Jezik | Language: HRV ENG
Posebne javne politike
Šifra: 55514
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Petek
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Posebne javne politike izborni su kolegij 3. i 4. godine prediplomskog studija politologije i 3. godine preddiplomskog studija novinarstva. Izravno se nastavljaju na obvezni / OTS kolegij Javne politike na način da pojmove i pristupe usvojene u obveznom kolegiju primjenjuju u analizi hrvatskih javnih politika.

Tri su osnovna cilja i dijela kolegija. Prvi je cilj proširiti i produbiti kategorijalni aparat i teorijska objašnjenja u istraživanju javnih politika. Stoga kolegij započinje prikazivanjem sistematizacije različitih teorijskih i metodoloških pristupa istraživanju javnih politika. Posebno se obrađuju komparativne javne politike, koje se na podnacionalnoj razini koriste u analizi hrvatskih javnih politika u sklopu kolegija, kao i pitanja istraživačkog dizajna. Drugi je cilj usvojiti različite metode istraživanja javnih politika koje su razvijene u sklopu kvalitativne metodologije. Zato se u drugome dijelu detaljnije razlažu metode prikupljanja podataka (intervjuiranje, analiza dokumenata) i metode obrade i analize podataka (pravila kodiranja tekstualnog materijala). Treće, cilj je kolegija unaprijediti znanja o stvaranju javnih politika u Hrvatskoj. Posljednji dio kolegija donosi pregled stvaranja hrvatskih javnih politika: politike prava na pristup informacijama, politike regulatorne reforme, politike mentalnog zdravlja te politike prema osobama s invaliditetom, te nalaza međusektorske komparacije hrvatskih javnih politika.

Nema formalnih uvjeta za upis kolegija. Podrazumijeva se da su studentice* apsolvirale obvezni kolegij Javne politike. Ispit se provodi u obliku izrade završnog istraživačkog rada, binarne studije hrvatskih javnih politika, u kojemu studentica samostalno uporabljuje pojmove i teorijsko-metodološke pristupe u istraživanju hrvatskih javnih politika. Stoga je seminarska nastava u potpunosti posvećena pripremama studentskog istraživanja, na način da se primjenjuje i vježba sadržaj prezentiran na predavanjima u sklopu vlastitog istraživačkog projekta svake studentice.
___________________________
* Pojam studentica rabi se kao generički pojam i odnosi na oba spola.
Literatura:
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti