Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta 

Women in the Labour Market: Gender Impact Assessment (GIA) 

Sektor/područje

Visoko obrazovanje, znanost, istraživanje, evaluacija transparentnosti i učinkovitosti javnih politika RH

Mjesto projekta  

RH, Grad Zagreb, Vukovarsko-srijemska i Zadarska županija 

Iznos dobivenih sredstava

608.000,00 HRK 

Nositelj ili partner  

Partner   

Izvor financiranja  

EU – IPA EuropeAid/134506/D/ACT/HR   

Razdoblje provedbe

01/01/2015 – 31/12/2016

Opis projekta i uloga partnera    

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u praćenju i ocjenjivanju načela dobrog upravljanja javne administracije i implementacijskih mjera svih javnih politika u RH. Specifični cilj projekta je jačanje uloge i učinka zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva s ciljem poboljšanja transparentnosti, otvorenosti i načela dobrog upravljanja javne administracije u području rodne ravnopravnosti.
FPZG u ovom projektu preuzima cjelokupni istraživački dio projekta (anketno istraživanje na uzorku od 1500 kućanstva, > 100 intervjua i terenskih istraživanja i analiza istraživanja) te istraživačke rezultate transferira organizacijama civilnog društva i javnim institucijama (evidence-based policy making). Nositelj projekta je udruga BABE, partneri su Grad Zagreb, Zadarska Županija te udruge VIMIO i LEGALINE.