Jezik | Language: HRV ENG
Novovjekovna politička filozofija
Šifra: 55475
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
doc. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Novovjekovna politička filozofija pruža uvid u razvoj političkog mišljenja od ranog 16. do kasnog 19. stoljeća kroz razmatranje fundamentalnih političko-filozofskih kategorija i kanonskih tekstova temeljnih novovjekovnih filozofa politike poput Machiavellija, Hobbesa, Lockea, Rousseaua, Kanta, Spinoze, Milla, Marxa i Nietzschea.
Literatura:
  1. , ,;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ,;
  6. ;
  7. ;
Preporučena literatura:
  1. , Biblioteka politička misao, Zagreb, 2013.;
  2. , Golden marketing, Zagreb, 2006.;
  3. (II), Golden marketing, Zagreb, 1998.;
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 29. 5. 2020. u 12:42
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

s obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju, kolokviji i pismeni ispiti će i dalje biti organizirani on-line, ali će se usmeni ispiti za sve one koji su položili pismeni dio ispita održati na Fakultetu.

DRUGI KOLOKVIJ Drugi će se kolokvij održati prema rasporedu u petak 5. lipnja. Kao i kod prvoga kolokvija, pitanja za svaku grupu će biti objavljena na intranetu, te će studenti poslati odgovore putem e-maila (ekulenovic@fpzg.hr) do ponedjeljka 8. lipnja do 12 sati. Za one studente koji ne pošalju odgovore do toga roka smatram da nisu pristupili pisanju drugoga kolokvija.

PISMENI ISPIT Studenti koji nisu položili oba kolokvija (dakle, dobili ukupno 30 ili više bodova iz oba kolokvija) ili nisu izašli na kolokvije, polažu pismeni ispit. Prvi rok za pismeni ispit održati će se u petak 12. lipnja. Studenti su dužni prijaviti se za službeni ispitni rok 9. lipnja. Studenti na prvom ispitnom roku mogu pristupiti cijelome ispitu ili pisati ispravak jednog od kolokvija koji nisu položili ili mu nisu pristupili. Pitanja za svaku grupu će biti objavljena na intranetu, te će studenti poslati odgovore putem e-maila (ekulenovic@fpzg.hr) do ponedjeljka 15. lipnja do 12 sati. Za one studente koji ne pošalju odgovore do toga roka smatram da nisu pristupili pisanju ispita na prvome ispitnom roku.

USMENI ISPIT Usmeni će se ispit održati na Fakultet političkih znanosti, kabinet 26. Na sreću, kabinet ima veliku terasu, te usmene ispite možemo održati u sigurnim uvjetima na otvorenom. U slučaju da vremenske prilike ne dopuste upotrebu terase, usmeni će se ispit održati u jednoj od predavaonica o čemu će studenti biti pravovremeno informirani. Za studente koji su položili pismeni dio ispita putem kolokvija, te se prijavljuju za prvi ispitni rok (službeni rok 9. lipnja), usmeni će se ispit održati u petak 12. lipnja od 10 sati. Kako bi izbjegli okupljanje velikog broja studenata pred vratima kabineta, pravovremeno će biti objavljen detaljan raspored izlazaka na usmeni ispit prema abecedi. Za studente koji su položili pismeni ispit na prvom ispitnom roku 12. lipnja, usmeni ispit će se održati u petak 19. lipnja u 10 sati. Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o točnom rasporedu izlaska na usmeni ispit za taj dan.

Ako imate bilo kakve upite slobodno mi se obratite putem e-maila (ekulenovic@fpzg.hr).

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović       

Popis obavijesti