Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti - Arhiva
arrowl Povratak

Rezultati 1 - 16 od 16
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] ZOU_ispitni rokovi u kolovozu i rujnu
Objavljeno 20. 8. 2021. u 12:04  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Upute za ispit_2. ispitni rok
Objavljeno 9. 2. 2021. u 20:34  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Podsjetnik na seminarski zadatak i link na prvo predavanje
Objavljeno 20. 10. 2020. u 21:21  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Informacije nakon uvodnog predavanja_link na dokument za prijavu seminarske grupe
Objavljeno 7. 10. 2020. u 15:54  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Kolegij Znanost o upravljanju_važne informacije o nastavi
Objavljeno 1. 10. 2020. u 16:09  ( Anka Kekez Koštro )
Uređeno: 2. 10. 2020. u 10:51  (Anka Kekez Koštro)
[^] ZOU_jesenski ispitni rokovi na daljinu
Objavljeno 19. 8. 2020. u 20:08  ( Anka Kekez Koštro )
[^] ZOU upis ocjena _ sutra u 14h
Objavljeno 26. 2. 2020. u 13:13  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Termin upisa prvog roka ZOU
Objavljeno 11. 2. 2020. u 15:47  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Rezultati drugog kolokvija i završne informacije
Objavljeno 29. 1. 2020. u 16:52  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Termin i mjesto drugog kolokvija i dodatnog seminarskog susreta
Objavljeno 21. 1. 2020. u 10:44  ( Anka Kekez Koštro )
[^] Znanost o upravljanju, rezultati ispita održanog 7. srpnja 2015.
Objavljeno 9. 7. 2015. u 11:52  ( Ana Kuharić )
Uređeno: 9. 7. 2015. u 12:09  (Ana Kuharić)
[^] Znanost o upravljanju - rezultati 2. ispitnog roka od 17. veljače 2015.
Objavljeno 22. 2. 2015. u 19:29  ( Anamarija Musa )
Uređeno: 22. 2. 2015. u 19:46  (Anamarija Musa)
[^] Ispitni rok 03.02.2015. uspjeh i upis ocjena
Objavljeno 4. 2. 2015. u 23:54  ( Anamarija Musa )
Uređeno: 22. 2. 2015. u 19:26  (Anamarija Musa)
[^] Ispitni rok 03.02.2015. rezultati
Objavljeno 4. 2. 2015. u 23:41  ( Anamarija Musa )
[^] Znanost o upravljanju - obavijest o ispitnoj literaturi
Objavljeno 23. 1. 2015. u 20:51  ( Anamarija Musa )
[^] Znanost o upravljanju - Rezultati drugog kolokvija 20. siječnja 2015.
Objavljeno 23. 1. 2015. u 19:03  ( Anamarija Musa )
Uređeno: 23. 1. 2015. u 19:05  (Anamarija Musa)