Jezik | Language: HRV ENG
Javne financije
Šifra: 55452
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS PREDMETA: Cilj nastave je uvodni studij javnih financija u kombinaciji s onime što se u političkoj znanosti naziva politikom proračunskog procesa. Riječ je, naime, o predmetu koji s jedne strane spada u ekonomsku znanost - budući da javne financije spadaju u skupinu financijskih disciplina, poput monetarnih financija, međunarodnih financija, poslovnih financija, financijskih institucija i tržišta. S druge strane, na predmet se redovito nailazi na studiju političke znanosti, gdje se, osim pod nazivom javne financije, pojavljuje i kao politika proračunskog procesa, politika budžetiranja, politika javnog sektora i slično. Neovisno o nazivu pod kojim se izvodi riječ je o predmetu koji obrađuje aktivnosti države vezane za pribavljanje prihoda i izvršenje javnih rashoda.

U predmetu se razmatraju dvije temeljne cjeline: 1. Politika proračunskog procesa i javni izbor; 2. Porezi, javni rashodi i fiskalna politika. Prva cjelina započinje uvodnim dijelom, kao nekom vrstom pledoajea za javne financije, gdje se ukratko govori o važnosti proučavanja javnih financija, te o tome kakva je uloga javnog sektora i javnih dobara u modernim demokratskim društvima. Nakon toga se razmatraju temeljne značajke proračunskog procesa i upravljanja proračunom, kratki prikaz tehnika budžetiranja, te politološki doprinosi proučavanju proračunskog procesa. Potonje pitanje zahvaća aspekt proučavanja proračunskog procesa koji su razvili politolozi poput Aarona Wildavskog i drugi istaknuti znanstvenici. Posebna pozornost posvećuje se ulozi zakonodavnih tijela u složenoj igri određivanja veličine i strukture proračuna. Slijedi razmatranje temeljnih koncepata teorije javnog izbora, vezanih poglavito uz ulogu javnih dobara i ulogu države u suvremenim gospodarstvima. Posebno se razmatra pitanje obuhvata državne aktivnosti u gospodarstvu, odnosno, veličine javnog sektora i tendencija njegovog rasta ili smanjivanja. Na taj se način ističe važnost političke ekonomije kolektivnog odlučivanja za razumijevanje uloge javnih financija u suvremenim demokracijama. Na kraju prve cjeline razmatraju se različiti aspekti financiranja lokalne i regionalne samouprave, te izlažu teorija fiskalnog federalizma i različiti aspekti politika decentralizacije. Spomenute teme i nastavne cjeline čine ujedno i gradivo 1. kolokvija.

