Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

Hrvatski jezik i novinarska stilistika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55445

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Boris Beck

Izvođači:

doc. dr. sc. Boris Beck - Seminar dr. sc. Nikolina Borčić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

U nastavi se obrađuju funkcionalno, socijalno, individualno i teritorijalno raslojavanje jezika i odrazi tih procesa u jeziku masovnih, ponajprije tiskanih medija, te pojam standardnog jezika i njegove polifunkcionalnosti. Među funkcionalnim stilovima posebna se pažnja posvećuje administrativnom i novinarsko-publicističkom, te raznim oblicima njihova prožimanja i hibridizacije. Na primjerima iz aktualne medijske produkcije analiziraju se prisutnost i funkcija raznih jezičnih varijeteta, kao i različitih strategija jezične stilizacije u medijski posredovanoj poruci. Cilj je da studenti izgrade svijest o tome kako odabir jezičnih varijeteta i jezičnostilskih sredstava prilikom oblikovanja teksta bitno pridonosi opsegu informacije koja se odašilje, te je stavlja u slojevite sociokulturne, političke i vrijednosne okvire.

LITERATURA:

 1. A. Frančić - L. Hudeček - M. Mihaljević:; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2005), str. 7-17, 19-28, 206-216, 230-232, 240-251, 293-301, 311-315
 2. Marko Samardžija (ur) i drugi; Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika; Matica hrvatska - Zagreb (1999), str. 5-8, 203-211
 3. Marina Katnić-Bakaršić; Stilistika; Naučna i univerzitetska knjiga - Sarajevo (2001), str. 30-40, 57-69, 88-106, 160-165, 174-176, 252-268, 230-233
 4. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput - Zagreb (2006), str. 20-28, 35-39, 65-96, 108-118, 121-129
 5. Ivo Pranjković: Temeljna načela jezične pravilnosti; Kolo; Matica hrvatska - Zagreb (1996), str. 4/ 5-12
 6. Ivo Pranjković: Funkcionalni stilovi i sintaksa; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41/ 519-527
 7. Damir Kalogjera: Jezične igre u novinskim naslovima; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 357-364
 8. Lana Hudeček: Jezične značajke novinskih naslova; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 297-303
 9. Ivo Žanić: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv; Politička misao; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1/ 74-91
 10. A. Menac - Ž. Fink-Arsovski - R. Venturin; Hrvatski frazeološki rječnik; Naklada Ljevak - Zagreb (2003)
 11. Maja Bošković-Stulli; Usmena književnost nekad i danas; Prosveta/ Biblioteka XXvek - Beograd (1983), str. 250-271
 12. Antica Menac; Hrvatska frazeologija; Knjigra - Zagreb (2007), str. 9-21, 109-122, 203-212
 13. Danica Škara: Uporaba pučke frazeologije u suvremenom jeziku; Govor; Hrvatsko filološko društvo - Zagreb (1994), str. 1/ 41-49
 14. Vladimir Anić; Jezik i sloboda; Matica hrvatska - Zagreb (1998), str. 125-131
 15. Dinka Pasini: Eufemizmi u Anićevu rječniku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2006), str. 2/ 59-66
 16. Branko Kuna: Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2007), str. 1/ 95-113
 17. Anita Skelin Horvat: Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (2004), str. 93-104
 18. Ivo Žanić: Podvučeno žutim. Raspad Jugoslavije i značenjsko-funkcionalne transformacije jedne krilatice 1987-2004.; L. Čale Feldman - I. Prica (ur) Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma; Institut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb (2006), str. 121-148


NASTAVA

5. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

06.12.2021
Obavijest za seminarsku grupu ponedjeljkom
poštovane kolegice i kolege, danas, u ponedjeljak 6. 12, neće se održati seminarska nastava jer prošli četvrtak nismo imali predavaje zbog kolokvija; nastava se normalno nastavlja u četvrtak s novim predavanjem, nakon čega slijede seminari doc. dr. sc. boris beck
16.11.2021
Obavijet o 1. kolokviju
Poštovane kolegice i kolege, ne bude li novih komplikacija zbog epidemije, kolokvij će se održati u četvrtak 2. prosinca u terminu predavanja; pisanje će biti tako uređeno da studenti prezimena od A do zaključno Emme Matijević pišu od 14.00 do 14.30, a ostali od 14.45 do 15.15; bude li tko tada spriječen zbog bolesti ili samoizolacije, pisat će kolokvij u mom kabinetu čim ozdravi; repetitorij s predavanjma 1-6 nalazi se u folderu s nastavnim materijalima; za sve upite stojim na raspolaganju doc. dr. sc. Boris Beck
11.10.2021
nužne obavijesti oko održavanja nastave
poštovane kolegice i kolege, u ovim kompliciranim okolnostima održat ćemo ovaj tjedan nastavu po sljedećem rasporedu: - u ponedjeljak u 19h neka dođu samo studenti koji imaju koliziju s poslovnim novinarstvom; za njih će biti održano u tom terminu i predavanje i seminar te ne moraju dolaziti u četvrtak; molim da dođu samo oni zbog ograničenog broja mjesta u predavaonici radi higijenskih razloga - računamo da će na taj način biti moguće održati u četvrtak predavanje u jendom terminu za sve preostale studente; oni će poslije imati seminare kako je predviđeno po rasporedu zbog epidemiološke situacije niste u obvezi dolaziti ni na predavanja ni na seminar; sve će vam prezentacije s predavanja biti podijeljene na intranetu; bude li kakvih poteškoća oko održavanja nastave, reagirat ćemo i o tome ćete biti obaviješteni na kolegiju, kao i prijašnjih godina, nema semonarskih obveza; u tijeku semestra bit će održana dva kolokvija, a sva pitanja dolaze isključivo iz ispredavanog gradiva i prezentacija; za sve upite stojim na raspolaganju doc. dr. sc. boris beck
06.10.2021
posebna uputa za uvodno predavanje u četvrtak 7. 10. 2021.
Poštovane kolegice i kolege,  na Fakultetu se zbog epidemioloških razloga pazi na to da ne bude previše studenata u predavaonici, zbog čega vas molim da na uvodno predavanje dođete u dvije grupe - oni koji su u prvom dijelu abecede, zaključno s Emmom Matijević, neka dođu u 14.00, a ostali u 14.45; na taj način će polovica vas dobiti sve nužne informacije u prvih 45 minuta, a druga polovica u drugih 45 minuta; vjerujem da ćemo za to vrijeme doći do održivog plana za semestar tako da se nastava ubuduće održava uredno, i da sve bude u skladu sa zdravstvenim preporukama doc. dr. sc. Boris Beck
03.10.2021
Obavijest i uvodnom predavanju
Poštovane kolegice i kolege,uvodno predavanje i seminar održat će se za sve studente u četvrtak prema rasporedu; seminar u ponedjeljak zato se iznimno neće održati; napon toga nastava će se održavati prema rasporedu i seminari prema grupama.  doc dr sc Boris Beck