Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u političku znanost: pojmovi
Šifra: 55561
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar
doc. dr. sc. Ana Matan
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet Uvod u političku znanost: pojmovi je namijenjen studenti(ca)ma političke znanosti i novinarstva. Predmet ima opće teorijski karakter i u njemu se izlažu temeljne kategorije politike. Premda kategorije politike mogu imati različito značenje u svakodnevnoj i akademskoj uporabi, svakako su neophodan instrument analize politike. U tom se smislu studenti(ce) uvode u pojmovnu analizu koja je osnovni metodologijski postupak predmeta. Studenti(ce) se upoznaju s pojmovima kao što su, primjerice, politika, sloboda, moć, država, civilno društvo, interes i interesne skupine i ideologija. Ovaj predmet omogućuje studenti(ca)ma da steknu temeljno znanje o političkim vrijednostima i idejama i tako razviju pretpostavke za analizu političkih procesa.
Literatura:
 1. Meyer, Thomas; Uvod u politiku; Politička kultura (2013), str. 13-116
 2. Robert Alan Dahl, Slaven Ravlić; O demokraciji; Politička kultura (2000)
 3. Hirschman, Albert; Strasti i interesi; Stvarnost, Zagreb, (1991), str. 15-52
 4. Schwarzmantel, John; Doba ideologije: političke ideologije od Američke revolucije do postmodernih vremena; AGM, Zagreb (2005), str. 27-186
 5. Weber, Max; Politika kao poziv, u:Vlast i politika ili Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.; Jesenski i Turk (2013), str. 161-214
 6. Slaven Ravlić, Dario Čepo; ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 21-63
Preporučena literatura:
 1. , Biblioteka Politička misao, Zagreb: 381-392.;
 2. , Školska knjiga, Zagreb.;
 3. , SN Liber/Globus, Zagreb, 1988.;
 4. , Politička kultura, Zagreb.;
 5. , Vizura, Jesenski i Turk, Zagreb.;
 6. , Jesenski i Turk, Zagreb,;
 7. , Guiford,;
 8. , Jesenski i Turk, Zagreb.;
 9. , Naprijed, Zagreb: vidi Osnovni sociološki pojmovi .;
 10. Algoritam, Zagreb.;
 11. , Politička kultura, Zagreb;
 12. , Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.;
 13. , Politička kultura, Zagreb.;
 14. , August Cesarec, Zagreb.;
 15. , Politička kultura, Zagreb.;
 16. , Naklada Jesenski I Turk, Zagreb.;
 17. , PanLiber, Zagreb.;
 18. , Informator.;
 19. , Politička kultura, Zagreb.;
 20. Platon, Država, Naklada Juričić, Zagreb, 2001.;
 21. , Školska knjiga, Zagreb.;
 22. , Biblioteka Politička misao, Zagreb.;
 23. , Politička kultura, Zagreb.;
 24. , Politička kultura, Zagreb.;
 25. , Biblioteka Politička kultura, Zagreb.;
 26. , Rad, Beograd.;
 27. , Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb.;
 28. , Službeni glasnik, Beograd.;
 29. , Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.;
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 6. 12. 2020. u 20:24
Tonči Kursar

1. Lucija Ajvazoski (2)

2. Goran Atalić (3)

3. Anamarija Babok (3)

4. Ernest Belošević (2)

5. Tana Bertić (2?)

6. Mark Buić (3)

7. Matija Carević (+3)

8. Ana-Lena Cvitanušić (2+)

9. Roko Čeko (2?)

10. Ante Čotić Franić (2?)

11. Mateo Di Ginto (3)

12. Mihael Fitz (3)

13. Danica Gršković (4)

14. Domagoj Koprivnjak (2?)

15. Lucija Mijan (2+)

16. Lara Mihajlov (2)

17. Nina Nevešćanin (+3)

18. Andra Obradović (2?)

19. Marija Pavić (2)

20. Neomi M. Rumora (2)

21. Luka Terzić (+3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Usmeni dio kolokvija biti će sutra od 16.00 na google meet-u. Usmeni će odvijati u četri skupine po 5 pristupnika. Svakih dvadeset minuta će se uključivati sljedeća skupina po abecednom redu. Poveznica će biti dostupna ovdje par minuta prije početka usmenog. Uvid u pismeni dio kolokvij moguće je ostvariti nakon završetka usmenog dijela kolokvija.

                                                                                               Tonči Kursar

 

Objavljeno: 29. 11. 2020. u 14:02
Ana Matan

Poštovane kolegice i kolege,

U svijetlu novih preporuka vezanih uz COVID krizu, morali smo prilagoditi raspored pisanja kolokvija. Iako sam ga već objavila na teamsu, objavljujem ga i ovdje za svaki slučaj. Sretno svima.

1C – 8:30-9:00 sem V

2C – 9:10-9:40 sem V

1A – 10:00- 10:30 sem I

2A – 10:40-11:10 sem I

1B – 10-10:30 sem III

2B – 12:30-13:00 A dvorana

OTS 1 – 13:00-13:30 sem I

OTS 2 – 13:40-14:10 sem I

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 7. 9. 2020. u 09:48
Domagoj Vujeva

Umjesto u 10, usmeni ispit održat će se u 12h.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 4. 9. 2020. u 17:04
Domagoj Vujeva

Usmeni ispit za studente iz seminarske grupe D. Vujeve održat će se 7.9. u 10h. Svi studenti koji imaju pravo pristupiti ispitu trebaju se prijaviti u isto vrijeme preko zoom poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/81228650503


 

 

Objavljeno: 4. 9. 2020. u 08:58
Tonči Kursar

https://meet.google.com/uux-tppa-shk

Objavljeno: 3. 9. 2020. u 08:57
Tonči Kursar

https://meet.google.com/gxf-itok-dew

Objavljeno: 2. 9. 2020. u 13:58
Tonči Kursar

Postovani,

sutra u 09.00 imamo usmeni dio ispita na google meet. Poveznice ovim putem nekoliko minuta prije termina. Usmenom pristupaju oni (pozitivno ocjenjeni na pismenom) koji su polazili moj seminar. 

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 26. 8. 2020. u 16:28
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Pisani dio ispita iz kolegija UPZ: pojmovi održat će se na platformi za e-učenje MERLIN kao i u ljetnom ispitnom roku, 31.8.2020. u 12h. Studenti koji polože pismeni dio, odgovarat će preko zooma ili nekog sličnog servisa kod profesora kod kojeg su slušali seminar.

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 11. 7. 2020. u 08:42
Tonči Kursar

https://meet.google.com/dzu-tvys-exa

Objavljeno: 10. 7. 2020. u 08:26
Tonči Kursar

https://meet.google.com/xnx-qzvi-qmx

Objavljeno: 9. 7. 2020. u 17:39
Tonči Kursar

Postovani,

sutra bismo krenuli u 08.30. kad se prikljuciju oni koji su 1. godina od A-M. Ostali u 09.15. Poveznica par minuta prije termina.

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 9. 7. 2020. u 08:31
Tonči Kursar

https://meet.google.com/aov-bwus-mkb

Objavljeno: 8. 7. 2020. u 22:06
Domagoj Vujeva

Usmeni ispit za studente iz seminarske grupe D. Vujeve održat će se preko zoom-a u petak, 10. srpnja. Svi studenti se trebaju prijaviti preko donjeg linka u 12h, kada će biti napravljen raspored odgovaranja.

https://us02web.zoom.us/j/85747411686

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 8. 7. 2020. u 12:08
Tonči Kursar

Postovani,

sutra ujutro u 08.30 krece usmeni za 'ponovni upis'. Ukljucit ce svi oni s prezimenima A-M. U 12.00 bi se trebali ukljuciti ostali. 

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 3. 7. 2020. u 13:49
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege,

Zbog mogućeg preklapanja, ispit UPZ: pojmovi održat će se na Merlinu, 6.7. u 9h! Molim vas da ovu obavijest podijelite sa svima za koje znate da trebaju polagati ispit.

Srdačno i sretno!

Ana Matan

Objavljeno: 1. 7. 2020. u 13:38
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Ispitni rok iz kolegija UPZ: pojmovi 6.7.2020. održat će se on-line preko sustava za e-učenje Merlin. Pozivam sve koji trebaju da se upišu na kolegij UPZ: pojmovi.

https://moodle.srce.hr/2019-2020/?redirect=0

Ako imate problema s upisom u kolegij, javite se kolegici demonstratorici Ivani Badžek na ivek_13@hotmail.com 

Preko sustava Merlin, i na intranetu dobit ćete obavjest kad je ispit otvoren. Zbog preklapanja s drugim ispitima, za sada je ispit pomaknut i održat će se u 16h.

Srdačno,

Ana

Objavljeno: 19. 2. 2020. u 11:41
Ana Matan

Ispit su položili:

Kokorić David 5

Dominković Lorena 2

Pandžić Petar 3

Grmoja Ante 5

Portada Paolo 3+

Markuš Karla 2

Grgin Andrej 3-

Moharić Ela 4-5

Bučić Anđela 2+

 

Ostali studenti nisu položili. Usmeni ispit za seminarsku grupu A. Matan je danas (srijeda) 19.2.2020. u 15h u kab. 15. Uvidi u testove su također u istom terminu. 

Napomena: Test kolegice Elene Majstorović je ostao kod mene. Ona je u grupi A i ostao je neocjenjen. Bit će predan kolegi Kursaru.

Ana Matan

Objavljeno: 19. 2. 2020. u 08:53
Tonči Kursar

Rezultati A grupe na UPZ: pojmovi (2. rok, 17.2.2020.)

1. Luka Ivan Anić (3+)

2. Darina Benussi (2-)

3. Ivana Brajdić (2)

4. Erika Čižmar (-3)

5. Bojana Funduk (3)

6. Ana Gale (2)

7. Marin Gelo (2-)

8. Marta Grđan (2)

9. Patrik Gulin (2-)

10. Mihaela Jacmenović (3+)

11, Edita Krušlin 83)

12. Ema Krištić (2)

13. Maja Matas (3+)

14. Karla Milinković (3+)

15. Mare Krapljanov (2-)

16. Sara Pleša (2-)

17. Petra Pospišil (2)

18. Ivan Prpić (2-)

19. Nikola Rotim (2)

20. Katarina Šegović (2)

21. Jelena Šupe (2+)

22. Andrea Zrilić (2)

 

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid i usmeni bit će danas (19.2.) u 12.00.

                                                                                          Tonči Kursar

 

Objavljeno: 18. 2. 2020. u 17:35
Domagoj Vujeva

Položili su:

 

Brkić Monika             5

Crnjak Marko            -3

Čović Dominika         -2

Fürst Petra                2

Grubišić Darija          -2

Markulin Karla          -2

Mihačić Ivan            -2

Oštrić Lorena           -2

Pera Antonia            2

Plazibat Franjo Ante   -2

Slavina Nikolina        -2

 

Ostali rezultati bit će objavljeni danas navečer ili sutra ujutro. Usmeni ispit za studente koji su slušali seminar kod A.Matan, održat će se sutra u 15h, a za studente iz seminarske grupe D. Vujeve u petak, u 13.30. T.Kursar objavit će svoj termin usmenog zajedno s rezultatima.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

 

 

Objavljeno: 5. 2. 2020. u 10:54
Ana Matan

Pisani dio ispita su položili:

Vounasis, Despina dovoljan 2-

Pavičević Tony dovoljan 2

Gašparuš Teodora dovoljan 2-

Vetma Lucijan dovoljan 2+

Klišanin Marijan dobar 3

Vrijede iste upute kao i za one koji su položili kolokvij. Uvid u testove moguć danas (srijeda 5.2.2020.) u 17h.

Ana Matan

Objavljeno: 5. 2. 2020. u 10:03
Ana Matan

Kolokvij su položili:

Pavković Šimun pročitati

Šimunović Mateo 2

Fadljević Fran 2-

Dragalić Sara 2-

Stijepić Nikica 2-

Tišljer Filip 2-3

Putnik Alen 3-4

Matić Mihaela 2-

Džambo Sara 2-

Fabac Lucija 4-5

Radić Robert 4

Rezultati za cijeli ispit bit će objavljeni do 11h. Načelno, svaki student odgovara kod nastavnika u čijem je seminaru, osim ako zbog opravdanih razloga ne može stići na termin ispitivanja. Termini su sljedeći:

Tonči Kursar ispituje 5.2.2020. od 11.-13.

Domagoj Vujeva ispituje 5.2.2020. od 13i30

Ana Matan ispituje 5.2.2020. od 17i30.

Doc. dr. sc. Ana Matan

Objavljeno: 4. 2. 2020. u 20:23
Uređeno: 4. 2. 2020. u 20:39
Domagoj Vujeva

Položili su:

Barišić Nikolina                 3

Čenić Mirta                       5

Domika Dominik                3

Goričan Tonka                 -4

Janković Luka                 +2

Kokorić David                 -2

Kučan Karlo                   +2

Librić Vanja                      5

Madun(?) Petra                 4

Mokos Jelena                 -4

Nuhić Tarik                    -4

Obratov Josip R.                5

Sertić Jelena                    -4

Stjepanović Barbara          +2

Strujić Ivo                        -2

Tomić Janja                      -3

Validžić Ivan                     -2

Velhes Nika                        3

Volarević  Natali                 +2

Zrilić Andrea                       2

Zubović Domagoj               -3

Žigić Tin                              3

 

Rezultati B grupe bit će objavljeni kasnije večeras.

Usmeni dio svaki student odgovara kod voditelja svoje seminarske grupe, prema sljedećem rasporedu:

izv.prof.dr.sc. Tonči Kursar - srijeda (5.2.), u 11 sati (kabinet 28/5).

doc.dr.sc. Ana Matan - srijeda (5.2.), u 17:15 sati (kabinet 15/3).

doc.dr.sc. Domagoj Vujeva - petak (7.2.), u 13:30 sati (kabinet 28/5). 

Uvid u kolokvij za A grupu moguć je u petak, u 13:30h (kabinet 28/5).

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 10. 12. 2019. u 22:43
Ana Matan

Anić Ivan Luka                   2-3

Barišić Nikolina                 3-4

Benussi Darina                  2

Bomeštar Filip Frigo        3

Brkić Monika                     2+

Čižmar Erika                       5-

Ćenić Mirta                        3

Deutsch Sabina                 2-3

Doko Antonia                    2

Dragunić Sara                    2

Filipović Nikola                 4

Funduk Bojana                 2-3

Furlan Petar                       3

Gale Ana                             2-

Grđan Marta                     2

Grgin Andrej                     4

Hajtić Karlo                        pročitati

Jacmenović Mihaela       3

Janković Luka                    3

Jurić Mateo                        2-

Maculić Gabriela              2-3

Majstorović Elena            4

Matas Maja                       2-

Mihoci Benjamin             2

Mikačić Ivan                      2-

Mikulek Nika                     2

Milinković Karla                3-4

Miloševski Veronika       2-

Modun Petra                     2

Mokos Jelena                    4

Pospišil Petra                    2

Putnik Alen                        3

Stijepić Nikica                    2

Šarić Mila                            3

Šimunović Matea            pročitati

Tišljen Filip                         2-3

Tuđen Anamarija             2-

Validžić Ivan                      2

Velhes Nika                        4

Zrlić Andrea                       3

Žiger Emma                        2-3

Grupa B

Voonasis Despina            2

Usmeni ispiti i uvidi održat će se u ponedjeljak 16.12. od 9-10:15, te od 13:30 nadalje,  i u petak 20.12. u 9h. . Kolegica Ivana Badžek će napraviti neki raspored da ne bude previše gužve i čekanja. 

Ana Matan

Objavljeno: 27. 11. 2019. u 22:53
Domagoj Vujeva

U ponedjeljak, 2.12. održat će se redovna seminarska nastava za studente u seminarskoj grupi D. Vujeve. Za taj susret potrebno je pročitati poglavlja iz knjige "Strasti i interesi" A. Hirschmana, koja su navedena u silabusu kolegija (str. 11-52).

Također vas želim obavijestiti da se u petak, 29. studenog neće održati redovne konzultacije. Oni koji trebaju konzultacije mogu doći u pondejeljak, u 15.30h.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 26. 11. 2019. u 12:51
Domagoj Vujeva

Budući da se ranije navedeni termin usmenog preklapa s kolokvijem iz statistike, svi studenti trebaju doći na usmeni u četvrtak, 28.11. u 9h.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 26. 11. 2019. u 09:36
Domagoj Vujeva

1. Borović Matija               3

2. Džambo Sara                2-

3. Fabac Lucija                 4

4. Hrnkaš Hrvoje              2-

5. Krištić Ema                   5

6. Oršolić Antonija-Tonka   2-

7. Pera Antonia                 4+

8. Sertić Jelena                 2

9. Zubović Domagoj          3

10. Žigić Tin                     5

 

Uvid u kolokvij i usmeni održat će se sutra, 27.11. u 10h.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 22. 11. 2019. u 10:45
Tonči Kursar

Postovani studenti(ce),

s obzirom na okolnosti i da nitko ne bi bio oštećen, nastavnici na predmetu UPZ: pojmovi odlucili su provesti 1. kolokvij u dva termina. Prvi termin kolokvija ostaje sljedeći ponedjeljak 25.11. u 10.30 (A dvorana) u kojem će postupanje voditi doc. Vujeva., a usmeni dio kolokvija cemo provesti ja i on. Tog dana nakon pismenog kolokvija neće biti predavanja odnosno seminarske nastave na predmetu.

Drugi termin je ponedjeljak 2.12. (A dvorana, 10.15-11.05) kad će doc. Matan provesti kolokvij za one koji nisu pristupili u prvom terminu. Ona će provesti i usmeni dio kolokvija. Za razliku od prvog termina kolokvija, predavanje će se odrzati u vremenu koje ce preostati nakon pismenog dijela kolokvija (do 11.45). Održati će se i seminarska nastava u svim grupama kako je i predviđeno po rasporedu. Ako i dalje postoje nejasnoće obratite mi se mailom.

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 19. 11. 2019. u 08:39
Tonči Kursar

Obavijestavaju se polaznici mojih seminarskih grupa da mogu doci na konzultacije u vezi eventualnih nejasnoca na koje nailaze prilikom priprema literature za 1. kolokvij. Termin je ovaj petak u 11.00-12.00.

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 30. 10. 2019. u 22:15
Domagoj Vujeva

Za seminarski susret u ponedjeljak, 4. studenog potrebno je pročitati dijelove Weberova teksta "Politika kao poziv", koji se bave pitanjem što znači živjeti "za" i "od" politike te razvojem profesionalnih političara: str. 14-36 ("Politika kao poziv", izdanje "Znanost u džepu") ili str. 166-182 (iz zbornika "Vlast i politika").

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 2. 10. 2019. u 09:49
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege

Seminarska grupa doc. dr. sc. Ane Matan neće imati seminar 7. 10. Umjesto seminarske nastave 7. 10. studenti iz seminarske grupe doc. dr. sc. Ane Matan imaju tri zadatka:

 1. Pročitati Max Weberov esej Politika kao poziv (kopija je dostupna ovdje intranetu među "nastavne materijale", a studenti se ohrabruju da nabave svoj primjerak knjige Max Weber, Politika kao poziv, Jesenki i Turk, 2013).
 2. Do nedjelje 13. 10 u 23:59h, pošalju tri pitanja u word dokumentu koji će u zaglavlju sadržavati njihovo ime i prezime i koji će se zvati njihovim imenom i prezimenom, na adresu: amatan@fpzg.hr. 
 3. Prisjetiti se (ili malo pročitati iz srednjoškolskih udžbenika ili proguglati) što se zbivalo s Njemačkom 1919te kada je Weberovo predavanje održano kako biste lakše razumjeli esej u kontekstu vremena kada je pisan."

Vidimo se na seminarskoj nastavi 14. 10. i hvala vam na razumijevanju i suradnji
Doc. dr. sc. Ana Matan. Za sva pitanja se slobodno obratite na isti mail: amatan@fpzg.hr

Objavljeno: 30. 9. 2019. u 14:26
Uređeno: 30. 9. 2019. u 14:26
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Kolege Tonči Kursar, Domagoj Vujeva i ja (Ana Matan) radujemo se početku nove akademske godine i želimo vas srdačnu dobrodošlicu na FPZG.  Objavljujemo raspored seminarskih grupa za kolegij UPZ: pojmovi. Vidimo se sutra (1.10) na otvaranju akademske godine i u ponedjeljak 7. 1. na predavanjima.

Grupa A - dr. T. Kursar - Seminar V od 12h - 13:30h

Od Lara Anić do Marin Gelo

Grupa B - dr. A. Matan - Seminar III od 12h - 13:30h

Od Tonka Goričan do Emma Matijević

Grupa C - dr. D. Vujeva - Seminar III od 13:45h - 15:15h

Od Nina Matjašec do Katarina Skočić

Grupa D - dr. T. Kursar - Seminar V od 13:45h - 15:15h

Od Nikolina Slavin do Tin Žigić

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 3. 9. 2019. u 20:56
Tonči Kursar

1. Matea Božić (-2)

2. Antonela Buterin (-2)

3. Ante Dabo (2)

4. Saša Dejanović (-2)

5. Ira Ivanetić (2)

6. Bruno Leskovec (-2)

7. Jana Lončarić (2)

8. Dorotea Malić (-2)

9. Morana Maretić (-2)

10. Petra Orešković (2+)

11. Iva Roguljić (2)

12. Marin Sančić (-2)

13. Anamarija Šebalj (2)

14. Jasmina Tokalić (-3)

15. Ana Tomšić (-3)

Napomena: Ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid, usmeni i upis ocjena je 4.9. u 09.00. Sutra na konzultacije mogu doći pristupnici tzv. drugog upisa koji nisu prošli pismeni (11.30), ili u četvrtak u terminu koji je prethodno objavio doc. dr. D. Vujeva. Ispiti pred povjerenstvom su u četvrtak u 09.00.

Tonči Kursar

Objavljeno: 3. 9. 2019. u 18:28
Domagoj Vujeva

Položili su:

Beljan Marko  2

Bižanović Katarina  2

Čupar Antonela  2

Gojak Marija Tereza  -3

Grozin (?) Lovre   2

Jurlina Ljubica   2

Matijašević Karlo   2

Matkov Ivana   -2

Milek Marta   2

Lujanac Ivona  3

Lukež Tina  2

Strunje Ana   -2

Šalat Fran   2

Vukasović Kruno  -3

 

Usmeni za studente koji su položili, a ne odgovaraju pred povjerenstvom, održat će se sutra, 4.9. u 11h.

Usmeni za sve studente koji trebaju odgovorati pred povjerenstvom održat će se u četvrtak, 5.9. u 9h.

Studenti koji su 2. upis, a nisu položili pismeni trebaju doći na konzultacije u četvrtak u 12h.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

 

Objavljeno: 15. 7. 2019. u 12:01
Ana Matan

Rezultati ispita od 8.7. 

Položili su:

Josipa Jurković (2-)

Dominik Rukavina (2-)

Sara Šokić (2-)

Nicoll Arlavi (2-)

Lana Padović (2-)

Veronika Franjić (3)

Ivana Vukelić (3)

Azra Šarčević (2)

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Studentima koji su izašli na ispit ocjene su unesene u studomat. Kolege koji nisu odradili usmeni dio ispita, mogu se javiti kolegici Matan na mail ana.matan@fpzg.hr

Objavljeno: 10. 7. 2019. u 16:08
Domagoj Vujeva

Položili su:

Beljan Marko         -2

Jačmenica Morana   2

Mihovec Petra        -3

Milinković Karla      -2

Šalat Fran               2 

Turkalj Patricija       2

 

Uvid, usmeni i upis ocjena održat će se sutra (11.7.) u 12h.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 10. 7. 2019. u 09:17
Tonči Kursar

1. Vanesa Drakšić (2)

2. Korina Hrabrić (2)

3. Martina Raguž (-2)

4. Karlo Vidak (2-3)

 

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid i usmeni dio biti će u četvrtak (11.7.) u 09.00. Mogu doći i oni koji trebaju konzultacije u pripremi za sljedeći ispitni rok. 

                                                                                                    Tonči Kursar

Objavljeno: 17. 2. 2019. u 20:54
Domagoj Vujeva

Usmeni ispit za studente iz seminarske grupe D. Vujeve održat će se u utorak, 19.2. u 12h.

 

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 17. 2. 2019. u 10:13
Tonči Kursar

Usmeni dio ispita za 'ponovni upis' i moje seminariste odrzati ce se sutra (18.2.2019.) u 10.00. u sobi 28, V. 

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 16. 2. 2019. u 20:10
Ana Matan

Rezultati B grupe UPZ:pojmovi od 11.2.

 1. Aleksić Bruno                    3+
 2. Andrijašević Rea              2
 3. Blažević Julijana               2
 4. Božurić Monika                3+
 5. Brico Paula                         2-
 6. Cerovečki Antun              2
 7. Crnić Laura                         2-3
 8. Divić Matea                       3
 9. Đurin Luka                          2
 10. Ećimović Domagoj          4
 11. Eterović Ante                    3
 12. Jendrijev Barbara            3-4
 13. Juričić Lovro                      3
 14. Kalajatić Roko                   2-
 15. Krizmančić Lea                 3
 16. Petoš Patrik                       2-
 17. Rajković Matej                 2-
 18. Šarić Tereza                       4
 19. Tikvić Kristina                    3
 20. Tudorović Cvita                2-
 21. Zorić Viktorija                   3

Uvid i usmeni ispit za seminarsku grupu Ane Matan u ponedjeljak (18.2.) u 10 ili četvrtak (21.2.) u 10h. Ostali nastavnici će također objaviti raspored usmenog ispitivanja. Ana Matan

Objavljeno: 12. 2. 2019. u 19:56
Ana Matan

Rezultati 2. roka UPZ: pojmovi 11.2.2019. A grupa

Alduk Sara                                                          4

Bartolović Alen                                                4

Birkić Karmela Kristina                                  2-3

Blažević Laura                                                   3

Car Helena                                                         2

Certa Antonela                                                2

Čižmić Borna                                                     3

De Zan Bruno                                                   2-

Dobrinić Kristina                                              3

Halovanić Dominik                                         2-

Kostanjevečki Nikol                                        2

Križanac Petra                                                  3

Malbašić Ivona                                                 3

Nikić Ines                                                           3

Perica Katarina                                                 2-

Pižeta Fran                                                         4

Popović Jelena                                                 2

Potočki Patrik                                                   2

Rogulj Klara                                                       2

Topić Dragana                                                  3

Usmeno ispitivanje će se održati pred nastavnikom kod kojeg/e ste pohađali seminar. "Ponavljači/ce" će odgovarati kod profesora Tončija Kursara. Obavijest o terminu usmenih ispita bit će naknadno objavljena. Rezultati B grupe mogu biti večeras, ali najvjerojatnije sutra ujutro.

doc. dr. sc. Ana Matan

Objavljeno: 30. 1. 2019. u 10:47
Tonči Kursar

Rezultati pismenog dijela ispita na predmetu UPZ: pojmovi, dio B grupe (28.1. 2019)

1. Magdalena Bušić (2)

2. Slađana Dragosavac (2)

3. Nikola Golubović Reiser (-3)

4. Tia Knežević (2)

5. Tonka Sušec (-2)

6. Donata Šoletić (-2)

7. Kristina Tikvić (2)

8. Bartul Zemunik (2)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Usmeni dio ispita i uvid u test bit će danas u 13.30, soba 28. 

                                                                                                     Tonči Kursar

Objavljeno: 29. 1. 2019. u 21:23
Ana Matan

Rezultati UPZ: pojmovi od 28.1.2019.