Drugi dio kolegija započinje razmatranjem fiskalnih prihoda. Najprije se prikazuju temeljni ciljevi oporezivanja i osnove klasificiranja poreza, da bi se zatim ukratko razmotrile temeljne vrste poreza, napose u Hrvatskoj. U kolegiju se usto razmatraju i temeljne značajke poreznih sustava drugih zemalja i njihova važnost za razvoj javnih sektora u zemljama razvijenih demokracija. Nakon toga slijedi razmatranje javnih rashoda. Najprije se razmatraju osnovne vrste javnih rashoda, s obzirom na ekonomsku i funkcionalnu klasifikaciju. Potom se zasebno razmatraju sustavi mirovinskog osiguranja, financiranje zdravstvenog sektora i politike vezane za sprečavanje nezaposlenosti. Posljednja cjelina odnosi se na pitanje financiranja države zaduživanjem, s posebnim naglaskom na veličinu i strukturu javnog duga u Hrvatskoj. Spomenute teme i cjeline obuhvaćaju ujedno gradivo 2. kolokvija.
Literatura:
 1. Babić, Zdenko; Aktivna politika tržišta rada: europski kontekst i hrvatska praksa; Socijalna ekologija 21 (1) (2012), str. 31-52
 2. Bratić, Vjekoslav; Politika proračuna i proračunskog procesa; Anali hrvatskog politološkog društva 7 (2010), str. 123-143
 3. Broz, Tanja; Švaljek, Sandra; Financiranje zdravstva u Hrvatskoj: od reforme do reforme; O zdravstvu iz ekonomske perspektive (ur. Maja Vehovec). Zagreb: Ekonomski institut (2014), str. 51-78
 4. Castels, Francis G.; Komparativne javne politike; Zagreb: Masmedia. (2006), str. 101-113
 5. Messere, Ken; The Tax System in Industrialized Countries; Oxford: oxford University Press. (1998), str. 4-22
Preporučena literatura:
 1. Jelčić, Barbara; Javne financije; Zagreb: RriF-plus. (2001), str. 45-51, 84-107
 2. Gues, George M., LeLoup, Lance T.; Comparative Public Budgeting: Global Perspectives on Taxing and Spending; New York: SUNY Press. (2010), str. 8-34
 3. Mueller, Dennis C.; Javni izbor; Zagreb: Masmedia. (2008), str. 457-486
 4. Musgrave, Richard; Musgrave, Peggy; Javne financije u teoriji i praksi; Zagreb: Institut za javne financije (1993), str. 3-15, 16-21, 223-229, 583-605
 5. Ott, Katarina; Javne financije u Hrvatskoj; Zagreb: Institut za javne financije (2007), str. 1-51, 91-131
 6. Petak, Zdravko; Javna dobra i političko odlučivanje; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2001), str. 11-21
 7. Petak, Zdravko; Financiranje lokalne samouprave: politike decentralizacije u Hrvatskoj i svijetu, u: Lokalna politika u Hrvatskoj; Zagreb: Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1-60
 8. Rubin, Irene; The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing; Los Angeles: Sage/CQ Press (2014), str. 1-10, 27-35
 9. Rosen, Harvey S.; Javne financije; Zagreb: Institut za javne financije (1999), str. 3-8, 65-88
 10. Šimurina, Nika; Šimović, Hrvoje i suradnici; Javne financije u Hrvatskoj; Zagreb: Ekonomski fakultet (2012), str. 11-22, 23-50, 51-70, 172-214
 11. Wildavsky, Aaron; Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Process; Boston: Little, Brown and Company (1975), str. 3-19
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 9. 2019. u 13:46
Ana Kuharić

Poštovane kolegice i kolege,

na Intranetu među materijalima kolegija Javne financije objavljeni su rezultati 2. jesenskog ispitnog roka. Uvidi u ispite i upis ocjena održat će se u utorak, 17. rujna 2019., u 10 sati u čitaonici Fakulteta (prvi kat). U isto vrijeme provest će se upis zaprimljenih eseja. Na upise nije nužno doći osobno.

Objavljeno: 2. 9. 2019. u 10:39
Ana Kuharić

Poštovane kolegice i kolege,

na Intranetu među materijalima kolegija Javne financije objavljeni su rezultati 1. jesenskog ispitnog roka. Uvidi u ispite i upis ocjena održat će se u utorak, 3. rujna 2019., u 13 sati u čitaonici Fakulteta (prvi kat). U isto vrijeme provest će se upis zaprimljenih eseja. Na upise nije nužno doći osobno.

Objavljeno: 24. 6. 2019. u 10:55
Uređeno: 30. 6. 2019. u 22:48
Zdravko Petak

Upis ocjena na 2. ispitnom roku iz predmeta Javne financije održat će se u utorak, 2. srpnja 2019., u 9.30 sati. Pismeni ispit iz predmeta održat će se dan ranije, u ponedjeljak 1. srpnja 2019., u 12 sati.  

 

Upis ocjena iz eseja predanih do 1. srpnja 2019. održat će se u utorak 2. srpnja 2019. u 9.30 sati, a eseja predanih do 10. srpnja u četvrtak u 11. srpnja 2019. u 17 sati. Ocjene iz eseja predanih do 15. srpnja upisat će se u utorak, 16. srpnja u 9.30. Eseji predani nakon tog roka upisat će se 26. kolovoza u 15.30.

