Jezik | Language: HRV ENG
O djelatniku
Lidija Eret, pred. dr. sc.
Zvanje:predavač
E-mail: E-mail
Odjel: Fakultet političkih znanosti
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2016.

Nastava

preddiplomski

Životopis

Lidija Eret rođena je 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Velikoj Gorici, a gimnazijsko obrazovanje općeg smjera u Zagrebu. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine te bila zaposlena kao učitelj predmetne nastave matematike sljedećih dvanaest godina.

Doktorirala je 2016. godine doktorskim radom znanstvenog područja društvenih znanosti polja pedagogija pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu naslova Multimedijska nastava matematike u osnovnoj školi u kontekstu unapređenja nastave matematike i motiviranosti učenika.

Stječe naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti polja pedagogija 2015. godine. Kao vanjski suradnik predavač surađuje s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu od 2013. godine, a s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu od 2017. godine. Članom je stručnog istraživačkog tima projekta „Nastava i škola za net-generacije“ Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2014. do 2017. godine.

Trajno je zaposlena na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine kao nositelj obrazovnih kolegija.

Područje znanstvenog interesa odnosi joj se na pedagogiju, metodiku i multimedijsku didaktiku, zatim na kvalitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju, na temelju čega objavljuje radove u stručnim i znanstvenim časopisima te na domaćim i inozemnim konferencijama i skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
 1. Dumančić, M., Tominac, A. i Eret, L. (2011). Electronic Readers – The Basic for a Model of Educational Information System Development. U A. Jurčević Lozančić, i S. Opić (Ur.), 5. Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI-2011, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Eret, L. (2012). Metodički primjer usmenog ispita znanja u osnovnoškolskom kurikulumu predmetne nastave matematike. U P. Mladinić i R. Svedrec (Ur.), Zbornik radova Petog kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske (str. 175-185). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo.
 3. Eret, L. (2012). Odgoj i manipulacija: razmatranje kroz razvojnu teoriju ekoloških sustava. Metodički ogledi, 19(1), 143-161.
 4. Eret, L. (2013). Uloga roditelja u važnosti i utjecaju igre tijekom odrastanja. U B. Petrović Sočo, i A. Višnjić Jevtić (Ur.). Play and playing in early childhood (International scientific and professional conference OMEP 2013)-conference book (str. 210-218). Zagreb: OMEP.
 5. Eret, L. (2015). Mišljenja osnovnoškolskih učenika i budućih učitelja o mogućnostima primjene Facebooka i pametnih telefona u nastavi. U M. Matijević, i S. Opić (Ur.), Zbornik radova Konferencije Učiteljskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja (IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi) (str. 401-415). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Eret, L. (2016). Multimedijska nastava matematike u osnovnoj školi u kontekstu unapređenja nastave matematike i motiviranosti učenika (doktorska disertacija). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Eret, L. (2017). Multimedijska nastava matematike u osnovnoj školi. U M. Matijević (Ur.), Nastava i škola za net-generacije (str. 235-255). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Eret, L. (2017). Neka razmatranja o primjeni delfi metode u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 66(1), 77-94.
 9. Lapat, G. i Eret, L. (2013). Primjena elemenata Vedske matematike kod učenika Roma. U M. Pavleković, Z. Kolar-Begović, i R. Šuper. (Ur.), Četvrti međunarodni znanstveni kolokvij Matematika i dijete (Kako učiti i poučavati matematiku) -monografija (str. 94-105). Zagreb : Element.
 10. Lapat, G. i Eret, L. (2014). Razvijanje matematičke kompetencije u obrazovanju odraslih. U M. Matijević i T. Žiljak (Ur.) Zbornik radova 6. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih KLJUČNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVANJU ODRASLIH (str. 119-126). Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo.
 11. Mačinko Kovač, M. i Eret, L. (2012). Korelacijski model nastave u osnovnoškolskom kurikulumu matematike i informatike. U M. Čičin-Šain, J. Sunde, N. Lipljin, I. Uroda, I. Turčić Prstačić, i I. Sluganović (Ur.), MIPRO 2012, 35. međunarodni skup za informatiku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (str. 1579-1583). Rijeka: MIPRO Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku.
 12. Matasić, I., Eret, L. i Dumančić, M. (2011.) Primjer individualizirane nastave matematike kroz m-učenje ("učenje u pokretu"). U V. Šimović, W. Afric, i G. E. Lasker (Ur.), Zbornik radova Jedanaestog specijaliziranog ICESKS simpozija: informacijske, komunikacijske i ekonomske znanosti u društvu znanja (str. 9-15). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Neobjavljena stručna predavanja:

1.) Kurikulum osnovnoškolske nastave matematike. Županijsko stručno vijeće učitelja matematike Velike Gorice (Velika Gorica, Hrvatska, 30.11.2011.).

2.) Primjena elemenata alternativnog poučavanja matematike kod učenika Roma. Međužupanijsko stručno vijeće učitelja matematike Samobora i Jastrebarskog, Virovitičko-podravske županije, te Velike Gorice, Pokupskog i Kravarskog (Samobor, Hrvatska, 29.08.2013.).

3.) Osvrt na istraživanje provedeno primjenom delfi metode među članovima ŽSV-a učitelja matematike Velike Gorice. Stručni skup Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike grada Velike Gorice i Ivanić Grada (Zagreb, Hrvatska, 18.05.2017.).

 

Profesionalni interesi i članstva

Od siječnja 2011. godine aktivni je član Hrvatskog matematičkog društva objavljujući stručne i znanstvene radove te izlaganjima na državnim i županijskim skupovima struke.

Izabrani projekti

01.09.2014.-31.08.2017. "Nastava i škola za net-generacije", Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (član istraživačkog tima)