Jezik | Language: HRV ENG
Suvremene teorije društvenog razvoja
Šifra: 55544
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Zakošek
Izvođači: Nenad Zakošek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Suvremene teorije društvenog razvoja integriraju različite teorijske škole, od marksizma i durkheimovskog funkcionalizma do weberovske komparativne sociologije, nastojeći ponuditi sveobuhvatnu teoriju modernog društva. U kolegiju se obrađuju teorije razvoja modernog društva četiriju paradigmatskih sociologa: Talcotta Parsonsa, Norberta Eliasa, Anthonyja Giddensa i Manuela Castellsa. Parsons, dugogodišnji profesor Harvardskog sveučilišta, jedan je od najznačajnijih sociologa druge polovice 20. stoljeća, utemeljitelj stukturno-funkcionalističke teorije društvenog sustava i jedan od tvoraca američke sociološke teorije modernizacije. U kolegiju se obrađuje njegova teorija socijalne evolucije, izložena u studijama Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives i The System of Modern Societies, koja je polazište njegove interpretacije nastanka i razvoja modernog društva.
Norbert Elias njemačko-židovski je sociolog koji je utemeljio teoriju o procesu civilizacije. Ta se teorija zasniva na primjeni kategorija Freudove psihoanalize, osobito na njegovoj tezi o "nelagodi u kulturi" kao posljedici potiskivanja i kontrole nagona, te na originalnim uvidima o svezi nastanka monopola sile u modernoj državi s promjenom ponašanja u višim društvenim slojevima.
Britanski sociolog Anthony Giddens, profesor emeritus na London School of Economics, integrira Marxovu i Weberovu teoriju te ih koristi u svojoj teoriji refleksivne modernizacije, koju je razradio zajedno s njemačkim sociologom Ulrichom Beckom. U kolegiju se obrađuje njegova studija Consequences of Modernity iz 1990. godine, koja mu je poslužila kao polazište za niz radova o globalizaciji, transformaciji individualnog identiteta i političkom programu ljevice.
Manuel Castells, katalonski sociolog i dugogodišnji profesor Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu (1979.-2001.), odnosno na Annenberg School for Communication na Sveučilištu Južne Kalifornije u Los Angelesu (nakon 2003.), autor je fundamentalne trotomne sociološke studije o informacijskom društvu The Information Age: Economy, Society and Culture. Na kolegiju se obrađuje posljednji svezak Castellsova djela, koji se bavi diferenciranjem i uspostavom novoga svjetskog socioekonomskog i političkog poretka nakon kraja Hladnog rata.
Literatura:
  1. Parsons, Talcott; Društva; August Cesarec, Zagreb (1991), str. 15-45, 181-290
  2. Elias, Norbert; O procesu civilizacije; Izdanja Antibarbarus, Zagreb (1996), str. 267-538
  3. Giddens, Anthony; Posledice modernosti; Filip Višnjić, Beograd (1998)
  4. Castells, Manuel; Informacijsko doba. Kraj tisućljeća; Golden marketing, Zagreb (2003), str. 17-332
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 16. 3. 2020. u 08:32
Uređeno: 18. 3. 2020. u 09:41
Nenad Zakošek

Sve dok traje prekid izravne nastave u ljetnom semestru 2019./2020. (a trenutno nije vjerojatno da će prekid trajati samo dva tjedna, koliko je predviđeno odlukom Vlade RH od 13. 3.) nastava na kolegiju odvijat će se putem intraneta. Različiti oblici nastave i studentskih obaveza izvodit će se na sljedeći način:

  • Predavanja će se zamijeniti prikazom predmetne tematike u Ppt prezentacijama koje će se svakoga tjedna postaviti na intranetu. Studenti trebaju pripremati kolokvije i ispit na temelju pročitane ispitne literature i Ppt prezentacija.
  • Seminarsku nastavu zamijenit će dva oblika studentskih pisanih radova.
  • Studenti koji su izabrali seminarsko izlaganje moraju na temelju dodijeljene literature (raspored seminarskih tema i studenata objavljen je u repozitoriju nastavnih materijala na intranetu) izraditi prezentaciju u Ppt programu od najmanje 20 slika (slajdova). Prezentacije se trebaju izraditi individualno, a ne u paru. Studenti trebaju postaviti prezentacije u odgovarajuću mapu u repozitoriju Predaja studentskih radova do termina seminarskog susreta na kojem su trebali izlagati (četvrtkom do 13:45 za prvu seminarsku grupu i 15:30 za drugu seminarsku grupu). Iznimno se za prva seminarska izlaganja  termin predaje prezentacija pomiče s 19. 3. na 26. 3. Napominjem da u drugoj seminarskoj grupi nisu podijeljene sve teme seminarskih izlaganja. Studenti druge grupe koji se naknadno odluče za neku od seminarskih tema mogu se prijaviti tako da komentiraju temu na intranetu (u komentaru trebaju napisati svoje ime i prezime i svoju e-mail adresu).
  • Svi preostali studenti trebaju napisati podnesak na temelju odabrane literature za podneske, koja je postavljena na intranetu. Podneske ne trebaju prijavljivati nego sami odabiru poglavlja iz literature na temelju kojih pišu podnesak. Podnesak je tekst opsega 3-4 stranice (1000 riječi) kojim se prikazuju 2-3 odabrana poglavlja (opsega 50-80 stranica) iz literature za podneske: iz knjige Anthonyja Giddensa (1992) The Transformation of Intimacy, Cambrige: Polity, i Manuela Castellsa (2015) Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, Cambridge: Polity. Podnesak se mora postaviti u odgovarajuću mapu u repozitoriju Predaja studentskih radova do 31. svibnja 2020.

Budući da se ne održava izravna nastava, prezentacije i podnesci su zamjena za sudjelovanje u seminarima. Svaki student obavezan je (to je promjena u odnosu na silabus) izraditi prezentaciju ili napisati podnesak. Bez izvršenja te obaveze studenti ne mogu dobiti drugi potpis te posljedično ne mogu prijaviti ispit.

Informacije o načinu održavanja kolokvija i ispita objavit će se naknadno.

U razdoblju prekida izravne nastave studenti trebaju na intranetu provjeravati obavijesti koje se tiču kolegija.

 

Popis obavijesti