Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
  1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
  2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
  3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
  4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
  5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
  6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
  7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
  8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
  9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 20. 8. 2021. u 12:04
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege, podsjetnik za one koji još trebaju položiti kolegij. Predviđeni ispitni rokovi (25.08.2021. i 8.9. 2021. u 13h) su rokovi za predaju seminarskog rada. Rad šaljite na zou.fpzg@gmail.comm, a smjernice i popratni materijali na Intranetu I MS timu kolegija. Usmeni ispiti (na daljinu) održavaju se tjedan dana nakon tog roka, uz prethodan dogovor termina s kolegicama i kolegama koje su predali rad.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 9. 2. 2021. u 20:34
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

za slučaj da nisu svima vidljive obavijesti na MS Timu kolegija, podsjećam kako je rok za predaju seminarskog rada produžen do 17. veljače u 17h. Rad šaljete na zou.fpzg@gmail.com, a kolegice i kolege koje žele pisati esej u istom emailu mi naznačuju prijavu za esej (7.1 ili 7.2).

Također, među dokumente (files) našeg MS Tima sam stavila dokument „ZOU Termini za 2. ispitni rok“ s tablicom u koju ćete se upisati za rezervaciju termina svog usmenog ispita. U tablicu se upisujete do 17. veljače u 17h, a ukoliko se popune svi termini, otvorit ću nove.

Svi usmeni ispiti održati će se 18. i 19. veljače, u kanalu „ZOU 2. ispitni rok“ koji ću kreirati dan prije ispita i u koji ću uključiti sve kolegice i kolege upisane u tablicu.

U jednom terminu u trajanju od 60 min ispitati ću po četvoro kolegica i kolega. U pripremi za usmeni ispit važno je da gledate snimke predavanja te čitate literaturu na kojoj se predavanja temelje. Za bolji uvid, u dokumentu 'ZOU 2020-2021 Poveznice na predavanja' upisala poveznice na sve snimke predavanja. Također, u mapi 'PPT predavanja i seminara“ (kao i na Intranetu) nalaze se PPT prezentacije svih predavanja. Na kraju svake prezentacije popisana je pripadajuća literatura. Ista je, kada god je to bilo moguće, ostavljena u mapi „Ispitna literatura“ i među materijalima kolegija na Intranetu.

Puno uspjeha u provođenju analize i pisanju rada

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 7. 10. 2020. u 15:54
Anka Kekez Koštro

Drage kolegice i kolege,

danas je održano uvodno predavanje na daljinu na kolegiju znanost o upravljanju. Sadržaj predavanja obuhvaćen je silabijem koji je objavljen na Intranetu i u MS Timu Znanost o upravljanju.

Također, na predavanju je najavljeno kako se samostalno upisujete u jednu od tri seminarske grupe predviđene za ovaj kolegij. U nastavku je, stoga,  link na google dokument u kojem se možete upisati u seminarsku grupu koja vam odgovara. Kako bih vas mogla pridružiti  kanalu seminarske grupe koju ste odabrali, upišite se u raspored do utorka, 13.10. u 14h.

https://docs.google.com/document/d/1oGb72oeN0mw3NVl2cGWE28EvN-N8vBP5SQ8S6E0TsBk/edit

Kako sam najavila, predavanja će se svaki tjedan nastave održavati kroz snimke (ne kroz sastanke/klasična predavanja) koje će biti važno gledati prije seminarskog susreta taj tjedan. Snimka prvog predavanja bit će objavljena početkom idućeg tjedna. Uz objavu snimke objavit ću potrebne informacije o njoj na Intranetu i u MS Timu, a u naredne srijedu/četvrtak se vidimo na seminarskim susretima u grupa koje ste izabrali. Na seminarima će biti ključna interakcija (rasprave, rad na zadacima, rad u malim timovima) pa je stoga važno da im se pridružujete s upaljenom kamerom i mikrofonom.

Za sve upite i dileme pišite na zou.fpzg@gmail.com.

Srdačno

Anka Kekez Koštro

Objavljeno: 1. 10. 2020. u 16:09
Uređeno: 2. 10. 2020. u 10:51
Anka Kekez Koštro

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem vas obavještavam da će se kolegij Znanost o upravljanju u akademskoj godini 2020/2021 odvijati primarno na daljinu. To znači da će se predavanja i seminari održavati kroz platformu MS Teams koja će ove akademske godine biti nosiva aplikacija Fakulteta za nastavu na daljinu. Ukoliko bude potrebe, susreti na daljinu nadogradit će se fizičkim susretima na Fakultetu, no o tome ćemo se dogovoriti tijekom semestra.

Seminarski rad odvijat će se u grupama srijedom u poslijepodnevnim satima (termini koji su označeni u rasporedu objavljenom na internet stranici Fakulteta). Raspoređivanje u grupe izvršit ću temeljem vaših preferencija, a sam proces raspoređivanja odvijat će se u danima nakon 7.10. kada će se održati prvo predavanje kolegija. Također, nakon vaše povratne informacije na prvom predavanju, uz termine srijedom odredit ću 1-2 termina četvrtkom/petkom tako da svima omogućim izbjegavanje kolizije termina s drugim kolegijima.

O rasporedu u seminarske grupe, kao i sadržaju predavanja/seminara te ispitnoj metodologiji, detaljne informacije osigurat ću na prvom predavanju koje će se održati 7.10.2020. od 13:00 do 14:15. Predavanje će se održati na platformi MS Teams u grupi kolegija Znanost o upravljanju. Seminarska nastava započet će u drugom tjednu nastave.

Do termina održavanja predavanja sve kolegice i kolege će vjerojatno imati svoju FPZG adresu te će (od strane Uprave Fakulteta) biti pridruženi grupi studenata/ica koje pohađaju ovaj kolegij. Ja ću pozivnicu za predavanje poslati u utorak (6.10.) u 12h, a ukoliko ju netko tada ne dobije neka mi se javi emailom na zou.fpzg@gmail.com kako bi ga/ju pridružila grupi korištenjem ne-fakultetske adrese.

Također, na isti email možete pisati ukoliko imate pitanja ili izazove vezane uz ovaj kolegij.

Radujem se skorom susretu

Anka Kekez Koštro, nastavnica kolegija Znanost o upravljanju

Objavljeno: 20. 10. 2020. u 21:21
Anka Kekez Koštro

 

Drage kolegice i kolege,

 

Ovim putem javljam kako na ovom linku ( https://youtu.be/KBWeE7oH6pk) možete naći snimku prvog dijela prvog predavanja kojeg sam ujedno održala u prvih pola sata naših prošlotjednih seminarskih susreta. Snimka je pripremljena da vam posluži u pripremi prvog seminarskog zadatka na koji vas ovim putem podsjećam. Na istom youtube kanalu dostupna je snimka drugog dijela prvog predavanja, i to na ovom linku: https://youtu.be/QQ20RDBNbpE

Snimku drugog dijela prvog predavanja, kao i uskoro dostupne snimke drugog, trećeg i četvrtog predavanja biti će važno pogledati do seminarskog susreta koji će se održati 4. studenoga 2020. Za naredna dva seminarska susreta, dakle, važna je snimka prvog dijela prvog predavanja.

Za ostvarenje uvjeta za potpis iz kolegija, kako sam vam na seminaru rekla, ne evidentiram vaše dolaske već izvršenje 3 od 4 seminarska zadatka. Prvi zadatak sam predstavila na prošlom seminarskom susretu (PPT je na Intranetu i ZOU MS timu-'Files') i jako je jednostavan: trebate do sutra u10h (najkasnije 11h) ispuniti kratki upitnik koji se nalazi na linku: https://forms.gle/LfhNjn52utPKFTMx9.

U ispunjavanju upitnika promišljate opcije izbora slučaja kojeg bi analizirali u vašem seminarskom radu, a koji je sastavni dio ocjene kolegija. Za one koji nisu bili prisutni na prvom seminarskom susretu, snimka prvog dijela prvog predavanja u kojem pružam za rad relevantne informacije dostupna je na gore navedenom linku, a PPT prvog seminarskog susreta dostupan je na Intranetu i među materijalima vaše seminarske grupe u MS timu ZOU (files).

Vidimo se sutra u terminima vaših seminarskih susreta (grupa inicijalno predviđena za četvrtak od sutra se sastaje srijedom u 16h). Ukoliko netko još nije pridružen seminarskoj grupi u MS timu ili ima pitanja, može se javiti na email: zou.fpzg@gmail.hr

Srdačno

Anka Kekez Koštro