Jezik | Language: HRV ENG
Teorija države
Šifra: 131736
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević
Izvođači: Luka Ribarević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
(Opća) teorija države tradicionalna je disciplina političke teorije, koja se od početka XIX. stoljeća razvijala kao političkofilozofijska teorija države (od Hegela do Bosanqueta) i kao pravnopolitička (opća) teorija države ili nauk o državi (od Jellineka, preko Carre de Malberga, do Kelsena). Osamostaljenjem političke znanosti spram filozofije i prava, činilo se da je teorija države postala ili posve anakronom ili da se pak mora suziti na puki heuristički uvod u ustavno pravo. Postoji cijela tradicija teorijskog rastakanja pojma država u pluralističkim i sistemskim orijentacijama u modernoj i suvremenoj političkoj znanosti (O. von Gierke, Bentley, Laski, D. Truman, D. Easton, G.A. Almond, N. Poulantzas, M. Foucault). Cilj nastave je upoznati studente s osnovnim pojmovima teorije države čija je obnova započeta u drugoj polovini XX. stoljeća. Sustavnu rekonstrukciju cijelog sklopa temeljnih pojmova teorije države (moć, vlast, autoritet) poduzeo je A. Passerin dEntreves, u svome kapitalnom djelu Nauk o državi (1963.). Povijesnu dimenziju nastanka države kao pravnopolitičkog programa klasičnoga političkog prava, potom je istražila B. Barret-Kriegel, u knjizi Država i robovi (1979/1989). Pojmovno polje teorije države dalje je razvijeno Toselovim dijakronijskim razlikovanjem oblika pravne države: suverene (apsolutističke), liberalne (ustavne) i socijalne države. Završnu etapu u istraživanju i razumijevanju države tvore povijesna i teorijska istraživanja Q. Skinnera (1997, 2003), u kojima nalazimo metodički odlučujući uvid da je država izum moderne, nov tip dvostruko apstraktne političke vlasti. Kolegij će studentima ponuditi i temeljne uvide o naravi totalitarizma kao izravnog napada na državu shvaćenu u smislu modernog političkopravnog projekta trajne pacifikacije socijalnog polja posredstvom preobrazbe moći u vlast putem prava. Naglasak će biti stavljen na ključne teorijske doprinose razumijevanju totalitarizma F. Neumanna (1942/1944), H. Arendt (1951) i C. Leforta (1981/1986).
Literatura:
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 13. 9. 2019. u 19:11
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE

 

13. rujan 2019.

 

Gjuraš-Car Antun                               1

Nakić Tonka                                       2

Cvetković Slaven                                1

Marić Ivka                                          3

Pažin Matija                                       3

Smetiško Matej                                   1

Šikić Fran                                            4

 

Uvid i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 16. rujna u 13. sati. U tom će terminu kolega Gjuraš-Car imati komisijski usmeni ispit. Kolege Cvetković i Smetiško u istom terminu mogu pristupiti usmenom ispravku ocjene. Jednako tako, preostale kolegice i kolege tada mogu, ukoliko žele, odgovarati za višu ocjenu.

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 4. 7. 2019. u 12:33
Luka Ribarević

Uvid, upis i usmeni u ponedjeljak 08. srpnja održat će se u 18, a ne u 16 sati kako je prethodno najavljeno.

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 3. 7. 2019. u 23:42
Luka Ribarević

Rezultati pisanog ispita iz Teorije države od 28. lipnja 2019.

 

Prošli su:

 

Lečić Ivana                 5

Polančec Josip             5 (drugi dio)

Radočaj Lucija            3

 

Uvid u ispite i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 8. srpnja u 16 sati. Tada će svi oni koji su pristupili pisanom ispitu, a nisu prošli, imati priliku odgovarati usmeno.

Moli se kolega Kolić da u tom terminu dođe pročitati svoj ispit.

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 16. 6. 2019. u 19:13
Luka Ribarević

Rezultati pisanog ispita iz Teorije države od 14. lipnja 2019.

 

Prošao je:

 

Posavec Saša               3

 

Uvid u ispite i upis ocjene održat će se u srijedu 26. lipnja u 9 sati.

 

Luka Ribarević

 

Objavljeno: 12. 6. 2019. u 23:38
Luka Ribarević

Rezultati II. kolokvija iz Teorije države od 7. lipnja 2019.

 

Jelušić Katarina                     1

Kaznačić Vido                        3

Kolić Kristijan                        nečitko

Petak Dominik                       5

Polančec Josip                       1

Popović Biljana                      1

Posavec Saša                        1

Prenga Sara                          1

Šimek Senna                         5

Talijić Filip                             2

 

Uvid u kolokvije održat će se u četvrtak 13. lipnja u 14 sati. Kolega Kolić bi trebao doći pročitati svoj rad.

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 14. 9. 2018. u 19:14
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 14. RUJNA 2018.

 

 

 

Položili su:

 

Hranjec Luka                          2

Kodrnja Tea                            5 (prvi dio)

Paula Sesar                            3

 

Uvid u ispite, usmeni ispravak negativne ocjene, komisijski ispit i upis ocjena održat će se u srijedu 19. rujna u 13 sati.

 

Luka Ribarević

 

Objavljeno: 6. 7. 2018. u 19:27
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 29. LIPNJA 2018.

 

Bašić Mate                  usmeni

Garašić Elena              2-

Habjanec Veronika      2

Matjačić Luka             usmeni

 

Upis ocjena, uvid u ispite i usmeni ispit (Bašić, Matjačić) održat će se u utorak, 10. srpnja u 14 sati. 

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 19. 6. 2018. u 15:22
Uređeno: 19. 6. 2018. u 15:22
Luka Ribarević

Kolegice i kolege koje su ove godine slušali predmet Teorija države po prvi puta, a imaju 5 ili više neopravdanih izostanaka s predavanja i seminara usmeno će polagati dodatnu jedinicu ispitne literature. Riječ je o 3. poglavlju moje knjige Hobbesov moment: rađanje države, Disput, Zagreb, 2016. (str. 111-190) naslovljenom Teorija autorizacije. Dodatnu literaturu bit će moguće odgovarati nakon položene silabusom propisane literature.

 

Studenti koji imaju 5 ili više izostanaka:

Bašić Mate

Đurić Petra

Hećimović Ivan

Ilić Janja

Jambrović Tea

Hranjec Luka

Jurišić Ines

Kelava Anita

Kostić Ariana

Malinović Aleta

Marinić Marin

Matjačić Luka

Pavlović Helena

Pažin Matija

Vidović Tomislav

Vratović Petar

Objavljeno: 12. 6. 2018. u 16:11
Luka Ribarević

Rezultati II. kolokvija iz Teorije države od 08. lipnja 2018.

 

Buconić Tereza                                  2

Curman Amalija                                 2

Garašić Elena                                    1

Habjanec Veronika                             1

Jukić Katarina                                    2

Kučić Antonija                                    3          

Kodrnja Tea                                       2

Lasić Ivan                                          5

Maravić Nikša                                     2

Musinov Filipa                                    5

Pažin Matija                                       1

Sesar Paula                                        1

Vidović Tomislav                                 1

 

Uvid u kolokvije bit će moguć u petak, 15. lipnja u 11.30. Studenti koji nisu položili ili su nezadovoljni ocjenom mogu istog dana u 12 sati na pisanom ispitu popraviti svoje ocjene.

 

izv. prof. Luka Ribarević

 

 

Objavljeno: 22. 5. 2018. u 13:49
Luka Ribarević

Podsjećam vas da će se odrada nastave iz Teorije države održati sutra u 10.15 u prostoriji u kojoj se nastava uobičajeno održava, u Fabkovićevoj na IV. katu.

Na seminaru ćemo dovršiti Neumannovu analizu društva iz Behemota i prijeći na prva dva toma Izvora totalitarizma H. Arendt.

Srdačno,

Luka Ribarević

Objavljeno: 17. 5. 2018. u 21:35
Luka Ribarević

Nastava 18.05. započet će seminarom u 12 sati, a predavanje ce se odrzati s početkom u 13.45. 

Luka Ribarević

Objavljeno: 4. 5. 2018. u 19:06
Luka Ribarević

Rezultati I. kolokvija iz Teorije države od 27. travnja 2018.

 

Buconić Tereza                                   2

Curman Amalija                                  5

Garašić Elena                                      1

Habjanec Veronika                              1

Jukić Katarina                                     5

Kučić Antonija                                    4

Lasić Ivan                                          5+

Maravić Nikša                                    5

Musinov Filipa                                   5

Vidović Tomislav                                5

 

Uvid u kolokvije i ispravak negativne ocjene (samo za one koji su pristupili kolokviju) bit će moguć u sljedeći petak, 11. travnja u 15.15.

 

Luka Ribarević

 

Objavljeno: 27. 4. 2018. u 10:40
Luka Ribarević

Kolokvij će se danas održati u Fabkovićevoj ulici, s početkom u 12 sati.

Srdačno,

Luka Ribarević

Objavljeno: 27. 3. 2018. u 18:13
Luka Ribarević

Nastava iz kolegija Teorije države neće se održati u petak, 30. ožujka budući da Fakultet radi do 12 sati. Nastava iz kolegija ponovno kreće 6. travnja.

Srdačno,

Luka Ribarević

Objavljeno: 17. 9. 2017. u 18:17
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 15. RUJNA 2017.

 

Salčić Robert 4

Simić Paulo 1

Vukelić Daniela 4

 

Uvid u ispite i upis ocjena održat će se sutra, u ponedjeljak 18. rujna u 16 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 4. 7. 2017. u 15:58
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 30. LIPNJA 2017.

 

Cvrtila Leon 5 (drugi dio)

Kotlar Barbara 5 (drugi dio)

Magdić Zvonimir 2 (drugi dio)

Mance Vilim 5 (drugi dio)

Marinović Bruna 4 (prvi dio)

Posavec Lana 3 (cijeli ispit)

Puljić Josipa 5+ (cijeli ispit)

Strelec Dorotea 5 (drugi dio)

Vince Vid 2 (cijeli ispit)

 

Uvid u ispite i upis ocjena mogući su sutra, u srijedu 5. srpnja u 14 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 26. 6. 2017. u 14:15
Luka Ribarević

REZULTATI ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 23.06.2017.

 

Položili su:

 

Drlje Katarina 4-5 (prvi dio)

Karaula Marina 2-3 (drugi dio)

Marušić Anamarija 2-3 (prvi dio)

Mikašinović-Komšo Matej 3 (drugi dio)

Pleše Edo 5 (drugi dio)

Poljak Željko 4 (drugi dio)

 

Uvid u ispite i upis ocjena mogući su sutra, u utorak 27. lipnja u 11 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 16. 6. 2017. u 12:37
Luka Ribarević

Zbog iznenadnih izvanrednih okolnosti današnji ispitni termin odgađa se za tjedan dana. Pomiče se dakle na 23. lipnja u 15.30.

Također, uvid u drugi kolokvij će se održati za tjedan dana, 23. lipnja u 15 sati.

Srdačno,

Luka Ribarević

Objavljeno: 15. 6. 2017. u 08:03
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 09. LIPNJA 2017.

 

Ćorić Bruno 2

Daravić Juraj Krševan 2

Drlje Katarina 5

Grivac Dominik 3-4

Hižman-Perošić Mirta 5

Magdić Zvonimir 1

Marinković Luka 3

Sačer Nikolina 5

Marinović Bruna 2

Marušić Anamarija 2

Milić Filip 2

Vince Vid 1

 

Uvid u kolokvije moguć je u petak, 16. lipnja u 15 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

Objavljeno: 29. 3. 2017. u 18:58
Luka Ribarević

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas na predavanje mog prijatelja i kolege politologa Hrvoja Ćurića Hrvatinića, diplomata MVEP-a na temu Bliski istok - pogled iznutra. Predavanje će se održati nakon seminara u petak 31. ožujka u 19.30 u A dvorani fakulteta, a u organizaciji Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti. Kolega Ćurić Hrvatinić proveo je više godina na različitim dužnostima u Afganistanu i Iraku, a trenutno djeluje kao politički savjetnik u delegaciji EU u Bagdadu. Više informacija o predavanju potražite na: https://www.facebook.com/events/1928306124071482/

Nadam se da ćete se odazvati u što većem broju. 

Srdačan pozdrav do petka,

Luka Ribarević

Objavljeno: 13. 9. 2015. u 09:21
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 11.09.2015.

 

 

Canjuga Domagoj                  2

Đaković Sabrina                     4

Hemzaček Kristina                  3-

Kolar Nikica                           3+

Ljubić Petar                           2

Medaković Goran                   5

Musić Aleksandar                   4

Strelar Ružica                        1

 

Uvid u ispite, usmeni ispit i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 14. rujna u 13.30.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 10. 9. 2015. u 19:34
Luka Ribarević

Ispit iz Teorije države održat će se u pismenom obliku u 12 sati za one studente koji do sada nisu položili nijedan kolokvij. Za studente koji imaju položen jedan kolokvij ispit će biti usmeni u 16 sati.

Objavljeno: 2. 9. 2015. u 11:59
Luka Ribarević

Upis preostalih eseja iz Teorije države održat će se u petak, 5. rujna u 10 sati.

Doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

 

Objavljeno: 19. 7. 2015. u 12:33
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 17.07.2015.

 

 

Bušić Viktor                          2-

Kukavica Sebastian A.            5

Martić Bruno                         2

Matković Zvonimir                  3

 

Uvid u ispite, usmeni ispit i upis ocjena održat će se u utorak, 21. srpnja u 14.30.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 6. 7. 2015. u 13:12
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ TEORIJE DRŽAVE OD 03. SRPNJA 2015.

 

Ispit su položili:

 

Gredelj Mateja                        3

Varenina Martin                      2-

 

Uvid u ispite, upis ocjena i dogovor za usmeni održat će se u četvrtak 9. srpnja 2015. u 12 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 1. 7. 2015. u 07:53
Uređeno: 1. 7. 2015. u 07:54
Luka Ribarević

Pisani ispit iz Teorije države održat će se u petak 3. srpnja umjesto u 12 u 10 sati.

Objavljeno: 22. 6. 2015. u 21:22
Luka Ribarević

Ispit su položili:

Barić Leona                            2

Horvat Mateja                        4/5

Gredelj Mateja                        2

Ribarević Matea                      2

Vučković Maja                        2/3

Žužak Domagoj                      2-

 

Studenti koji su izašli na ispit ali ga nisu položili, mogu doći na dogovor za usmeni ispit u srijedu 24. lipnja u 9 sati. Uvid u ispite i upis ocjena održat će se u isto vrijeme.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 17. 6. 2015. u 12:25
Luka Ribarević

Poštovani kolege,

ispit će se održati u petak u 12 sati u dvorišnoj dvorani. Pisanom ispitu pristupaju kolege koji do sada nisu položili niti jedan kolokvij. Ostali studenti će onaj dio gradiva koji još nisu položili polagati usmeno. Dogovor za usmeni održat će se u 11 sati, jednako kao i upis ocjena za studente koji su ispit položili posredstvom kolokvija.

Srdačno,

Luka Ribarević

 

Objavljeno: 8. 6. 2015. u 17:58
Luka Ribarević

REZULTATI OBA KOLOKVIJA IZ TEORIJE DRŽAVE

 

 

 

I. KOLOKVIJ                        17. travnja 2015.

 

Položili su:

Bašić Florijan                          5

Bračko Paula                           2-

Brčić Ines                                2-

Galić Hrvoje                            3

Jambrešić Tea                         5

Jelovac Aleksandar                 3

Karlović Antonio                    3+

Kolak Jakov                            5

Krmpotić Magdalena              2+

Lavrenčak Dorotea                  2

Marjanović Ivana                    2

Mašić Yvonne                         2-

Matić Viktor                           3-

Mihić Ines                               5

Rađa Maja                               5

Štefanac Barbara                     4-5

Tomić Sara                              5

Zeneral Andrea                       3-4

 

II. KOLOKVIJ                      5. lipnja 2015.

 

Položili su:

Balažević Nevena                    2

Barišić Matea                          2

Bašić Florijan                          5

Brčić Iris                                 2

Gardijan Daniel                       3

Jambrešić Tea                         5

Jelovac Aleksandar                 2

Marjanović Ivana                    2

Mihić Ines                               5

Rađa Maja                               3

Štefanac Barbara                     5-

 

Uvid u kolokvije i dogovor za usmeni održat će se sutra, u utorak 9. lipnja 2015. u 12 sati u sobi 28.

Pravo na usmeno ispravljanje negativne ocjene imaju studenti koji su izašli na kolokvij, ali ga nisu položili.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 21. 4. 2015. u 08:15
Luka Ribarević
Objavljeno: 21. 4. 2015. u 08:01
Uređeno: 21. 4. 2015. u 08:02
Luka Ribarević
Objavljeno: 1. 4. 2015. u 14:11
Luka Ribarević

Budući da veći broj kolega nije u mogućnosti prisustvovati nastavi u petak, 3. travnja, nastava iz predmeta Teorija države neće se održati. Uslijed toga, datum pisanja kolokvija pomiče se na 17. travnja. Termin odrade bit će određen naknadno.

doc.dr.sc. Luka Ribarević