Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za političku i socijalnu teoriju

Snažna teorijska komponentna ugrađena je u tradiciju Fakulteta političkih znanosti od njegova osnutka. Temeljna je nastavna zadaća Odsjeka, u čijem radu sudjeluje devetoro nastavnika, upoznati studente s ključnim pojmovima, problemskim sklopovima i pristupima u području političke i socijalne teorije. To se ostvaruje putem uvodnih kolegija općeg karaktera na koje se zatim na višim godinama i razinama studija nastavljaju oni kolegiji koji omogućuju profiliranje teorijskih interesa studenata kroz razmatranje nekih specifičnih političkoteorijskih sadržaja poput države, građanskog društva, sekularizma, nacionalizma ili demokracije.

Oslanjajući se na različite metodološke pristupe, a u interakciji sa srodnim znanstvenim disciplinama filozofije, prava, povijesti, sociologije i ekonomije, nastavnici Odsjeka u svome nastavnom i istraživačkom radu zahvaćaju povijest kako antičke i srednjovjekovne tako i, posebice, moderne zapadne političke misli. Snažan je naglasak stavljen i na suvremeno političko mišljenje, u širokom rasponu tema, od ljudskih prava i radikalne političke teorije do teorija mira i europskih integracija. 


Članovi odsjeka

 
Predstojnik / voditelj odsjeka:

 

 

Doc. dr. sc. Ana Matan

Kontakt: 

 

Članovi odsjeka:

 

 

 Prof. dr. sc. Enes Kulenović

 Kontakt: 

 

 

 Prof. dr. sc. Zoran Kurelić

 Kontakt: 

 

 

 

  Izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević

 Kontakt: 

 

 

 Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

 Kontakt: 

 

 

 

 Izv.prof.dr. sc. Hrvoje Cvijanović

 Kontakt:  

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar

 Kontakt: 

 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

 Kontakt: