Jezik | Language: HRV ENG
Politička socijalizacija i političko obrazovanje
Šifra: 55501
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Berto Šalaj
Izvođači: Berto Šalaj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvažavajući važnost političke kulture za funkcioniranje demokratskih političkih sustava cilj je ovog predmeta upoznati studente s procesima putem kojih se politička kultura stvara, prenosi i transformira. U okviru političke znanosti ti procesi označavaju se pojmom političke socijalizacije. Studenti će biti upoznati s najvažnijim teorijskim spoznajama i empirijskim istraživanjima o političkoj socijalizaciji. S obzirom na kompleksnost i slojevitost samog procesa, politička socijalizacija tematizirati će se preko analize najvažnijih činitelja političke socijalizacije kao što su obitelj, grupe vršnjaka, masovni mediji, civilno društvo, političke stranke, vjerske grupe i obrazovanje.
Posebna pažnja biti će posvećena analizi političkog obrazovanja, intencijski organiziranog dijela političke socijalizacije, putem kojega se, u demokratskim političkim sustavima, nastoji kod mladih ljudi poticati razvoj građanske (demokratske) političke kulture. Nakon tematiziranja odnosa političke znanosti i političkoga obrazovanja biti će obrađene slijedeće teme: političko obrazovanje i srodni pojmovi (građansko obrazovanje, obrazovanje za demokraciju, obrazovanje za ljudska prava), tipovi i modeli političkoga obrazovanja, političko obrazovanje i politička indoktrinacija, te utjecaj razvoja novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i globalizacijskih procesa na političko obrazovanje. Osim toga, analizirati će se, korištenjem komparativnoga okvira, konkretni programi političkoga obrazovanja u školskim sustavima nekih europskih država, s posebnim naglaskom na Hrvatsku.
Literatura:
  1. Erik Olin Wright; Vizije realističnih utopija; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2011)
1. semestar
Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 9. 10. 2019. u 12:34
Berto Šalaj

„KLASIČNA“ SEMINARSKA NASTAVA (10,15-11,30; dvorana seminar I)

Anić, Lara  

Barišić, Nikolina  

Benussi, Darina  

Blažević, Juliana

Brkić, Monika      

Car, Helena

Crnić, Laura

Čorić, Dominika

Dabo, Ante

Diminić, Leonarda

Dobrinić, Kristina

Dražić, Mislav

Ećimović, Domagoj

Eterović, Ante

Filipović, Antonijo

Filipović, Nikola

Gregurić, Gabrijela

Hanžek, Anamaria

Ilić, Ivan

Jendrijev, Barbara

Križić, Maja Antonia

Matić, Mihaela

Mihanović, Ivona 

Modun, Petra       

Nuhić, Tarik

Obratov, Josip Roberto

Padović, Lana

Pavković Šolman, Ivan

Pelivanović, Ivan  

Pižeta, Fran

Pračinec, Lovro Nikola

Prpić, Ivan

Rajković, Matej

Sokić, Barbara

Stijepić, Nikica    

Strujić, Ivo

Strunje, Ana        

Tišljer, Filip

Tokalić, Jasmina 

Vincelj, Dario

Vlajki, Lovro

Vukelić, Korina   

Zemunik, Bartul

Žiger, Emma

 

DKU SEMINARSKA NASTAVA (12,00-13,30 dvorana seminar I)

Andrijašević, Rea

Čizmić, Borna

Čižmar, Erika

Divić, Matea

Domika, Dominik

Grđan, Marta

Juraković, Matea

Knežević, Katja

Kokorić, David

Kolak, Lorena Zvonimira

Krapljanov, Mare

Krklec, Viktor

Lemaić, Karla

Lončar, Anamaria

Moharić, Ela        

Možanić, Vanja

Plazibat, Franjo Ante

Slavin, Nikolina   

Sušec, Tonka

Šitum, Tara

Vedak, Karlo

Volarević, Natali

Popis obavijesti