Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in European Semi-periphery

Mjesto projekta

Hrvatska, Srbija, Španjolska i Portugal

Iznos dobivenih sredstava

4.200.000,00 HRK

Nositelj ili partner

Nositelj

Izvor financiranja

Švicarska zaklada za znanost (program PROMYS)

Razdoblje provedbe

01/10/2016 – 30/09/2021

Opis projekta

Projekt „Disobedient Democracy“ okuplja istraživače oko pitanja rastućeg razočaranja predstavničkom demokracijom kao jednog od ključnih političkih fenomena u današnjoj Europi. Glavni cilj projekta je istražiti načine na koji suvremeni društveni pokreti i inicijative utječu na demokraciju, a fokus je na prosvjednom djelovanju i politikama osporavanja u zemljama europske periferije: Hrvatskoj, Srbiji, Španjolskoj i Portugalu. Projekt obuhvaća izradu baze podataka o prosvjednom djelovanju u navedenim zemljama, kao i mapiranje društvenih pokreta i politika osporavanja u urbanom političkom prostoru Zagreba, Beograda, Madrida i Lisabona.

Ciljevi projekta

Formiranje istraživačkih timova u četiri europske zemlje, prikupljanje i obrada podataka, izrada komparativne baze PEA, terensko istraživanje u četiri europska grada, izrada znanstvenih radova, predstavljanje radova na međunarodnim znanstvenim konferencijama, objava tematskog broja u vodećem međunarodnom politološkom časopisu

Strateški cilj

Komparativna studija uloge politika osporavanja u suvremenoj krizi predstavničke demokracije 

Specifični ciljevi

1.1 komparativna analiza oblika i karakteristika prosvjednog djelovanja u europskim zemljama

1.2 kvalitativna analiza ekologije društvenih pokreta u urbanim sredinama

Pokazatelji ostvarenja ciljeva

1.1 Protest Event Analysis baza podataka za najmanje četiri europske zemlje

1.2 Terensko istraživanje društvenih pokreta u barem četiri europska grada

Rezultati i uloga u projektu

Indikatori provedbe aktivnosti (na godišnjoj osnovi): izrađena PEA baza podataka (2018), provedeno terensko istraživanje (2019), izlaganje nalaza na najmanje četiri međunarodne konferencije (2019-2021), dogovoren tematski broj međunarodnog znanstvenog časopisa s nalazima istraživanja (2021).

Nositeljica aktivnosti

 

 Izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec

 Kontakt: 

 

 

Za više informacija posjetite internet stranice Disobedient Democracy projekta.