Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjeci na Fakultetu političkih znanosti

Organizacija znanstveno-nastavnog ili stručno-nastavnog rada provodi se u okviru znanstvenih odsjeka. Odsjeci brinu za razvoj znanosti, odnosno struke i nastave te svojih članova, naročito asistenata i viših asistenata.  U tu svrhu razvijaju prijedloge i prate provedbu programa studija, izvedbenih planova nastave i kadrovskog razvoja iz svog djelokruga. Pored toga, odsjeci Fakultetskom vijeću predlažu izbor članova stručnih povjerenstava za izbor u zvanja iz svojih djelokruga te članove povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija. Na Fakultetu djeluje 9 znanstvenih odsjeka.

 

 

 

Hrvatska politika

 

 

Strateško komuniciranje

 

 

Međunarodni odnosi i sigurnosne studije

 

 

 

Javne politike, menadžment i razvoj

 

 

Komparativna politika

 

 

Politička i socijalna teorija

 

 

 

Mediji i komunikacija

 

 

Novinarstvo i medijska produkcija

 

 

Strani jezici, pedagoška i kineziološka edukacija