30S
3
5.0 Politička geografija i geopolitika / e-kolegij (142867)
Zorko, M.
60
30P+30S
1, 3
6.0 Politički sustav Hrvatske (253018)
Čular, G.; Baričević, V.
- 60
30P+30S
3
5.0 Političko odlučivanje (55510)
Petek, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Političko vodstvo i demokracija (169473)
Nikić Čakar, D.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
5.0 Teorije i politike mira (115992)
Zgurić, B.; Matan, A.
60
30P+30S
1, 3
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1, 3
ECTS Strani jezik novinari 2-1
=> Strani jezik novinari (3 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 3 (253049)
- 60
30P+30S
3
4.0 Francuski jezik za novinare 3 (253051)
- 60
30P+30S
3
4.0 Njemački jezik za novinare 3 (253050)
- 60
30P+30S
3
4.0 Talijanski za novinare 3 (253167)
- 60
30P+30S
3
ECTS Temeljni opći NOV 2-1
=> Temeljni opći predmet NOV 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Pisanje za novine (55494)
60
30P+30S
4
5.0 Radijsko novinarstvo (55535)
Mučalo, M.
60
30P+30S
4
5.0 Televizijsko novinarstvo (55551)
60
30P+30S
4
1.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (253028)
Janković, G.
- 30
30TJ
4
ECTS Izborni NOV 2-2
=> Izborni predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demokracija i civilno društvo (55417)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Država i ustav (55419)
Špehar, H.
60
30P+30S
2, 3, 4
5.0 Novovjekovna politička filozofija (55475)
Kulenović, E.; Cvijanović, H.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Održivi razvoj i društvene inovacije (213809)
Vidović, D.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Osnove nacionalne sigurnosti (55489)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička socijalizacija i političko obrazovanje (55501)
Šalaj, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Politička sociologija (55502)
60
30P+30S
4
7.0 Povijest političkih ideja (253024)
Vujeva, D.; Ribarević, L.
- 60
30P+30S
4
5.0 Rod i politika (227538)
Šinko, M.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Sjeverna Afrika u međunarodnim odnosima (252822)
Zgurić, B.
- 60
30P+30S
2, 4
5.0 Sociologija hrvatskog društva (55539)
Vidović, D.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremena hrvatska politička povijest (55541)
Đurašković, S.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Suvremene civilizacije (55543)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Svjetska politička povijest (1920.-1960.) (55548)
Picula, B.
60
30P+30S
2, 4
5.0 Uvod u internetsko novinarstvo (227540)
Beck, B.
- 60
30P+30S
4
ECTS Strani jezik novinari 2-2
=> Strani jezik novinari (4 semestar)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik za novinare 4 (253052)
- 60
30P+30S
4
4.0 Francuski jezik za novinare 4 (253054)
- 60
30P+30S
4
4.0 Njemački jezik za novinare 4 (253053)
- 60
30P+30S
4
4.0 Talijanski za novinare 4 (253168)
- 60
30P+30S
4
ECTS Temeljni opći NOV 2-2
=> Temeljni opći predmet NOV 4. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodna politička ekonomija (55464)
Lučev, J.; Brkić, L.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Stručna praksa 1 (253055)
- 30
30A
5
ECTS Izborni NOV 3-1
=> Izborni predmet NOV 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomska povijest Hrvatske od 19. stoljeća (253029)
Petak, Z.; Lučev, J.
- 60
30P+30S
5
5.0 Javne politike (55453)
Petak, Z.; Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
5
5.0 Komparativni politički sustavi (55456)
Šinko, M.
60
30P+30S
5
5.0 Međunarodna sigurnost (55465)
Tatalović, S.
60
30P+30S
5
5.0 Novinarski istraživački laboratorij (213814)
- 60
30P+30S
5
5.0 Politička psihologija (55500)
Blanuša, N.
60
30P+30S
5
5.0 Političke stranke (55505)
Čular, G.
60
30P+30S
5
5.0 Politički sustavi srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (169911)
Boban, D.
60
30P+30S
5
5.0 Politike povijesti (55513)
Đurašković, S.
60
30P+30S
5
5.0 Povijest hrvatskih političkih ideja (55515)
Cipek, T.
60
30P+30S
5
5.0 Regionalne komparativne studije: Latinska Amerika (103562)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
5
5.0 Teorije međunarodnih odnosa (55554)
Popović, P.
60
30P+30S
5
5.0 Umijeće intervjua (187302)
Blažević, N.
60
30P+30S
5
5.0 Uvod u komparativnu politiku (55558)
Širinić, D.
60
30P+30S
5
5.0 Znanost o upravljanju (55567)
Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
5
5.0 Socijalna psihologija (55538)
Blanuša, N.
60
30P+30S
1, 3, 5
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 5 semsetar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode i tehnike novih medija (92679)
Vučković, M.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 5 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću (103566)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
5
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici televizijskog izražavanja (132409)
Perišin, T.
60
30P+30A
5
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 5. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Oblici novinskog izražavanja (132407)
Beck, B.
60
30P+30A
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Medijske politike i medijska regulacija (131742)
Nenadić, I.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska etika (55473)
Majstorović Jedovnicki, D.
60
30P+30S
6
2.5 Stručna praksa 2 (253056)
- 30
30A
6
5.0 Završni rad (253075)
- 125
125A
6
ECTS Izborni NOV 3-2
=> Izborni predmet NOV 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike (103553)
Petković, K.
60
30P+30S
6
5.0 Ekonomska politika Hrvatske (55420)
Brkić, L.
60
30P+30S
6
5.0 Euroatlantske integracije (55430)
Barić, R.
60
30P+30S
6
5.0 Globalna i komparativna politička ekonomija (55441)
Grdešić, M.
60
30P+30S
6
5.0 Javne financije (55452)
Petak, Z.
60
30P+30S
6
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
6
5.0 Novi autoritarni sustavi: Rusija i postsovjetski prostor (103559)
Boban, D.
60
30P+30S
6
5.0 Novinarska profesija: propisi i praksa (187300)
60
30P+30S
6
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
6
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
6
5.0 Posebne javne politike (55514)
Petek, A.
60
30P+30S
6
5.0 Suvremeni geopolitički problemi / e-kolegij (142874)
Zorko, M.
60
30P+30S
6
5.0 Teorija države (131736)
Ribarević, L.
60
30P+30S
6
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
=> Usmjerenje NOVI MEDIJI nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (92617)
Bebić, D.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
=> Usmjerenje ODNOSI S JAVNOŠĆU nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Tehnike odnosa s javnošću (55549)
Skoko, B.; Jakopović, H.
60
30P+30S
6
ECTS Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TELEVIZIJA nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Televizijska redakcija (132412)
Perišin, T.
60
30P+30A
6
ECTS Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
=> Usmjerenje TISAK nov. 6. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Novinska redakcija (132410)
Kanižaj, I.
60
30P+30A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj