Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 4. 10. 2021. u 09:41
Uređeno: 4. 10. 2021. u 09:56
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege, dobrodošli na kolegij Znanost o upravljanju.

Moje ime je Anka Kekez Koštro i ove godine ću vas voditi kroz ovaj obavezni kolegij studija Politologije. Ova poruka sadrži važne uvodne informacije o kolegiju (uključujući informacije za raspored grupa prvi tjedan nastave). Poruka je poršli tjedan objavljena u MS timu kolegija koji će biti glavna platforma za komunikaciju na ovom kolegiju.

U okolnostima pandemije, naime, nastava kolegija održava se kontaktno podjelom svih studenata i studentica koji pohađaju kolegij na četiri grupe koje obuhvaćaju maksimalno 20 osoba.

Snimke predavanja proizvode se svaki tjedan nastave i postavljaju na (za tu svrhu dizajniran) youtube kanal, a kontaktna nastava za svaku grupu održava se jednom tjedno. Kontaktna nastava uključuje raspravu o odslušanom predavanju za taj tjedan i standardnu seminarsku nastavu. Uz snimljena predavanja i kontaktnu nastavu, nastava na kolegiju uključuje individualne konzultacije, vježbe te redovitu komunikaciju nastavnice doc. dr. sc. Anke Kekez Koštro sa studenticama i studentima kolegija putem aplikacije MS Teams. Slušanjem predavanja, pohađanjem kontaktne nastave studenti/ce se pripremaju za izradu samostalne analize (4.000 – 4.500 riječi) koja se sastavni dio ocjene kolegija. Pravo na potpis predmetnog nastavnika stječu ne temeljem evidencije dolazaka već ispunjavanjem seminarskih zadataka (čitanje tekstova ili manji analitički zadaci).

Silabus kolegija dostupan je među materijalima (files) u MS timu kolegija, a detaljan opis sadržaja i metoda rada biti će objašnjen na uvodnim susretima koji će se već u prvom tjednu održati kroz 4 grupe. Isti sadržaj će se ponoviti i u snimci uvodnog predavanja koja će se objaviti u prvom tjednu nastave.

Kako bi se organizirao rad, potrebno je da se svi studenti i studentice koji pohađaju kolegij rasporede u jednu od četiri grupe koje će se sastajati jednom svaki tjedan. Svi susreti će se održavati u dvoranama u Fabkovićevoj ulici, a termini susreta će se odabrati prema raspoloživosti studenata i studentica. Opcije susreta su, uz četvrtak i petak koji su inicijalno predviđeni rasporedom i termini utorkom ili srijedom. Kako bih što skorije mogla napraviti raspored, važno je da do ponedjeljka, 4.10. (danas) u 12h ispunite obrazac na dolje navedenoj poveznici te u njemu prođete ponuđene termine i obilježite one koji su u KOLIZIJI s drugim kolegijima i obvezama. U obrascu je i prostor za eventualne napomene za specifične situacije. Temeljem vaših odgovora, u ponedjeljak 4.10. ću izraditi raspored u seminarske grupe i objaviti ga do 17h isti dan. Po tom rasporedu započet ćemo rad na nastavi već u prvom tjednu kada ću održati uvodne susrete za svaku grupu zasebno.

Uz zadovoljstvo što ćemo ove godine moći nastavu provoditi kontaktno, molim vas za što hitnije popunjavanje obrasca, a za pitanja mi se javite u MS tim ili emailom (akekez@fpzg.hr). Evo poveznice NA OBRAZAC, uz napomenu da u njemu obilježavate termine koji vam NE odgovaraju. https://forms.gle/Q1jUWLck8if1Dn8T6

Važna napomena: ukoliko su vam termini četvrtkom od 12:30 do 14:00 i 14:00 do 15:30 SAMO u koliziji s nastavom kolegija Komparativni politički sustavi, nemojte ih obilježavati jer ću u rasporedu seminarskih grupa biti u dogovoru s voditeljima seminarske nastave tog kolegija. Obilježite ih, dakle, kao nedostupne samo ukoliko su u koliziji s nekim drugim predmetima ili obvezama.

 

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Popis obavijesti