Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za strateško komuniciranje

Odsjek se bavi podučavanjem i istraživanjem strateškog komuniciranja u različitim područjima, od politike i javne uprave do korporativnog sektora i civilnog društva. Kolegiji koji se izvode u sklopu Odsjeka na preddiplomskoj i diplomskoj razini obuhvaćaju niz disciplina kao što su odnosi s javnošću, politički marketing i komunikacija, javna diplomacija, upravljanje brendovima i druge. Studentima su u sklupu Odsjeka dostupni kolegiji koji se bave različitim aspektima digitalne transformacije, od uloge online platformi u suvremenom strateškom komuniciranju i njhove regulacije, do viralnog komuniciranja i cyber politike.  U nadležnosti Odsjeka je i obrazovanje o strateškom komuniciranju javnih, privatnih i neprofitnih organizacija na razini Europske unije, odnosno lobiranju u procesima kreiranja lokalnih, nacionalnih i europskih politika. Članovi Odsjeka i suradnici kroz svoja istraživanja, projekte i rad u nastavi doprinose boljem razumijevanju suvremenog komunikacijskog okruženja koje je zbog razvoja digitalne tehnologije kompleksnije nego ikada prije. Zadaća je članova Odsjeka pripremiti studente za tržište rada kako bi bili što uspješniji u upravljanju komunikacijom u različitim poslovnim sektorima i na svim profesionalnim razinama. Konstantnim inoviranjem sadržaja kolegija i nastavnih metoda, uvođenjem novih kolegija i provedbom relevantnih istraživanja, Odsjek privlači veliki broj studenata od kojih mnogi odabiru pisati svoje diplomske radove upravo na području strateškog komuniciranja. Odsjek kroz svoje kolegije nudi studentima  mogućnost stažiranja u najprestižnijim hrvatskim tvrtkama s područja odnosa s javnošću, oglašavanja, kreativne industrije i političkog marketinga. Članovi i suradnici Odsjeka izrazito su aktivni u međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama, angažirini su kao eksperti u brojnim europskim institucijama i sudjeluju na nizu međunarodnih projekata, ali i u poslovnom sektoru. Članovi i suradnici s Odsjeka autori su brojnih znanstvenih radova,  knjiga i sveučilišnih udžbenika. Teme i kolegiji vezani uz  strateško komuniciranje izvode se i na iznimno popularnom specijalističkom studiju Odnosi s javnošću koji svake godine upisuje velik broj studenata.


Članovi odsjeka

Predstojnik / voditelj odsjeka:
 
Članovi odsjeka:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić

 Kontakt: 

 CROSBI PROFIL

 

 

 Doc. dr. sc. Iva Nenadić

 Kontakt: 

 CROSBI PROFIL 

 

 

 

 
Popis kolegija koje izvode članova Odsjeka
 1. Cyber politika 
 2. Data driven strategic communication (kolegij na engleskom jeziku)
 3. Društveni mediji 
 4. Javna diplomacija i strateško komuniciranje države
 5. Korporativno komuniciranje
 6. Mediji i javnost
 7. Metode i tehnike društvenih medija 
 8. Metode istraživanja medijskog teksta 
 9. Odnosi s javnošću i novi mediji
 10. Odnosi s javnošću u politici
 11. Odnosi s javnošću u turizmu
 12. Online novinarstvo 
 13. Politička komunikacija 
 14. Politički marketing 
 15. Pop politics (kolegij na engleskom jeziku)
 16. Strategije odnosa s javnošću
 17. Tehnike odnosa s javnošću
 18. Upravljanje brendovima
 19. Upravljanje identitetom, imidžom i brendovima
 20. Upravljanje odnosima s javnošću
 21. Uvod u odnose s javnošću
 22. Viralno komuniciranje  
Vanjski suradnici na Odsjeku
 1. Marija Volarević, pred.
 2. Igor Vukasović, v. pred.
 3. izv. prof. dr. sc. Damir Jugo
 4. doc. dr. sc. Dejan Gluvačević, pred.
 5. Karlo Kanajet