Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u sociologiju
Šifra: 55564
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pažanin
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.
Literatura:
  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)
1. semestar
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 3. 7. 2021. u 18:22
Ana Pažanin

Poštovani,

svi koji prijave  rok 9.7.2021. dobit će 48 sati prije dodatne upute, osim onih koje već stoje na intranetu, test ćete dobiti 5 minuta prije i pisat ćete 3 minute dulje nego da ste u dvorani. Samo pratite fakultetsku mail adresu i obavijesti na intranetu.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 19. 5. 2021. u 16:55
Ana Pažanin

Dragi Svi,

ovo je za one koji nisu položili ispit: 

10 pitanja - 5 nadopunjavanje, 5 mini-eseji.

Svi rokovi bit će online: mailom pisani dio ispita, MS Teams usmeni dio ispita za one koji odgovaraju za višu ocjenu ili nemaju ocjenu iz seminara.

Rokovi su objavljeni na poveznici:

https://www.fpzg.unizg.hr/studiji/ispitni_rokovi

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 12. 2. 2021. u 19:02
Ana Pažanin

Dragi Svi,

rezultati su na intranetu u nastavnim materijalima.

Pozdrav do sutra,

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 2. 2021. u 13:51
Ana Pažanin

Dragi Svi,

8. siječnja 2021. sam obećala na predavanju kada se dogodio još jedan potres u 15:20, a ja ga osjetila da ću vam reći kako znam. Vidjeli ste  policu s knjigama, dok kao online-hibrid držim nastavu iz svog stana, na toj polici su kastanjete. One daju određeni zvuk, kada je potres  i pomakne mi se stolac na kojem sjedim.

Eto sad i oni koji su davno položili znaju!

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 5. 2. 2021. u 20:29
Ana Pažanin

Dragi Svi,

rezultati su u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 3. 2. 2021. u 17:31
Ana Pažanin

Dragi Svi,

ocjene onima koji su položili putem kolokvija upisane su u ISVU sustav.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 2. 2. 2021. u 19:30
Ana Pažanin

Dragi Svi,

upute za zimske online rokove možete pronaći u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 2. 2021. u 10:13
Ana Pažanin

Dragi Svi,

konačni rezultati nakon održanih svih usmenih su u nastavnim materijalima!

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 31. 1. 2021. u 12:41
Uređeno: 31. 1. 2021. u 12:42
Ana Pažanin

Dragi Svi,

ocjene s kolokvija za one koji su je potvrdili i one koji odgovaraju za višu ocjenu sutra 1. veljače u 9 (ili 10 sati - 1 osoba) ujutro mailom kao pisani usmeni (da nam se ne dogodi nepogoda  s MSTeamsom) bit će upisane u srijedu 3. veljače 2021. u popodnevnim satima u ISVU (za mene nastaweb, za studente studomat) kada se zaključa popis prijava za prvi ispitni rok 5. veljače 2021.

Postoji nekolicina studenata koji nisu potvrdili svoju ocjenu, njima, nažalost,  ocjena dobivena putem kolokvija ne vrijedi, jer nastavnik nije dužan čuvati ocjene (oni su danas obaviješteni). Stoga ukoliko ti studenti prijave za prvi ili bilo koji drugi ispitni rok, trebaju pisati ispit. Ispiti u zimskom roku će biti online-mailom. 

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 30. 1. 2021. u 14:10
Ana Pažanin

Dragi Svi,

nekada je potrebno imati frenda koji je programer i koji će Vam znati objasniti kako doskočiti problemu.

Evo, nakon svih muka sada je sve na intranetu.

Zahvaljujem kolegi koji je bio veza s vama svima kada su Teamsi pukli. A potom i moja veza laptopa sa svijetom.

Ali i svom frendu programeru zahvaljujem. Njemu ću ovu poruku skrinati ili samo fotkati.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 27. 1. 2021. u 20:35
Ana Pažanin

Dragi Svi koji izlazite na drugi kolokvij 29. siječnja 2021.,

upute su poslane mailom (samo onima s pravom izlaska), a informacija je na intranetu, i jedno i drugo poslano 12. siječnja 2021.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

 

Objavljeno: 25. 1. 2021. u 17:38
Ana Pažanin

Dragi Svi,

s obzirom da do danas (25.siječnja 2021.) do 12 sati nisam dobila niti jedan mail kojim netko odbija seminarsku ocjenu, popis seminarskih ocjena  objavljen u subotu 23.siječnja 2021. u nastavnim materijalima smatrajte konačnim.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 23. 1. 2021. u 09:11
Ana Pažanin

Dragi svi,

ocjene su u nastavnim materijalima!

Pozdrav,

AP

Objavljeno: 22. 1. 2021. u 10:56
Ana Pažanin

Dragi Svi,

ocjene iz seminara (40% ukupne ocjene iz ispita - vidi syllabus) bit će objavljene sutra (subota, 23.1.) u toku dana. Moći ćete ih pronaći u nastavnim materijalima  pod JMBAGom, kao što sam objavila i rezultate prvog kolokvija.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 21. 1. 2021. u 16:56
Ana Pažanin

Dragi svi,

polazišna točka radionice su religija i mediji - kao što je najavljeno na predavanju 15.siječnja 2021.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 16. 1. 2021. u 08:56
Ana Pažanin

Dragi Svi,

u terminu predavanja od 14:30 do 16 održat će se radionica umjesto predavanja. 

Dobrodošli su svi koji su upisali kolegij.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 12. 1. 2021. u 10:34
Ana Pažanin

Dragi Svi,

drugi kolokvij bit će 29.1. u 14:30 mailom. Pravo izlaska imaju svi koji su na prvom ostvarili 21 ili više bodova.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 9. 1. 2021. u 10:59
Ana Pažanin

Dragi Svi,

snimke predavanja i seminara su poslane gdje trebaju biti. PPT jučerašnjeg predavanja je u Nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 18. 12. 2020. u 11:54
Ana Pažanin

Dragi svi,
ovo je informacija za one koji pišu eseje ili će ih tek pisati i one koji su odradili prezentacije ili će ih tek odraditi na Uvodu u sociologiju (zimski semestar) ili Političkoj sociologiji (ljetni semestar) ove akademske godine.

Na ISVU su otvorena četiri roka tijekom akademske godine za eseje i prezentacije: 25.01, 07.06., 05.07. i 30.08.2021.

Student mora prijaviti jedan od navedenih rokova pod brojem i semestrom u kojem ima zaduženje.
Nakon toga ja kao nastavnica unosim ocjenu na prijavljenom roku.
I sada važno za neke od Vas:
Ukoliko student radi esej/prezentaciju na kolegiju koji je odslušao prethodnih akademskih godina, a upisuje ga kao esej/prezentaciju iz tekuće akademske godine, ne mogu  mu ili joj ocjenu upisati u ISVU jer je zaključan na početku akademske godine, uz dozvolu profesorima za upis eseja samo studentima na predmetima u tekućoj akademskoj godini. 
Studentima u tim slučajevima ocjenu upisujete u obrazac za prijavu eseja – ima na intranetu – ispišite ga, pošaljite mi mailom i ja ću Vam fotkano vratiti na mail.   (Nakon toga studenti putem  ECTS koordinatora i referade rješavaju unos u ISVU i priznavanje eseja).
Pozdrav,
Ana Pažanin
 

Objavljeno: 14. 12. 2020. u 20:50
Uređeno: 16. 12. 2020. u 18:09
Ana Pažanin

Dragi svi,

s obzirom da je nastala panika, zaključan je popis prijava eseja za 2,5 ECTSa.

Sama prijava ne znači niti da ste napisali esej, niti da ćete za njega dobiti 2,5 ECTSa.

I još jednom napomena - šaljite mailove s fakultetske mail adrese!

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 12. 12. 2020. u 12:14
Ana Pažanin

Dragi svi,

mailom do utorka 15.12. šaljete samo temu i literaturu. Nije potreban sažetak.

Ima još jako malo i vremena i mjesta.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 10. 12. 2020. u 17:13
Ana Pažanin

Dragi svi,

za slučaj da ste zaboravili, pa ne znate, samo podsjećam na obavijest koju sam objavila 28.11.2020. u vezi online nastave.

Pozdrav,

AP

Objavljeno: 3. 12. 2020. u 13:13
Ana Pažanin

Dragi svi,

upute i detaljne upute ste dobili na vrijeme - sve je u mailu i u nastavnim materijalima na intranetu. Kolokvij je sutra online.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 28. 11. 2020. u 17:17
Ana Pažanin

Dragi svi,

nastava na predmetu bit će online, ja ću biti kod kuće,  a vi ćete me pratiti preko MS Teamsa, prema rasporedu koji imamo,  u realnom vremenu (dakle kao da smo u dvorani). Prezentacije održanog predavanja ću staviti u nastavne materijale najkasnije dan poslije. Iako možda nije uobičajeno, s obzirom da ćete vi vidjeti mene, isto tako želim ja vidjeti  vas na predavanju i na seminaru u online varijanti nastave - uključit ćete kameru i mikrofon ako radi, po potrebi. U slučaju da mikrofon ne radi poslat ćete mi poruku.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 23. 11. 2020. u 17:59
Ana Pažanin

Dragi svi,

ocjena iz seminara se sastoji od 3 dijela i nosi 40% ukupne ocjene. Molim pogledajte syllabus kolegija, te posebno obratite pozornost na aktivnost.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 20. 11. 2020. u 12:31
Uređeno: 23. 11. 2020. u 18:00
Ana Pažanin

Dragi svi,

osnovne upute i detaljne upute za prvi kolokvij su u nastavnim materijalima, a dobili ste ih i na svoje mail adrese.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 14. 11. 2020. u 14:01
Uređeno: 14. 11. 2020. u 15:02
Ana Pažanin

Dragi svi,

jučer smo se smrzli u A dvorani - moja preporuka je da se obučete i obujete dobro jer treba izdržati u dvorani A nastavu u živo (ja bih osobno vrlo rado online,  ali kako sam hibrid nije moguće, trenutno).

U petak 20.11. i 27.11. ja ću se odjenuti kao da idem na skijanje, nemojte mi zamjeriti jer nikad nisam bila, a i vama preporučam isto tako.

4.12. je prvi kolokvij - 10 pitanja, 5 nadopunjavanje, 5 mini-esej (4-5 ili nekoliko rečenica više suvislih na pitanje). 

Tijekom ovog vikenda dobit ćete pitanja koja su samo slična onima za nadopunjavanje na kolokviju - bit će u nastavnim materijalima. To je vježba.

I nemojte raditi po nikakvoj skripti, ne postoji službena skripta na ovom kolegiju.

Maske su obveza, i  udaljenost od 2 metra u zatvorenom prostoru bez obzira na otvorene prozore.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

 

 

Objavljeno: 6. 11. 2020. u 21:31
Ana Pažanin

Dragi svi,

zbog jednog nepristojnog komentara danas na predavanju od strane jednog kolege iz grupe onih koji slušaju nastavu  online, jer se ovaj kolegij izvodi kao hibridna nastava, morala sam donijeti odluku, da će svi koji slušaju nastavu online dok sam ja svaki tjedan u dvorani biti uskraćeni za PPT predavanja dok traje predavanje, jer ionako imate PPT u nastavnim materijalima.  A ukoliko me ne čujete, budite pristojniji od kolege koji mi se danas obratio ili uključite zvučnike.
Ukoliko se cijela nastava ubrzo prebaci online, onda sam samo ja odgovorna za svoje uređaje na kućnoj adresi.
Pozdrav,
Ana Pažanin
 

Objavljeno: 5. 11. 2020. u 14:03
Uređeno: 5. 11. 2020. u 14:04
Ana Pažanin

Dragi svi koji ste sudjelovali u traženju izgubljenih studenata koji su upisali ovaj kolegij, a nisu znali tko drži kolegij,


Veliko hvala što ste mi pomogli da pronađem četvero studenata koji su upisali kolegij, troje sam našla, i izgovori su nevjerojatni.

Čudila bih se da  nisam prvo poslala mail na fpzg adresu, pa stavila obavijest na intranet, a moj demonstrator na predmetu od prošle akademske godine, koji to više nije, nije stavio na fejs, u medjuvremenu istražila  i privatne mail adrese, vaši kolege studenti mi se nikada ne bi javili.

Svima vam se zahvaljujem koji ste upisali moj kolegij i pomogli da se oni jave. 


Kolegi Marku Pavičiću posebna zahvala.


Isprike su bile kojekakve, ali da  ne bi bilo zabune ovo je UPUTA za sve upisane na kolegij: temu više nije moguće dobiti za seminarsko izlaganje jer smo ušli u studeni (tko je dobio temu dobio je, za sve drugo proučite jako dobro syllabus);  predavanja ne postoje po grupama, jer sam ja cijelo vrijeme u dvorani i držim nastavu onima u dvorani i onima koji slušaju online paralelno i od sutra sam bez tehničkog demosa, što znači da ću provjeravati još dodatno one online. 

Ja Vas samo sve skupa molim da mjerite temperaturu kada dolazite na Fakultet i da poštujete pravila koja pišu na webu faksa.
Pozdrav,
Ana Pažanin
 

Objavljeno: 4. 11. 2020. u 12:17
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko slušate online predavanje (ne ovisi o seminarskoj grupi - predavanja idu svojim redom) trebate znati nekoliko važnih stvari, dok sam ja u dvorani s onima koji slušaju u živo:

  1. Nije potrebno ispričavati se ukoliko kasnite i pisati poruke jer ja to ne vidim  - nije laptop ispred mene, ali se nasmijem dan poslije, kad pregledam poruke; 
  2. Mikrofon sami uključujete i slobodno se ubacite ako nešto nije jasno ili škripi, krči, pišti ili ne vidite nešto tipa PPTa ili videa, itd.

