Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej/Prezentacija 7-2

Esej/Prezentacija 7-2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132399

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar prof. dr. sc. Nebojša Blanuša - Seminar izv. prof. dr. sc. Davor Boban - Seminar prof. dr. sc. Luka Brkić - Seminar prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - Seminar izv. prof. dr. sc. Goran Čular - Seminar doc. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar dr. sc. Marin Galić - Seminar doc. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar izv. prof. dr. sc. Boris Havel - Seminar izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Seminar dr. sc. Aleksandra Huić - Seminar izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević - Seminar prof. dr. sc. Dejan Jović - Seminar doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Seminar izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar doc. dr. sc. Josip Lučev - Seminar izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar izv. prof. dr. sc. Robert Mikac - Seminar izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar - Seminar doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković - Seminar doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar dr. sc. Vanja Putarek - Seminar izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos - Seminar izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević - Seminar prof. dr. sc. Berto Šalaj - Seminar doc. dr. sc. Marjeta Šinko - Seminar doc. dr. sc. Daniela Širinić - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Seminar prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar izv. prof. dr. sc. Igor Vidačak - Seminar doc. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar prof. dr. sc. Nenad Zakošek - Seminar doc. dr. sc. Borna Zgurić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(Iz uputa za izradu akademskih radova na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

LITERATURA:


NASTAVA

7. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Luka Brkić:

izv. prof. dr. sc. Boris Havel:

četvrtkom 15:15-16:15, soba 9 (2. kat)

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar:

Po dogovoru putem MS Teams

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Petkom 12-13h, Fabkovićeva 1, III. kat.

izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos:

po dogovoru


Obavijesti