Jezik | Language: HRV ENG
Suvremene teorije društvenog razvoja
Šifra: 55544
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Zakošek
Izvođači: Nenad Zakošek - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Suvremene teorije društvenog razvoja integriraju različite teorijske škole, od marksizma i durkheimovskog funkcionalizma do weberovske komparativne sociologije, nastojeći ponuditi sveobuhvatnu teoriju modernog društva. U kolegiju se obrađuju teorije razvoja modernog društva četiriju paradigmatskih sociologa: Talcotta Parsonsa, Norberta Eliasa, Anthonyja Giddensa i Manuela Castellsa. Parsons, dugogodišnji profesor Harvardskog sveučilišta, jedan je od najznačajnijih sociologa druge polovice 20. stoljeća, utemeljitelj stukturno-funkcionalističke teorije društvenog sustava i jedan od tvoraca američke sociološke teorije modernizacije. U kolegiju se obrađuje njegova teorija socijalne evolucije, izložena u studijama Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives i The System of Modern Societies, koja je polazište njegove interpretacije nastanka i razvoja modernog društva.
Norbert Elias njemačko-židovski je sociolog koji je utemeljio teoriju o procesu civilizacije. Ta se teorija zasniva na primjeni kategorija Freudove psihoanalize, osobito na njegovoj tezi o "nelagodi u kulturi" kao posljedici potiskivanja i kontrole nagona, te na originalnim uvidima o svezi nastanka monopola sile u modernoj državi s promjenom ponašanja u višim društvenim slojevima.
Britanski sociolog Anthony Giddens, profesor emeritus na London School of Economics, integrira Marxovu i Weberovu teoriju te ih koristi u svojoj teoriji refleksivne modernizacije, koju je razradio zajedno s njemačkim sociologom Ulrichom Beckom. U kolegiju se obrađuje njegova studija Consequences of Modernity iz 1990. godine, koja mu je poslužila kao polazište za niz radova o globalizaciji, transformaciji individualnog identiteta i političkom programu ljevice.
Manuel Castells, katalonski sociolog i dugogodišnji profesor Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyu (1979.-2001.), odnosno na Annenberg School for Communication na Sveučilištu Južne Kalifornije u Los Angelesu (nakon 2003.), autor je fundamentalne trotomne sociološke studije o informacijskom društvu The Information Age: Economy, Society and Culture. Na kolegiju se obrađuje posljednji svezak Castellsova djela, koji se bavi diferenciranjem i uspostavom novoga svjetskog socioekonomskog i političkog poretka nakon kraja Hladnog rata.
Literatura:
 1. Parsons, Talcott; Društva; August Cesarec, Zagreb (1991), str. 15-45, 181-290
 2. Elias, Norbert; O procesu civilizacije; Izdanja Antibarbarus, Zagreb (1996), str. 267-538
 3. Giddens, Anthony; Posledice modernosti; Filip Višnjić, Beograd (1998)
 4. Castells, Manuel; Informacijsko doba. Kraj tisućljeća; Golden marketing, Zagreb (2003), str. 17-332
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 9. 2020. u 12:29
Nenad Zakošek

Ispit iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja u izvanrednom 5. roku održat će se u obliku pismenog testa u petak, 18. rujna, od 12 do 14 sati u A dvorani.

Molim studente da u skladu s epidemiološkim napucima na ispitu obavezno nose zaštitnu masku.

Kao i na prethodnim rokovima, studenti koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od kojih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (udaljeni su više od 100 km od Zagreba) ili koji iz epidemioloških razloga to ne mogu učiniti (pripadaju rizičnoj skupini ili su u samoizolaciji) moći će umjesto testa polagati usmeni ispit. Molim studente da mi se prethodno mailom jave ako žele koristiti ovu opciju. Ispit će se polagati putem zooma. Način prijave odredit ću u petak, 4. 9., a termini za usmeni ispit bit će istog dana poslijepodne.

Rezultati pismenog testa i konačne ocjene bit će objavljeni 19. rujna, a upis ocjena za one koji polože ispit bit će u ponedjeljak, 21. rujna, u 11:00 sati, u Fabkovićevoj 1.

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 31. 8. 2020. u 11:49
Nenad Zakošek

Ispit iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja u 4. roku (koji je najavljen za četvrtak, 3. rujna) održat će se zbog epidemioloških razloga u obliku pismenog testa u petak, 4. rujna, od 12 do 14 sati u A dvorani.

Molim studente da u skladu s epidemiološkim napucima na ispitu obavezno nose zaštitnu masku.

Kao i na prethodnim rokovima, studenti koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od kojih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (znači da su udaljeni najmanje 100 km od Zagreba: od studenata koji su npr. u Karlovcu, Varaždinu ili Sisku očekujem da ispit polažu na fakultetu, a oni u Rijeci, Puli, Dubrovniku ili Osijeku mogu se prijaviti za polaganje usmenog ispita) moći će umjesto testa polagati usmeni ispit. Ispit će se polagati putem zooma. Način prijave odredit ću u petak, 4. 9., a termini predviđeni za usmeni ispit bit će u ponedjeljak i utorak, 7. i 8. rujna.

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 15. 7. 2020. u 00:09
Uređeno: 15. 7. 2020. u 00:14
Nenad Zakošek

Svi studenti koji u indeks žele upisati ocjenu iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja koju su ostvarili u 1., 2. ili 3. ispitnom roku mogu to učiniti u srijedu, 15. 7. 2020., u 10:30 sati u dvorani A.

 

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 11. 7. 2020. u 07:56
Uređeno: 11. 7. 2020. u 08:03
Nenad Zakošek

Studenti  koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od kojih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (znači da su udaljeni najmanje 100 km od Zagreba ili imaju drugi opravdan razlog za nemogućnost dolaska na pismeni test) mogu polagati usmeni ispit.

Na ispit koji će se polagati putem zooma prijavit će se u određenom terminu na taj način da u komentar uz odabrani termin ispita na intranetu upišu svoje ime i e-mail adresu. Na ispitu studenti mogu sudjelovati samo putem video i audio veze, dakle moram biti u stanju vidjeti i čuti vas. U jednom terminu ispitivat ću samo jednog studenta/studenticu.

Link za ulazak na zoom sastanak, na koji ćete ući u odabranom terminu je:

https://zoom.us/j/98035470040

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 7. 7. 2020. u 11:43
Uređeno: 9. 7. 2020. u 13:09
Nenad Zakošek

Ispit iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja u 3. roku održat će se u obliku pismenog testa u petak, 10. 7., od 14 do 16 sati u A dvorani. Molim studente da se pridržavaju epidemioloških mjera koje preporučuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kao i na 1. i 2. roku, studenti koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od kojih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (znači da su udaljeni najmanje 100 km od Zagreba: od studenata koji su npr. u Karlovcu, Krapini, Sisku, Varaždinu, Jastrebarskom ili Koprivnici očekujem da ispit polažu na fakultetu, a oni u Rijeci, Puli, Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu ili Osijeku mogu se prijaviti za polaganje usmenog ispita) moći će umjesto testa polagati usmeni ispit. Ispit će se polagati putem zooma. Način prijave odredit ću u petak, a termini predviđeni za usmeni ispit bit će u ponedjeljak i utorak, 13. i 14. srpnja.

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 23. 6. 2020. u 11:44
Nenad Zakošek

Ispit iz kolegija Suvremene teorije društvenog razvoja u 2. roku održat će se u obliku pismenog testa u petak, 26. 6., od 12 do 14 sati u A dvorani.

