Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a

Sektor/područje

Visoko obrazovanje, nastava, međunarodna

Mjesto projekta

Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta

1.395.663,17 HRK

Izvor financiranja

Europski socijalni fond (ESF)

Nositelj ili partner

Nositelj

Razdoblje provedbe

18/06/2015 – 18/09/2016

Projekt „Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a“ provodi se na Fakultetu političkih znanosti u suradnji s projektnim partnerima; Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i GONG-udruga građana,a sufinanciran je iz sredstava Europskoga socijalnog fonda.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) uspostavljen je kao ključni reformski instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija uz unapređenje obrazovnih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija i skupova ishoda učenja kojima je cilj podizanje kvalitete obrazovanja te usklađivanje obrazovne ponude s potrebama na tržištu rada. Njime se postavljaju jasni kriteriji skupa kompetencija koje se stječu po završetku obrazovanja za kvalifikaciju određene razine i obujma. Postavljanje kvalifikacija na određenu razinu HKO-a omogućava povezivanje razina kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) što omogućava prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj i na europskom tržištu rada.

Cilj ovoga projekta je unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO-a na Fakultetu političkih znanosti. Specifični ciljevi projekta su: izraditi standarde kvalifikacija za diplomski studiji novinarstva i politologije, unaprijediti postojeće studijske programe novinarstva i politologije te unaprijediti nastavničke kompetencije u izvedbi nastave. Projekt je usmjeren na studente, nastavnike i potencijalne poslodavce.

Fakulteti društvenih znanosti su deficitarni u pogledu praktičnog znanja i vještina adekvatno primjenjivih na tržištu rada nakon završenog diplomskog studija. Elementi provjere i osiguranja kvalitete studijskih programa na FPZG-u počeli su se razvijati prije nekoliko godina,a ovim projektom ćemo izvršiti analizu i reviziju postojećih studijskih programa na Fakultetu te tako doprinijeti cilju da programi odgovaraju ciljevima HKO-a i europskim standardima kvalitete visokog obrazovanja u sektoru politologije i novinarstva te potrebama na tržištima rada u Republici Hrvatskoj  i zemljama Europske unije.

Na osnovi rezultata projekta realizirat će se revizija i prilagodba upisnih kvota FPZG-a prema potražnji tržišta rada. Uvest će se standardizirani testovi prema izrađenim standardima kvalifikacija kao mehanizam samoevaluacije studenata te provjere znanja, vještina i praktičnih iskustva prije završetka diplomskih studija i ulaska na kompetitivno tržište rada, jer manjak vještina uzrokuje velike probleme u poslovanju, u smislu troškova, kvalitete i vremena.

Projektom se uvodi i novi sustav potpore nastavnicima da usvoje nove i poboljšaju postojeće nastavničke i metodičke kompetencije. Projekt razvija edukacijski program nastavnika koji uključuje primjenu različitih strategija poučavanja i učenja, djelotvorno komuniciranje sa studentima, upotrebu e-učenja i integraciju ishoda učenja s novim tehnologijama, uspješno kreiranje i primjenu strategija za vrednovanje procesa i ishoda učenja, uključivanje praktičnog rada i/ili učenja temeljenog na iskustvu, uključivanje 'praktičara' i profesionalaca u nastavu, stjecanje konkretnih vještina i sl.

Za provedbu projekta zadužen je Ured za istraživanje i međunarodne projekte.

Voditelj ureda za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte

Miroslav Petrović, mag. pol.
01/ 4642 041
 
Voditelj projekta

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak

 Kontakt: 

 

 
 
 
Projektna asistentica
  • Irena Slunjski