Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u medijske sustave
Šifra: 55559
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dina Vozab
doc. dr. sc. Antonija Čuvalo
Izvođači: Antonija Čuvalo - Seminar
Dina Vozab - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskom i empirijskom dimenzijom strukture i dinamike suvremenih medijskih sustava. Predavanja će obuhvatiti dvije glavne cjeline u kojima će biti obrađeni temeljni pojmovi i društveni procesi koji definiraju medije i medijske sustave.
U uvodnoj cjelini definirat ćemo medije kao društvenu instituciju čijim djelovanjem se mijenjaju odnosi između članova društva. Govorit ćemo o medijima kao tehnologiji, društvenoj organizaciji-instituciji, sadržaju i publikama. Definirat ćemo temeljne karakteristike medija - filma, knjige, glazbene industrije, te industrije dnevnog tiska i revija, radija, televizije i novih medija; sličnosti i razlike između masovnih medija i drugih komunikacijskih medija te današnjih umreženih medija, razvojne cikluse medija, te njihovu različitu ulogu i utjecaj u društvu. U akademskoj godini 2016/17 seminarska nastava bit će, kroz obradu ciljanih tekstova, u cijelosti posvećena dodatnoj analizi pojedinih tema koje se obrađuju na predavanjima.
Druga cjelina analizirat će medijske sustave kroz četiri osnovna područja: medijska tržišta (ekonomske okolnosti nastanka i razvoja), politički paralelizam (bliskost medija i političkih elita), mediji i država (sadržaj i način utjecaja države u medijskom sustavu), profesionalizacija medijskih profesija (razvoj novinarstva i drugih medijskih djelatnosti) (prema Hallin + Mancini 2004). U kolegiju ćemo analizirati utjecaj političkog sustava na razvoj modela medijskog sustava, uz komparacije odnosa medija i državne/političke sfere u totalitarnim, autoritarnim i demokratskim medijskim sustavima, te u nekonsolidiranim demokracijama. Analizirat ćemo važnost slobode izražavanja i ulogu medija u različitim demokratskim modelima, uključujući osiguravanje informiranog pristanka građana na vlast, kontrolu vlasti, razvoju demokratske kulture - tolerancije, otvorenosti, javnog dijaloga; posredovanja i stvaranja javnosti i javnog mnijenja; civilno društvo. Ovdje ćemo obuhvatiti i normativne medijske teorije o vrstama medijskih sustava.
Ekonomski procesi druga su društvena okosnica razvoja medija kao industrije, pa tako i ukupnih medijskih sustava. Uloga medijskih vlasnika u demokratskom društvu često ima značajniju ulogu za razvoj medijskih sustava od države. Analizirat ćemo ekonomske aspekte medijske organizacije, definicije i oblike medijskog tržišta, te odnos medijske koncentracije i medijskog pluralizma.
Na kraju ćemo analizirati Hrvatski medijski sustav kroz tri faze: razvoj odnosa medija i države u 1990im godinama tranzicije, promjene u razdoblju nakon početka demokratske konsolidacije i otvaranja medijskog tržišta te prilagodbe europskim integracijama, te kroz model Hallina i Mancinija (2004). U ovoj akademskoj godini analizirati ćemo i pristupe analizi post-socijalističkih medijskih sustava. Na kraju ćemo promatrati i dimenzije medijskih sustava u digitalno doba, te analizirati četiri glavne dimenzije koje određuju digitalne medijske krajolike.
Literatura:
 1. . Zagreb: Jesenski Turk. 2011. Sylvia Harvey. Politika. Kreiranje politike medija. (str. 335-355.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
 2. Ralph Negrine. Modeli medijskih institucija. Medijske institucije u Europi. (str. 355-374.), u Briggs, Adam, Cobley, Paul. Uvod u studije medija. Clio. Beograd, 2005.;
 3. Potter, W. James. Development of the mass media industries (poglavlje 9. str. 178-208) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
 4. Potter, W. James. Economic perspective (poglavlje 10. str. 199-220) Media Literacy, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 1998.;
 5. Paolo Mancini. Od medijskih efekata do teorije sustava: put komparativnog istraživanja u političkoj komunikaciji. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152819 Zrinjka Peruško. Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava. Politička misao, Vol. 50, br. 2, 2013. http://hrcak.srce.hr/file/152821 Zrinjka Peruško. Medijski sustav i medijska politika u Hrvatskoj 2010-2011, prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Monitoring medija, 1/2012. http://cim.fpzg.hr/uploaded/monitoring%20medija12012.pdf;
 6. Peruško, Z., Čuvalo, A. (2014) Comparing Socialist and Post-Socialist Television Culture. Fifty Years of Television in Croatia. View - Journal of European Television, History + Culture, Vol 3, No. 5, 2014 pp. 131-150;
 7. Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne teorije o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima);
 8. Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević + V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.;
Preporučena literatura:
 1. Briggs, P. Cobley, Uvod u studije medija, Beograd: Clio. 2005.;
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Dina Vozab :

  Srijeda, 10:00, IV kat u Fabkovićevoj ulici

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 20. 9. 2020. u 17:21
Antonija Čuvalo

Upis ocjena bit će sutra u ponedjeljak 21.9.2020.

Ostavite indeks na porti do 8:30 ili 13:30 u mom pretincu (Antonija Čuvalo) i ocjena će vam biti upisana, a indekse ćete moći pokupiti na porti.

 

Ako upisujete ocjenu s nekog drugog roka stavite poruku u indeks (datum kada ste polagali i ocjenu).

Pozdrav,

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 16. 9. 2020. u 09:58
Antonija Čuvalo

U nastavnim materijalima su objavljena pitanja za ovaj rok. Upute su u dokumentu.

 

Antonija ČUvalo

Objavljeno: 15. 9. 2020. u 16:52
Antonija Čuvalo

Ispit će se održati prema istim uputama kao i na prethodnim rokovima.

Sutra, 16.9.2020. u 10:00 biti će objavljena pitanja na koja trebate odgovoriti do 20:00.

Odgovore treba učitati u pretinac na intranetu Rujan dekanski rok 2020.

