Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost
 
Nositelj projekta

Odraz – Održivi razvoj zajednice

Partneri

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe

10/2020 – 10/2023

Financiranje

Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Vrijednost projekta

3.473.996,69 kn

Opis projekta i ciljevi

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja. Između ostalog, provest ćemo i nekoliko istraživanja te napraviti analizu javnih politika povezanih s održivim razvojem.

  1. Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj,
  2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj,
  3. Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama.
Nositelji aktivnosti na FPZG-u

 

 

 Doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro

 Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 Doc. dr. sc. Mario Munta

 Kontakt: