Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dokumenti

Specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

 

Cilj specijalističkog studija Vanjska politika i diplomacija je podizanje razine obrazovanja onih koji na bilo koji način - akademski, praktično-politički, analitički, diplomatski, kao novinari i javni djelatnici - dolaze u dodir s pitanjima globalizacije, hrvatske vanjske politike i diplomacije. S jedne strane, studij će omogućiti daljnju specijalizaciju recentno diplomiranim studentima političkih znanosti i drugih srodnih disciplina, te će biti dobra priprema za daljnje studiranje, na doktorskoj razini. S druge strane, onima koji nemaju akademske ambicije, ali u svom poslu trebaju specifična znanja o pojedinim pitanjima vanjske i globalne politike, omogućit ćemo stjecanje takvih znanja.

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Studij politologije, Odsjek za međunarodne odnose i sigurnosne studije

Voditeljica studija:

 

 

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

Kontakt: 

 

 

 

Zamjenik voditeljice studija:

 

 

Dr. sc. Borna Zgurić

Kontakt: 

 

 

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Polaznici koji završe studij osposobljeni su za analitički rad praćenja vanjske politike i diplomacije; za analizu pojedinih vanjskih politika i njihovog utjecaja na međunarodni politički i ekonomski položaj suvremenih država. Oni se mogu zapošljavati u službama pri zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, u državnoj upravi, diplomaciji, u regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, u pregovaračkim timovima, u nacionalnim i međunarodnim lobističkim organizacijama, u masovnim medijima kao specijalizirani analitičari politika pojedinih zemalja odnosno međunarodne politike, te u poduzećima koja posluju s inozemstvom ili imaju ambicije da prošire svoje poslove globalno. Također, mogu nastaviti studij na višoj, odnosno doktorskoj razini.

Akademski naziv koji se stječe završetkom Studija

Zvanje koje studenti stječu je sveučilišni specijalist(ic)a u polju politologije, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

 

 


Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
30A
1
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
30P
1
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
30P
2
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
30P
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
20P
2
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Globalna politika (92631)
Kotarski, K.; Mikac, R.
- 30
30A
1
6.0 Politika globalnih ekonomskih odnosa (92715)
Brkić, L.; Lučev, J.
- 30
30P
1
4.0 Seminarski rad 1 (92730)
- 20
20S
1
ECTS Izborni VPD1
=> Izborni predmet VPD 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Diplomatsko komuniciranje (92616)
Leinert-Novosel, S.
- 20
20P
1
4.0 Politika EU prema Latinskoj Americi i Karibima (92714)
Kos-Stanišić, L.
- 20
20P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminarski rad 2 (180810)
- 20
20S
2
6.0 Svjetski diplomatski odnosi u prvoj polovici 20. stoljeća (192659)
Popović, P.
- 30
30P
2
6.0 Transatlantski odnosi (92746)
Cvrtila, V.
- 30
30P
2
12.0 Završni poslijediplomski rad (180877)
- 30
30A
2
ECTS Izborni VPD 2
=> Izborni predmet VPD 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Neutralnost u međunarodnim odnosima (210796)
Grlić Radman, G.
- 20
20P
2
4.0 Osnove diplomatskog i konzularnog prava (92696)
Seršić, M.
- 20
20P
2
4.0 Vanjska politika i diplomacija SAD u novom svjetskom poretku (227264)
Luša, Đ.
- 20
20P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj