Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u medijske sustave

Uvod u medijske sustave


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55559

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Izvođači:

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško - Seminar
Filip Trbojević, mag. soc. - Seminar
doc. dr. sc. Dina Vozab - Seminar

doc. dr. sc. Dina Vozab - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskom i empirijskom dimenzijom strukture i dinamike suvremenih medijskih sustava. Predavanja će obuhvatiti dvije glavne cjeline u kojima će biti obrađeni temeljni pojmovi i društveni procesi koji definiraju medije i medijske sustave.
U uvodnoj cjelini definirat ćemo medije kao društvenu instituciju čijim djelovanjem se mijenjaju odnosi između članova društva. Govorit ćemo o medijima kao tehnologiji, društvenoj organizaciji-instituciji, sadržaju i publikama. Definirat ćemo temeljne karakteristike medija - filma, knjige, glazbene industrije, te industrije dnevnog tiska i revija, radija, televizije i novih medija; sličnosti i razlike između masovnih medija i drugih komunikacijskih medija te današnjih umreženih medija, razvojne cikluse medija, te njihovu različitu ulogu i utjecaj u društvu. U akademskoj godini 2016/17 seminarska nastava bit će, kroz obradu ciljanih tekstova, u cijelosti posvećena dodatnoj analizi pojedinih tema koje se obrađuju na predavanjima.
Druga cjelina analizirat će medijske sustave kroz četiri osnovna područja: medijska tržišta (ekonomske okolnosti nastanka i razvoja), politički paralelizam (bliskost medija i političkih elita), mediji i država (sadržaj i način utjecaja države u medijskom sustavu), profesionalizacija medijskih profesija (razvoj novinarstva i drugih medijskih djelatnosti) (prema Hallin + Mancini 2004). U kolegiju ćemo analizirati utjecaj političkog sustava na razvoj modela medijskog sustava, uz komparacije odnosa medija i državne/političke sfere u totalitarnim, autoritarnim i demokratskim medijskim sustavima, te u nekonsolidiranim demokracijama. Analizirat ćemo važnost slobode izražavanja i ulogu medija u različitim demokratskim modelima, uključujući osiguravanje informiranog pristanka građana na vlast, kontrolu vlasti, razvoju demokratske kulture - tolerancije, otvorenosti, javnog dijaloga; posredovanja i stvaranja javnosti i javnog mnijenja; civilno društvo. Ovdje ćemo obuhvatiti i normativne medijske teorije o vrstama medijskih sustava.
Ekonomski procesi druga su društvena okosnica razvoja medija kao industrije, pa tako i ukupnih medijskih sustava. Uloga medijskih vlasnika u demokratskom društvu često ima značajniju ulogu za razvoj medijskih sustava od države. Analizirat ćemo ekonomske aspekte medijske organizacije, definicije i oblike medijskog tržišta, te odnos medijske koncentracije i medijskog pluralizma.
Na kraju ćemo analizirati Hrvatski medijski sustav kroz tri faze: razvoj odnosa medija i države u 1990im godinama tranzicije, promjene u razdoblju nakon početka demokratske konsolidacije i otvaranja medijskog tržišta te prilagodbe europskim integracijama, te kroz model Hallina i Mancinija (2004). U ovoj akademskoj godini analizirati ćemo i pristupe analizi post-socijalističkih medijskih sustava. Na kraju ćemo promatrati i dimenzije medijskih sustava u digitalno doba, te analizirati četiri glavne dimenzije koje određuju digitalne medijske krajolike.

LITERATURA:

  1. . Zagreb: Jesenski Turk. 2011. Sylvia Harvey. Politika. Kreiranje politike medija. (str. 335-355.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
  2. Ralph Negrine. Modeli medijskih institucija. Medijske institucije u Europi. (str. 355-374.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
  3. Potter, W. James. Development of the mass media industries (poglavlje 9. str. 178-208) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
  4. Potter, W. James. Economic perspective (poglavlje 10. str. 199-220) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
  5. Paolo Mancini. Od medijskih efekata do teorije sustava: put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152819 Zrinjka Peruško. Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152821 Zrinjka Peruško. Medijski sustav i medijska politika u Hrvatskoj 2010-2011, prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Monitoring medija, 1/2012. http://cim.fpzg.hr/uploaded/monitoring%20medija12012.pdf;
  6. Peruško, Z., Čuvalo, A. (2014) Comparing Socialist and Post-Socialist Television Culture. Fifty Years of Television in Croatia. View - Journal of European Television, History + Culture, Vol 3, No. 5, 2014 pp. 131-150;
  7. Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne teorije o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima);
  8. Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević + V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.;


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško:

Po dogovoru putem maila

On-line putem MS Teams aplikacije ili uživo na Fakultetu, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Dina Vozab:


Obavijesti

03.04.2023
Otkazivanje predavanja - ponedjeljak, 3.4. u terminu 13:45-15:15
Zbog bolesti nastavnice otkazuje se predavanje iz kolegija Uvod u medijske sustave (3.4. u 13:45-15:15). Seminarska nastava će se održati prema planu.
29.03.2022
VAŽNO! Promjene u rasporedu
Poštovane kolegice i kolege, sljedeći se tjedan selimo u Importanne Galeriju, a sa selidbom od sljedećeg tjedna imamo i neke izmjene u rasporedu. Predavanje i seminarska grupa A (kod profesorice Čuvalo) održavaju se u istom terminu ponedjeljkom. Raspored je promijenjen za seminarske grupe B i C koje će se održavati petkom- grupa B od 8:30-10, a grupa C od 10:15 do 11:45 . Kolega Trbojević vodit će obje grupe petkom. Javljeno je da nekoliko studenata ima koliziju petkom (Anđela Bulat, Lucija Sedlar, Silvio Šipušić, Vid Klarić i Petra Oršulić), pa ćemo vas zamoliti da nastavu slušate ponedjeljkom kod profesorice Čuvalo (javit ćemo bodove profesorici Čuvalo za sve koji su već ostvarili preko prezentacija i prilagoditi raspored izlaganja tamo gdje je potrebno). Žao nam je što se malo zakompliciralo s ovim promjenama, ali ovo je bilo najbolje rješenje s obzirom na ostale kolizije. Molim vas da se javite ako imate pitanja. Lijep pozdrav, Dina Vozab
23.08.2021
VAŽNO! Upute za pisanje ispita, rok 25.8.2021.
Poštovane kolegice i kolege, proces pisanja isti je kao i na prošlom roku. Ispit se piše u obliku eseja. Napisat ćete jedan esej kao odgovor na jedno od dva postavljena pitanja (sami ćete odabrati pitanje). Pri pisanju eseja smijete koristiti literaturu ovog kolegija i materijale postavljene na intranet i MS Teams. Predat ćete rad u duljini od 1000 riječi (+/- 10%) u odgovarajući zadatak (assignment) na MS Teamsu do 20:00 (srijeda, 25.8.2021). Kod pisanja eseja, pišite punim rečenicama, pazeći na pravopis i gramatiku i pokušajte kreirati tekst s logičnom strukturom i argumentacijom. Vidjet ćete da se u nekim pitanjima morate referirati na određenu zadanu literaturu. Kad se referirate na tu literaturu, možete prepričati dio teksta, parafrazirati ili izvući citat. Kad u argumentaciji koristite PPT prezentacije i tekstove predavanja, također se uvijek referirajte na njih (može i u fusnoti). Bodovat će se: preciznost, prezentiranje potpunih informacija, razumijevanje, kritičko razmišljanje, originalnost, pismenost, stil pisanja, logičnost, jasna argumentacija, ispravno referiranje na literaturu i autore. Što se više može prepoznati usvojenost sadržaja s razumijevanjem, to će se odgovor više vrednovati. Plagiranje i prepisivanje je nedopustivo. Uvijek se ispravno referirajte na tekst koji čitate! Upute i definicije akademskog poštenja mogu se pronaći na sljedećoj stranici: https://www.fpzg.unizg.hr/o_nama/akademsko_nepostenje. Ispravnost citiranja radova može se provjeriti preko sustava PlagScan, na sljedećoj poveznici: https://www.plagscan.com/fpzg_hr . Pitanja će biti postavljena 25.8. u 13:00, a imat ćete vremena postaviti odgovor na MS Teams do 20:00. Nemojte zaboraviti kliknuti na Turn in kad postavite odgovor. Lijep pozdrav, Dina Vozab
23.02.2021
Uvodno predavanje iz Uvoda u medijske sustave
Poštovane kolegice i kolege, sutra u 13:00 krećemo s uvodnim predavanjem i upoznavanjem s kolegijem, a seminarska nastava se sutra neće održati.  Sutra će na intranetu i MS Teamsu biti objavljen syllabus i literatura kolegija. Vidimo se sutra! Lijep pozdrav, Antonija Čuvalo i Dina Vozab
14.03.2020
nastava u doba korona virusa
Dragi studenti i studentice,   Zbog prestanka kontaktne nastave u Hrvatskoj naš fakultet prelazi na on-line nastavu. U ovom trenutku moguće ju je organizirati na sljedeći način na koji ćemo raditi do prestanka mjera ograničenja. Predavanja: slajdove predavanja stavljat ću vam na intranet a uz njih kako budem završavala i pisane tekstove predavanja barem u skraćenom obliku. Literatura koja je povezana s određenom temom predavanja već se nalazi na intranetu, pa vam predlažem da ju također konzultirate. Za sva pitanja koja imate oko pojedine nastavne jedinice možete me kontaktirati emailom na  zperusko@fpzg.hr Seminari: studenti koji su po rasporedu zaduženi za određene teme trebaju pripremiti pp prezentaciju i poslati ju kao i obično svojoj nastavnici na seminaru ( antonija.cuvalo@fpzg.hr  i  dina.vozab@fpzg.hr ) , a one će ih staviti na intranet da budu dostupni drugim studentima. Podneske koji se inače donose na seminarsku nastavu isprintano (5X2), možete poslati svojim nastavnicama uploadom u odgovarajući folder na dan seminarske nastave . Pod predaja studentskih radova kreirano je dva foldera, jedan za prof. Čuvalo i drugi za prof. Vozab. Za sva pitanja u vezi seminarske nastave možete kontaktirati svoje seminarske nastavnice na navedene e-mailove.  Prikazi knjige: datum predaje ostaje isti.   Prof.dr.sc. Zrinjka Peruško  
22.05.2018
Posljednji seminarski susret- gost predavač, 28.5. u seminaru 5
Poštovane kolegice i kolege, posljednji seminarski susret bit će zajednički za sve seminarske grupe kad će kao predavač gostovati Giovanni Vale, freelance novinar iz Italije koji sad živi i radi u Zagrebu i piše o balkanskoj regiji za nekoliko međunarodnih medija. Ovdje možete pročitati neke od njegovih radova: https://www.balcanicaucaso.org/eng/Authors/(author)/Giovanni%20Vale Ovaj seminarski susret održat će se u ponedjeljak 28.5. u 17:15 u seminaru 5. Lijep pozdrav, Antonija i Dina  
26.06.2017
Upute za bolje rezultate na ispitu - što gdje piše u literaturi
Poštovani studenti i studentice, Kao što ste vidjeli, rezultati na prvom roku su jako loši. Slijede upute o tome gdje ćete naći odgovore na pitanja koja su bila postavljena u testu a na koja ste mahom odgovarali pogrešno: pogrešni odgovori: internet i različite aplikacije nisu masovni mediji - zašto, pročitajte u dolje navedenoj literaturi što su to masovni mediji? Što je medijski sustav? Što je kulturna industrija? Peruško, Zrinjka. (2011) «Uvod. O medijima i medijskim studijama» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011. Peruško, Zrinjka. (2011) «Što su mediji?» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011. i Mali medijski riječnik, u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.   O narmativnim medijskim teorijama Sieberta i drugih, O dimenzijama za analizu medijskih sustava Hallina i Mancinija Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne POSEBNO OVO: Peruško, Zrinjka (2011) “Struktura medijskog sustava”, str. 7-23, u Peruško i drugi Hrvatski medijski sustav prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Biblioteka Hrvatska politologija. Zagreb: Politička misao. o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima)   U Hrvatskoj niti prije 1990 nije bila primjenjiva sovjetska teorija medija; u Hrvatskoj nakon 90e nije bio prisutan autoritarni sustav  Kakav je medijski sustav u Hrvatskoj danas i nekad? Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević & V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.   Kako se historijski institucionalizam koristi za analizu medijskih sustava? Peruško, Z. (2013). Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava, Politička misao (Croatian Political Science Review), 50(2). 38-59. http://hrcak.srce.hr/politicka-misao   Koje su dimenzije za analizu digitalnog medijskog sustava?  Peruško, Z., Vozab, D., Čuvalo, A. (2015) Digital Mediascapes, Institutional Frameworks, and Audience Practices Across Europe. International Journal of Communication. (9) 342-364.   Naravno, i ostalu literaturu koja je navedena u syllabusu trebate pročitati i naučiti jer će se i iz druge literature pojavljiati pitanja, gornji popis odnosi se pitanja koja su imala najviše pogrešaka u odgovorima na prvom roku.     prof.dr. Zrinjka Peruško
01.04.2020
Seminarska nastava (Vozab)- obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, bodovi iz podnesaka sa posljednja dva susreta su objavljeni u nastavnim materijalima. Seminarske prezentacije i sažetci su također na intranetu. Ja ću pokušati objavljivati bodove svaki tjedan, maksimalno svaka dva tjedna. Iz podnesaka vidim da postoje neka nerazumijevanja ili potreba da se neki pojmovi malo bolje razjasne, pa tu šaljem odgovore: Neki su napomenuli da im je pojam trećeg sektora nejasan- vjerojatno zato jer se koristi više pojmova za opisivanje tog medijskog sektora, a i njegova se uloga razlikuje ovisno o medijskom sustavu i tradiciji u kojoj je nastao. Za europski i hrvatski sustav su pojmovi koji se najčešće koriste za taj sektor: treći sektor, mediji zajednice i neprofitni mediji. Pojam neprofitni mediji se kod nas uvriježio jer se nalazi u Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima, a sve se češće govori o medijima zajednice jer je to pojam koji se češće koristi u europskim institucijama. Možda je najbolja i najjasnija ova definicija: “ne djeluju za profit, već za društvenu korist i korist zajednice, trebali bi biti u vlasništvu, služiti i biti odgovorni zajednici u ime koje djeluju, te bi trebali omogućiti participaciju zajednice u stvaranju programa” (UNESCO, 2006). Negrine stalno spominje radiodifuziju kao da se podrazumijeva da svi znaju što znači taj pojam. Radi se zapravo o onome što se na engleskom naziva  broadcasting - odnosno odašiljanju audio i video signala za široke publike, najčešće se misli na radijski i televizijski program.  Lijep pozdrav, Dina Vozab  
08.04.2019
Radionica „Medijsko izvještavanje o diskriminaciji i govoru mržnje“.
Poštovane kolegice i kolege,   šaljem obavijest o besplatnoj radionici za studente/ice novinarstva koja će se održati 27.4.:   http://www.kucaljudskihprava.hr/2019/04/08/poziv-na-besplatnu-radionicu-medijsko-izvjestavanje-o-diskriminaciji-i-govoru-mrznje/?fbclid=IwAR26rdJnnMIAadUPyDOyI3hovHX7K554YcHlAUdR7bbyfJ3iN5zwD3aKpsk   Lijep pozdrav, Dina Vozab
06.05.2020
Obavijest- objavljeni bodovi prikaza knjiga, seminarska nastava
Drage kolegice i kolege, današnje prezentacije su u nastavnim materijalima. Objavljeni su i bodovi prikaza knjiga. Vezano za današnju temu o novinarskoj profesiji, šaljem vam neke dodatne materijale. Možete pogledati jučerašnji intervju s Majom Sever, predsjednicom Sindikata novinara Hrvatske objavljen na medijskoj platformi R+. Intervju vodi Rade Šerbedžija, a razgovaraju o stanju novinarske profesije, javnom medijskom servisu, cenzuri, radnim pravima novinara... Intervju se nalazi ovdje: https://rplus.video/2020/05/05/r-live-rade-serbedzija-intervjuira-maju-sever/ Šaljem i poveznice na dvije strukovne novinarske organizacije: http://www.snh.hr/ https://www.hnd.hr/ Pozdrav svima, Dina
04.03.2015
Raspored prezentacija
Drage kolegice i kolege,   u nastavnim materijalima možete naći ažurirani raspored seminarskih prezentacija.  Ranija seminarska grupa počinje u 12 i završava u 13:30, a kasnija počinje u 13:30 i završava u 15.   Na idućem predavanju gostuje Barbara Pleić Tomić, jedna od osnivačica portala Muf. Riječ je o neprofitnom mediju koji se bavi popularnom kulturom, filmom, glazbom ili književnošću, najčešće iz feminističke perspektive. Šaljem vam link na jedan od njenih tekstova: http://muf.com.hr/2015/02/13/hpb-jednaki-i-jednakiji/ Vidimo se idući tjedan! Lijep pozdrav, Dina Vozab