Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici

Iznos dobivenih sredstava

1.0521.713,95 HRK

Nositelj
  • GONG
Partneri
  • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatsko novinarsko društvo
 Izvor financiranja

Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Razdoblje provedbe

19/03/2018 - 18/03/2020

Opis projekta

Projekt odgovara na aktualne društvene potrebe studenata, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, ali i mladih općenito i šireg društva. Za razvoj zajednice i rješavanje problema u zajednici važno je uključiti mlade, organizacije civilnog društva i visokoobrazovne institucije kako bi sinergijski djelovali što je moguće postići kroz kvalitetne, kontinuirane i održive programe društveno korisnog učenja. Društveno korisno učenje uključuje studente u angažman u zajednici te koristi taj angažman kao dodatno sredstvo produbljivanja kompetencija, dakle znanja, kao i stavova i vještina, koje se razvijaju kroz pojedine fakultetske kolegije.

Kroz suradnju Fakulteta političkih znanosti s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom, na strukturirani način organizirat će se programi društveno korisnog učenja (DKU) za studente politologije i novinarstva te će se društveno korisno učenje uklopiti u akademski kurikulum na tri kolegija, čime će se povećati broj studenata koji doprinose zajednici.

Osim obogaćivanja znanja stečenih na fakultetu kroz praktični angažman, studenti će proces učenja proširiti iz učionice u zajednicu te će na ovaj način dodatno razviti građansku odgovornost, toleranciju i brigu za druge. Uz razvoj individualnih studentskih kompetencija, projektom se istovremeno omogućava studentima da pridonose rješavanju društvenih problema.

Društveno korisno učenje doprinosi i društvu u cjelini. Iz društvene perspektive razvidna je potreba razvoja sustavnih i kvalitetnih formalnih i neformalnih programa građanskog odgoja i obrazovanja mladih za društvenu solidarnost, demokraciju, građansku participaciju i zaštitu ljudskih prava.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je povećati broj studenata Fakulteta političkih znanosti koji tijekom svog akademskog obrazovanja sudjeluju u rješavanju konkretnih društvenih problema i doprinose razvoju zajednice te istovremeno razvijaju vlastita praktična znanja i vještine kroz održivo partnerstvo Fakulteta s GONG-om i Hrvatskim novinarskim društvom .

Specifični ciljevi projekta se odnose na doprinos razvoju studentskih kompetencija, unaprijeđenje pozitivnog utjecaja Fakulteta političkih znanosti za razvoj zajednice i rješavanje problema te na jačanje kapaciteta civilnog društva.

Očekivani rezultati projekta
  1. Programi društveno korisnog učenja razvijeni i provedeni ( 3 programa) te spremni za dugoročnu sustavnu provedbu;
  2. Razvijene kompetencije studenata (praktična znanja i vještine te demokratski stavovi 60 studenata uključenih u društveno korisne aktivnosti s fokusom na građansko obrazovanje mladih, dobro upravljanje i pravo na informaciju te istraživačko novinarstvo) za civilno zalaganje i doprinos zajednici;
  3. Uspostavljena je institucionalna suradnja partnera, a profesori na FPZG podržavaju DKU i uključuju ga u kolegije;
  4. Osnaženi su kapaciteti partnera za organiziranje DKU i podršku mladima u društveno korisnom radu i doprinosu razvoju zajednice te je
  5. promovirana važnost i pozitivni doprinos DKU-a među mladima, fakultetskim i školskim nastavnicima i u zajednici.
Nositelji aktivnosti na Fakultetu političkih znanosti

 

 

 Prof. dr. sc. Tena Perišin     

 Kontakt: 

 

       

                                                                          

 

 

 

 Prof. dr. sc. Gordana Vilović

 Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Ana Petek

 Kontakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. dr. sc. Berto Šalaj

 Kontakt: