Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
 1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
 2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
 3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
 4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
 5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
 6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
 7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
 8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
 9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 23. 1. 2015. u 19:03
Uređeno: 23. 1. 2015. u 19:05
Anamarija Musa

U nastavku su rezultati kolokvija.

Studenti koji su položili oba kolokvija (v. niže) obavezni su prijaviti ispit za rok 3.2.2015.

Upis ocjena izvršit će se na upisu prvog roka (5. ili 6. veljače, obavijest poslije roka).

Uvid u kolokvij - utorak, 27.1.2015. u 15 sati u kabinetu.

 

Eseji - predaja mailom do 31. siječnja  najkasnije! 

Dužnici knjiga - molim vratiti knjige na ispitni rok 3.2. ili pri upisu ocjena (Barišić, Gudović, Knez i Kolak)

 

 

 

Znanost o upravljanju – rezultati 2. kolokvija

Položili:

 1. Bosilj Lana 12 (1)
 2. Čolić Sindy 10(2)
 3. Gašparov Elizabet 9(2)
 4. Gregurić Helena 6(3)
 5. Jelovac Aleksandar 8(1)
 6. Jerman Mia 9(2)
 7. Knez Josipa 7(1)
 8. Klarić Hrvoje 11
 9. Kolak Tina 12
 10. Kozina Domagoj 7(2)
 11. Kožul Ivo 8(1)
 12. Kušenić Maja 8(1)
 13. Mamić Ivan 6(2)
 14. Mašić Yvonne 9(1)
 15. Milaković Elena 9(2)
 16. Muženić Vidak Andrea 13
 17. Ovčar Vanja 9(2)
 18. Pažin Damjan 8(2)
 19. Rađa Maja 7(2)
 20. Suljičić Darko 8(1)
 21. Tomić Sara 13
 22. Zrinščak Borna 10(1)
 23. Vučković Maja 6(3)

Nisu položili

 1. Čavlović Valentina 2(6)
 2. Balažević Nevena 3(5)
 3. Canjuga Domagoj 4(4)
 4. Krznar Antonija 2(5)
 5. Lekić Vedran 2(6)
 6. Ljubić Petar 2(5)
 7. Miodrag Anamarija 2(6)
 8. Ratković Tanja 0
 9. Žučko Luka 5(4)

OCJENE:

 1. Klarić Hrvoje 4
 2. Kušenić Maja 4
 3. Muženić-Vidak Andrea 5
 4. Žic Andrea 4
 5. Suljičić Darko 3
 6. Tomić Sara 4
 7. Vučković Maja 3
 8. Bosilj Lana 4
 9. Čolić Sindy 4
 10. Jerman Mia 4

 

Popis obavijesti