Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Naziv projekta

Političko u doba akutalne krize: nasljeđe moderne i suvremeni izazovi projekta europskog zajedništva

Sektor / područje

Visoko obrazovanje, znanost, istraživanje

Mjesto projekta

Hrvatska

Nositelj ili partner

Nositelj

Razdoblje provedbe

30/06/2015 – 30/09/2016

Ukupna vrijednost projekta

760.762,90 HRK

Izvor financiranja

Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Opis i ciljevi projekta

Osnovni je cilj projekta omogućiti mladim istraživačima umrežavanje u europski istraživački prostor. Mladi istraživači u okviru projekta će provesti znanstveno istraživanje u sklopu kojega će kritički preispitivati modernu tradiciju političkog mišljenja i nekih njezinih temeljnih pojmova: politika/političko, država, građansko društvo, demokracija. Cilj je utvrditi u kojoj je mjeri politički program Moderne, zacrtan ključnim djelima klasičnog političkog mišljenja, ispunjen i na koji način njegovo ostvarivanje predstavlja osnove za razumijevanje aktualne krize ili pak prepreke daljnjem političkom razvoju Europe.

Projekt je podijeljen na četiri tematske cjeline:

  1. moment političkog – uspostava autonomije političke sfere u republikanskoj tradiciji (Machiavelli)
  2. moment države – uspostava suverene pravne države (Bodin/Hobbes)
  3. moment građanskog društva – izazov uspostavljanja političkog zajedništva u uvjetima modernog (ekonomskog) građanskog društva (Hegel)
  4. moment demokracije – mogućnosti demokratske republike: krizni trenutak suvremene demokracije (Rancière, Lefort, Abensour).
 Očekivani rezultati projekta

Znanstveni radovi, šestomjesečna mobilnost mladih istraživača, umrežavanje sa znanstvenicima iz područja političke teorije, organizacija ljetne škole i završne međunarodne konferencije.

U Grožnjanu je od 15. do 20. srpnja 2016. održana ljetna škola političke teorije pod nazivom Paths of Modernity: In Search for Alternatives. Ljetna škola organizirana je u u sklopu ESF projekta: Političko u doba aktualne krize: nasljeđe moderne i suvremeni izazovi projekta europskog zajedništva. U panelima je sudjelovalo ukupno 20 polaznika sa svih razina studija (preddiplomski, diplomski, doktorski studij) te mladi istraživači iz Njemačke, Italije, Francuske, Švicarske i Hrvatske. Uvodna predavanja održali su eminentni profesori: prof. Luc Foisneau (Hobbes), prof. Dragutin Lalović (Rousseau), prof. Thomas Petersen (Hegel), prof. Malte Faber (Marx). S obzirom na izuzetan interes za nastavkom ljetne škole iz moderne političke teorije, dogovoreno je da će se kroz naredne mjesece ljetnoj školi pokušati osigurati trajno mjesto na intelektualnoj mapi Europe.