Jezik | Language: HRV ENG
Politička socijalizacija i političko obrazovanje
Šifra: 55501
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj
Izvođači: Berto Šalaj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje demokratskih političkih sustava cilj je ovog predmeta upoznati studente s procesima putem kojih se politička kultura stvara, prenosi i transformira. U okviru političke znanosti ti procesi označavaju se pojmom političke socijalizacije. Studenti će biti upoznati s najvažnijim teorijskim spoznajama i empirijskim istraživanjima o političkoj socijalizaciji. S obzirom na kompleksnost i slojevitost samog procesa, politička socijalizacija tematizirati će se preko analize najvažnijih činitelja političke socijalizacije kao što su obitelj, grupe vršnjaka, masovni mediji, civilno društvo, političke stranke, vjerske grupe i obrazovanje.
Posebna pažnja biti će posvećena analizi političkog obrazovanja, intencijski organiziranog dijela političke socijalizacije, putem kojega se, u demokratskim političkim sustavima, nastoji kod mladih ljudi poticati razvoj građanske (demokratske) političke kulture. Nakon tematiziranja odnosa političke znanosti i političkoga obrazovanja biti će obrađene slijedeće teme: političko obrazovanje i srodni pojmovi (građansko obrazovanje, obrazovanje za demokraciju, obrazovanje za ljudska prava), tipovi i modeli političkoga obrazovanja, političko obrazovanje i politička indoktrinacija, te utjecaj razvoja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i globalizacijskih procesa na političko obrazovanje. Osim toga, analizirati će se, korištenjem komparativnoga okvira, konkretni programi političkoga obrazovanja u školskim sustavima nekih europskih država, s posebnim naglaskom na Hrvatsku.
Literatura:
  1. Erik Olin Wright; Vizije realističnih utopija; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2011)
1. semestar
Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski studij politologije
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij politologije

3. semestar
Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij novinarstva
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski studij politologije
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski studij politologije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 26. 11. 2017. u 21:30
Berto Šalaj

Seminarska nastava na kolegiju "Politička socijalizacija i političko obrazovanje" odvijati će se do kraja semestra prema sljedećem rasporedu:

studenti od N do Ž - utorak, 12,00-13,15 (seminar III)

studenti od A do M - utorak, 13,45-15,00 (seminar III)

 

izv. prof. dr. sc. Berto Šalaj

Objavljeno: 14. 11. 2017. u 18:18
Berto Šalaj

Raspored termina polaganja 1. kolokvija iz predmeta „Politička socijalizacija i političko obrazovanje“

 

Kolokvij će obuhvatiti sadržaje predavanja na susretima od 1. do 4.

S mogućim pitanjima u vezi održavanja 1. kolokvija studenti se mogu obratiti predmetnom nastavniku na slijedeću e-mail adresu: bsalaj@fpzg.hr

Prvi kolokvij iz ovoga kolegija održati će se 21. studenog 2017. godine (dvorana B) prema slijedećem rasporedu:

 

I grupa (10,30 sati)

Abramović, Ivana

Anđelković, Eugen

Badžek, Ivana

Bartolović, Alen

Berdais, Klara

Bertak, Melanija

Bešić, Ivona

Bičić, Marko

Bjelčić, Marija

Blačić, Josipa

Blažević, Laura

Blažević, Marija

Boko, Antea

Bratić, Ana

Brekalo, Ivan

Bura, Mia

Čavlek, Lara

Čupar, Antonela

Domitrović, Laura

Drkula, Nika

Dujmić, Tea

Dujmović, Ana

Ferrer Kekin, Daniel Estaban

Filipović, Monika

Francuz, Ena

Franić, Lucijana

Gajšak Ana Marija

Garibović, Jasmina

Gaši, Karla

Gradečak, Dario

Grgić, Romana

Gulaš, Ana

Hađur, Paula

Hlaić, Lorena

Horvat, Antun

Horvat, Tomislav

Ivanetić, ira

Ivanković, Helena

Jelavić, Nika

Jeremić, Dora

Jukić, Zdravka

Jurišić, Fran

Kišiček, Darijo

Kordić, Marcela

Kovačević, Dorjan

Kranjčec, Sara

Kunej, Lana

Lečić, Ivana

Livaja, Patrik

Lukavečki, Lovro

Macan, Donatela

Makvić, Antonija

Marjanović, Lucija

Marjanović, Marko

Martinić, Ana

Martinić, Luka

Marušić, Iva

Mašić, Sara

Merkaš, Mateja

Mihalec, Mihaela

Miholjević, Frano

Mujan, Iva

 

II grupa (11,15 sati)

Novak, Dora

Novak, Nika

Novak Perjanec, Franco

Palinić, Katarina

Pavić, Martina

Pavlinić, Maja

Pavlović, Zrinko

Pernjak, Domagoj

Petković, Nika

Pisarić, Domagoj

Pleše, Ana

Pokas, Karlo

Polić, Anja

Polzer, Patricia

Poslek, Barbara

Potočki, Patrik

Prigradić, Joško

Ptičar, Lucija

Putinja, Nina

Radovanić, Martina

Rak, Tea

Roguljić, Marija

Salijević, Valentina

Savanović, Petra

Serdarušić, Enrico Rene

Sinčić, Sara

Sirotić, Karla

Smolić, Borna

Stanković, Dunja

Stanković, Ema

Stanković, Viktorija

Starčević, Lucija

Stojanović, Klara

Šain, Alen

Šalat, Fran

Šalić, Gabrijela

Ščetinec, Katarina

Šekuljica, Nikolina

Šerić, Matea

Šimek, Senna

Štampar, Lisa-Maria

Štritar, Ana

Talijić, Filip

Tomac, Lara

Tomljenović, Nera

Trgo, Darinka

Tuđen, Martin

Ugarković, Jakov

Valentić, Lorena

Vidinić, Vlatka

Viduka, Bruno

Volarić, Iris

Vrban, Sara

Vučen, Andrej

Vugrinec, Helena

Vukasović, Kruno

Vuković, Marija

Zovko, Matea

Zrile, Ante

Živčić, Lara