Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

Antička i srednjovjekovna politička filozofija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55416

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
prof. dr. sc. Enes Kulenović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij Antička i srednjovjekovna politička filozofija razmatra i propituje temelje političkog mišljenja kroz proučavanje kanonskih političko-filozofskih tekstova antike i srednjevjekovlja. Predavanja uvode u temu kroz tekstove atenskih tragičara i povjesničara (Homer, Sofoklo, Heziod, Solon), potom se studenti upoznaju s mišljenjem, tekstovima i argumentacijom najvažnijih političkih filozofa antičke Grčke (Sokrat, Platon i Aristotel), a u drugoj polovici semestra i s reprezentativnim autorima rimskog razdoblja klasičnog političkog mišljenja (Ciceron, Livije, Tacit), pa sve do političke misli iz kršćanskog razdoblja (Augustin, Akvinski i Dante). Seminarska nastava izvodi se u dvije grupe, pri čemu je u jednoj grupi poseban naglasak na Platona kao temeljnog filozofa politike zapadne tradicije mišljenja, dok druga seminarska grupa fokus daje na grčke tragičare i povijesni kontekst (Eshil, Tukidid), te fundamentalne kategorije Sokratove, Platonove i Aristotelove etike i politike.

LITERATURA:

 1. Eshil; Eumenide; biblioteka Scena (1965), str. odabrane
 2. Tukidid; Povijest Peloponeskog rata; Matica hrvatska (1957)
 3. Platon; Apologija (Obrana Sokrata); Matica hrvatska (2000)
 4. Platon; Eutifron; Matica hrvatska (1998)
 5. Platon; Gorgija; Kultura (1968)
 6. Platon; Državnik; Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu
 7. Platon; Država; Naklada Jurčić (2001)
 8. Aristotel; Nikomahova etika; SNL (1982)
 9. Aristotel; Politika; SNL (1998)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

