Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

IP_2019_JOURLAB: Istraživački novinarski laboratorij: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenta i inovacije u redakcijama

Vrijednost projekta

525.070,50 HRK

Nositelj

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Izvor financiranja

HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost), Istraživački projekti 2019

Razdoblje provedbe

03/01/2020 – 02/01/2024

Opis i ciljevi projekta

Cilj projekta je prikupljanje podataka o medijskom sadržaju novina, televizije i online medija u Hrvatskoj kako bi se utvrdile karakteristike sadržaja poput pokrivenih tema, načina njihove obrade i pristranosti medija. Očekivani rezultati prve faze projekta su baza podataka kvantitativne analize sadržaja o oblicima medijskih sadržaja i njihovim karakteristikama, te znanstveni rad. 

U drugom elementu istraživanja cilj je prikupljanje podataka o percepciji medija u Hrvatskoj te činiteljima koji oblikuju percepciju medija kod medijskih publika i novinara. Očekivani rezultati drugog elementa su baza podataka proizašla iz ankete, izvještaj o stanju medija proizašao iz intervjua te znanstveni radovi.

Dodatni cilj projekta je identifikacija i razumijevanje novih novinarskih praksi u inozemstvu, konkretno u redakcijama europskih javnih servisa, koje su razvijene kao dio strategije vraćanje vjerodostojnosti medija, kao i približavanja mladoj publici. U sklopu treće faze aktivnosti izradit će se izvještaj najboljih praksi inovativnog novinarstva iz ovih triju redakcija, kao i medijskih laboratorija koji će identificirati najbolje prakse koje će se potom koristiti u sljedećoj fazi istraživanja, odnosno, u razvoju inovativnih sadržaja za testiranje na fokus skupinama.

Četvrti cilj projekta je razvoj inovativnih medijskih sadržaja i njihovo testiranje na medijskim publikama, kroz fokus skupine u cilju identifikacije praksi i oblika koji imaju utjecaj na pozitivnu percepciju informativne kvalitete, vjerodostojnosti i zanimljivosti sadržaja. Očekivani rezultati zadnje faze istraživanja su eksperimentalni medijski materijali koji se mogu koristiti u drugim studijama, izvještaji s rezultatima fokus skupina, transkripti i izvještaji intervjua, dokument koji navodi i opisuje najbolje prakse te priručnik za primjenu najboljih praksi u hrvatskim redakcijama.

Krajnji cilj je uspostava istraživačkog novinarskog laboratorija na FPZG-u (u sklopu TVS-a) koji će raditi na istraživanjima inovativnih novinarskih i redakcijskih praksi.

Istraživački tim
 

Prof. dr. sc. Tena Perišin

Kontakt: 

 

Izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak

Kontakt: 

       
 

Izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj

Kontakt: 

 

Stela Lechpammer

Kontakt: 

       
 

Petra Kovačević

Kontakt: