Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Politička ekonomija EU

Politička ekonomija EU


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55497

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marta Zorko
doc. dr. sc. Josip Lučev

Izvođači:

doc. dr. sc. Josip Lučev - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij se fokusira na nadogradnju znanja koje su studenti usvojili na obaveznom kolegiju iz 6.semestra (Međunarodna politička ekonomija), ali u užem kontekstu europske integracije. Studente se vodi kroz nekoliko najznačajnijih područja sinkronijsko-dijakronijskim pristupom, praćenjem evolucije pojedinih kamena temeljaca europske integracije i njihovim uzajamnim odnosom. Poseban naglasak stavlja se na monetarnu uniju, elemente fiskalnog federalizma, odnosa nacionalnih fiskalnih politika i razine integracije i najznačajnije nacionalne varijante kapitalizma kao distinktivnog načina organizacije interakcije tržišnih aktera, države i ostalih stakeholdera.

LITERATURA:

  1. Brkić, L.; Europska unija - od socijalne integracije do socijalne države, Evropska unija i socijalna integracija; Međunarodni problemi, Beograd god. 56, br. 4 (2004), str. 447-165
  2. Bilas, V.; Teorija optimalnog valutnog područja: Euro i Europska monetarna unija, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, 2005, pp.39-53; Zbornik Ekonmskg fakulteta Zagreb, godina 3 (2005), str. 39-53
  3. Kesner-Škreb, M.; Proračun Europske unije, Financijska teorija i praksa; Financijska teorija i praksa 31(2) (2007), str. 199-201
  4. Kesner-Škreb, M.; , Regionalna politika Europske unije Financijska teorija i praksa; Financijska teorija i praksa 33 (1, ) (2009), str. 103-105
  5. Šimović, H.; Fiskalna politika u Europskoj uniji i Pakt o stabilnosti i rastu; Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 3, (2005), str. 75-88
  6. Šimović, H.; Proračun Europske unije; , Financijska teorija i praksa 29 (3), pp. 299-315 (2005), str. 299-315


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


8. SEMESTAR

Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

17.03.2020
Prezentacije "Politička ekonomija EU"
Poštovane kolegice i kolege, nove okolnosti naložile su i nove pristupe održavanju nastave. U repozitoriju se nalaze prezentacije koje predstavljaju solidne temelje za predviđena predavanja i seminare. Molim Vas da ih koristite a o svim mogućim pitanjima ostajemo u dnevnom kontaktu. S poštovanjem, Prof.dr.sc. Luka brkić