Zaključno: kako ja ne sjedim, nego stojim i šećem po pozornici A dvorane, ne mogu vidjeti vaša dopisivanja, stoga je jako jako važno  da mi to kažete, pa makar prekinuli predavanje na  10 sekundi.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 29. 10. 2020. u 18:08
Ana Pažanin

Dragi svi,

danas je stigao mail od Uprave Fakulteta: 6.11. zbog epidemiološke situacije IMA NASTAVE, ALI NEMA PROSLAVE DANA FAKULTETA, to znači nove promjene za seminarsku grupu 1.

Izmjene su u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 27. 10. 2020. u 19:21
Ana Pažanin

Dragi svi,

23.10.2020. studentice i studenti iz prve seminarske grupe održali su svoja seminarska izlaganja. Nekima je to bilo prvo seminarsko izlaganje na fakultetu.

Seminarska izlaganja se ocjenjuju (vidi syllabus).

Ukoliko Vas zanima koju ste ocjenu dobili pošaljite mi mail.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 21. 10. 2020. u 13:03
Ana Pažanin

Dragi svi,

ljubazno molim prilikom slanja mailova koristite fpzg mail adresu i ukoliko imate izlaganje za 2,5 prikačite attachment.

Pozdrav svima,

Ana Pažanin

Objavljeno: 18. 10. 2020. u 17:09
Ana Pažanin

Dragi svi,

osnovne upute za pisanje kolokvija naći ćete u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 15. 10. 2020. u 14:42
Ana Pažanin

Dragi svi,

velika je vjerojatnost da  će 6. studenoga 2020. biti neradni dan zbog Dana Fakulteta i organizacije Hrvatskih polititoloških razgovora, pa ću onda  za seminarsku nastavu  u grupi 1 napraviti rošadu. Materijal će biti u nastavnim materijalima.

Vrlo je vjerojatno da će biti rošada i za 4.12. za seminarsku grupu 1,  kada sam odredila da bude prvi kolokvij (nije moja odluka datuma, reagirala sam na ponudu datuma za  održavanje kolokvija za obavezne i izborne kolegije koje smo dobili od Uprave faksa).

Također je vrlo vjerojatno da će kolokvij biti online pisani mailom. 

Sve upute dobit ćete na vrijeme.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 9. 10. 2020. u 12:26
Ana Pažanin

Dragi svi koji ste upisali kolegij Uvod u sociologiju,

ljubazno molim da čitate obavijesti koje ja objavljujem i ravnate se po nastavnim materijalima koje ja objavljujem

Neki od Vas su zbunjeni činjenicom da je Uprava odredila grupe. To je bilo prije objave finalne verzije rasporeda. U tom excel dokumentu stoji i da nastava traje do 19:45, što jednostavno nije točno i ne odgovara finalnom rasporedu koji je objavljen i na webu faksa.

Pozdrav do 14:30  onima koji će biti u dvorani A, i onima koji će biti online.

 

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 10. 2020. u 16:23
Uređeno: 8. 10. 2020. u 16:23
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko trenirate neki sport (bikini-fitness nije sport) molim ostavite potvrdu kluba  za koji trenirate na porti. 

FPZG futsal ekipa ne treba ostavljati nikakve potvrde - popis mi se dostavlja pravodobno i refreshan je!

 

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 5. 10. 2020. u 15:34
Ana Pažanin

Dragi svi,

raspored seminarske nastave po grupama bit će uskoro objavljen na intranetu u nastavnim materijalima.

Seminarska nastava održavat će se petkom, od 16:15 do 18:15 (1. susret će trajati nešto kraće /9.10. za grupu 1 i 16.10. za grupu 2/, jer ćete trebati samo odabrati seminarsko izlaganje i poslušati moje upute izravno u dvorani A).

Grupa 1 su studenti/ce s prezimenima od Althaller do Milin.

Grupa 2 su studenti/ce   s prezimenima od Milinković do Vrtačić.

Prvo predavanje bit će 9.10. u 14:30. u dvorani za grupu 1, a online za grupu 2.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 10. 2020. u 16:20
Uređeno: 5. 10. 2020. u 09:03
Ana Pažanin

Poštovani,

ukoliko niste položili ispit na rokovima, a imate ocjenu iz seminara, ne trebate dolaziti na seminare.

Ukoliko nemate ocjenu iz seminara, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno.

Imate pravo izlaska na kolokvije.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 28. 9. 2020. u 17:49
Ana Pažanin

Dragi svi,

konzultacije ću održavati mailom. Adresa je: ana.pazanin@fpzg.hr.

Pozdrav,

Ana Pažanin