Jezik | Language: HRV ENG
Esej/Prezentacija 5-2
Šifra: 132395
ECTS: 2.5
Nositelji:
Izvođači: Nataša Beširević - Seminar
Davor Boban - Seminar
Luka Brkić - Seminar
Lidija Čehulić Vukadinović - Seminar
Goran Čular - Seminar
Danijela Dolenec - Seminar
Stevo Đurašković - Seminar
Ružica Jakešević - Seminar
Lidija Kos-Stanišić - Seminar
Đana Luša - Seminar
Dario Nikić Čakar - Seminar
Zdravko Petak - Seminar
Ana Petek - Seminar
Petar Popović - Seminar
Višeslav Raos - Seminar
Hrvoje Špehar - Seminar
Siniša Tatalović - Seminar
Domagoj Vujeva - Seminar
Marta Zorko - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(Iz uputa za izradu akademskih radova na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
Literatura:
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski studij politologije
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski studij politologije
Termini konzultacija:
Obavijesti