Kolokvij:

Krklec Viktor 2+

Krajač Luka 4+

Kujundžić Roko Adrian 3+

Noršić Karlo 3

Pavlović Šalmon Ivan 3

Šušnjara Frano 2-

Ostali/e studenti/ce nisu položili

Ispit:

Belavić Fran 2-

Đukanović Ivan - nečitko

Ostali studenti/ice nisu položili

Uvid u ispite/kolokvije i usmeni ispit u srijedu 30.1.2019. u 13h ili ponedjeljak 4. 2. u 10h (kab.15. 3. kat)

Ana Matan

Objavljeno: 29. 1. 2019. u 15:23
Domagoj Vujeva

Aleksić Bruno                        1

Curić Roko                             nečitko

Eterović Ante                         nečitko

Karačić Ana                           3

Kostanjevečki Nikol              1

Košćak Mihael                       2

Posavec Patrick                      -2

Pračinec Lovro Nikola           2

Romić Željko                         1

Sirotić Karla                           3

Slipac Robert                         2

Vapnar Anamarija                  -2

Vukoja Pavo                          1

 

Uvid, usmeni za studente koji su dobili pozitivnu ocjenu i upis ocjena održat će se sutra, 30.1. u 12h. U tom terminu studenti Curić Roko i Eterović Ante trebaju doći pročitati svoje ispite.

Objavljeno: 11. 1. 2019. u 13:41
Tonči Kursar

Obavijest za seminariste UPZ: pojmovi, 2. grupa (T.Kursar)

za seminarski susret (14.1.) kolegice M. Šaric i A. Tomsic trebaju pripremiti kratka izlaganja iz poglavlja 'Ekonomija i politika u 20. stoljecu' iz knjige F. Neumanna, Demokratska i autoritarna drzava. Za dodatne informacije, ako je potrebno, javiti se na mail.

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar

Objavljeno: 10. 12. 2018. u 07:30
Tonči Kursar

Rezultati pismenog dijela 1. kolokvija na predmetu Uvod u političku znanost: pojmovi (A grupa)

1. Sara Alduk (2-3)

2. Matea Divić (3)

3. Borna Čizmić (-2)

4. Luka Đurin (-2)

5. Ines Nikić (-2)

6. Nika Petković (2)

7. Ivan Pavković-Šolman (4)

8. Petra Savanović (2)

9. Karla Sirotić (-2)

10. Anamarija Vapnar (2)

11. Bartol Zemunik (2)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Usmeni dio i uvid u kolokvij bit će 11.12. u 12.00 (soba 28).

                                                                                                          Tonči Kursar

Objavljeno: 8. 12. 2018. u 12:15
Ana Matan

Usmeni dio kolokvija i uvid u testove za grupu B održat će se u sljedećim terminima:

Ponedjeljak 10.12. u 15i30 kabinet 15. 3. kat

Srijeda 12.12. u 12h kabinet 15. 3. kat

Studentice i studenti mogu sami izabrati u kojem će terminu odgovarati.

Ana Matan

Objavljeno: 8. 12. 2018. u 10:34
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 4. 12. 2018. u 17:17
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Ispričavam se, rezultati su za B grupu.

Ana Matan

Objavljeno: 4. 12. 2018. u 17:10
Ana Matan

Andrijašević Rea              3

Beljan Marko                     2-

Birkić Karmela Kristina 2-3

Božurić Monika                2-

Ceta Antonela                   2-

Crnić Laura                         5

Curić Roko                          4+

Diminić Leonarda            2—

Dragosavac Slađana        2

Ećimović Domagoj          2-3

Eterović Ante                    4

Jendrijev Barbara            4-5

Karačić Ana                        3-

Krajač Luka                         5

Kristić Ema                         2-3

Križanac Petra                   4

Križmančić Lea                  2

Krklec Viktor                      5

Noršić Karlo                       4

Orešković Petra                2—

Pračinec (?) Lovro Nikola              4

Rogulj Klara                        2-3

Romić Željko                      3

Slipac Robert                     3

Šarić Tereza                       4-

Šoletić Donata                  2—

Tikvić Kristina                    2-

Usmeni dio kolokvija bit će idući tjedan, a termini će biti naknadno objavljeni.

Ana Matan

Objavljeno: 2. 12. 2018. u 19:43
Tonči Kursar

Postovani,

nakon 1. ispitnog kolokvija nastaviti cemo seminar citajuci dijelove knjige F. Neumann, Demokratska i autoritarna drzava (poglavlja Biljeska uz teoriju..., Ekonomija i politika.. i Strah i politika). Do Nove godine imamo jos dva termina tako da ce u prvom (10.12.) imati izlaganja na osnovi poglavlja 'Biljeska uz teoriju diktature'. Julijana Blazevic ce prirediti 1. i 2. dio tog poglavlja a komentatorica ce joj biti Darina Benussi. Nakon toga slijedi 3. i 4. dio koje ce izloziti Marko Beljan, a komentirati ce Fran Belavic. Izlaganje ne treba biti dulje od 15-17 minuta, a komentator/ica treba ukazati ne moguce propuste u izlaganju i predloziti pitanja za raspravu u seminaru. Izlagaci za preostale termine (do kraja semestra) ce biti naknadno odredjeni. 

Srdacan pozdrav

Tonci Kursar 

 

Objavljeno: 27. 11. 2018. u 08:29
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Literatura za 1. kolokvij iz predmeta UPZ: pojmovi:

Meyer, Thomas, 2013.: Uvod u politiku, CID/Politicka kultura, Podgorica/Zagreb: 13-116.

Ravlic, Slaven/ Cepo, Dario, 2014.: Uvod u politicku znanost, Pravni Fakultet, Zagreb: 23-40; 41-67; 117-136.

Weber, Max, Politika kao poziv, razna izdanja. Moze se koristiti i M. Weber, 1999.: Vlast i politika, J&T, Zagreb: 161-214.

Objavljeno: 13. 11. 2018. u 13:54
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Prvi kolokvij iz predmeta UPZ:pojmovi za akademsku godinu 2018/19 održat će se 3. prosinca 2018 u 10:30 u dvorani A.

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 10. 7. 2018. u 11:10
Tonči Kursar

Rezultati pismenog dijela ispita na predmetu UPZ: pojmovi 3/18.

1. Andrea Bakliza-Toplak (2)

2. Diana Bisaku (2)

3. Nikolina Bralić (2)

4. Doris Bučela (2?)

5. Suzanna Bučić (2)

6. Daniel Ferrrer (2+)

7. Marlena Horvat (3+)

8. Mateja Ježovita (3)

9. Matko Kajgana (2)

10. Katarina Klišenić (2)

11. Mateja Kogoj (2)

12. Paula Kristić (2?)

13. Ivana Pavić (2)

14. Ante Perčić (2+)

15. Matea Radoš (2)

16. Nina Skočak (2)

17. Matej Stipić (3)

18. Eugen Vuković (2)

19. Petar Zec (3+)

20. Marijana Vujčić (2)

 

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid, usmeni i upis ocjena biti će danas u 12.00. 

                                                                                                        Tonči Kursar

Objavljeno: 16. 2. 2018. u 12:06
Ana Matan

Rezultati pismenog dijela ispita na predmetu UPZ: pojmovi (12.2.2018.)

 

 1. Klara Berdais (2)
 2. Kata Biloš (2)
 3. Tin Dubovečak (2)
 4. Adrijana Frančić (2+)
 5. Slaven Katava (2+)
 6. Emilio Marionović (2?)
 7. Lea Pavlović (3+)
 8. Borna Smolić (2?)
 9. Anamarija Soče (2?)
 10. Elena Sviben (2+)
 11. Petar Šunjić (2+)
 12. Gabrijela Valentak (2?)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid u pismeni ispit je danas u 12.30, a usmeni dio ispita u 13.00, ili u ponedjeljak, 19.2., u 10.00.

 

                                                                                                          Tonči Kursar

Objavljeno: 14. 2. 2018. u 19:53
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 13. 2. 2018. u 17:21
Ana Matan

Korenić Michelle 2

Oštrić Marijana 2-3

HuĐek Jelena 2-3

Orehovec Mihaela 4

Kuliš Monika 2--

Ostali studenti nisu položili. Obavijest o terminu upisa i uvida bit će naknadno objavljena.

Ana Matan

Objavljeno: 13. 2. 2018. u 16:18
Ana Matan

Obad Anamarija 2-

Ivanišević Karla 3+

Barišić Zdravko 2-

Černoš Sara 4

Vuković Željana 2-3

Šošo Liana 2-

Korbar Ela 2-3

Ostali/e studenti/ice nisu položili. Termin upisa ocjena bit će naknadno najavljen.

Ana Matan

Objavljeno: 31. 1. 2018. u 21:54
Domagoj Vujeva

Položili su:

 

Ćuić Bruna -3

Lugarić Marta 2

Lukić Nikolina 2

Marjanović Marko +3

Meštrović Ivona 2

Miloš Kristina 2

 

 

Uvid i usmeni dio ispita održat će se u petak, 2.2., u 13h.

doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 31. 1. 2018. u 12:38
Ana Matan

Rezultati 1. ispitnog roka na predmetu UPZ: pojmovi

1. Marko Biočić (-3)

2. Manuela Begić (2+)

3. Josipa Blačić (-4)

4. Nikolina Blažanović (4+)

5. Mario Čalo (2+)

6. Sandra Despot (4)

7. Ana Dujmović (-2)

8. Katarina Filar (2)

9. Matija Hunjet (3)

10. Anamarija Jelčić (2)

11. Marija Pajtak (2+)

12. Dorjan Kovačević (2+)

13. Mihaela Lazar (2+)

14. Valentina Milikić (2)

15. Marko Perak (-3)

16. Ivan Poschko (2)

17. Antonio Rastović (2)

18. Damjan Stanić (4)

19. Patrik Šarić (-2)

20. Alen Šain (2)

21. Pavao Škoko Gavranović (3+)

22. Filip Šimić (2+)

23. Ivan Turkalj (3)

24. Sivija Vrabelj (-3)

25. David Velerajter (-3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid i usmeni dio ispita biti će u četvrtak (1.2.2018.), u 09.00 (soba 28) kad bi trebali pristupiti oni koji su na popisu od broja 1 do 13. Preostali bi trebali doći na usmeni u 11.00.

Tonči Kursar

Objavljeno: 30. 1. 2018. u 20:18
Ana Matan

A grupa (zametnuti test)

Ante Galić 3-4

B grupa

Karla Žeželić 3-4

Ostali studenti nisu položili

Usmeni ispit i uvid u testove sutra (srijeda 31.1.) u 11h kabinet 15

Ana Matan

Objavljeno: 30. 1. 2018. u 19:42
Ana Matan

Položili su:

Dunja Jezeraškić dobar 3

Filip Majerić dobar 3

Ostali studenti nisu položili

Rezultati za B grupu bit će objalvjeni večeras do 21h, a usmeni je sutra, srijeda 31.1. u 11h

Ana Matan

Objavljeno: 7. 12. 2017. u 12:48
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Do 1.12. kada je bio rok za predaju prijava za esej za 2,5 ECTS boda javile su se samo tri kolegice. Znam da ste još brucoši i zbunjeni, ali će vam ECTS bodovi koje ćete dobiti za esej puno trebati na kraju godine kad se računa koliko ste ECTS-a skupili. Ohrabrujem vas da čim prije prijavite svoje eseje i produžujem rok do 15. 12. Prijave ću odobroiti ili odbiti do srijede 20.12. kad bi svi koji pošalju prijave (mogu i mailom) trebaju doći na konzultacije od 9i30 u kab. 15 na 3. katu. Vaša prijava treba sadržavati:

 1. Prijedlog naslova eseja
 2. Prijedlog sadržaja s temom i istraživačkim pitanjem (vrlo okvirno)
 3. Prijedlog strukture rada (poglavlja)
 4. Prijedlog literature

Svi slušate akademsko pisanje, to vam je obvezni kolegij, pa vas podsjećam da je cilj kolegija i cilj svih zadaća koje pišete da vas osposobi za barem polusamostalan akademski rad. Pogledajte još jedanput Upute za pisanje akademskih radova, prisjetite se svega što smo radili od početka godine i svega što ste trebali pročitati i napisati, pa lijepo krenite u osmišljavanje svojih tema, pitanja i u pronalaženje izvora znanstvenih informacija :).

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 5. 12. 2017. u 17:37
Domagoj Vujeva

Usmeni dio kolokvija za preostale studente (koji su na popisu + kolegica Patricija Josipović) održat će se u četvrtak, 7.12. u 12h (V.kat, kabinet 28).

doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 3. 12. 2017. u 21:41
Ana Matan

Promaklo mi je njeno ime i ocjena kod prepisivanja s testova na popis. Ocjena dobar 3

Laku noć i vidimo se sutra.

Ana

Objavljeno: 3. 12. 2017. u 21:24
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege,

Među nastavne materijale objavljeni su i rezultati B grupe. Obavjesti o usmenom dijelu ostaju iste. Sutra (ponedjeljak) 4.12.2017. u sobi 28 na 5. katu, od 12h-13i30 i od 15i30 nadalje.

Srdačno,

Ana

Objavljeno: 3. 12. 2017. u 16:42
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

U nastavne materijale objavljeni su rezultati prvog kolokvija UPZ: pojmovi (27. 11.) za grupu A (plus dodatak iz grupe doc. dr. sc. D. Vujeva). Do kraja dana (21h) bit će objavljeni svi rezultati. Usmeni dio ispita će se održati sutra u dva termina. Studenti koji nemaju seminare mogu odgovarati u sobi 28 na 5. katu od 12-13i30. Studenti koji ne mogu doći u tom terminu, mogu odgovarati od 15i30 nadalje također u sobi 28 na 5. katu.

Ana Matan

Objavljeno: 16. 11. 2017. u 08:10
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Prvi kolokvij iz kolegija UPZ: pojmovi (akad. god. 2017/18) održat će se 27. 11. (ponedjeljak) u 10:00h u dvorani A.

Sretno,

Ana Matan

Objavljeno: 16. 10. 2017. u 11:14
Uređeno: 16. 10. 2017. u 11:15
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Syllabus (info) za predmet UPZ: pojmovi je uploadan među nastavne materijale na intranetu.  Ponavljam ovdje neke važne informacije u vezi kolokvija i literature.

1. Literatura za 1. kolokvij je "boldirana":

Weber, Max, 1999.: Politika kao poziv, u: Vlast i politika, Jesenski i Turk, Zagreb: 161-214 ili isti, Politika kao poziv, džepno izdanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.

Meyer, Thomas, 2013: Uvod u politiku, CID/Politička kultura, Podgorica/Zagreb: 13-116.

Ravlić, Slaven/ Čepo, Dario, 2014: Uvod u političku znanosti, Pravni fakultet: str. 23-40; 41-67; 117-136.

2. Knjižica Politika kao poziv se može kupiti u većini knjižara ili na web stranici Superknjižara ili posuditi u bilo kojoj knjižnici;  Knjiga Thomasa Mayera, Uvod u politiku je malo teže dostupna, ali je možete posuditi u knjižnicama ili ako ste zainteresirani za kupnju možete se obratite izravno izdavaču na adresu e-pošte: politickakultura@net.hr  ; Knjigu Ravlić/Čepo, Uvod u političku znanost možete nabaviti u skriptarnici Pravnog fakulteta, a o adresi, radnom vremenu i ostalim pojedinostima info na: https://www.pravo.unizg.hr/izdavacka_djelatnost/knjizara_pravnog_fakulteta

3. Prvi "kolokvij" (odnosno prvi dio pisanog ispita) se održava u drugoj polovini studenog, bit ćete pravovremeno obaviješteni o točnom datumu.  Ima 7 esejskih pitanja iz svih dijelova literature. Za prolaz je potrebno dobiti barem 3,5 boda nakon čega slijedi usmeni dio kolokvija za studente koji polože pismeni dio. Svi studenti, uključujući i studente koji su drugi put upisali kolegij mogu izaći na kolokvij.

Srdačan pozdrav,

Ana Matan

 

 

Objavljeno: 10. 7. 2017. u 23:57
Ana Matan

Najprije svi provjerite jesu li vam dosadašnje ocjene ispravno unesene u stodomat :)

Rezultati ispita iz predmeta UPZ:pojmovi od 10.7.17.

A grupa

Bezinović Petar 1

Ceković Jelena 2-

Čenić Sara Lea 1

Černoš Sara 1

Dragović Ivan Dominik 1

Grgurić Katarina 3+

Hlaić Lorena 1

Horvat Tomislav 2+

Kasalo Ena 1

Katia Šaina 2+

Kordić Marcela 2-

Kovačević Dorjan 1

Kravaršćan Dorotea 1

Makvić Antonija 1

Mavračić Ivona 1

Mlinarić Katarina 1

Mujan Iva 1

Rimac Domagoj 2+

Šalić Gabrijela 2-

Šarić Pere 1

Talijić Filip 2-3

Trgo Darinka 2-

B grupa

Budinski Dora 2-3

Francuz Ena 1

Franić Lucijana 1

Frišćić Larisa 1

Jelčić Anamarija 1

Klišenić Katarina 2-

Majkopet Jenifer Anna 2-

Marjanović Lucija 3

Mihanović Tea 2+

Milikić Valentina 1

Obad Anamarija 1

Pavić Stjepan 2

Peti Lea 2

Serdarušić Enrico-Rene 3

Šimunović Ivona 1

Uremović Hana Laura 2-3

Vrabelj Silvija 1

 

Uvidi upisi i usmeni sutra, utorak 11.7. u 10h. Ili u petak prije ili poslije (a može i za vrijeme) Ispita iz Pristupa.

Ana Matan

Objavljeno: 20. 4. 2017. u 12:55
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Ubrzo će se zaključati sustav za unošenje ocjena iz prvog semestra. Provjerite molim vas svoje ocjene iz predmeta UPZ: pojmovi i usporedite ocjene u e-indexu s ocjenama u svoj papirnati index, pa javite mi ako ima problema.

Hvala,

Ana Matan

Objavljeno: 20. 2. 2017. u 12:21
Ana Matan

Šajtović Daria 2-

Paša Lara 2

Omrčen Ivana 2--

Filipčić Ronald 2

Miholjević Frano 2--

Radovanić Martina 2--

Haboić Lorena 2-3

Vedriš Mladen 3-4

Novak Cerjanec Franka 2

Čakalić Tea 3

Živčić Lara 3

Kranjčec Sara 4-3

Budić Karlo 2-3

Gašparić Ivana 2--

Volarić Iris 3

Kosanović Marta 2--

Koren Tin 2--

Lacković Lucija 2--

Begić Nina 2

Ivanek Mateo 2--

Čubrić Jelena 3-4

Upisi, uvidi i usmeni u kab. 15 u 14h (ponedjeljak, 20) ili četvrtak 12h.

Ana Matan

Objavljeno: 20. 2. 2017. u 09:03
Ana Matan

Pavić Martina 2--

Artuković Vid 2-

Čuturić Monika 2

Mišić Mia 2

Drkula Nika 3

Bura Mia 2

Vidović Vlatka 2-

Garić Kristijan 3

Samošćanec Lara 2-

Bešić Ivona 2-3

 

Rezultati za B grupu bit će objavljeni u 12h. Usmeni, uvidi i upisi u 14h danas, ponedjeljak 20.2. u kab. 15. Tko ne može danas izaći na usmeni i/ili doći upisati ocjene moći će to učiniti u četvrtak u 12h.

Ana Matan

Objavljeno: 5. 2. 2017. u 23:03
Ana Matan

A grupa

 Karlo Anić (-5)

2. Fran Jurišić (3+)

3. Vido Kaznačić (-4)

4. Dora Meštrović (2+)

5. Tin Kovačević (4)

6. Karla Krišto (2+)

7. Dora Krolo (2)

8. Katarina Palinić (2+)

9. Tanja Picak (3)

10. Nina Putinja (2+)

11. Marija Roguljić (-4)

12. Mia Sudec (3)

13. Nika Sukser (+3)

14. Lucija Starčević (-3)

15. Luka Šatara (-3)

16. Marija Tomas (3)

17. Ivan Vladova (2-3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid, usmeni dio ispita i upis ocjena biti će u ponedjeljak (6. 2. 2017.) u 09.00-11.30 u sobi 28.

B grupa

 1. Bedeković Ivana 2-
 2. Budića Marija 2
 3. Culi Ana 3
 4. Fadljević Zlatko 3
 5. Gaši Karla 2-3
 6. Grgić Romana 3-4
 7. Gudek Luka 3-4
 8. Kulušić Neral Roko 2
 9. Kusović Ursula 3-4
 10. Lukavečki Lovro 2-
 11. Macan Donatela 2-3
 12. Miković Ivan 3
 13. Petelin Valentina 2
 14. Pisarić Domagoj 2-
 15. Pištelek Marija 3
 16. Pleić Tvrtko 2
 17. Prigradić Joško 2-
 18. Razum Sara 2
 19. Serdar Petkovski Elena 2-3
 20. Sinčić Sara 2+
 21. Stepanić Domagoj 3-4
 22. Suknjov Anita 2-
 23. Šćetinec Katarina 3-4
 24. Šimek Senna 3-4
 25. Špoljarić Martina 3
 26. Štritar Ana 2
 27. Tomašević Ana 2-3
 28. Tuđen Martin 2-
 29. Vuković Ćusa Bartol 3
 30. Župčić Iva 2

Ostali studenti nisu prošli. Uvidi, upisi i usmeni ispiti – ponedjeljak 10:30 do 15:30 u kab. 15 (III kat). doc. dr. sc. Ana Matan.

Bilo bi dobro da se za usmene ispite obratite nastavniku kod kojeg ste na seminaru, ali ako ne stignete ili vam ne odgovara termin, potražite nekog od ostala dva nastavnika. Vidimo se i sretno!

Objavljeno: 5. 12. 2016. u 17:33
Ana Matan
 1. Ana Culi (-2)
 2. Ana Dujmović (2)
 3. Ana Tomašević (2)
 4. Anita Suknjov (2)
 5. Dominik Hrvoj (-2)
 6. Donatela Macan (2)
 7. Ena Kasalo (2-3)
 8. Eugen Anđelković (-2)
 9. Frano Miholjević (2)
 10. Helena Ilijaš (2)
 11. Iva Župčić (2)
 12. Ivan Dominik Dragović (2)
 13. Ivan Miković (2)
 14. Ivona Bešić (3)
 15. Katia Šaina (3)
 16. Lara Paša (2)
 17. Lara Živčić  (2)
 18. Lora Begović (4-5)
 19. Lovro Lukavečki (3)
 20. Lucija Starčević (2)
 21. Lucija Šulentić (2+)
 22. Luka Gudek (3)
 23. Marija Pištelek (2+)
 24. Marija Roguljić (3)
 25. Martin Tuđen (2)
 26. Martina Špoljarić (+3)
 27. Matea Šerić (-2)
 28. Mia Sudec (2)
 29. Nika Drkula (-2)
 30. Nina Putinja (-2)
 31. Patrik Livaja (2)
 32. Romana Grgić (-3)
 33. Senna Šimek (5)
 34. Tea Čakalić (2)
 35. Tea Mihanović (2)
 36. Tin Koren (-2)
 37. Tin Potz (2+)
 38. Tin Vidov (3)
 39. Toni Pavić (2-3)
 40. Tvrtko Pleić (2-3)
 41. Valentina Petelin (2+)
 42. Vid Artuković (2-3)
 43. Zlatko Fadljević (2)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid u kolokvij i usmeni će biti u srijedu (7.12.) u 12.00 (soba 15 i 28). Alternativni termin za održavanje usmenog dijela bit će objavljen naknadno.

 

                                                                                   dr.sc. Tonči Kursar i dr. sc. Ana Matan

Objavljeno: 3. 12. 2016. u 21:33
Domagoj Vujeva

 

 

Objavljeno: 21. 11. 2016. u 12:04
Ana Matan

Poštovane kolegice i kolege,

podsjećamo vas da će se prvi kolokvij iz predmeta UPZ: pojmovi održati 28. studenog 2016. (ponedjeljak) u 10h. 

Literatura za priv kolokvij nalazi se u sillabusu koji je objavljan pod nastavnim materijalima.

 

ANA MATAN

Objavljeno: 10. 10. 2016. u 15:38
Ana Matan

Drage studentice, dragi studenti,

Ovo je novi raspored seminarskih grupa od 17.  10. 2016

Za "novinare":

Andrijić-Lacić - 12-13:30, dvorana D, doc. dr. sc. Tonči Kursar

Lacković-Vulić - 12-13:30, sem. I, doc. dr. sc. Ana Matan

Za "politologe":

Anđelković-Casaccio - 12: 13:30, dvorana D. , doc. dr. sc. Tonči Kursar

Culi-Friščić - 12:13:30, sem. I, doc. dr. sc. Ana Matan

Garić-Lukavečki - 13:45-15:15, dvorana D., doc. dr. sc. Tonči Kursar

Macan-Stanković - 13:45-15:15, Fabkovićeva, F4, doc. dr. sc. Ana Matan

Starčević-Župčić, 13:45-15:15, sem. I, doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

 

Vidimo se idući tjedan po novom rasporedu, 

Ana Matan

 

Objavljeno: 14. 9. 2016. u 11:22
Ana Matan

Šaina Katia 1

Frišćić Larisa 1

Čakalić Tea 1

Landeka Lana 1

Suknjov Anita 1

Kosanović Marta 1

Zvonar Martina 2

Kolak Augustina 3

Krušelj Lara 1

Kulušić Anamarija 1

Marinović Nensi usmeno

Pavić Stjepan 1

Budinski Dora 1

Šulentić Marija 2

Studenti koji imaju ispit pred povjerenstvom bit će usmeno ispitani. Uvidi, upisi i usmeni ispit počet će danas u 14h u kabinetu broj 28.

Ana Matan

Objavljeno: 14. 9. 2016. u 10:14
Ana Matan

Vuković Antonia 2- usmeno

Stojanović Ivan 3

Razum Sara 1 nedovoljan

Peti Lea 1 nedovoljan

Mlinarić Katarina 1 nedovoljan

Kučko Matea 1-2 nedovoljan

Majić Marisabel 3

Kokir Sandra 1 nedovoljan

Martinić Josip 2- usmeno

Babić Dario 2- usmeno

Krolo Dora 2- usmeno

Bzik Vita 3 može odgovarati za 4

Lozo Martina 4

Jelušić Katarina 3

Krišto Karla 2- usmeno

Prce Antonio 2

Jurič Ivan 2

Rezultati za B grupu bit će objavljeni u 12h. Uvidi, uspisi i usmeni ispiti će početi u 14h u kabinetu 28 na 5. katu.  Trajat će najmanje do 16h.

Ana Matan

Objavljeno: 28. 6. 2016. u 13:55
Ana Matan

Blažeković Karla 2+

Ignac Katarina 2- (usmeno)

Kovač Tea 2- (usmeno)

Kralj Matija 2 (usmeno)

Relić Lucija 2+

Klarić Tena 2

 Upisi i uvidi danas u 15h ili sutra u 12h u kabinetu 28. na petom katu.

Ana Matan i Tonči Kursar

Objavljeno: 28. 6. 2016. u 09:34
Ana Matan

Katia Šaine 2- (treba odgovarati usmeno)

Ostali studenti nisu položili.

Uvidi i upisi danas, 28. 6. u 15h u kabinetu 28.

Ana Matan

 

Objavljeno: 2. 5. 2016. u 16:15
Ana Matan

Rezultati kolokvija iz kolegija UPZ: pristupi od 22. 4. 2016.

A grupa

 

Babić Mislav                                      3

Barbarić Fran                                     3-4

Bašić Mate                                         pročitati

Begovac Pavao                                 2

Brković Anja                                      2-

Curman Amalija                               3

Čepo Antonija                                  5

Čobanov Ana                                    3

Djak Ana                                             2

Fališevac Antonio                           2-

Hodzić Armin                                    2

Huzjak Karlo                                      4

Jurilj Kristina                                     2

Klarić Ivka                                           4-5

Klarić Tena                                         4-3

Kolak Augustina                              2

Koprčina Filip                                    pročitati!

Lasić Ivan                                            5

Nakić Tonka                                      3

Pamuković Antea                           4-

Paulić Nikola                                     2

Posavec Saša                                    2

Rodin Tomislav                                pročitati!

Siročić Antonela                              4

Stanković Ana                                  2

Šalat Matija                                       2+

Šostik Leon Krešimir                      3

Tomljanović Monika                      2-

Vučemilović Šimunović Filip        2

Zgrebec Ana                                     2-

 

Ana Matan

 

(B grupa – nepotpuno rezultati)

1. Luka Ajduković (2)

2. Vita Bzik (2+)

3. Domagoj Đuričić (3+)

4. Dino Galinović (3+)

5. Romana Franjković (2)

6. Lovro Horvat (2)

7. Iris Husjak (2)

8. Maja Jeftić (4)

9. Adriana Jozić (2+)

10. Katarina Jukić (2+)

11. Ivan Jurić (2)

12. Marina Karaula (2+)

13. Šime Kero (2+)

14. Roko Koštan (3+)

15. Kristijan Kolić (-3)

16. Ena Katarina Kristić (-3)

17. Tesa Klopotan (3+)

18. Karla Kravaršćan (-4)

19. Lana Kunej (2)

20. Bruna Marinović (-4)

21. Petra Naprta (3)

22. Ivan Osmokrović (-4)

Napomena: Uvid je u srijedu, 4. 5., u 16.30 (soba 28). Tada će biti raspoloživi i rezultati za preostale pristupnike (ukupno 12, P do Z).

Tonči Kursar

 

Objavljeno: 5. 4. 2016. u 13:46
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Sve ocjene iz prvog i drugog roka za ispit UPZ: pojmovi su unesene u ISVU sustav i trebale bi biti vama vidljive u vašim e-indexima. Provjerite svi još jedanput jesu li ocjene dobro unesene i javite nam se ako vam je unesena kriva ocjena. Zadnji rok kad mi predajemo zapisnike je 15. 4., pa vas molim da se javite čim prije.

 

Bilo bi najbolje kada biste došli u terminu konzultacija (pon. 15i30, kab. 15) jer obraćanje na hodnicima nije uvjek najučinkovitiji način komuniciranja s nastavnikom. Ja ću primjerice  najvjerojatnije zaboraviti što ste mi rekli na hodniku. 

Srdačno,

Ana Matan

 

Objavljeno: 22. 2. 2016. u 09:50
Ana Matan

Bistričić Tonči                    4+

Blažeković Karla –može odgovarati za 2 ako je bila aktivna u seminaru (inače nedovoljan)

Čepo Antonija                  4-5

Franjković Romana         4

Galinović Dino                  5+

Gandić Rafaela                 2

Habunek Anamarija       3+

Horvat Tamara                 4+

Jambrović Tea                  2

Kero Šime                          4-

Kodrnja Tea                       3+

Koprčina Filip                    3-4

Merković Matija              3-4

Nakić Tonka                       4-5

Pamuković Antea            3

Perošević Lana                 4-5

Peterlin Viktor                  3

Polančec Josip                  4

Puljić Tin

Puntijar Paula                   2+

Stojanović Petra              2+

Turudić Dominik Antonio 2

Zgrebec Ana                      2-

Uvidi, upisi kako je najavljeno u prošloj poruci, s tim da je dogovoreno ispitivanje s nekoliko kandidata danas u 11i30, pa na to podsjećam :)

Ana Matan

Objavljeno: 19. 2. 2016. u 11:19
Ana Matan

Rezultati za B grupu bit će objavljeni u 15 sati kada je i i uvid i upis ocjena na 5. katu kabinet br. 28.  Za studente koji ne mogu doći danas (petak, 19.2.) upisi će biti u ponedjeljak nakon nastave iz UPZ: pristupi.

Brković Anja                      2-3

Cesar Ivana                        5

Čobanov Ana                    5

Djak Ana                             5

Đakmić Vehmir                               4+

Kolić Petar                         2- (usmeno)

Kos Franka                         2

Krukljac Zvonimir           usmeno (nečitko)

Lasić Ivan                            5

Lončarek Martina            2- (usmeno)

Malinović Aleta                               3+

Marić Ivka                          3

Marjančić Franka             2- (usmeno)

Mateševac Kristina        4

Osmokrović Ivana           4

Petković Filip                   4-

Pušelja Klaudija                              2

Rodin Tomislav                               usmeno (nečitko)

Soldo Ante                        3

Stepušin Dora                  2- (usmeno)

Sušić Josipa                       3-4

Šostik Leon                        3-4

Štajduhar Ana                  2

Vratović Petar                  2-

Vučemilović Filip            3+

Vukoja Ana                        2

Ostali studenti iz A grupe nisu položili.

doc. dr. sc. Ana Matan

Objavljeno: 8. 2. 2016. u 12:46
Ana Matan

Ispit su položili sljedeći studenti:

 

Ajduković Luka                 4

Atlija Ena                            2-3

Barbarić Fran                     4-3

Baršić Mate                       3+

Curkovečki Ines                               4+

Dubalj Mihaela                 3

Đuričić Domagoj              5

Fališevac Antonia            3+

Hodžić Armin                    3

Horvat Lovro                     2+

Horvat Tamara                 usmeni

Hunjak Iris                          3-4

Jeftić Maja                         5

Kiš Jakov                             3-4

Koštan Roko                      usmeno

Kovačićek Dorotea         2

Kravaršćan Karla              4-5

Kuhar Josipa                      2

Lovrek Lara                        usmeno

Petak Dominik                  5

Puš Domagoj                    3-4

Roksandić Ana                  2+

Vresk Blaženka                5

Zovko Matea                    3-4

Upis i uvid u ponedjeljak (danas) u 13 sati u kabinetu 28. na 5 katu. Studenti koji ne uspiju upisati danas mogu doći u četvrtak u 12h u kabinetu 15.

Ana Matan

Objavljeno: 18. 1. 2016. u 15:42
Ana Matan

Nadoknada predavanja iz predmeta UPZ: pojmovi održat će se u utorak, 19.1. u 8i30 u dvorani C. Tema je nacionalizam, obradjivat ćemo i dio ispitne literature, pa bi bilo iznimno važno da studenti dođu na predavanje.

Seminarska grupa će se održati u petak u 13i45 u dvorišnoj dvorani. Tema je socijalizam, također ispitna literatura, pa se vidimo :).

dr.sc. Ana Matan

 

 

Objavljeno: 14. 12. 2015. u 08:40
Ana Matan
Zbog službene spriječenosti nastavnice, danas 14.12. neće se održati predavanje i seminarska grupa doc. dr. Ane Matan iz predmeta UPZ:pojmovi. Nastava će biti nadoknađena u dogovoru sa studentima. Ana Matan
Objavljeno: 9. 12. 2015. u 09:02
Ana Matan

Rezultati kolokvija UPZ:pojmovi od 30.11.(A grupa, dvorana A)

Atlija Ena                      3

Barbarić Fran                3+

Batinić Sven                  3

Begovac Pavao              2

Budinski Dora                1

Čepo Antonija                5

Čobanov Ana                 3

Djak Ana                       2

Fališevac Antonia           1

Gandić Rafaela              3-

Gašparić Dario              2

Grbeš Domagoj             3

Habunek Anamarija       3

Hodžić Armin                 3

Horvat Lovro                  3-4

Hozmec Vanja               1

Hranjec Luka                 2

Ignac Katarina               1

Jambrović Tea               2

Katić Nikola                   3-

Kiš Jakov                       3

Kokir Sandra                  1

Koprčina Filip                 1

Kordić Marcela               1

Koren Tin                      1

Koštan Roko                  4

Krolo Dora                    1

Mateševac Kristina         1

Mlinarić Katarina             1

Puš Domagoj                  3+

Turudić Dominik              4+

Vratović Petar                  3

 

Sljedeća dva testa nisam mogla pročitati pa molim studente da dođu ili na uvid ili na konzultacije u ponedjeljak kako bi pročitali svoje testove.

 

Kruljac Ivor

Huzjak Iris

 

Uvidi će biti danas (srijeda, 9. 12. u 12i45 u kabinetu 15 na 3. katu)

 

Ana Matan

Objavljeno: 7. 12. 2015. u 22:24
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 6. 12. 2015. u 22:45
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 5. 9. 2015. u 21:20
Ana Matan

Tončić Valentina                              4

Slivar Dominik                   nečitko

Radočaj Lucija                   usmeni

Kečkeš Matej                                   2

Roso Ela                                              3

Pušelja Klanasa                                nedovoljan

Glatki Silvija                                       4-

Arbulić Mislav                                   2

Burić Valerija                                    3

Stanković Ana                                  4

Ladišić Ariana                                    4

Braje Stela                                         4

Škripelj Elizabeta             nedovoljan

Glumac Andrijana                           3

Čukman Filip                     usmeno

Ropuš Monika                                  3

Mojzeš David                                   3

Trumbetaš Filip                                               3

Gilja Patricija                                     2-

Alapić Nikol                                       2

Radišić Lana                                       2

Šprljan Luka                                      2

Lučić Andrea                     usmeno

Lelas Nina                                          2-3

Međimurec Vitomir                       2-3

Majnarić                                             3-4

Boroje Nikoleta                                               3-4

Dabo Marina                                     3-4

Pervan Mislav                                  4-5

 

Upis ocjena i usmeno ispitivanje održat će se u utorak, 14h.  u kainetu 15.

Objavljeno: 13. 7. 2015. u 13:49
Ana Matan

Bermanec Matija            dobar 3

Delić Marija                       usmeno 2-

Drašković Katarina          usmeno 2-

Gentiana Fana                  2- (usmeni)

Govedić Elena                  usmeno 2-

Grepo Ivana                      dovoljan 2

Halilović Tibor                   usmeno 2-

Kopčić Ivana                      dobar 3

Krištof Marijana               vro dobar 4

Kutlača Saša                      dovoljan 2

Martinović Bruna            4-5

Mikulaš Dorotea              dobar 3

Milošović Doris                 dovoljan 2

Pavić Ivan                           dobar 3

Pejković Anamarija        dovoljan 2

Perković Ivona                 usmeno 2-

Pinjuh Klara                       vrlo dobar 4 (uz participaciju 5)

Ravbar Barbara                dobar 3 (može odgovovarati za 4)

Rodin Tomislav                 usmeni (rukopis L)

Sandra Hađija                   dobar 3

Urban Andrija                   dobar 3 (može odgovarati za 4)

Valjin Silvija                       dovoljan 2

Vukomanović Mateja    dobar 3

Vuković Karla                    usmeni 2-

Studenti mogu doći odgovarati u srijedu u 11h ili u 14h (u međuvremenu, od 12h će biti rezultati i uvidi iz pristupa).

Srdačno,

Ana Matan 

 

Objavljeno: 23. 2. 2015. u 13:22
Ana Matan

Drage kolegice i kolege,

Vaše ocjene iz prvog i drugog roka upisane su elektronički. Ako su ocjene na portalu i u vašem indexu različite, javite se predmetnim nastavnicima (amatan@fpzg.hr; tkursar@fpzg.hr).

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 15. 2. 2015. u 23:04
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege,

evo rezultata. bolji su nego rezultati A grupe jer su pitanja lakša i meni se jako spava :). Oprostite što ću vam krivo napisati imena, teško čitam rukopise.

Telenta Lana 4

Dunjaj (?) Ema 2

Klarić Anna 2

Špiranec Ivana 2

Boras Slavko 3

Manojlović Mona 5

Šforga Ana 4

Šimunec Zvonimir 2

Srđenović Petra 3

Ožbolt Filip 2

Puljić Josipa 2

Mišković Marija 3

Vukelić Danijela 3-4

Magdić Zvonimir 2

Sljedeći studenti mogu odgovarati usmeno za prolaz

Smetiško Matej

Zrlić Petra

Ivić Patricia

Eldić Leonard

Ivaniš Ines

Šalat Matija

Ostali studenti nisu položili

Uvidi, upisi i odgovaranje obavljat će se po sljedećem rasporedu:

12:30-13:30 uvidi

13:30-14:00 upisi

14:00 - odgovaranje

Laku noć,

Ana Matan

 

 

Objavljeno: 15. 2. 2015. u 11:56
Ana Matan

Drage kolegice/kolege,

Položili su sljedeći studenti iz A grupe (oprostite ako sam nekome krivo napisala ime, pažljivo čitajte i pokušajte se prepoznati):

Janković Lucija 2

Pleše Edo 2

Matijević Martina 3

Tatić Minea 4

Rod Danijel 3

Ujčić Gea 2

Bući Doroteja 2

Sljedeći studenti, ako žele, mogu odgovarati usmeno za 2:

Dolinar Daniela

Boroje Nikoleta

Cicnjak Tamara

Trumbeta Agrupa Filip

Plantak Tereza

Ostali studenti iz A grupe nisu položili

Upisi, uvidi i usmeno odgovaranje održat će se po sljedećem rasporedu u ponedjeljak, 16. 2. u kab. 28 na 5. katu.

12:30-13:30 uvidi u testove

13:30-14:00 upisi ocjena

14:00 usmeno odgovaranje

Rezultate za B grupu objavit ću kraja dana (do 00:00).

Srdačno,

Ana Matan

Objavljeno: 15. 12. 2014. u 12:23
Tonči Kursar

Rezultati 1. ispitnog kolokvija na predmetu Uvod u političku znanost: pojmovi (T. Kursar)

 

 1. Iva Badanjak (3+)
 2. Lucija Bakulić (3)
 3. Tereza Buconjić (5)
 4. Valentina Grganović (2)
 5. Silvija Glatki (2)
 6. Emanuel Hrvatin (2+)
 7. Kristina Iličić (3)
 8. Lucija Janković (2)
 9. Tesa Klopotan (3)
 10. Ena Katarina Krstić (3+)
 11. Luka Marinković (3+)
 12. Marija Mišković (2)
 13. Filipa Musinov (5)
 14. Marta Mihelić (3+)
 15. Filip Ožbolt (3)
 16. Tereza Plantak (3)
 17. Edo Pleše (3)
 18. Petra Srđenović (2-)
 19. Ivana Špiranec (2+)
 20. Klara Šarić (2)
 21. Zvonimir Šimunac (2+)
 22. Minea Tatić (3)

Napomena: ostali pristupnici nisu zadovoljili. Uvid u test biti će sutra (16.12) u 12.30 sati.

 

 

                                                                                                                                             Tonči Kursar

Objavljeno: 10. 12. 2014. u 13:13
Ana Matan

Evo rezultata:

Rezultati prvog kolokvija UPZ:pojmovi, B grupa_dvorana D

Kostić Ariana                 5

Milošić Tomislav             3

Burić Valerija                 2

Boras Slavko                  4+

Ćuća Ana                       3-4

Đurić Petra                     5

Roglić Bruno                   5

Jašarević Majda              3

Smetiško Matej               2

Burić Filip                       2

Manojlović Mona             3

Kukić Antonija                 3

Badovinac Filip                 3-4

Magdić Zvonimir               4+

Vidmar Goran                  5

Ivić Patricia                      2

Ostali kandidati nisu položili.

Uvid u kolokvije u ponedjeljak, 15.12. u 12h. kab. 15, 3. kat.

Nekoliko napomena za sve:

a) uspjeh na prvom kolokviju nije mjerilo uspješnosti studiranja na FPZG-u, a još manje u životu. Svatko ponekad ima loš dan.

b) drugi kolokvij je opsežniji i računajte da se za njega treba više spremati. Studenti koji dobro prođu prvi kolokvij se znaju opustiti pa na drugome nastanu problemi.

c) Općenito govoreći, kolokviji su jako dobri i čestitam svima na uspjehu!

Ana Matan

Objavljeno: 9. 12. 2014. u 21:59
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege,

Evo rezultata kolokvija za A grupu iz D dvorane. Rezultati za B grupu bit će objavljeni sutra (srijeda) ujutro. Oprostite zbog kašnjenja! Uvidi u ponedjeljak, 15. u 12, kabinet 15., 3 kat.

Laku noć,

Ana Matan

prilog: 

Rezultati kolokvija A grupa, D dvorana

Arlović Ivan                        3-4

Hećimović Ivan                 4-5

Juko Ela                               3

Latinović Paula                 2

Matijević Martina           3-4

Milićević Karolina            5

Poljuha Josip                     3

Poplašen Mateo              2

Posavec Lana                    2

Puljević Ivana                   2

Puljić Josipa                       2

Rod Danijel                        3

Vučković Marko               3

Ostali kandidati nisu položili. 

Objavljeno: 9. 12. 2014. u 12:26
Tonči Kursar

Rezultati prvog kolokvija iz predmeta „Uvod u političku znanost: pojmovi“ (B grupa, A dvorana)

 

Položili su:

 

Božić Antonio                                   2

Braje Stela                              2

Čaušević Amra                       3

Geto Ivana                             5

Gluhak Dominik                    4

Gogoladze Giorgi                  4

Hegić Lejla                             2

Isaykov Paulo                        2

Mance Vilim                          5

Mihaljinec Robert                  -5

Milas Franko                          2

Milašinović Komšo Matej ?   -5

Strelec Dorotea                      5

Štorga Ana                             2

Ujčić Gea                               4

Vidović Tomislav                   2

Vukelić Daniela                     2

 

Usmeni:

 

Antekolović Lucija                -2

Bistričić Tonči                        -2

Orlić Mario                             -2

 

 

 

Uvid u kolokvij i usmeni za studente s ocjenom -2 održat će se u srijedu, 10.12. u 11h.

 

Dr. sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 21. 11. 2014. u 12:25
Ana Matan

Drage kolegice, dragi kolege,

Prvi kolokvij iz predmeta UPZ:pojmovi održat će se u ponedjeljak 1.12. u 8i30. Studenti koji prvi put slušaju prvu godinu pisat će u dvorani A, a studenti koji su po drugi /treći itd. upisali predmet pisat će u dvorani D.  

Ana Matan

Objavljeno: 21. 11. 2014. u 12:23
Ana Matan

Dragi studenti,

Uz isprike za otkazivanje seminara u zadnji čas, obavještavam vas da zbog sudjelovanja na konferenciji Democracy, Identity and the European Union, neću moći održati seminarsku nastavu u ponedjeljak 24. 11. Na seminaru nakon kolokvija dogovorit ćemo odradu, ali molim studente koji su preuzeli prezentacije da ih budu spremni održati 8.12. 

Srdačno,

Ana Matan