Jezik | Language: HRV ENG
Demokracija i civilno društvo
Šifra: 55417
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj
Izvođači: Berto Šalaj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je nastave na kolegiju Demokracija i civilno društvo upoznati studente s konceptima demokracije i civilnog društva. Demokracija i civilno društvo predstavljaju dva možda i najpropulzivnija koncepta u suvremenoj politološkoj literaturi. S obzirom da će kolegij, kao izborni, biti pozicioniran u prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija, on će predstavljati svojevrsni uvod u izučavanje tih dvaju koncepata. Kao takav kolegij bi trebao studentima omogućiti osnovni uvid u te koncepte i olakšati im detaljnije izučavanje koje se događa na drugim kolegijima. Kolegij je strukturiran u tri veće cjeline. U prvoj cjelini obrađuju se različiti modeli demokracije. U drugom dijelu kolegija tematizira se koncept civilnoga društva, pri čemu je glavni cilj studente upoznati sa suvremenim razumijevanjem civilnog društva u politološkoj literaturi. Treći dio kolegija usredotočuje se na odnos tih dvaju koncepata, pri čemu se nastoji pokazati kako, s jedne strane, dizajn demokratskih institucija i instituta predstavlja okvir za razvoj civilnog društva, a, s druge strane, civilno društvo utječe na djelotvornost funkcioniranja demokracije.
Literatura:
  1. Robert Dahl; Demokracija i njezini kritičari; Nakladno istraživački zavod Politička kultura (1999)
2. semestar
Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski studij politologije
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij politologije

4. semestar
Izborni NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski studij politologije
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij politologije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 29. 5. 2017. u 10:31
Berto Šalaj
Objavljeno: 23. 5. 2017. u 18:26
Berto Šalaj
Objavljeno: 11. 4. 2017. u 17:21
Berto Šalaj

Raspored termina polaganja 1. kolokvija iz predmeta „Demokracija i civilno društvo“

Kolokvij će obuhvatiti sadržaje predavanja na susretima od 1. do 5.

S mogućim pitanjima u vezi održavanja 1. kolokvija studenti se mogu obratiti predmetnom nastavniku na slijedeću e-mail adresu: bsalaj@fpzg.hr

Prvi kolokvij iz ovoga kolegija održati će se 18. travnja 2017. godine (dvorana B) prema slijedećem rasporedu:

I grupa (10,30 sati)

Anđelković, Eugen

Babić, Dario

Babić, Mislav

Barišić, Zdravko

Bedeković, Ivana

Begovac, Pavao

Bešić, Ivona

Brković, Anja

Budinski, Dora

Burić, Filip

Culi, Ana

Čepo, Antonija

Čobanov, Ana

Čubrić, Jelena

Čuturić, Monika

Domini, Marko

Đuračić, Doris

Đuričić, Domagoj

Eldić, Leonard

Fališevac, Antonia

Filipović, Marijana

Franjković, Romana

Friščić, Larisa

Galinović, Dino

Horvat, Lovro

Horvat, Marlena

Horvat, Svjetlana

Huzjak, Iris

Huzjak, Karlo

Ivanek, Mateo

Jeremić, Dora

Jukić, Katarina

Kasalo, Ena

Kaznačić, Vido

Kiš, Jakov

Klarić, Tena

Klišenić, Katarina

Kolak, Augustina

Kovačević, Tin

Kravaršćan, Karla

Krolo, Dora

Kunej, Lana

 

II grupa (11,15 sati)

Lasić, Ivan

Laškarin, Dora-Margarita

Lender, Lara

Lozo, Martina

Lukavečki, Lovro

Macan, Donatela

Marijanović, Jakov

Marin, Emanuela

Marin, Roko

Meštrović, Dora

Miholjević, Frano

Mišić, Mia

Mišković, Marija

Mlinarić, Katarina

Mujan, Iva

Nakić, Tonka

Novak, Dora

Oraić Franc, Megan

Pajtak, Marija

Pamuković, Antea

Pavlić Marinović, Sonja

Pavlović, Helena

Pavlović, Zrinko

Petelin, Valentina

Polšak, Dino

Potz, Tin

Puš, Domagoj

Razum, Sara

Siročić, Antonela

Stepanić, Domagoj

Stojanović, Ivan

Stojanović, Petra

Sudec, Mia

Sušić, Josipa

Šajatović, David

Šević, Lara

Šimunović, Ivona

Šulentić, Lucija

Tomljanović, Monika

Ursić, Petra

Vidak, Aneta

Volarić, Iris

Vrabelj, Silvija

Vuksan-Ćusa, Bartul

Zgrebec, Ana

Zovko, Matea

Zvonar, Martina