Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba održavanja

Služba održavanja Fakulteta političkih znanosti samostalno organizira i vodi tehničke i opće poslove koji su u funkciji održavanja, čišćenja i gospodarenja zgradama Fakulteta, zaštite na radu i zaštite od požara te druge opće poslove potrebne za osiguranje tehničkih uvjeta za normalno funkcioniranje Fakulteta.

 

Voditelj sektora službe održavanja:

Tomica Zorko
01/ 4642 004

 

Recepcionar i dostavljač:

Vlado Bijelić
01/ 4642 110


Recepcionari i telefonisti:

Anđelko Štambuk
Danijel Kepe
01/ 4642 000


Čistačice:

Jasna Ćuk
Valentina Jurinjak
Irena Rajić
Nada Srdinić
01/ 4642 115