Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 Naziv projekta

Jean Monnet Modules: Europeanization of the Western Balkans

Sektor / područje

Visoko obrazovanje, nastava, međunarodna suradnja

Mjesto projekta

Hrvatska

Iznos dobivenih sredstava

214.502,00 HRK

Opis i uloga u projektu

Cilj ovog projekta je uspostava prvog Jean Monnet Modula na temu Europeizacije Zapadnog Balkana koji će spajati nastavnike, istraživače i stručnjake sa cjelokupnog područja Zapadnog Balkana. Isto tako, ovim projektom se uspostavljaju  interdisciplinarna istraživanja na specifične teme Europskih Studija pogotovu ekonomski, politički, pravni, institucionalni i socijalni učinak EU-a na zemlje Zapadnog Balkana.