Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u sociologiju
Šifra: 55564
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pažanin
Izvođači: Ana Pažanin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.
Literatura:
  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)
1. semestar
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

2. semestar Ne predaje se
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar Ne predaje se
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 12. 9. 2019. u 11:48
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko niste položili ispit na rujanskom roku, a imate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, ne trebate dolaziti na seminare, ali smijete ako to želite. Ukoliko nemate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno.

Imate pravo izlaska na kolokvije.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 10. 9. 2019. u 13:06
Ana Pažanin

Dragi svi,

ocjene s rujanskog roka za one koji su izašli  na ispit upisane su u e-indekse danas u 10h (bez obzira radilo se o ispitu pred povjerenstvom ili ne).

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 9. 2019. u 11:59
Ana Pažanin

Dragi svi,

za studente/ice koji/e izlaze 4. put na ispit pred povjerenstvom, rezultati, uvidi  i upisi ocjena bit će istoga dana (10.9.) od 9:15.

Za one kojima nije ni 4., ni 8. izlazak, rezultati, uvidi i upisi bit će istoga dana  (10.9.) u 10:15.

Mjesto radnje: kabinet 12, 2. kat.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 23. 8. 2019. u 15:11
Uređeno: 24. 8. 2019. u 12:31
Ana Pažanin

Dragi svi,

pisani ispit će se održati 10.9.2019.  u 8:20 u B dvorani, kako bi dvorana bila slobodna za drugi kolegij gdje ispit počinje u 9:00. Molim ponesite indeks kao identifikacijski dokument.

Uvidi, usmeni, upisi bit će istoga dana, a točno vrijeme ovisi o tome kada će se sazvati komisije za studente kojima je 4. ili 8. izlazak na ispit, o čemu ćete dobiti obavijest na vrijeme.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 5. 6. 2019. u 17:48
Ana Pažanin

Poštovani,

ljubazno molim da se očitujete na mail poslan jučer (4.6.2019.).

Hvala i svako dobro,

Ana Pažanin

Objavljeno: 24. 9. 2018. u 18:23
Ana Pažanin

Dragi svi,
obvezni ste  dolaziti na seminarsku nastavu, imati izlaganje i aktivno sudjelovati u radu. Svi seminaristi trebaju pročitati zadanu  literaturu (tj. osnovni tekst) i pripremati se za svaki susret. Svaki student  priprema i  izlaže zadanu temu. Studenti smiju izostati 3 puta u semestru. Ocjena iz seminarske nastave dio je ukupne ocjene (40%). Studenti koji ne izlože temu ili imaju više od 3 izostanka izlaze na usmeni ispit, nakon položenog pisanog ispita. 
Detaljnije možete naći na intranetu u dokumentu: UUS – Pravila kolegija.

UPUTA ZA ODABIR OBVEZNOG SEMINARSKOG IZLAGANJA:
Studenti koji su upisali kolegij Uvod u sociologiju trebaju 2.10.2018. odabrati temu za obvezno izlaganje.  
Nastava će se odvijati u dvije seminarske grupe. Prva u 10:15 od A do Lj, i druga u 12 od M do Ž.
Studenti koji nisu u mogućnosti doći na nastavu 2.10.2018. smiju prijaviti izlaganje mailom demonstratoru na predmetu Ivanu Dominiku Dragoviću jedino 28.9.2018. u vremenu od 10 do 15 sati. Mail adresa demonstratora nalazi se na intranetu u dokumentu: UUS - Pravila kolegija.
Studenti koji su predmet odslušali prošlih akademskih godina  i imaju ocjenu iz seminara nisu obvezni dolaziti na nastavu, imaju pravo polagati ispit putem kolokvija, ali se trebaju  javiti predmetnoj nastavnici ili demonstratoru mailom, zbog provjere točnosti seminarske ocjene.

Pozdrav,
Ana Pažanin