 

Srdačan pozdrav,

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 25. 8. 2020. u 14:48
Dina Vozab

Dragi studenti,

rujanski rok će se također održati preko interneta. Ispit će biti organiziran kao open book exam. Na dan ispita (26.8. i 8.9.2020.) u 10:00 biti će objavljena pitanja od koji ćete odabrati jedno po svom izboru. Rok za predaju vaših odgovora je do 20:00. Odgovor predajte u obliku eseja. 

Kod pisanja eseja, pišite punim rečenicama, pazeći na pravopis i gramatiku i pokušajte kreirati tekst s logičnom strukturom i argumentacijom. Vidjet ćete da se u nekim pitanjima morate referirati na određenu zadanu literaturu. Kad se referirate na tu literaturu, možete prepričati dio teksta, parafrazirati ili izvući citat. Kad u argumentaciji koristite PPT prezentacije i tekstove predavanja, također se uvijek referirajte na njih (može i u fusnoti).

Plagiranje i prepisivanje je nedopustivo. Uvijek se ispravno referirajte na tekst koji čitate! Upute i definicije akademskog poštenja mogu se pronaći na sljedećoj stranici: https://www.fpzg.unizg.hr/o_nama/akademsko_nepostenje. Ispravnost citiranja radova može se provjeriti preko sustava PlagScan, na sljedećoj poveznici: https://www.plagscan.com/fpzg_hr.

 

Ako imate pitanja u vezi ispita javite se na emali nastavnicama Dini Vozab ili Antoniji Čuvalo. Profesorica Peruško ima slobodnu studijsku godinu pa se neće javljati na studentske upite.

Srdačan pozdrav

Dina Vozab

Objavljeno: 30. 6. 2020. u 09:31
Zrinjka Peruško

poštovani kolege i kolegice,

ispit iz kolegija Uvod u medijske sustave održat će se online kao open book exam i na ovom roku, i to u četvrtak 2.srpnja (a ne 1. koji je objavljeni rok - sjećate se da smo pomaknuli da nemate koliziju s drugim predmetima). Pitanja će biti objavljena u 10 sati ujutro na intranetu i na google clasroom stranici kolegija, a ispit će trebati predati najkasnije do 20.00 isti dan.

lp Zrinjka Peruško

Objavljeno: 16. 6. 2020. u 19:23
Antonija Čuvalo

Drage studentice i studenti,
u četvrtak 18.6.2020. je prvi ispitni rok iz kolegija Uvod u medijske sustave. Ispit će se održati na isti način kao na predroku (pogledajte upute u ranijim objavama). U 10:00 na intranetu (i ovdje) bit će objavljenja ispitna pitanja, a odgovore trebate učitati do 20:00 na intranetu u folder Vaše grupe (1. rok grupa 1, 2, 3).

Srdačan pozdrav,
Antonija Čuvalo

Objavljeno: 13. 5. 2020. u 18:01
Zrinjka Peruško

PREDROK ISPIT
Dragi kolege i kolegice,
Slijede informacije o predroku koji će biti oblikovan kao open book exam, što znači da ćete moći koristiti literaturu s kolegija dok pišete ispit kod kuće. Nakon ovog predroka, ostali ispiti će se održavati kao i do sada na fakultetu i bit će u obliku testa koji će obuhvatiti svu obaveznu literaturu. Stoga vas pozivamo da se odazovete na predrok, za koji nije potrebna nikakva ranija prijava, dovoljno je do navedenog roka učitati svoj esej u mapu ISPIT PREDROK na intranetu.

Pred-rok će biti održan 4.6. 2020. u četvrtak. 
U 10 sati ujutro će biti objavljena esejska pitanja od kojih ćete vi odabrati jedno. Vi ćete predati rad u duljini od 1000 riječi (+/- 10%) u odgovarajući folder na intranetu do 22:00 (četvrtak, 4.6.2020). Kod pisanja eseja, pišite punim rečenicama, pazeći na pravopis i gramatiku i pokušajte kreirati tekst s logičnom strukturom i argumentacijom. Vidjet ćete da se u nekim pitanjima morate referirati na određenu zadanu literaturu. Kad se referirate na tu literaturu, možete prepričati dio teksta, parafrazirati ili izvući citat. Kad u argumentaciji koristite PPT prezentacije i tekstove predavanja, također se uvijek referirajte na njih (može i u fusnoti).

Plagiranje i prepisivanje je nedopustivo. Uvijek se ispravno referirajte na tekst koji čitate! Upute i definicije akademskog poštenja mogu se pronaći na sljedećoj stranici: https://www.fpzg.unizg.hr/o_nama/akademsko_nepostenje. Ispravnost citiranja radova može se provjeriti preko sustava PlagScan, na sljedećoj poveznici: https://www.plagscan.com/fpzg_hr.

U prilogu su upute za učenje i čitanje koje je sastavila doc.dr.sc. Dina Vozab, koje će vam koristiti i za pisanje ispitnog eseja.

Molim obratite nam se se pitanjima!
pozdrav
Zrinjka Peruško

Objavljeno: 24. 4. 2020. u 15:26
Antonija Čuvalo

Drage kolegice i kolege,

ovdje je poveznica preko koje možete sudjelovati u Book Clubu iduću srijedu (29.4.2020.) u 14:00:

Antonija Čuvalo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6722985489

Meeting ID: 672 298 5489

Sudjelovanje je obavezno za studente koji su prema najnovijem rasporedu zaduženi za prezentaciju pročitanih tekstova (Benedict Anderson i Umberto Eco), a svi ostali ste dobro došli. Dugo se nismo vidjeli pa je ovo prilika da se svi ponovno čujemo i vidimo u novim okolnostima.

Nije potrebno pripremiti prezentaciju već prikaz literature prema uputama koje ste dobili i pitanja za raspravu.

Obavezno se prijavite s pravim imenom i prezimenom.

 

Veselim se našem Zoom susretu.

Srdačan pozdrav,

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 7. 4. 2020. u 17:11
Zrinjka Peruško

dragi studenti i studentice,

otvorila sam goolge classroom platformu na kojoj možemo razmjenjivati poruke, pitanja i informacije. molim vas da u tražilici upišete google classroom, i kad dođete na tu stranicu u gornjem desnom kutu će biti jedan plusić, na njega kliknite i odaberite join i kad vas traži kod upišite ovaj 5ku5lsq to je kod za naš predmet.

Molim vas da se prijavljujete svojim imenom i prezimenom, i da kod ne dijelite s drugima koji nisu upisani na predmet u ovoj godini.

Kako se radi o asinhronoj platfromi pitanja možete postavljati odmah, i prije i nakon termina predavanja. Ja ću biti tamo sutra u 12 pa možemo i sinhrono razgovarati. 

pozdrav Zrinjka Peruško

Objavljeno: 6. 4. 2020. u 17:44
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavne materijale u folderu s knjigama za prikaz su postavljene upute za prikaz knjige i book club. Smanjio se opseg teksta za čitanje i produljio rok za predaju, što će vas vjerojatno razveseliti :)

Pogledajte i ažururani raspored prezentacija, svi koji su trebali prezentirati knjigu prezentiraju 29.4.

Lijep pozdrav svima,

Antonija i Dina

Objavljeno: 16. 3. 2020. u 13:56
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

podneske koji se inače donose na seminarsku nastavu isprintano (5X2), možete poslati svojim nastavnicama uploadom u odgovarajući folder na dan seminarske nastave. Pod Predaja studentskih radova kreirali smo dva foldera, jedan za prof. Čuvalo i drugi za prof. Vozab. Molimo vas da radi jednostavnosti svoje podneske predajete isključivo tim putem.

Oni koji su se požurili i već predali podneske mailom ne moraju postavljati ponovno, već smo ih zabilježili.

Budite dobro i budite oprezni dok se ova situacija ne smiri,

Antonija Čuvalo i Dina Vozab

Objavljeno: 14. 3. 2020. u 09:45
Uređeno: 16. 3. 2020. u 13:51
Zrinjka Peruško

Dragi studenti i studentice,

 

Zbog prestanka kontaktne nastave u Hrvatskoj naš fakultet prelazi na on-line nastavu. U ovom trenutku moguće ju je organizirati na sljedeći način na koji ćemo raditi do prestanka mjera ograničenja.

 1. Predavanja: slajdove predavanja stavljat ću vam na intranet a uz njih kako budem završavala i pisane tekstove predavanja barem u skraćenom obliku. Literatura koja je povezana s određenom temom predavanja već se nalazi na intranetu, pa vam predlažem da ju također konzultirate. Za sva pitanja koja imate oko pojedine nastavne jedinice možete me kontaktirati emailom na zperusko@fpzg.hr
 2. Seminari: studenti koji su po rasporedu zaduženi za određene teme trebaju pripremiti pp prezentaciju i poslati ju kao i obično svojoj nastavnici na seminaru (antonija.cuvalo@fpzg.hr i dina.vozab@fpzg.hr) , a one će ih staviti na intranet da budu dostupni drugim studentima. Podneske koji se inače donose na seminarsku nastavu isprintano (5X2), možete poslati svojim nastavnicama uploadom u odgovarajući folder na dan seminarske nastave. Pod predaja studentskih radova kreirano je dva foldera, jedan za prof. Čuvalo i drugi za prof. Vozab. Za sva pitanja u vezi seminarske nastave možete kontaktirati svoje seminarske nastavnice na navedene e-mailove. 
 3. Prikazi knjige: datum predaje ostaje isti.

 

Prof.dr.sc. Zrinjka Peruško

 

Objavljeno: 4. 3. 2020. u 10:31
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege, 

raspored seminarskih grupa i prezentacija je objavljen na intranetu.

Studenti iz seminarske grupe 1 se danas sastaju sa svojom nastavnicom Antonijom Čuvalo u dvorani C u 13:45. Studenti iz seminarskih grupa 2 i 3 danas iznimno imaju zajednički seminarski susret u dvorani I u 13:45, s nastavnicom Dinom Vozab.

Srdačan pozdrav,

Antonija Čuvalo i Dina Vozab

Objavljeno: 12. 9. 2019. u 11:25
Antonija Čuvalo

Rezultati 4. roka (navedeni su ukupni bodovi i ukupna ocjena iz kolegija):

Mirjana Čirjak 95 (odličan)

Tea Janžek 79.5 (vrlo dobar)

Petar Kleščić 62 (dovoljan)

Silvestar Filić 63 (dovoljan)

Lara Žagar 54 (nedovljan). 

 

Upis ocjena i uvid u test je sutra 13.9.2019. u 10:30 u Fabkovićevoj (4. kat).

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 8. 7. 2019. u 17:40
Uređeno: 8. 7. 2019. u 17:40
Antonija Čuvalo

Upis ocjena iz drugog roka Uvoda u medijske sustave bit će u utorak 9.7.2019. u 13:00 sati u Fabkovićevoj (4. kat)

Ocjenu će studenti moći upisati i u četvrtak 11.7.2019. između 9:00 i 9:15 također u Fabkovićevoj (4. kat).

 

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 3. 7. 2019. u 13:39
Antonija Čuvalo

Rezultati  su objavljeni u nastavnim materijalima. O upisu ocijena ćete biti obaviješteni.

Ocjenu možete odbiti u roku od 24 sata, na email antonija.cuvalo@fpzg.hr

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 2. 7. 2019. u 09:13
Antonija Čuvalo

Poštovane kolegice i kolege,

podsjećam da je termin održavanja ispita iz Uvoda u medijske sustave sutra u srijedu 3.7.2019. u 12:00 u A dvorani.

 

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 19. 6. 2019. u 10:07
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

upis ocjena s prvog roka UMS-a održat će se ovaj petak u 11 sati u Lepušićevoj na trećem katu u kabinetu 13. Ako niste u Zagrebu, indekse možete slobodno predati preko kolega ili ostaviti na porti za profesoricu Peruško.

Uvid u testove s prvog roka, za one koji žele, bit će također u petak, od 10 do 10:30 sati u Fabkovićevoj ulici u kabinetu na 4. katu.

Ukoliko odbijate ocjenu, molim vas da mi javite mailom (dvozab@fpzg.hr ili dinavozab@gmail.com) najkasnije večeras do ponoći.

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 17. 6. 2019. u 12:36
Antonija Čuvalo

Rezultati prvog roka objavljeni su u nastavnim materijalima.

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 11. 6. 2019. u 10:27
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

prvi ispitni rok iz Uvoda u medijske sustave održava se 12.6.2019. u A dvorani po sljedećem rasporedu:

12:00-13:00 (prezimena od Anić do Lubina)

13:00-14:00 (prezimena od Lukež do Žigić)

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 10. 6. 2019. u 13:05
Antonija Čuvalo

Nova tablica s unesenim bodovima za sudjelovanje u eksperimentu i ispravcima je u nastavnim materijalima.

 

Srdačno,

Antonija

Objavljeno: 21. 5. 2019. u 19:53
Uređeno: 22. 5. 2019. u 10:07
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

zamolile bismo vas da sutra u što većem brojem dođete na seminarsku nastavu u sve tri grupe. Na seminare dolazi gošća, studentica diplomskog studija novinarstva koja provodi istraživanje o praćenju vijesti. Za sudjelovanje u istraživanju bit ćete nagrađeni s 2 boda.

Seminarske prezentacije se 22.5. održavaju po uobičajenom rasporedu, kao i predaja podnesaka za taj susret. Dakle ništa se ne mijenja osim što ovaj put imamo i gošću.

Srdačan pozdrav,

Dina i Antonija

Objavljeno: 23. 4. 2019. u 21:59
Antonija Čuvalo

U srijedu 24.4.2019. zbog bolesti neće biti nastave u grupama koje vodi doc. Čuvalo. Ostale grupe održavaju se redovito.

Studenti će ovo moći nadoknaditi tako što će idući put moći predati dva podneska (za 24.4. i 8.5.), a oni koji su sutra trebali održati prezentacije održat će ih zajedno s onima prema rasporedu za 8.5.2019.

 

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 3. 4. 2019. u 15:07
Dina Vozab

Nakon seminarske nastave na UMS-u jedna kožna jakna je ostala u seminaru V. Jakna čeka svoju vlasnicu na porti :)

Pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 5. 3. 2019. u 18:42
Antonija Čuvalo

Zbog bolesti se dana 6.3.2019. otkazuje nastava iz kolegija Uvod u medijske studije u grupama kod doc. Čuvalo (Grupa 1 i 2, dvorane I i V).

Grupa 3 ima nastavu po ranije zakazanom rasporedu.

Iduća dva tjedna 13.3. i 20.3. će se u grupama kod doc. Čuvalo održati 3 prezentacije umjesto dvije.

Dana 13.3.2019. (1. Potter, 2008; 2. Primorac, 2014; 3. Peruško i Čuvalo, 2014).

Dana 20.3.2019. (1. Kovačević i Perišin, 2014; 2. Čuvalo, 2011; Čuvalo i Peruško, 2017).

Nakon toga nastavljamo kako je planirano.

 

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 1. 3. 2019. u 17:05
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ponavljačima se priznaju prošlogodišnji seminarski bodovi samo ako su ostvarili minimalno 35 bodova iz seminarske nastave. U slučaju da prihvaćaju prošlogodišnje bodove ne moraju dolaziti na seminarsku nastavu i ove godine. Molim da mi se studenti koji bi zadržali prošlogodišnje bodove jave e-mailom.

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 27. 2. 2019. u 16:50
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

syllabus, raspored seminarskih grupa i prezentacija, predlošci za pisanje podnesaka i veći dio literature nalazi se na intranetu. Za sva pitanja javite se svojim nastavnicama (e-mail adrese su navedene u syllabusu).

Samo da se ponovi, prvi seminaristi šalju sažetak svoje seminarske prezentacije voditeljicama svoje seminarske grupe dan prije svoje prezentacije- sažetci se pišu i šalju samostalno, a prezentacija se radi timski.

Lijep pozdrav,

Antonija Čuvalo i Dina Vozab 

Objavljeno: 17. 9. 2018. u 12:25
Antonija Čuvalo

Upis ocjena s 4. roka bit će u utorak 18.9.2018. u 15:00. 

Indekse ostavite na porti do 15:00. Ocjene će biti upisane na licu mjesta.

 

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 12. 9. 2018. u 22:47
Antonija Čuvalo

U nastavnim materijalima objavljeni su rezultati četvrtog roka održanog 12.9.2018.

Upis ocjena će biti tokom idućeg tjedna o čemu ćete biti obavjiješteni.

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 30. 8. 2018. u 14:02
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

u nastavnim materijalima objavljene su ocjene s roka 29.8.

Uvid u ispit i upis ocjena održat će se ovog petka, 31.8.  u 13 sati u kabinetu 13 na 3 katu u Lepušićevoj.

Ako želite odbiti ocjenu, molim vas da to učinite pismeno mailom nastavnicama.

 

Lijep pozdrav,

DIna Vozab

Objavljeno: 11. 7. 2018. u 10:12
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

upis ocjena i uvid u ispit održat će se ovaj četvrtak (12.7.) u 12 sati u kabinetu 13 na 3. katu u Lepušićevoj. Studenti koji žele odbiti ocjenu mogu to učiniti pismeno, mailom nastavnicama do kraja ovog tjedna.

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 19. 6. 2018. u 19:20
Antonija Čuvalo

U nastavnim materijalima su objavljeni rezultati prvog roka za sve četiri grupe.

Upis ocjena i uvid u test će biti u četvrtak 21.6. u 15:30 u Fabkovićevoj na 4. katu.

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 7. 6. 2018. u 10:25
Antonija Čuvalo

U nastavnim materijalima su objavljeni ostvareni iz nastave (seminari i predavanja) bodovi za grupe 1 i 2 kod doc. Čuvalo. U skladu s uredbom GDPR rezultati su objavljeni s matičnim brojevima studenata umjesto imena i prezimena.

Studenti kojima nisu evidentirani svi bodovi mole se da na upis ocjena donesu sve ocijenjene zadaće na uvid.

Pozdrav,

Antonija Čuvalo

 

 

 

Objavljeno: 28. 5. 2018. u 13:05
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

podsjećamo na posljednji seminarski susret, zajednički za sve seminarske grupe kad će kao predavač gostovati Giovanni Vale. Ovaj seminarski susret održat će se u ponedjeljak 28.5. u 17:15 u seminaru 5. Studenti koji će doći na današnji seminarski susret bit će nagrađeni s dodatnim bodom.

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

 

Objavljeno: 22. 5. 2018. u 16:38
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

posljednji seminarski susret bit će zajednički za sve seminarske grupe kad će kao predavač gostovati Giovanni Vale, freelance novinar iz Italije koji sad živi i radi u Zagrebu i piše o balkanskoj regiji za nekoliko međunarodnih medija. Ovdje možete pročitati neke od njegovih radova: https://www.balcanicaucaso.org/eng/Authors/(author)/Giovanni%20Vale

Ovaj seminarski susret održat će se u ponedjeljak 28.5. u 17:15 u seminaru 5.

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

 

Objavljeno: 6. 5. 2018. u 15:52
Antonija Čuvalo

U nastavnim materijalima objavljen je novi raspored s ispravkom za 2. grupu (C dvorana).

 

A. Čuvalo

Objavljeno: 4. 5. 2018. u 10:18
Dina Vozab

Zbog manjeg broja studenata koji redovito pohađaju nastavu i izvršavaju obaveze seminarska nastava će se održavati do 16.5.2018.

Nove rasporede možete naći u nastavnim materijalima.

Predavanja se do daljnjeg održavaju prema rasporedu objavljenom u syllabusu.

Podsjećamo studente da je maskimalan broj podnesaka 8. 

Pozdrav,

Dina i Antonija

Objavljeno: 14. 9. 2017. u 09:54
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

bodovi i ocjene s roka 13.9. su u nastavnim materijalima. Uvid u testove i upis ocjena će se održati u ponedjeljak, 18.9. u 12:30 u kabinetu CIM-a na 4. katu u Fabkovićevoj ulici.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 14. 7. 2017. u 08:47
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

upis ocjena i uvid u ispit za ispitni rok 12.7. održat će se u ponedjeljak, 17.7., u 11 sati u kabinetu 13 (3. kat).

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 11. 7. 2017. u 10:24
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

ispit iz Uvoda u medijske sustave održat će se 12.7.2017. u 12 sati u A dvorani. Svi prijavljeni studenti pišu u jednoj grupi.

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 6. 7. 2017. u 09:47
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

u nastavnim materijalima objavljeni su bodovi i ocjene s drugog ispitnog roka.

Studenti koji ne žele primiti pozitivnu ocjenu mogu ocjenu odbiti pismeno na mail zrinjka.perusko@gmail.com u roku 24 sata, tj. do 10.30 sati u petak 7.7.2017.

Upis ocjena i uvid u testove će biti u ponedjeljak, 10.7. u 11.00 sati, u kabinetu 13/3 kat.

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

 

Objavljeno: 27. 6. 2017. u 14:48
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

raspored pisanja ispita iz UMS-a za rok 28.6. je sljedeći:

12:00-13:00 prezimena A - M 

13:00-14:00 prezimena P - Z 

Ispit se piše u dvorani A. 

Popis prijavljenih studenata i raspred pisanja je objavljen u dokumentu Prijave i raspored pisanja.

 

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 26. 6. 2017. u 16:57
Zrinjka Peruško

Poštovani studenti i studentice,

Kao što ste vidjeli, rezultati na prvom roku su jako loši. Slijede upute o tome gdje ćete naći odgovore na pitanja koja su bila postavljena u testu a na koja ste mahom odgovarali pogrešno:

pogrešni odgovori: internet i različite aplikacije nisu masovni mediji - zašto, pročitajte u dolje navedenoj literaturi

što su to masovni mediji?

Što je medijski sustav?

Što je kulturna industrija?

Peruško, Zrinjka. (2011) «Uvod. O medijima i medijskim studijama» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

Peruško, Zrinjka. (2011) «Što su mediji?» u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

i Mali medijski riječnik, u Peruško, Zrinjka, urednica. Uvod u medije. Zagreb: Jesenski Turk. 2011.

 

O narmativnim medijskim teorijama Sieberta i drugih,

O dimenzijama za analizu medijskih sustava Hallina i Mancinija

Peruško, Z. (1999). "Medijska politika". str. 87-110, u Demokracija i mediji, Zagreb: Barbat. (posebno podnaslov Mediji i država: normativne

POSEBNO OVO: Peruško, Zrinjka (2011) “Struktura medijskog sustava”, str. 7-23, u Peruško i drugi Hrvatski medijski sustav prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja. Biblioteka Hrvatska politologija. Zagreb: Politička misao. o medijima u nedemokratskim i demokratskim poredcima)

 

U Hrvatskoj niti prije 1990 nije bila primjenjiva sovjetska teorija medija; u Hrvatskoj nakon 90e nije bio prisutan autoritarni sustav 

Kakav je medijski sustav u Hrvatskoj danas i nekad?

Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević & V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

 

Kako se historijski institucionalizam koristi za analizu medijskih sustava?

Peruško, Z. (2013). Komparativna analiza post-socijalističkih medijskih sustava, Politička misao (Croatian Political Science Review), 50(2). 38-59. http://hrcak.srce.hr/politicka-misao

 

Koje su dimenzije za analizu digitalnog medijskog sustava? 

Peruško, Z., Vozab, D., Čuvalo, A. (2015) Digital Mediascapes, Institutional Frameworks, and Audience Practices Across Europe. International Journal of Communication. (9) 342-364.

 

Naravno, i ostalu literaturu koja je navedena u syllabusu trebate pročitati i naučiti jer će se i iz druge literature pojavljiati pitanja, gornji popis odnosi se pitanja koja su imala najviše pogrešaka u odgovorima na prvom roku.

 

 

prof.dr. Zrinjka Peruško

Objavljeno: 22. 5. 2017. u 14:05
Uređeno: 22. 5. 2017. u 14:05
Antonija Čuvalo

Poštovane kolegice i kolege,

zbog iznenadnog otkazivanja nastave u dvorani Seminar V prošlog tjedna mijenja se raspored prezentacija  te će se grupne prezentacije održati prema novom rasporedu. Novi raspored vrijedi samo drugu seminarsku grupu kod doc. Čuvalo dok za ostale grupe vrijedi stari raspored.

Novi raspored grupnih prezentacija (Seminar V; 13:30-15:00).

24.5.

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Francuska

Makedonija

 

31.5.

Njemačka

Rusija

SAD

Slovenija

 

7.6.

Srbija

Španjolska

Švedska

Velika Britanija

 

Hvala na razumijevanju!

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 11. 4. 2017. u 10:02
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

sigurno će vas razveseliti obavijest da sutra u sklopu seminarske nastave gledamo film. Seminarska nastava se sutra 12.4. za sve seminarske grupe održava u A dvorani. Sutra počinjemo malo ranije, odmah nakon predavanja u 11:50. 

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

Objavljeno: 29. 3. 2017. u 13:31
Antonija Čuvalo

Seminarska nastava se kod doc.dr.sc. Antonije Čuvalo održava u sljedećim terminima:

Dvorana A: 12:00 - 13:30

Seminar V: 13:30-15:00.

 

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 28. 3. 2017. u 18:45
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

molimo vas da na sutrašnju seminarsku nastavu ponesete izvještaj o slobodi medija (Freedom House-a) za državu koju vaša grupa analizira kroz seminare. Svi izvještaji se nalaze u nastavnim materijalima, a možete ih donijeti na nastavu u bilo kojem obliku- isprintane ili sačuvane na mobitelu ili tabletu, dovoljan je jedan po grupi.

Srdačan pozdrav,

Antonija i Dina

Objavljeno: 7. 3. 2017. u 11:41
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavnim materijalima se nalazi tablica s rasporedom po seminarskim grupama.

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 26. 10. 2016. u 11:19
Dina Vozab

Drage kolegice,

neka je od vas jučer ostavila šal u seminaru 5 nakon nastave. Šal vas čeka na porti.

Pozdrav!

Dina

Objavljeno: 2. 9. 2016. u 11:35
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

upis ocjena u jesenskom roku održat će se 12.9.2016. Molim vas da indekse ostavite na porti za prof. Peruško tog dana do 10 sati. Indeksi s upisanim ocjenama će vam se vratiti na portu. Studentice i studenti koji nisu upisali ocjenu na prošlim rokovima mogu je upisati u ovom roku.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 28. 6. 2016. u 12:57
Antonija Čuvalo
Drage kolegice i kolege zbog obaveza prof. Peruško molim Vas indekse ostavite na porti do 10, a moci cete ih uzeti iz 14 sati. Hvala Antonija Čuvalol
Objavljeno: 28. 6. 2016. u 10:42
Antonija Čuvalo

Drage kolegice i kolege

upis ocjena iz prvog roka za kolegij Uvod u medijske sustave bit će u četvrtak u 11:00 (soba 13).

Ostavite indekse na porti do 10:30.

Lijep pozdrav

Antonija Čuvalo

Objavljeno: 30. 5. 2016. u 15:09
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

detaljne upute za pisanje vašeg drugog ispitnog zadatka nalaze se u nastavnim materijalima. Drugi ispitni zadatak pišete s istim kolegama s kojima ste pisali i prvi ispitni zadatak, a instituciju o kojoj pišete tumačite u odnosu na normativne medijske teorije ili hrvatski medijski sustav (sve piše u uputama).

Drugi ispitni zadatak možete predati na bilo kojem od zakazanih ispitnih rokova za 2015/2016, isprintanog u pretinac na porti prof.dr.sc. Zrinjke Peruško. Ako predajete ispitni zadatak u određenom ispitnom roku i želite u tom roku biti ocijenjeni, morate na vrijeme prijaviti ispit. Ako ne prijavite ispit, neće vam se moći upisati ocjena u indeks.

Za sva dodatna pitanja javite nam se e-mailom ili dođite na konzultacije.

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

Objavljeno: 5. 5. 2016. u 11:41
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

zadatak kojeg ste započeli na posljednjem seminarskom susretu (opis medijske/ novinarske profesije) možete predati do utorka, 10.5. Grupe koje su se posebno potrudile za ovaj seminarski zadatak mogu dobiti i 4 boda. 

 

Seminarski zadatak mora sadržavati sljedeće:

 • Pregled medijske profesije/ stanja novinarstva (pritisci na novinare, autonomija ili instrumentalizacija novinarstva, novinarska udruženja i sindikati, samoregulacija profesije, novinarska kultura): iz izvještaja Freedom of the Press i Mapping Digital Media (poglavlje Digital Media and Journalism)
 • Grafički prikaz kojim se vizualizira percepcija uloge novinara (koristeći podatke Worlds of Journalism, tablica Roles) i interpretacija tih podataka. Grafički prikaz se radi u excel tablici (UMS zadaća) koriteći srednje vrijednosti (mean) procjene novinara o ispunjavanju određenih uloga.

 

Zadaću napišite u Word dokumentu, a možete je unijeti u repozitorij ili je poslati e-mailom nastavnicama (antonija.cuvalo@gmail.com, dinavozab@gmail.com).

 

Lijep pozdrav,

Antonija i Dina

 

Objavljeno: 18. 4. 2016. u 12:51
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

za one koji nisu čuli ili nisu bili prisutni na nastavi prošli tjedan- ovu srijedu ne održavaju se ni predavanje ni seminari iz Uvoda u medijske sustave. Iskoristite ovo vrijeme za pisanje ispitnog zadatka.

 

Kolegice su me na prošlom seminarskom susretu tražile svoj koncept rada (za AEM). Nisam pronašla vaš koncept kod sebe, ali slobodno mi se javite mailom ako vam je potreban savjet oko vašeg ispitnog zadatka.

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

 

 

Objavljeno: 16. 3. 2016. u 08:52
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

zbog bolesti prof. Peruško, otkazuje se predavanje iz Uvoda u medijske sustave za danas,  16.3. Seminarska nastava kod Antonije Čuvalo i Dine Vozab se održava po uobičajenom rasporedu.

Profesorica Peruško će s vama dogovoriti nadoknadu predavanja.

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 8. 3. 2016. u 12:15
Antonija Čuvalo

Poštovane kolegice i kolege,

svim kolegicama čestitke povodom Dana žena!

Od sutra ćemo na seminarima raditi u grupama. Biti ćete podijeljeni u grupe, po zemljama prema rasporedu dogovorenom na prvom satu (pogledajte u nastavnim materijalima). 

Svaka grupa bi trebala imati barem jedan mobilni uređaj s pristupom internetu. U slučaju da to neće biti moguće, imat ćete mogućnost koristiti fakultetski laptop.

Čitajte literaturu :) 

Srdačno!

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 1. 4. 2020. u 16:09
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

bodovi iz podnesaka sa posljednja dva susreta su objavljeni u nastavnim materijalima. Seminarske prezentacije i sažetci su također na intranetu. Ja ću pokušati objavljivati bodove svaki tjedan, maksimalno svaka dva tjedna.

Iz podnesaka vidim da postoje neka nerazumijevanja ili potreba da se neki pojmovi malo bolje razjasne, pa tu šaljem odgovore:

Neki su napomenuli da im je pojam trećeg sektora nejasan- vjerojatno zato jer se koristi više pojmova za opisivanje tog medijskog sektora, a i njegova se uloga razlikuje ovisno o medijskom sustavu i tradiciji u kojoj je nastao. Za europski i hrvatski sustav su pojmovi koji se najčešće koriste za taj sektor: treći sektor, mediji zajednice i neprofitni mediji. Pojam neprofitni mediji se kod nas uvriježio jer se nalazi u Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima, a sve se češće govori o medijima zajednice jer je to pojam koji se češće koristi u europskim institucijama. Možda je najbolja i najjasnija ova definicija: “ne djeluju za profit, već za društvenu korist i korist zajednice, trebali bi biti u vlasništvu, služiti i biti odgovorni zajednici u ime koje djeluju, te bi trebali omogućiti participaciju zajednice u stvaranju programa” (UNESCO, 2006).

Negrine stalno spominje radiodifuziju kao da se podrazumijeva da svi znaju što znači taj pojam. Radi se zapravo o onome što se na engleskom naziva broadcasting- odnosno odašiljanju audio i video signala za široke publike, najčešće se misli na radijski i televizijski program. 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

 

Objavljeno: 9. 3. 2016. u 16:02
Uređeno: 9. 3. 2016. u 16:02
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

upute za ispitne zadatke, kao i raspored tema za pisanje ispitnih zadataka možete pronaći na intranetu. Za pomoć oko izrade podnesaka javite se svojim nastavnicama na konzultacijama.

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 8. 4. 2019. u 15:51
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

 

šaljem obavijest o besplatnoj radionici za studente/ice novinarstva koja će se održati 27.4.:

 

http://www.kucaljudskihprava.hr/2019/04/08/poziv-na-besplatnu-radionicu-medijsko-izvjestavanje-o-diskriminaciji-i-govoru-mrznje/?fbclid=IwAR26rdJnnMIAadUPyDOyI3hovHX7K554YcHlAUdR7bbyfJ3iN5zwD3aKpsk

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 6. 5. 2020. u 14:50
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,
današnje prezentacije su u nastavnim materijalima. Objavljeni su i bodovi prikaza knjiga.

Vezano za današnju temu o novinarskoj profesiji, šaljem vam neke dodatne materijale.
Možete pogledati jučerašnji intervju s Majom Sever, predsjednicom Sindikata novinara Hrvatske objavljen na medijskoj platformi R+. Intervju vodi Rade Šerbedžija, a razgovaraju o stanju novinarske profesije, javnom medijskom servisu, cenzuri, radnim pravima novinara...
Intervju se nalazi ovdje:
https://rplus.video/2020/05/05/r-live-rade-serbedzija-intervjuira-maju-sever/

Šaljem i poveznice na dvije strukovne novinarske organizacije:
http://www.snh.hr/
https://www.hnd.hr/

Pozdrav svima,
Dina

Objavljeno: 1. 5. 2018. u 22:14
Zrinjka Peruško

dragi studenti i studentice,

sutra na žalost neću moći održati predavanje, ali seminari se održavaju po planu.

pozdrav Zrinjka Peruško

Objavljeno: 12. 9. 2017. u 09:10
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

ispit iz Uvoda u medijske sustave održat će se sutra u 12:00 u A dvorani. Ispit se piše u jednoj ispitnoj grupi.

Srdačan pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 8. 9. 2016. u 11:34
Zrinjka Peruško

dragi studenti,

evenutalno neupisane ocjene s ranijih rokova mozete upisati jos samo 12.9., u ponedeljak, tako da ostavite indeks u moj pretinac na porti do 9, a najkasnije do 11, uz naznaku u indeksu na kojem ste roku položili, pa ću tokom jutra upisati ocjene. 

nakon ovog datuma ocjene neću više upisivati. poz zp

Objavljeno: 9. 9. 2015. u 14:22
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

za upis ocjene, ostavite indeks na porti do 11 sati ovaj petak, na ime prof. Peruško. Indekse ćete moći podići s porte u 12 sati. 

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 9. 9. 2015. u 11:46
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

rezultati su u nastavnim materijalima. Upis ocjena bit će najvjerojatnije u petak, o točnom terminu ćete biti obaviješteni do tada. Za uvid u test javite se na dinavozab@gmail.com.

Lijep pozdrav, Dina

Objavljeno: 7. 9. 2015. u 10:45
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

ispit se održava ovu srijedu u 10 sati u A dvorani u jednoj ispitnoj grupi. Studenti/ce kojima je ovo četvrti izlazak imaju pravo i na usmeni ispit pred povjerenstvom. Mogući usmeni ispit dogovarate s prof. Peruško nakon rezultata pismenog ispita.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 7. 7. 2015. u 18:48
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

upis ocjena je sutra u srijedu u 12:30, kabinet 13 na 3 katu. Za uvid u test javite se mailom Antoniji ili meni.
Kao i kod proslih rokova, mozete ostaviti indeks na porti, nakon upisa se ponovno vracaju na portu.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 2. 7. 2015. u 11:01
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

upis ocjena za rok 1.7. bit će u petak, 3.7. u kabnetu 13 na 3. katu. Ako ne stignete doći na upis u to vrijeme, ostavite indeks na porti do sutra u 10 sati za prof. Zrinjku Peruško, indekse ćemo vam vratiti na portu nakon upisa.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 1. 7. 2015. u 12:23
Antonija Čuvalo

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u medijske sustave objavljeni su u nastavnim materijalima kolegija. Ocjenu možete odbiti u roku od 24 sata tako da se javite na email dinavozab@gmail.com ili antonija.cuvalo@gmail.com. Ukoliko prihvaćate ocjenu, ona se odmah unosi u elektronski indeks. Upis ocjena u plave indekse će biti u petak 3.7. 2015. O točnom vremenu upisa ćete biti obaviješteni u toku dana.

Srdačan pozdrav

Antonija Čuvalo

 

Objavljeno: 30. 6. 2015. u 21:07
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

zbog malog broja prijavljenih za sutrašnji ispitni rok, ispit se piše u jednoj grupi, s početkom u 10 sati u dvorišnoj dvorani. U nastavnim materijalima se nalazi popis prijavljenih studenata za rok 1.7.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 2. 6. 2015. u 13:34
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

prvi ispitni rok iz Uvoda u medijske sustave je pomaknut na 17.6. Ispit će se održati u 10:00, a obavijest o dvorani ćete dobiti uskoro.

Srdačan pozdrav,

Dina

Objavljeno: 19. 5. 2015. u 10:43
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

još jednom vas podsjećam da sutrašnje predavanje počinje u 10:45. 

Seminari počinju prema uobičajenom rasporedu, u 12:00.

 

Na seminarskom susretu kod grupa 3 i 4 bit će organizirano gledanje filma "Dan nezavisnosti Radija 101" redatelja Vinka Brešana. Film će se gledati u Seminaru 3 nakon održane prezentacije treće seminarske grupe, u 12:30. Nakon što film završi, studenti iz treće grupe mogu otići s nastave, a studenti četvrte ostaju slušati prezentaciju. 

 

Javljam da ću pregledavati vaše zadaće s prošlog susreta nakon sutrašnje nastave i objaviti bodove u tablici. 

 

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 13. 5. 2015. u 10:54
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

termin predavanja u srijedu, 20. 5. bit će pomaknut na 10,45 (dv. A) zbog duljeg trajanja seminara na kolegiju prof. Mučalo.

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 27. 4. 2015. u 14:46
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,
na sljedećem seminarskom susretu prezentirat će se ovaj tekst s popisa literature:

http://ptks.pl/cejc/wp-content/uploads/2014/09/CEJC_Vol6_No2_Perusko.pdf


Lijep pozdrav,
Dina Vozab

Objavljeno: 22. 4. 2015. u 08:27
Zrinjka Peruško

poštovani kolege studenti,

danas na žalost neću moći održati predavanje zbog zdravstvenih razloga. seminari će se održati prema rasporedu. za nadoknadu današnjih bodova tj. prikaza s predavanja molim vas da mi na idućem predavanju predate na 1 stranici kratki prikaz teksta koji je predviđen uz današnje predavanje,

Peruško, Zrinjka (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela. Ur. S. Ravlić, V. Puljiz, V. Franičević & V. Visković. Hrvatska u Europskoj uniji: kako dalje? (pp 437-475). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

lijepi pozdrav

Zrinjka Peruško

 

Objavljeno: 10. 4. 2015. u 10:58
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

zadaća za sljedeći tjedan je proširiti zadaću sa seminarske nastave na način da se usporede medijski sustavi ili neki od elemenata medijskih sustava dviju država po izboru (duljina 1 do maksimalno 3 stranice). Zadaću pošaljite do 19.4.

To možete napraviti na više načina:
- širi pregled medijskog tržišta: najčitaniji tisak, najgledanije televizije, u kakvom su vlasništvu, status javne televizije...
- profesionalizam i odnos medija i države: objasniti indekse slobode medija preko izvještaja Reportera bez granica ili drugih organizacija koje prate slobodu medija
- politički paralelizam: opisati medije koji zagovaraju određenu političku ideologiju ili interesnu grupu (povijest, jesu li bili u vlasništvu političke stranke ili organizacije, primjeri zagovaranja političke pozicije, jesu li urednici ili novinari ujedno i članovi političke stranke/politički aktivisti...); ako se radi o zemljama s govornog područja koje razumijete, možete usporediti načine izvještavanja najčitanijih internet portala/ online izdanja tiskanih medija (možda usporediti kako su izvještavali o istoj temi)

Šaljem poveznice na izvore koji vam mogu pomoći, ali vi slobodno odaberite vlastite izvore. Prezentacija i tablica s posljednjeg seminara su u nastavnim materijalima.

Studenti/ce koji su ovaj tjedan izostali mogu nadoknaditi izostanak s prikazom teksta Peruško, Z. (2012) Medijski sustav u Hrvatskoj: od autoritarnog do mediteranskog modela, a zadaća za sljedeći tjedan je ista: usporediti medijske sustave ili elemente medijskih sustava dviju država.

http://ejc.net/media_landscapes

http://www.balkaninsight.com/en/page/balkan-media-watch

http://www.fairpress.eu/

https://freedomhouse.org/regions/europe

http://www.mirovni-institut.si/en/teme/media/

Objavljeno: 4. 4. 2015. u 15:36
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,
kako će dosta studenata izostati zbog drugog kolegija, sljedeći tjedan ipak nema prezentacije. Seminar se održava po rasporedu, svi će stići održati prezentacije- novi raspored je u nastavnim materijalima.

Lijep pozdrav,

Dina

Objavljeno: 4. 3. 2015. u 15:31
Dina Vozab

Drage kolegice i kolege,

 

u nastavnim materijalima možete naći ažurirani raspored seminarskih prezentacija. 

Ranija seminarska grupa počinje u 12 i završava u 13:30, a kasnija počinje u 13:30 i završava u 15.

 

Na idućem predavanju gostuje Barbara Pleić Tomić, jedna od osnivačica portala Muf. Riječ je o neprofitnom mediju koji se bavi popularnom kulturom, filmom, glazbom ili književnošću, najčešće iz feminističke perspektive.
Šaljem vam link na jedan od njenih tekstova: http://muf.com.hr/2015/02/13/hpb-jednaki-i-jednakiji/

Vidimo se idući tjedan!

Lijep pozdrav,

Dina Vozab

Objavljeno: 25. 2. 2015. u 13:11
Dina Vozab

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavnim materijalima nalazi se raspored seminarskih grupa i prezentacija. Molim vas da mi do petka javite ako imate kolizije i ne odgovara vam termin seminarske grupe ili datum izlaganja (mailom na dinavozab@gmail.com).

Za seminarske grupe 3 i 4: u nastavnim materijalima nalaze se pitanja za vašu prvu zadaću. Pitanja se odnose na tekst u pdf dokumentu Peruško-uvod u medije 1 susret.

Lijep pozdrav,

Dina