Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dokumenti

Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

Cilj specijalističkog studija Vanjska politika i diplomacija je podizanje razine obrazovanja onih koji na bilo koji način - akademski, praktično-politički, analitički, diplomatski, kao novinari i javni djelatnici - dolaze u dodir s pitanjima globalizacije, hrvatske vanjske politike i diplomacije. S jedne strane, studij će omogućiti daljnju specijalizaciju recentno diplomiranim studentima političkih znanosti i drugih srodnih disciplina, te će biti dobra priprema za daljnje studiranje, na doktorskoj razini. S druge strane, onima koji nemaju akademske ambicije, ali u svom poslu trebaju specifična znanja o pojedinim pitanjima vanjske i globalne politike, omogućit ćemo stjecanje takvih znanja.

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij politologije, Odsjek za međunarodne odnose i sigurnosne studije

Voditeljica studija:

 

 

 Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

 Kontakt: 

 

 

 

Zamjenik voditeljice studija:

 

 

 Doc. dr. sc. Borna Zgurić

 Kontakt: 

 

 

 

 
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Polaznici koji završe studij osposobljeni su za analitički rad praćenja vanjske politike i diplomacije; za analizu pojedinih vanjskih politika i njihovog utjecaja na međunarodni politički i ekonomski položaj suvremenih država. Oni se mogu zapošljavati u službama pri zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, u državnoj upravi, diplomaciji, u regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, u pregovaračkim timovima, u nacionalnim i međunarodnim lobističkim organizacijama, u masovnim medijima kao specijalizirani analitičari politika pojedinih zemalja odnosno međunarodne politike, te u poduzećima koja posluju s inozemstvom ili imaju ambicije da prošire svoje poslove globalno. Također, mogu nastaviti studij na višoj, odnosno doktorskoj razini.

Akademski naziv koji se stječe završetkom Studija

Zvanje koje studenti stječu je specijalist(ica) u polju politologije, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

 

 


Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate učitati na dan obrane na poveznici.*
  Ako ne možete pristupiti aplikaciji na poveznici, pošaljite na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr
  1.    Završnu verziju rada u PDF/A formatu
  2.    Word dokument sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku;
  3.    Ispunjenu, vlastoručno potpisanu i skeniranu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskih radova.

*Upute za učitavanje rada:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.

Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
30A
1
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
30P
1
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.; Lapaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
20P
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike - razlika (260885)
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
30P
2
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
30P
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
20P
2
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove suvremene diplomacije - razlika (260886)
- 30
30P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
20P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
30A
1
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
30P
1
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.; Lapaš, D.
- 20
20P
1
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
20P
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike (103572)
Popović, P.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u studij međunarodne politike - razlika (260885)
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
30P
2
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
30P
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Lobiranje (92665)
Vidačak, I.
- 20
20A
2
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
20P
2
5.0 Osnove suvremene diplomacije / e-kolegij (142864)
Luša, Đ.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove suvremene diplomacije - razlika (260886)
- 30
30P
2
4.0 Upravljanje brandovima (92747)
Skoko, B.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
4.0 Vojna diplomacija Republike Hrvatske (92757)
Kos-Stanišić, L.; Luša, Đ.
- 20
20P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj