Jezik | Language: HRV ENG
Suvremena politička teorija
Šifra: 55542
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Kurelić
izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar

Hrvoje Cvijanović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran za studente političkih znanosti na višim godinama preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s pitanjima i problemima proizišlim iz dvije teorijske rasprave s kraja prošlog+nbsp; stoljeća. To su diskusije liberala i komunitaraca te rasprava o odnosu liberalizma i multikulturalizma. Obje diskusije nastavile su se do naših dana i postale nezaobilazni dio intelektualne kulture čak i+nbsp; društvenih znanstvenika koji inače nemaju nikakav interes za političku teoriju . U prvih nekoliko tjedana bavit ćemo se pitanjima suvremenog liberalizma, a zatim predstaviti komunitarnu i multikulturalnu kritiku te prodiskutirati o njenim dometima. Autori koji će biti razmatrani suvremeni su klasici: Rawls, Habermas, MacIntyre, Taylor, Rorty, Barry, I. M. Young. Pitanja koja ćemo diskutirati u seminarima imaju svoju teorijsku težinu, ali odgovori na njih imaju izravne političke posljedice. Npr.: Je li liberalizam nepromišljeni individualizam?, Na koji način suvremene konstitutivne demokracije rješavaju problem manjinskih kultura?, Mogu li se kulture međusobno razumjeti?, Jesu li liberalne institucije neutralne?, Je li moguće privatizirati religijske i kulturne razlike?, Je li liberalni univerzalizam oblik euroameričkog kulturnog imperijalizma?, Kako braniti univerzalna politička načela? Je li odzvnonilo liberalnoj demokraciji? i slično.
Literatura:
  1. Rawls, John; Teorija pravednosti (odabrane prevedene stranice u časopisu Naše teme); Naše teme, Zagreb (1990)
  2. Young, Iris Marion; Pravednost i politika razlike; Jesenski i Turk, Zagreb (2005), str. 317
  3. Kymlicka, Will; Multikulturalno građanstvo; Jesenski i Turk, Zagreb (2003), str. 400
  4. Barry, Brian; Kultura i jednakost; Jesenski i Turk, Zagreb (2006), str. 463
  5. MacIntyre, Alasdair; Za vrlinom; Kruzak, Hrvatski Leskovac (2002), str. 337
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: danas u 13:59
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

završni usmeni ispit održati će se prema službenim ispitnim rokovima (16. 6., 30.6., 7.7. i 8.9.). Svi student, neovisno o tome da li su položili kolokvije ili ne, imaju pravo pristupiti usmenome ispitu. Usmeni ispit pokriva sve tekstove koje smo čitali u ovome semestru. Oni koji su položili dio gradiva kroz kolokvije odgovarati će manje pitanja iz toga dijela gradiva.

Usmeni će se ispit održati na Fakultet političkih znanosti, kabinet 26. Na sreću, kabinet ima veliku terasu, te usmene ispite možemo održati u sigurnim uvjetima na otvorenom. U slučaju da vremenske prilike ne dopuste upotrebu terase, usmeni će se ispit održati u jednoj od predavaonica o čemu će studenti biti pravovremeno informirani. Kako bi izbjegli okupljanje velikog broja studenata pred vratima kabineta, pravovremeno će biti objavljen detaljan raspored izlazaka na usmeni ispit prema abecedi. Molim vas da se prijavite na rok koji izlazite s obzirom da ću na temelju tih prijava napraviti listi izlazaka na usmeni ispit. Lista će biti objavljena na intranetu.

Ako imate bilo kakve upite slobodno mi se obratite putem e-maila (ekulenovic@fpzg.hr).

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović      

Objavljeno: danas u 13:45
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

rezultati drugoga kolokvija (seminarska grupa Kulenović) objavljeni su pod linkom NASTAVNI MATERIJALI.

Srdačan pozdrav,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

Objavljeno: 30. 5. 2020. u 15:50
Hrvoje Cvijanović

Dragi seminaristi,

S obzirom na gužvu oko prijava za kolokvije koje imam na drugim predmetima, prijave za drugi kolokvij šaljite od 2.6. do 3.6. Amaliji na spt.fpzg2020@gmail.com te će ona na temelju vaših prijava složiti email listu prema kojoj ću vam svima prijavljenima u isto vrijeme u četvrtak poslati kolokvijska pitanja. Oni koji žele usmeni kolokvij putem skypea neka mi se jave na moj fakultetski email pa ćemo dogovoriti vrijeme. Kolokvij vam daje mogućnost da položite gradivo uoči ispitnih rokova budući da nakon prvog ispitnog roka oni koji nisu položili gradivo putem kolokvija, polažu cijeli ispit bez obzira na ranije kolokvije. Drugo, ovaj kolokvij vam daje mogućnost da iz trećeg dijela izaberete 2 od 3 autora po vlastitom nahođenju. Budući da smo spojili drugi i treći dio u jedan kolokvij, a s obzirom na količinu gradiva, to je opcija isključivo vezana uz ovaj kolokvij, ne uz kasnije polaganje gradiva na rokovima gdje se polaže cjelokupno gradivo. Dakle, sve u svemu, kolokvij je olakšana prilika da položite dio gradiva koji niste tijekom semestra i time da oni koji su položili prvi kolokvij zaključe ocjene. Ispitni rokvi će najvjerojatnije biti u stvarnom vremenu (skype ili Fakultet) s obzirom na sve okolnosti, no o tome naknadno u drugom tjednu lipnja. Ako nešto nije jasno, javite se.

 

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović 

Objavljeno: 26. 5. 2020. u 10:53
Zoran Kurelić

Dragi seminaristi,

drugi kolokvij održat će se 2. 6. u istim terminima u kojima se održao prvi kolokvij i s istim grupama. Ako niste bili na prvom kolokviju javite se demonstratorici Amaliji i meni da vas stavim u jednu od grupa. Nema nikakvih problema s veličinom grupa imali smo viška vremena na prvom kolokviju. Osajem pri Skypeu jer je više manje sve tehnički bilo korektno kod prvog kolokvija, a kolege koje su odgovarale  na fakultetu ponovo mogu tako odgovarati u ponedjeljak 1. 6. u 9:30.  

Sva dobra svima,

Zoran Kurelić 

Objavljeno: 12. 5. 2020. u 11:03
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

drugi kolokvij iz kolegija Suvremena politička teorija održati će se prema rasporedu, u utorak 19.5. Kolokvij će biti u formi pisanog ispita/eseja i pokrivati će literaturu koju smo čitali od 9. do 12. tjedna. U utorak 19.5. na intranetu će biti objavljena ispitna pitanja, te studenti koji se odluče pisati kolokvij trebaju poslati nazad Word dokument u kojem su odgovorili na pitanja do četvrtka 21.5. u 12 sati na e-mail adresu: ekulenovic@fpzg.hr. Za studente koji ne pošalju odgovore do zadanog roka smatram da nisu izašli na kolokvij.

S obzirom da student imaju na raspolaganju tekstove i bilješke (tzv. take-home exam), pitanja će biti koncipirana tako da testiraju sposobnost studenata da povezuje različite teorije i primjenjuju te teorije na konkretne političke probleme i formuliraju ih u formi kraćih eseja. Od studenata se očekuje da samostalno napišu odgovore, te ako dođe do prevelikih preklapanja u odgovorima između dvoje ili više studenata, ti će kolokviji biti ocjenjeni s ocjenom nedovoljan (1).

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz polaganje kolokvija slobodno me kontaktirajte na gore navedenu e-mail adresu.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

Objavljeno: 5. 5. 2020. u 12:17
Zoran Kurelić

Dragi seminaristi sve vas pozdravljam. U subotu je kolokvij po grupama Skypeom. Ja ću zvati grupu po grupu. 

PRVA GRUPA od 9:00 do 10:30 Briški Valentina, Cesar Ivana, Čubrić Jelena, Drkula Nika, Filipović Monika,

DRUGA GRUPA od 10:30 do 12:00 Gondić Rafaela, Gaši Karla, Glumac Andrijana, Huzjak Iris, Ivanek Mateo

TREĆA GRUPA od 12:00 do 13:30 Jurić Ivan, Kero Šime, Majnarić Ivan, Makvić Antonija, Marjanović Željko

ČETVRTA GRUPA od 15:00 do 16:30 Mavračić Ivona, Miković Ivan, Novak Dora, Peti Lea, Potz Tin

PETA GRUPA od 16:30 do 18:00 Radovanić Martina, Roguljić Marija, Serdar-Petkovski Elena, Stojanović Petra, Šević Lara

ŠESTA GRUPA od 18:00 do 19:30 Tuđen Martin, Vladova Ivan, Volarić Iris

Danas ide predavanje o političkoj korektnosti ali to je materija za drugi kolokvij.

Sva dobra svima

ZK

Objavljeno: 27. 4. 2020. u 14:07
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

s obzirom na izvanrednu situaciju s kojom smo suočeni, završni ispit iz kolegija Suvremena politička teorija morati će biti prilagođen novim uvjetima.

IZVEDBA ISPITA Završni ispit će biti usmeni, te će se održati u lipnju, srpnju i rujnu prema objavljenim ispitnim rokovima. Ako bude moguće ispit će se održati u kabinetu 26 na Fakultetu političkih znanosti. Ako epidemiološka pravila i preporuke to ne dopuštaju ili ne preporučuju, ispit će se održati preko jedne od on-line platformi (Zoom, Google Meets, Skype). Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o načinu i točnom vremenu održavanja usmenih ispita.

KOLOKVIJI S obzirom da polaganje jednog od kolokvija nije više uvjet za potpis iz kolegija, te da polaganje pismenog kolokvija na daljinu omogućuje studentima da ostvare bolje rezultate, završni usmeni ispit će pokrivati cjelokupno gradivo kolegija, a ne samo završni dio (Rawlsov Politički liberalizam). Studenti koji su položili oba kolokvija mogu ostvariti maksimalno 60% završne ocjene, dok će preostalih 40% ocjene ostvariti na završnom usmenom ispitu. Studenti koji su uspješno položili dio gradiva kroz prvi i/ili drugi kolokvij, na usmenome ispitu odgovarati će na manji broj pitanja iz gradiva koje su položili kroz kolokvije.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović     

Objavljeno: 24. 4. 2020. u 16:19
Hrvoje Cvijanović

Poštovani seminaristi,

Rezultati kolokvija su u repozitoriju ispod literature za seminar. 

 

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 21. 4. 2020. u 14:49
Zoran Kurelić

Dragi svi,

nadam se da ste dobro. Iznenađen sam brojem ljudi koji preferiraju snimljena predavanja i ne žele da pređemo na Zoom. Glavni razlog je to što možete slušati predavanja iz dvije grupe i što ih možete slušati bilo kad i više puta. Ako je tako ja vam danas šaljem novo predavanje. 

Sva dobro svima,

ZK

Objavljeno: 31. 3. 2020. u 12:27
Zoran Kurelić

Dragi svi,

nadam se da ste dobro koliko možete biti. Predmetni nastavnici na ovom predmetu zajedno su odlučili da uspješno polaganje jednog od kolokvija više NIJE uvjet za izlazak na ispit. Svaki od nastavnika poslat će vam način na koji misli izvoditi kolokvij.

Ja ću kolokvij izvoditi usmeno Skypeom i pomaknut ću ga u svibanj i to za vikend kako ne bi bili u koliziji s drugim kolokvijima. Izlazak na kolokvij NIJE obavezan. Sve ćemo dogovoriti uz pomoć demonstratorice Amalije.

Sva dobra svima,

ZK

P.S. Danas ću snimiti i predavanje. Seminar je snimljen tako da je potpuno smislen svima, na samo mojim seminaristima. 

 

 

Objavljeno: 18. 3. 2020. u 13:56
Uređeno: 24. 3. 2020. u 11:41
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

počevši od 16. ožujka 2020. nastava na kolegiju Suvremena politička teorija će se održavati putem audio predavanja i dodatnih materijala koji će biti dostupni putem intraneta.

AUDIO PREDAVANJA: svaki tjedan u terminu održavanja seminara (utorkom u 13:45) biti će na intranetu objavljeno predavanje koje prati seminarske teme prema novome silabusu (vidi: SPT syllabus Kulenović za raspored predavanja, te mapu Audio predavanja – seminarska grupa Kulenović za audio predavanja). Također, tjedno će biti objavljeno i audio predavanje profesora Kurelića koje prati teme iz predavanja (vidi mapu Audio predavanja – Kurelić).

PITANJA ZA PRIPREMU TEKSTOVA: uz audio predavanja, svaki će tjedan biti objavljena pitanja za pripremu tekstova koja bi studentima trebala pomoći da se pri čitanju tekstova i rađenja bilješki fokusiraju na određene teme, probleme, argumente i koncepte u svakome od pročitanih tekstova (vidi mapu Pitanja za pripremu tekstova - seminarska grupa Kulenović). Također, ova pitanja bi trebala biti od pomoći pri pripremi za kolokvije.

KONZULTACIJE I DISKUSIJA: s obzirom da nismo u izravnom kontaktu, predlažemo da komunikaciju – upite vezane za predavanja, tekstove koje čitate, pitanja vezana za eseje, kolokvije, ispite i druge teme – ostvarimo putem e-maila. Studenti neka upute svoje upite profesoru čiju seminarsku grupu pohađaju. S obzirom da ćete predavanja samo slušati, ne ustručavajte se postaviti nam bilo koja pitanja vezana uz gradivo (da li povezano sa samim predavanjima ili s tekstovima koje čitate). Potruditi ćemo se odgovoriti vam u što kraćemu roku.  

KOLOKVIJI: plan je da se kolokviji održe prema rasporedu. S obzirom na specifičnu situaciju, izgledno je da se kolokviji neće održati pisanjem pismenog ispita u jednoj od predavaonica na Fakultetu. No, računajte da će se oba kolokvija sigurno održati prema rasporedu u silabusima, a o formatu kolokvija ćemo vas pravovremeno obavijestiti (mogućnosti uključuju pisanje esejskog ispita, usmeni ispit putem Skypea ili neke druge slične platforme, usmeni ispit u otvorenome prostoru bez prisustva drugih studenata, itd.).  

Ovo je nova situacija za sve nas, nadajmo se da ćemo uspjeti kroz ovaj način rada osigurati dovoljnu kvalitetu nastave i međusobne komunikacije. Ako imate bilo kakva pitanja ili sugestije, slobodno nas kontaktirajte.

U međuvremenu, čitajte tekstove propisane silabusom, pratite audio predavanja i druge sadržaje na intranetu, javljajte nam se s upitima na e-mailove, te se pobrinite za sebe, svoje bližnje i sve kojima ste u mogućnosti pomoći.

Svima srdačan pozdrav,

Enes Kulenović         

Objavljeno: 17. 3. 2020. u 10:22
Zoran Kurelić

Dragi svi,

kao što znate ulazimo u novu dimenziju. Sva tri nastavnika stavljat će vam materijale u repozitorij. Profesor Kulenović snimio je predavanja za svoj seminar, ali kako se nalazimo u posebnoj situaciji to su materijali za sve studente i sve tri grupe. Iskoristite sve što vam stavimo da ova izvanredna situacija što manje utječe na "ishode učenja". 

Ja ću danas snimiti i popodne staviti predavanje koje će trajati oko 60 minuta. Naravno ako sve prođe glatko. 

Što se tiče moje seminarske grupe rad u slijedećih nekoliko tjedana bit će fokusiran na pripremu za kolokvij. Dakle radit ćemo samo tu literaturu. Javit ću vam se obavijestima. 

Čuvajte se. Sva dobra svima.

ZK

Objavljeno: 19. 3. 2020. u 17:24
Hrvoje Cvijanović

Poštovani seminaristi,

U mapi s literaturom je i mapa audio seminar u kojoj je snimljen moj današnji susret. Naravno, nije to isto kao i stvarni seminarski susret pa je bilo prilično čudno to snimiti u samoći bez interakcije, no to su uvijeti u kojima se nalazimo. Kako svi stavljamo snimke na Intranet, moguće je da ćemo morati uklanjati postojeće snimke da bi stavili nove zbog zapremine Intraneta, pa stoga ne mogu obećati koliko će dugo snimka biti gore, ali sigurno do drugog tjedna. Budite dobro i uložite dodatne napore u razumijevanje literature čitajući i radeći bilješke. Ujedno ukoliko budete radili kritičke osvrte, javite mi se na email jer u ovim uvjetima to će moći biti samo pisane prezentacije.

Srdačno,

Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 24. 3. 2020. u 09:56
Zoran Kurelić

 

Dragi svi,

nadam se da dobro izdržavate novi privremeni biopolitički poredak. Falite mi puno više no što sam mislio. Tijekom dana postavit ću jedno predavanje. Ostajte snažni u duhu i zdravi u tijelu.

Sva dobra svima,

ZK