15.02.2022
Ispitni rok 17.2.2022. (seminarska grupa Kulenović)
Pismeni ispit će se održati u četvrtak 17.2.2022. u 14 sati, seminar I.  Studenti koji su položili pismeni dio ispita putem kolokvija ili na prvome roku, izlaze na usmeni ispit u četvrtak 17.2. u 11 sati, soba 26 (V kat).  Enes Kulenović  
08.02.2022
Rezultati ispitni rok 3.2.2021. (seminarska grupa Kulenović)
Drage studentice i studenti, rezultati prvog ispitnog roka objavljeni su pod linkom NASTAVNI MATERIJALI - Rezultati kolokvija i ispita (seminarska grupa Kulenović). Studenti koji su zainteresirani za uvid u ispit mogu me kontaktirati putem emaila (ekulenovic@fpzg.hr). Studenti koji su kroz dva kolokvija ili na završnom ispitu skupili 30 ili više bodova, položili su pismeni dio ispita, te mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit za prvi ispitni rok će se održati u četvrtak 10.2. u 10 sati sati, soba 26 (V. kat).     Enes Kulenović
02.02.2022
Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka (seminarska grupa H. Cvijanovića)
Poštovani, Obaviještavam vas da zbog bolesti neću moći doći na Fakultet na ispitni rok 3.2., no ispitni rok će se ipak održati usmeno preko Teamsa za sve koji su ga prijavili i to u sljedećim grupama i terminima: 14:30-15:10 Timea Mršić, Ivan Pelivanović i Tea Posavec 15:15-15:55 Lucija Sedlar, Petra Stunja i Andrija Šupe 16:00  Erika Pirić, Marko Miranović i Benjamin Vlainić Budite spremi u vaše navedeno vrijeme, a ja ću vas pozvati preko Teamsa. Srdačno, izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović
28.01.2022
Rezultati drugog kolokvija (seminarska grupa Kulenović)
Drage studentice i studenti, rezultati drugog kolokvija objavljeni su pod linkom NASTAVNI MATERIJALI - Rezultati kolokvija i ispita (seminarska grupa Kulenović). Studenti koji su zainteresirani za uvid u kolokvij mogu me kontaktirati putem emaila (ekulenovic@fpzg.hr). Studenti koji su kroz dva kolokvija skupili 30 ili više bodova, položili su pismeni dio ispita, te mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit za prvi ispitni rok će se održati u četvrtak 3.2. i petak 4.2. od 10 sati sati, soba 26 (V. kat). Molim studente koji izlaze na usmeni na prvome roku da prijave ispit, te da mi se jave putem emaila (ekulenovic@fpzg.hr) kako bi dogovorili točan termin ispita. Studenti koji nisu položili jedan od kolokvija imaju mogućnost na prvom ispitnom roku (3.2.) pisati ispravak nepoloženog kolokvija. Ostali studenti pišu cijeli pismeni ispit.     Enes Kulenović
24.01.2022
Rezultati drugog kolokvija i završne ocjene (Cvijanović)
Poštovani, U rubrici s Nastavnim materijalima su rezultati drugog kolokvija i završne ocjene za one s položenim oba kolokvija. Završna ocjena je rezultat ocjene iz kvizova, ocjena iz prvog i drugog kolokvija i seminarske aktivnosti. Studenti koji su ispunili uvjete od sutra mogu prvi ispitni rok, kao i oni koji imaju položen barem jedan kolokvij kako bi polagali razliku. Nakon prvog ispitnog roka polaže se cjelokupni ispit s gradivom predavanja i seminara bez obzira na prethodne rezultate.  izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović
17.01.2022
Gostujuće predavanje dr. Michael Hannahan 20.1.2022. (A dvorana, 12:30)
Poštovani studenti, Naše posljednje predavanje iz ovog predmeta održat će profesor Michael Hannahan (Sveučilište Massachusetts) o grčko-rimskim ishodištima američkog političko-teorijske tradicije, posebno s osvrtom na suvremenu američku politiku tijekom i nakon Trumpa. Predavanje će se održati u A dvorani u 12:30. Nakon predavanja održat će se kolokvij za obje seminarske grupe.    izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović  
06.12.2021
Rezultati prvog kolokvija (seminarska grupa Kulenović)
Drage studentice i studenti, rezultati prvog kolokvija objavljeni su pod linkom NASTAVNI MATERIJALI -Rezultati kolokvija i ispita (seminarska grupa Kulenović). Studenti koji su zainteresirani za uvid u kolokvij mogu doći na konzultacije u četvrtak 15:30, soba 26.   Enes Kulenović
27.11.2021
Rezultati prvog kolokvija (Cvijanović)
Poštovani seminaristi, U repozitoriju s nastavnim materijalima su rezultati prvog kolokvija.  Srdačno, izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović
23.11.2021
Prvi kolokvij (seminarska grupa H. Cvijanovića)
Poštovani seminaristi, Prvi kolokvij za moju seminarsku grupu održat će se ovaj četvrtak 25.11. u 12:30 u B dvorani s obzirom da je ta dvorana pogodnija zbog svoje veličine za održavanje kolokvija. Format kolokvija je tzv. open book exam što znači da ćete moći ponijeti sa sobom svoju i to isključivo svoju literaturu. Dakle, svatko treba imati svoje kopije ili orginale tekstova, zajedničko dijeljenje tekstova neće biti moguće. Kolokvij se svodi na interpretaciju tekstova i povezivanje, kao i tekstualnu potporu vašoj argumentaciji i odgovorima na pitanja. Svi izlaze na kolokvij bez obzira na broj bodova iz kvizova. Za ostala pravila o uvjetima polaganja i dobivanja potpisa pogledajte silab seminara odnosno plan izvođenja seminarske nastave. Eventualni dodatni upiti uključujući i upite o broju bodova iz kvizova na antickapolfil@gmail.com  Sretno s pripremama i vidimo se! izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović
22.11.2021
Prvi kolokvij (seminarska grupa Kulenović)
Drage studentice i studenti, u četvrtak 25. studenog 2021. održati će se  prvi kolokvij iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija (seminarska grupa Kulenović). Kolokvij će se održati u vrijeme seminarske nastave u 14 sati, seminar I. Kolokvij se piše 45 minuta. Kolokvij ima tri pitanja, svako pitanje nosi maksimalno 10 bodova (ukupno 30 bodova). Pitanja sadrže citati iz jednog od dijela iz ispitne literature koje smo do sada čitali u seminaru, te zahtijevaju vašu interpretaciju citiranog teksta. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za kolokvij slobodno mi se javite na e-mail adresu: ekulenovic@fpzg.hr . Srdačan pozdrav, Enes Kulenović
07.10.2021
Početak nastave i raspored seminarskih grupa
Drage studentice i studenti, počinje s nastavom iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija . Nastava će se održavati putem predavanja i seminara. Predavanja pohađate svi koji ste upisani na kolegij, a seminarsku nastavu pohađate u dvije seminarske grupe prema sljedećem rasporedu: predavanja (Cvijanović)                  čet 12:30-14:00 (dvorana A) seminar 1 (Cvijanović) MAT-Ž          čet 14:00-15:30 (dvorana D) seminar 2 (Kulenović) A-MALJ        čet 14:00-15:30 (seminar I)    Radujemo se skorom susretu i zajedničkom radu u ovome semestru. Hrvoje Cvijanović Enes Kulenović