Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Filip Trbojević, mag. soc.

Fakultet političkih znanosti
Zvanje: asistent - predavač
E-mail: E-mail
Godina diplomiranja:2017.
Na sveučilištu od:2021.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

On-line putem MS Teams aplikacije ili uživo na Fakultetu, uz prethodni dogovor

Izabrane publikacije

U domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama objavio sam pet izvornih znanstvenih članaka, jedno prethodno priopćenje i jedno poglavlje u knjizi:

 1. Anić, J. R. i Trbojević, F. (2023). „Božja toplina daje mi snagu“. Uloga vjere u životu osoba u beskućništvu: istraživanje iz Hrvatske. Crkva u svijetu, 58(1), 54-76. https://doi.org/10.34075/cs.58.1.3
 2. Peruško, Z., Vozab, D. i Trbojević, F. (2022). Pretpostavke za razumijevanje uloge medijskog sustava za deliberativnu demokraciju: 20 godina istraživanja medijskog sustava u Hrvatskoj. Politička misao, 59(3), 109-134. https://doi.org/10.20901/pm.59.3.04
 3. Trbojević, F. i Šikuten, L. (2022). Prevalence, Forms, and Predictors of Cyberbullying Perpetration. Medijska istraživanja, 28(1), 133-154. https://doi.org/10.22572/mi.28.1.6
 4. Anić, J. R. i Trbojević, F. (2021). „You Are a Foreigner in Your Own City and in Your Own Country; I Mean, You Are Literally Like a Refugee“. The Role of Religion in the Lives of Homeless Women – (Hidden) Migrants. U N. Furlan Štante, M. Bjelica i J. R. Anić (ur.), Women's Religious Voices. Migration, Culture and (Eco)Peacebuilding (15-31). Münster: LIT Verlag. https://www.bib.irb.hr/1185626
 5. Trbojević, F. (2020). Religija i liječenje ovisnosti: molitva, rad i razgovor kao vid rehabilitacije na primjeru Zajednice Cenacolo. Crkva u svijetu, 55(2), 271-295. https://doi.org/10.34075/cs.55.2.8
 6. Trbojević, F. (2019). Kulturni kapital mladih: preferencije i transmisija popularnih glazbenih žanrova među studentima Sveučilišta u Zagrebu. Medijska istraživanja, 25(2), 45-67. https://doi.org/10.22572/mi.25.2.3
 7. Trbojević, F. i Šimac, B. (2018). Stavovi studenata odabranih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu o pasivnoj eutanaziji. Revija za sociologiju, 48(2), 117-147. https://doi.org/10.5613/rzs.48.2.1

 

U domaćim znanstvenim časopisima objavio sam devet stručnih prikaza publikacija domaćih i stranih autora:

 1. Trbojević, F. (2023). N. Furlan Štante, M. Bjelica i J. R. Anić (ur.): Women's Religious Voices. Migration, Culture and (Eco)Peacebuilding. Crkva u svijetu, 58(1), 127-131. https://hrcak.srce.hr/295831
 2. Trbojević, F. (2022). R. M. Perloff: The Dynamics of News: Journalism in the 21st-Century Media Milieu. Medijske studije, 13(26), 117-119. https://hrcak.srce.hr/292691
 3. Trbojević, F. (2022). D. Baturina i Z. Babić: Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo. Revija za socijalnu politiku, 29(1), 113-115. https://hrcak.srce.hr/279596
 4. Trbojević, F. (2022). V. Lamza Posavec: Metodologija društvenih istraživanja: temeljni uvidi. Socijalna ekologija, 31(1), 133-135. https://hrcak.srce.hr/277758
 5. Trbojević, F. (2021). G. Bežovan, V. Puljiz, Z. Šućur, Z. Babić, I. Dobrotić, T. Matković i S. Zrinščak: Socijalna politika Hrvatske (2. izd.). Revija za socijalnu politiku, 28(3), 431-434. https://hrcak.srce.hr/269223
 6. Trbojević, F. (2021). A. P. Hilário i F. R. Augusto (ur.): Practical and Ethical Dilemmas in Researching Sensitive Topics with Populations Considered Vulnerable. Društvena istraživanja, 30(4), 838-842. https://hrcak.srce.hr/269137
 7. Trbojević, F. (2020). H. Jurić: Euforija i eutanazija: akutni zapisi o kroničnim problemima. Socijalna ekologija, 29(1), 126-130. https://hrcak.srce.hr/238011
 8. Trbojević, F. (2016). D. Babić: Nacionalne manjine u Hrvatskoj: sociološka perspektiva. Migracijske i etničke teme, 32(1), 133-135. https://hrcak.srce.hr/157626
 9. Trbojević, F. (2014). R. Boudon: Sociologija kao znanost. Diskrepancija, 13(19), 195-198. https://hrcak.srce.hr/129241

Izabrani projekti

U funkciji asistenta, stručnog suradnika i suradnika, sudjelovao sam na dva međunarodna, jednom domaćem i jednom institucionalnom istraživačkom projektu:

Suradnik na institucionalnom FPZG / CIM istraživačkom projektu „Istraživanje novinarske profesije u Hrvatskoj – WJS Croatia“ (listopad 2022. – danas)

 • Opći cilj projekta: identificirati nacionalne trendove koji se tiču percepcije rizika i nesigurnosti te drugih aspekata novinarske profesije od strane novinara, s ciljem jačanja međunarodne razmjene znanja i kreiranja učinkovitijih medijskih politika

Asistent na međunarodnom Obzor 2020 istraživačkom projektu „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM“ (prosinac 2021. – danas)

 • Opći cilj projekta: razviti dijagnostički alat za kreatore javnih politika, nastavnike, medijske institucije i tijela te medijske stručnjake i novinare, koji će omogućiti holističku procjenu rizika i mogućnosti povezanih s deliberativnom komunikacijom te socijalnom kohezijom u Europi

Suradnik na domaćem ESF istraživačkom projektu „Nova perspektiva za beskućništvo“ (srpanj 2021. – siječanj 2022.)

 • Opći cilj projekta: unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija, s ciljem razvoja smjernica za javne politike koje će omogućiti povećanje socijalne uključenosti osoba u beskućništvu u Hrvatskoj

Stručni suradnik na međunarodnom CSRP istraživačkom projektu „Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities – HOMEIN“ (rujan 2020. – prosinac 2021.)

 • Opći cilj projekta: istražiti utjecaj društvene isključenosti i njezinih dimenzija na osobe u beskućništvu, s ciljem unaprjeđenja razumijevanja beskućništva kao društvenog fenomena, doprinosa razumijevanju lokalnih potreba te poticanja promjena u socijalnim politikama

Povijest zaposlenja

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za medije i komunikaciju (prosinac 2021. – danas)

 • Suradnik u nastavi na dva kolegija na prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Novinarstva, i asistent / suradnik na jednom međunarodnom (Obzor 2020) i jednom institucionalnom (FPZG / CIM) istraživačkom projektu

Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb (rujan 2020. – prosinac 2021.)

 • Stručni suradnik / suradnik na jednom međunarodnom (CSRP) i jednom domaćem (ESF) istraživačkom projektu

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.