Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55555

ECTS:

0.0

Nositelji:

v. pred. mr. sc. Gordan Janković

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Vježbe tjelesnog odgoja 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju su:

1. učenje novih motoričkih znanja
2. usavršavanja osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja 3. spriječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti
4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje
5. promicanje vrijednosti tjelovježbe i sportske kulture

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:

Svi zdravstveno sposobni studenti- ce na 1. I 2. godini, obavezno pohađaju kolegij tzk. Iznimke su vrhunski sportaši( registrirani u matičnim sportskim savezima i studenti s kroničnim zdravstvenim oboljenjima.

Ishodi učenjana razini studijskog programa kojima predmet pridonosi:

1. Studenti usvajaju teorijska i praktična motorička znanja u svrhu osposobljavanja za samostalno tjelesno vježbanje.
2. Povećani interes studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.
3. Studenti stječu znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.
4. Isticanje značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja.
5. Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.
6. Promicanje značaja kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.
7. Sposobnost pojedinca da prati sastav tijela i prevencija pretilosti.
8. Informiranost studenata o rezultatima dosadašnjih istraživanja o zdravlju.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1.definirati teorijska i praktična motorička znanja u svrhu
osposobljavanja za samostalno tjelesno vježbanje.

2. iskazati interes prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu zadovoljavanja potreba za kretanjem.

3. primijeniti znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju.

4. ukazati na značaj zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja.

5. procijeniti rizike štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.

6. prepoznati značaj kvalitetne prehrane pri intelektualnim i tjelesnim naporima.

7. preporučiti pojedincu da prati sastav tijela i prevenira pretilost.

8. razviti osjećaj i sposobnost za timski rad, u bilo kojem segmentu ljudske djelatnost.

LITERATURA:

  1. Nije predviđena literatura za ovaj kolegij;


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. mr. sc. Gordan Janković:

ponedjeljak 11-12h

Obavezna  najava na službeni mail


06.02.2022

NOVA SPORTSKA AKTIVNOST "BJOT" U PONUDI TZK NA FPZG

FPZG PROJEKT“ BJOT“ – PANEL PREZENTACIJA 18.2. u 18h DVORANA A

Opis igre

Bjot je novonastala loptačka igra.  Igra je momčadska (sedam igrača po momčadi), na terenu kvadratnog oblika. Cilj igre je zabiti zgoditak, odnosno poentirati bacanjem lopte kroz jedan od tri obruča (svojevrsna koša). Sami obruči postavljeni su na sredini igrališta, omeđeni kružnicom kao radijusom kretanja igrača na terenu. Odnosno, igrači u pravilu ne mogu pristupiti prostoru kružnice. No, stoga nema limita nošenja lopte – s loptom igraš u svim smjerovima, svim dijelovima tijela. Poput nogometa; igra se na travnatoj površini. Poput košarke i rukometa, napadačke akcije se svode na dinamičnost kretnji i timski rad. Po pitanju fizičkog kontakta, bjot je al pari rukometu s naznakom rekreativne igre bazirane na honor systemu. Takav, pogodan je za oba spola. Dapače, s tim na umu je i koncipiran.

Lokacija, vrijeme i odgovorne osobe

Treninzi su kategorizirani na fpzg tjedne treninge, te one vikend otvorene treninge. Studenti ma FPZGa omogućen je dolazak na oba termina kroz tjedna, s naznakom da se priznaje isključivo jedan tjedno).

Lokacija oba treninga tjedno jest travnjak pored OŠ Tituša Brezovačkog, odnosno NK Španskog. Istočni dio Zagreba, Špansko (Ulica Slavke Bušića 2).

Tjedni trening biti će održavan četvrtkom 16-17:30h.
Vikend trening
biti će održavan nedjeljom 11-12:30h.

Tjedne treninge vodit će Mate Bašić (predsjednik Udruženja), koji je ujedno odgovoran i za vođenje evidencije dolazaka studenata na bjot kao izbornu aktivnost. U njegovoj potencijalnoj odsutnosti, zamijeniti će ga Luka Dadas (dopredsjednik Udruženja). Vikend treninge vodit će Fran Palaversa, trener unutar Udruženja.

Socials

Web stranica – www.bjotofficial.com (live 1/1 u nedjelju 6.2og)

Instagram / facebook - @bjot.official (aktivne objave kreću 9.2og)


 

Popis obavijesti