 

Studenti/tice koji ne mogu osobno doći na upis ocjene mogu poslati svoje indekse po drugim kolegama ili kolegicama.

 

Predmetni nastavnik, Zdravko Petak

Objavljeno: 10. 6. 2019. u 11:24
Zdravko Petak

Upis ocjena na 1. ispitnom roku održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja 2019., u 16.30.

 

Zdravko Petak, predmetni nastavnik

Objavljeno: 30. 5. 2019. u 09:59
Zdravko Petak

U ponedjeljak, 3. lipnja 2019., u 12 sati (Sem. V), održat će se 2. kolokvij iz Javnih financija. Na kolokviju se odgovara 2. dio gradiva (porezi, porezni sustavi, mirovine, zdravstvo i javni dug). Test se piše 60 minuta. Osim gradiva sadržanog u literaturi ispitna pitanja odnose se i na 5 održanih predavanja (dostupnih u PPT prezentacijama). Za 9. cjelinu (mirovine) treba spremiti samo prezentaciju predmetnog nastavnika, postavljenu 30.5. (Predavanje 9_Konacna verzija).

 

Zdravko Petak, predmetni nastavnik 

Objavljeno: 22. 5. 2019. u 06:41
Zdravko Petak

U ponedjeljak 27. svibnja, od 13.45-15.15, predavanje o javnom dugu Hrvatske održat će Ministar financija Zdravko Marić. Molim studente da svakako prisustvuju ovom predavanju.

 

Zdravko Petak, predmetni nastavnik

Objavljeno: 20. 5. 2019. u 07:08
Zdravko Petak

Danas, 20. svibnja 2019. od 13.45-15.15,  na Fakultetu političkih znanosti održat će se predavanje na temu „Doprinos Europskog semestra europeizaciji hrvatskih javnih politika“, koje će održati g. Filip Tanay iz Europske komisije, voditelj tima u Odjelu za Europski semestar u Općoj upravi za zapošljavanje i socijalna pitanja. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. od 13:45 do 15:15 u dvorani C, Fakultet političkih znanosti.

Studenti na predmetu Javne financije će umjesto seminarske nastave, koja se odvija od 13.45-15.15, pristustvovati tom predavanju. 

Od 12-13.30 u sklopu redovite nastave na predmetu Javne financije (sem. V) održat će se predavanje o financiranju zdravstva, kao važnom dijelu javnih rashoda.

Predmetni nastavnik: Zdravko Petak

Objavljeno: 12. 5. 2019. u 21:42
Zdravko Petak

U ponedjeljak 13. svibnja, od 13.45-15.15 predavanje će održati dr.sc. Predrag Bejaković, znanstveni savjetnik Instituta za javne financije i jedan od vodećih istraživača mirovinskog sustava i mirovinske politike u Hrvatskoj. Molim studente da obavezno prisustvuju tom predavanju, na kojem će se evidentirati prisutnost studenata.

Uvodno predavanje u problematiku mirovina i mirovinske politike održat će predmetni nastavnik, od 12 do 13.30. 

 

Zdravko Petak

Objavljeno: 15. 4. 2019. u 09:48
Zdravko Petak

Prvi kolokvij iz javnih financija održat će se 15. travnja 2019. u 12 sati. Kolokvij se piše 45 minuta, a mogu mu pristupiti svi studenti.

Nakon kolokvija neće se održavati nastava. Naredni termin nastave je 29. travnja 2019., u kojem ćemo imati gostovanje prof. dr. sc. Katarine Ott, jedne od vodećih znanstvenica u području javnih financija.

 

Predmetni nastavnik

Zdravko Petak

Objavljeno: 7. 4. 2019. u 21:44
Zdravko Petak

Predavanje iz predmeta Javne financije 8. travnja 2019. započet će u 12.10, zbog sudjelovanja predmetnog nastavnika na konferenciji. U dijelu koji se odnosi na predavanje (12.10-13.30) razmotrit će se ukratko i podnesci grupe E, tako da molim studente iz te grupe da svakako prisustvuju tom dijelu nastave.

U terminu seminara, od 13.45-15.15 održat će se predavanje prof.dr. Pekke Kettunena, finskog politologa sa Sveučilišta Turku, koji će govoriti o financiranju lokalnih jedinica vlasti u Finskoj. Predavanje će se održati na engleskom jeziku, bez prevođenja. Molim studentice i studente da svakako prisustvuju predavanju, jer će voditi evidencija o prisustvu.

Zdravko Petak, predmetni nastavnik

 

Objavljeno: 24. 3. 2019. u 20:25
Uređeno: 24. 3. 2019. u 20:27
Zdravko Petak

Nastava iz Javnih financija 25. ožujka 2019. održat će se na slijedeći način. 

0d 12-13.30 sudjelovat ćemo na predstavljanju projekta koji su u sklopu kolegija Posebne javne politike provodili vaši kolege i kolegice zajedno s GONG-om, vezano za istraživanje "Dobrog upravljanja u Hrvatskoj".  Istraživanje se odnosilo na transparentno obavještavanje i informiranje građana od strane ministarstava, Vlade RH i Hrvatskog sabora. Predstavljanje projekta održat će u dvorani A, te će biti zamjenom za seminar, a provest će se i evidencija prisutnosti studenata. Seminarski podnesci grupe C razmatrat će zbog toga na susretu tjedan dana kasnije (1. travnja 2019.), zajedno s podnescima grupe D.

Predavanje koje je predviđeno za susret 25. ožujka 2019. održat će se od 13.45-15.15. Studenti koji ne uspiju doći na skup u dvorani A u 12 sati, moći će potvrditi redovitost prisustva nastavi dolaskom na predavanje u 13.45.

 

Zdravko Petak, predmetni nastavnik

Objavljeno: 18. 3. 2018. u 13:40
Uređeno: 19. 3. 2019. u 00:48
Zdravko Petak

U ponedjeljak 29. travnja 2019. u sklopu nastave iz Javnih financija od 12-13.30 predavanje će održati prof.dr.sc. Katarina Ott, ravnateljica Instituta za javne financije i jedna od vodećih znanstvenica u Hrvatskoj u području ekonomije javnog sektora i fiskalne politike. 

Molim studente i studentice koji su upisali predmet Javne financije da obavezno dođu na ovo predavanje.

 

Zdravko Petak

Objavljeno: 8. 6. 2017. u 07:14
Uređeno: 4. 3. 2019. u 10:29
Zdravko Petak

Eseji se trebaju prijaviti predmetnom natavniku do 18. travnja 2019. Prijava treba sadržati naslov i krtko obrazloženje sadržaja ponuđene teme, te popis od barem 3-5 jedinica literature (ne računajući internetske izjave) i 3-5 ključnih izraza. Popis mogućih tema ponuđenih na intranetu je tek okvir, a studenti sami konceptualiziraju naslov u okviru ponuđene teme. Završeni eseji trebaju se predati predmetnom nastavniku najkasnije do 5. srpnja 2019. Sve eseje koje do tada zaprimim ocijenit ću u narednih tjedan dana. 

Svi studenti koji ranije predaju svoje eseje moći će dobiti ocjene i prije navedenog roka, u terminima koje dogovore s predemtnim nastavnikom. Upisi ocjena iz eseja tijekom održavanja nastave održavat će se u terminu konzultacija, ponedjeljkom od 15.15-16.15 sati, a nakon završetka nastave u ljetnom semestru ponedjeljkom u terminu u kojem se održavala i nastava (u 12 sati u terminima kad neće biti kolokvija i ispita ili u 13 sati u terminima kad će se pisati kolokviji i ispiti).

Eseji se predaju elektronskim putem, izravno predmentom nastavniku na e-mail adresu: zdravko.petak@fpzg.hr

ili se postavljaju na intranet, u folder namijenjen predaji eseja. 

 

Prof.dr.sc. Zdravko Petak