Jezik | Language: HRV ENG
Antička i srednjovjekovna politička filozofija
Šifra: 55416
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
doc. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Antička i srednjovjekovna politička filozofija razmatra i propituje temelje političkog mišljenja kroz proučavanje kanonskih političko-filozofskih tekstova antike i srednjevjekovlja. Predavanja uvode u temu kroz tekstove atenskih tragičara i povjesničara (Homer, Sofoklo, Heziod, Solon), potom se studenti upoznaju s mišljenjem, tekstovima i argumentacijom najvažnijih političkih filozofa antičke Grčke (Sokrat, Platon i Aristotel), a u drugoj polovici semestra i s reprezentativnim autorima rimskog razdoblja klasičnog političkog mišljenja (Ciceron, Livije, Tacit), pa sve do političke misli iz kršćanskog razdoblja (Augustin, Akvinski i Dante). Seminarska nastava izvodi se u dvije grupe, pri čemu je u jednoj grupi poseban naglasak na Platona kao temeljnog filozofa politike zapadne tradicije mišljenja, dok druga seminarska grupa fokus daje na grčke tragičare i povijesni kontekst (Eshil, Tukidid), te fundamentalne kategorije Sokratove, Platonove i Aristotelove etike i politike.
Literatura:
 1. Eshil; Eumenide; biblioteka Scena (1965), str. odabrane
 2. Tukidid; Povijest Peloponeskog rata; Matica hrvatska (1957)
 3. Platon; Apologija (Obrana Sokrata); Matica hrvatska (2000)
 4. Platon; Eutifron; Matica hrvatska (1998)
 5. Platon; Gorgija; Kultura (1968)
 6. Platon; Državnik; Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu
 7. Platon; Država; Naklada Jurčić (2001)
 8. Aristotel; Nikomahova etika; SNL (1982)
 9. Aristotel; Politika; SNL (1998)
Preporučena literatura:
 1. Sofoklo; Antigona; Matica hrvatska (1998), str. odabrane
 2. Heziod; Poslovi i dani; Demetra, str. odabrane
 3. Ciceron; Država; Demetra (2001)
 4. Ciceron; Zakoni; Demetra (2001)
 5. Augustin; O državi božjoj; bilo koji
 6. Akvinski; Država; Globus (1990)
1. semestar
Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 26. 6. 2019. u 15:53
Uređeno: 26. 6. 2019. u 15:54
Hrvoje Cvijanović

Obavještavam vas da će se ispitni rok 27.6. održati u 18:15 umjesto u navedenih 17:15 u kabinetu 13, 3. kat.

 

Srdačno,

Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 10. 6. 2019. u 13:18
Hrvoje Cvijanović

Poštovani studenti,

Upis ocjena za vas koji ste prijavili i položili ispit putem kolokvija održat će se sutra (utorak) 11.6. u 18:30 u dvorani B.

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović 

Objavljeno: 28. 5. 2019. u 08:58
Hrvoje Cvijanović

Poštovani,

Obaviještavam vas da trenutnim uvidom u evidenciju, uz studente koji to ranije nisu ostvarili, pravo na potpis zbog akumuliranog neispunjenja studentskih obveza (negativna ocjena iz kolokvija, nedovoljan broj bodova iz kvizova i nedolasci na nastavu/seminar) neće moći ostvariti studenti Petra Fürst, Laura Grdić, Ana Pašalić i Sara Skenžić. Nadam se da se ovaj popis neće proširiti. 

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 23. 4. 2019. u 12:29
Hrvoje Cvijanović

Poštovani,

Obaviještavam vas o rezultatima prvog kolokvija:

Mirjam Bedenic 2

Ivana Bertović 2

Laura Blažević 3

Suzanna Bučić 2+

Laura Crnić 3

Roko Curić 3

Mirjana Čirjak 3

Bruno De Zan 4

Karlo Došen 1

Veronika Franjić 4

Petra Fürst 1

Lovre Gracin 2

Laura Grdić 1

Iva Habek 3

Tina Hajduk 1

Viktor Kalingar 0

Barbara Kos 1

Karla Markulin 1

Lina Matijačić  0

Hana Mežnarić -2

Pamela Naranča 3+

Ana Pašalić -2

Ružica Sabljić 3

Ana Samodol 1

Tena Senjan 2+

Sara Skenžić 1

Anton Smrekar 3+

Alen Stojić 2

Ivana Škaričić 0

Tonka Trutin 0

Cvita Tudorović 2

Ilma Tutmić 2

Martina Vidaić 1

Tonka Vuković 4

Viktoria Zorić 4

Lara Žagar 2

Tin Žigić 2+

 

Studenti s negativnom ocjenom iz kolokvija (ili s nulom ukoliko nisu izašli) i ujedno manje od 6 bodova iz svih dosadašnjih kvizova nemaju uvjete za potpis (to uključuje i one koji do sada nisu dolazili na predavanja i seminare). Studenti s negativnom ocjenom iz prvog kolokvija polažu ispit cjelovito (literatura sa svih predavanja i seminara) pod pretpostavkom da prije toga polože drugi kolokvij i imaju dovoljno ukupnih bodova iz svih kvizova. 

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 2. 4. 2019. u 11:08
Uređeno: 14. 4. 2019. u 15:51
Hrvoje Cvijanović

Poštovani studenti,

Ovo su rezultati kvizova nakon 6 susreta koje ste željeli da vam objavim. Popis uključuje samo one studente koji su izašli barem na jedan kviz. 

Mirjam Bedenic 1,5

Ivana Bertović 7

Laura Blažević 9

Suzanna Bučić 10,75

Laura Crnić 15

Roko Curić 11,75

Mirjana Čirjak 9,5

Bruno De Zan 10,5

Karlo Došen 4,5

Veronika Franjić 16

Petra Fürst 7,5

Lovre Gracin 6,5

Laura Grdić 7

Iva Habek 6

Tina Hajduk 7,5

Viktor Kalingar 4

Barbara Kos 10,5

Karla Markulin 8,5

Lina Matijačić 2

Hana Mežnarić 3

Pamela Naranča 14

Ana Pašalić 6,5

Ružica Sabljić 17,5

Ana Samodol 9

Tena Senjan 13,5

Sara Skenžić 6,5

Anton Smrekar 7,5

Alen Stojić 9

Ivana Škaričić 7

Tonka Trutin 4

Cvita Tudorović 8

Ilma Tutmić 9

Martina Vidaić 8,5

Tonka Vuković 13,75

Viktoria Zorić 10,5

Lara Žagar 7,5

Tin Žigić 8

 

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović