Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

Modeliranje društveno korisnog učenja za okoliš

Iznos dobivenih sredstava

1.102.150,78 HRK

Nositelj
  • Zelena akcija
Partneri
  • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Institut za političku ekologiju
Izvor financiranja

Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Razdoblje provedbe

19/03/2018 - 18/03/2020

Opis projekta

Projekt je usmjeren na rješavanje problema koji su na sistemskoj razini identificirani u raznim službeno usvojenim dokumentima, a s kojima se u svakodnevnoj praksi susreću i nositelj i partneri na projektu. Analizom postojećeg stanja nositelji i partneri su identificirali različite razine i uzroke pimarno identificiranom problemu – nezadovoljavajućem sustavu procjene utjecaja zahvata na okoliš. S nedostacima postojećeg sustava svakodnevno se susreće Zelena akcija – kroz pružanje stručne pomoći građanima, incijativama i udrugama civilnog društva u rješavanju njihovih okolišnih problema – i Institut za političku ekologiju – kroz istraživačku djelatnost o društvenoj raspodjeli troškova i koristi koje su posljedica korištenja okolišnih resursa. OCD-i se ciljano bave pojedinačnim problemima koje ovakav sustav generira, ali do sad nisu imali kapacitete za cjelovitu analizu stanja i samostalno formuliranje preporuka za reformu sustava. Stoga ovaj projekt adresira problem nedovoljne povezanosti studijskih programa s dionicima javnih politika, odnosno s dionicima koji prate donošenje i provedbu politika zaštite okoliša i održivog razvoja.

Ciljevi projekta

Projekt za cilj ima razviti model dobre prakse koji će omogućiti da se studenti u suradnji s OCD-ima i volonterima osposobe za rad na nizu poslova koji se odnose na oblikovanje i provedbu javnih politika, podiže te iste kapacitete kod OCD-ova i volontera uz produciranje konkretnog rezultata - analize sustava PUO u Hrvatskoj te diže kapacitete nastavnika za korištenje novih metoda i tehnologija nastave. Također, tijekom cjelokupne provedbe projekta vršiti će se kontinuirano praćenje provedbe na temelju povratnih informacija svih uključenih dionika.

Zajednička provedba planiranih aktivnosti ima tri cilja:

  1. Razviti model suradnje na društveno korisnom učenju za okoliš i osnažiti nastavnike i predstavnike ODC-a za njegovu primjenu.
  2. Analizu PUO sustava provesti u sklopu prilagođenih mentorskih programa za studente kolegija iz područja javnih politika i javnog upravljanja uz uključenost predstavnika OCD-a i volontera, te
  3. Proces analize opisati i evaluirati te predstaviti kao rezultate modela koji se moče replicirati na nizu tema u području zaštite okoliša i okolišne politike.
Nositelji aktivnosti na Fakultetu političkih znanosti

 

 

 Prof. dr. sc. Zdravko Petak

 Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 Doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro

 Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc. dr. sc. Mario Munta

 Kontakt: