Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

13.04.2022
Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor
KLASA: 640-02/22-02/01 URBROJ: 251-73/02-22-1 Zagreb, 5. travnja 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: hrvatska politika/politike Europske unije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za izvođenje nastave na predmetima Politička psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
10.03.2022
Natječaj za radno mjesto - diplomirani knjižničar
NN 25/2022 (2.3.2022.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Klasa: 112-02/22-01/01 Urbroj: 251-73/02-22-1-1 od 24. II. 2022. (1414) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor na radno mjesto: – diplomirani knjižničar/radno mjesto I. vrste. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
10.03.2022
Natječaj za radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent
KLASA: 640-02/22-04/01 URBROJ: 251-73/02-22-1 Zagreb, 4. veljače 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju:     Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: Odnosi s javnošću, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17. i 96/2018). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

10.03.2022
Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na radno mjesto - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 123/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 dana 20. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka KLASA: 112-02/21-01/03, URBROJ: 251-73/02-21-17 od 3. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku: Danijela Stojanović , magistra politologiije izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte / radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od 6. mjeseci. Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.