Kao i na 1. roku, studenti koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od kojih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (znači da su udaljeni najmanje 100 km od Zagreba: od studenata koji su npr. u Karlovcu, Krapini, Sisku, Varaždinu, Jastrebarskom ili Koprivnici očekujem da ispit polažu na fakultetu, a oni u Rijeci, Puli, Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu ili Osijeku mogu se prijaviti za polaganje usmenog ispita) moći će umjesto testa polagati usmeni ispit. Ispit će se polagati putem zooma. Način prijave odredit ću u petak nakon pismenog testa, a termini predviđeni za usmeni ispit bit će u ponedjeljak i utorak, 29. i 30. lipnja.

Želim informirati studente da sam proteklih šest dana bio bolestan sa simptomima respiratornih poteškoća te sam se testirao na koronavirus. Jučer sam obaviješten da je test negativan, dakle nisam zaražen. Ipak želim upozoriti sve da se na ispitu moramo pridržavati svih epidemioloških mjera opreza.

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 15. 6. 2020. u 13:23
Uređeno: 26. 6. 2020. u 19:52
Nenad Zakošek

Studenti koji se trenutačno nalaze izvan Zagreba i od njih se ne može očekivati dolazak na fakultet radi polaganja pismenog ispita (znači da su udaljeni najmanje 100 km od Zagreba: od studenata koji su npr. u Karlovcu, Krapini, Sisku, Varaždinu ili Koprivnici očekujem da ispit polažu na fakultetu, a oni u Rijeci, Puli, Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu ili Osijeku mogu se prijaviti za polaganje usmenog ispita) polažu usmeni ispit putem zooma.

Na ispit se prijavljuju u određenom terminu na taj način da u komentar uz odabrani termin ispita na intranetu upišu svoje ime i e-mail adresu. Na ispitu studenti mogu sudjelovati samo putem video i audio veze, dakle moram biti u stanju vidjeti i čuti vas. U jednom terminu ispitivat ću samo jednog studenta/studenticu.

Link za ulazak na zoom sastanak, na koji ćete ući u odabranom terminu je:

 https://zoom.us/j/98035470040

 

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 4. 6. 2020. u 12:44
Uređeno: 10. 6. 2020. u 02:33
Nenad Zakošek

Drugi kolokvij održat će se na isti način kao i prvi, dakle u obliku eseja na zadana pitanja, koje će studenti postaviti u repozitoriju Predaja studentskih radova. Molim studente da prouče pravila pisanja eseja koja su objavljena u informaciji o prvom kolokviju.

Ovo su parametri drugog kolokvija:

 • Kolokvij se održava u razdoblju od pet dana, i to od 5. lipnja u 8:00 sati do 10. lipnja u 8:00 sati.
 • Iz svakog od naslova ispitne literature za drugi kolokvij, Castellsove knjige Kraj tisućljeća i Wagnerove knjige Napredak, studenti će dobiti po dva pitanja te će moći izabrati jedno na temelju kojeg će pisati esej.
 • Duljina eseja za svako odabrano pitanje iz ispitnog naslova treba biti između 800 i 1200 riječi. Studenti mogu odabrati pisanje jednog ili dva eseja (dakle samo Castellsa ili samo Wagnera ili pak oba autora). Eseje će trebati postaviti u odgovarajuće mape (Castells, Wagner) na intranetu.  

Rezultati kolokvija bit će objavljeni do 12. lipnja ujutro. Studenti koji dobiju pozitivne ocjene iz oba kolokvija ne moraju izlaziti na ispit. Ocjena će im biti zaključena na temelju rezultata kolokvija te bodova koje su dobili za prezentaciju ili podnesak kao i za komentar filma.

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 29. 4. 2020. u 22:44
Uređeno: 23. 6. 2020. u 10:08
Nenad Zakošek

Svakog sljedećeg četvrtka do zaključno 2. srpnja održavat ću u 13:00 sati konzultacije putem Zooma.

Ako se nitko od studenata ne prijavi u 13:00, bit ću dostupan do 13:45.  Naravno, bude li potrebno, konzultacije mogu trajati i dulje.

Zoom konferenciji možete pristupiti putem sljedećeg linka:

https://zoom.us/j/92252968167

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 28. 4. 2020. u 11:41
Nenad Zakošek

Dobio sam sljedeći upit o načinu pisanja eseja bez citiranja i parafraza, pa objavljujem odgovor.

Upit glasi:

"Možete li pobliže objasniti pisanje slobodnim stilom, bez citiranja i navođenja referenci? Napisali ste da to ne možemo koristiti, ali i da ne smijemo plagirati. Zar nije citiranje i navođenje referenci jedina zaštita protiv plagiranja? To vjerojatno znači da ne možemo ni parafrazirati ni sažimati. Pošto su nam jedini izvori knjige i prezentacije i pošto nemamo prethodnog znanja o temi, ne znam kako to napisati svojim riječima, iz glave. Mnogi su pitali za ovo i nije im jasno pa bi bilo odlično kad biste objasnili više."

 

Odgovor:

Razumijem da na početnim godinama studija imate problema sa samostalnim pisanjem eseja. Postupak je vrlo jednostavan: u pripremi pisanja eseja pročitate sve što je važno, prije svega zadani tekst ispitne literature. Onda zatvorite sve knjige i prezentacije i pokušate iz glave sastaviti esej. Prije toga si možete napraviti skicu teksta u obliku natuknica koje u eseju trebate razraditi. Ako negdje zapnete, ponovno pročitate dijelove literature, zatvorite knjigu, i slobodno formulirate tekst.

Pretpostavljam da ste, možda već iz srednje škole, navikli pisati seminarske radove i sastavke u kojima "parafrazirate" neki originalni tekst, a zapravo se to svodi na prepisivanje uz ispuštanje poneke riječi. Dakle upravo se to ne treba i ne smije raditi. Morate biti u stanju odgovoriti na neko pitanje svojim riječima nakon pročitane literature. Ne želim da se eseji svode na kolaž isječaka originalnog teksta ispitne literature. Naravno da slobodno formuliranje eseja treba vježbati, pa evo sad imate priliku za vježbu. Sastavak od 800 do 1200 riječi je sastavak duljine 3 do 5 stranica (u Wordu, TNR font, veličina 12, prored 1,5), to ne bi trebalo biti preteško za samostalno napisani sastavak kao odgovor na zadano pitanje. Konačno, na isti način trebate napisati komentar filma, ni tamo nemate što "parafrazirati" ni citirati.

 

Prod. dr. sc. Nenad Zakošek

Objavljeno: 3. 4. 2020. u 10:54
Nenad Zakošek

U danim okolnostima odlučio sam da se prvi kolokvij provede u obliku eseja koji će studenti pisati na zadanu temu. Riječ je o ispitivanju u kojem je dopušteno korištenje svih izvora, dakle i ispitne i druge literature, kao i mojih prezentacija predavanja (tzv. „open book exam“). Zadaća će se sastojati u tome da u zadanom vremenu studenti napišu samostalni i originalni sastavak (esej) na zadano pitanje iz ispitne literature. U ovom tipu eseja nije dopušteno citiranje ni navođenje referenci (dakle suprotno od pravila za esej za 2,5 ECTS-a). Također će biti važno strogo se pridržavati propisane duljine eseja. Ocjenjivat će se stvarno razumijevanje materije, sposobnost apstraktnog mišljenja i povezivanja različitih pojmova, vještina originalnog izlaganja argumenata o nekoj kompleksnoj materiji. Bilo kakva podudarnost između više studentskih eseja, doslovno preuzimanje dijelova teksta (plagiranje) ili nepridržavanje propisane minimalne i maksimalne duljine eseja značit će automatski pad.

Ovo su parametri prvog kolokvija: Iz svakog od naslova ispitne literature za prvi kolokvij (Eliasove knjige Proces civilizacije i Giddensove knjige Posljedice modernosti) studenti će dobiti po dva pitanja te će moći izabrati jedno na temelju kojeg će pisati esej. Duljina eseja za svako odabrano pitanje iz ispitnog naslova treba biti između 800 i 1200 riječi. Studenti mogu odabrati pisanje jednog ili dva eseja (dakle samo Eliasa ili samo Giddensa ili pak oba autora). Eseje će trebati postaviti u odgovarajuće mape (Elias, Giddens) na intranetu u razdoblju od šest dana, i to od 27. travnja u 8:00 sati do 3. svibnja u 8:00 sati. Nakon isteka tog roka mape će biti zatvorene i predaja eseja neće više biti moguća.

Ako se ne izmijene okolnosti vezane uz pandemiju, na isti će se način organizirati drugi kolokvij i ispit (na ispitu će studenti pisati eseje iz onih naslova koje nisu položili na kolokvijima). Podsjećam da je uvjet prijave ispita izrada seminarske prezentacije ili podneska.

Objavljeno: 16. 3. 2020. u 08:32
Uređeno: 18. 3. 2020. u 09:41
Nenad Zakošek

Sve dok traje prekid izravne nastave u ljetnom semestru 2019./2020. (a trenutno nije vjerojatno da će prekid trajati samo dva tjedna, koliko je predviđeno odlukom Vlade RH od 13. 3.) nastava na kolegiju odvijat će se putem intraneta. Različiti oblici nastave i studentskih obaveza izvodit će se na sljedeći način:

 • Predavanja će se zamijeniti prikazom predmetne tematike u Ppt prezentacijama koje će se svakoga tjedna postaviti na intranetu. Studenti trebaju pripremati kolokvije i ispit na temelju pročitane ispitne literature i Ppt prezentacija.
 • Seminarsku nastavu zamijenit će dva oblika studentskih pisanih radova.
 • Studenti koji su izabrali seminarsko izlaganje moraju na temelju dodijeljene literature (raspored seminarskih tema i studenata objavljen je u repozitoriju nastavnih materijala na intranetu) izraditi prezentaciju u Ppt programu od najmanje 20 slika (slajdova). Prezentacije se trebaju izraditi individualno, a ne u paru. Studenti trebaju postaviti prezentacije u odgovarajuću mapu u repozitoriju Predaja studentskih radova do termina seminarskog susreta na kojem su trebali izlagati (četvrtkom do 13:45 za prvu seminarsku grupu i 15:30 za drugu seminarsku grupu). Iznimno se za prva seminarska izlaganja  termin predaje prezentacija pomiče s 19. 3. na 26. 3. Napominjem da u drugoj seminarskoj grupi nisu podijeljene sve teme seminarskih izlaganja. Studenti druge grupe koji se naknadno odluče za neku od seminarskih tema mogu se prijaviti tako da komentiraju temu na intranetu (u komentaru trebaju napisati svoje ime i prezime i svoju e-mail adresu).
 • Svi preostali studenti trebaju napisati podnesak na temelju odabrane literature za podneske, koja je postavljena na intranetu. Podneske ne trebaju prijavljivati nego sami odabiru poglavlja iz literature na temelju kojih pišu podnesak. Podnesak je tekst opsega 3-4 stranice (1000 riječi) kojim se prikazuju 2-3 odabrana poglavlja (opsega 50-80 stranica) iz literature za podneske: iz knjige Anthonyja Giddensa (1992) The Transformation of Intimacy, Cambrige: Polity, i Manuela Castellsa (2015) Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, Cambridge: Polity. Podnesak se mora postaviti u odgovarajuću mapu u repozitoriju Predaja studentskih radova do 31. svibnja 2020.

Budući da se ne održava izravna nastava, prezentacije i podnesci su zamjena za sudjelovanje u seminarima. Svaki student obavezan je (to je promjena u odnosu na silabus) izraditi prezentaciju ili napisati podnesak. Bez izvršenja te obaveze studenti ne mogu dobiti drugi potpis te posljedično ne mogu prijaviti ispit.

Informacije o načinu održavanja kolokvija i ispita objavit će se naknadno.

U razdoblju prekida izravne nastave studenti trebaju na intranetu provjeravati obavijesti koje se tiču kolegija.