Jezik | Language: HRV ENG
Novovjekovna politička filozofija
Šifra: 55475
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
doc. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Novovjekovna politička filozofija pruža uvid u razvoj političkog mišljenja od ranog 16. do kasnog 19. stoljeća kroz razmatranje fundamentalnih političko-filozofskih kategorija i kanonskih tekstova temeljnih novovjekovnih filozofa politike poput Machiavellija, Hobbesa, Lockea, Rousseaua, Kanta, Spinoze, Milla, Marxa i Nietzschea.
Literatura:
  1. , ,;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ,;
  6. ;
  7. ;
Preporučena literatura:
  1. , Biblioteka politička misao, Zagreb, 2013.;
  2. , Golden marketing, Zagreb, 2006.;
  3. (II), Golden marketing, Zagreb, 1998.;
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 15. 3. 2020. u 18:30
Hrvoje Cvijanović

Poštovani studenti,

 S obzirom da znate kako je zbog globalne zdravstvene krize Vlada suspendirala nastavu u svim obrazovnim institucijama na dva tjedna (a razvoj situacije će pokazati ukoliko će doći do povratka na uobičajenu nastavu), mi smo dužni održavati nastavu na daljinu koristeći, kako sada stvari stoje, intranet. U tom smislu, pokušat ću preko intraneta postaviti predavanja u natuknicama kako bi mogli pratiti najrelevantnije dijelove iz zadane literature. Naravno, ukoliko bi predavanja bilo moguće snimiti i proslijediti, to bi također bilo potencijalno riješenje. Što se tiče seminarske nastave, moji seminaristi nastavljaju dalje po planu pripremati svoje prezentacije i diskusije. Objedinite ih u jedan dokument, pored svake naznačite tko je autor (tako da se vidi koji je čiji dio, tko je što radio) i neka predstavnik vaše grupe pošalje taj pisani dokument na moj email, a ja ću ga postaviti na intranet među literaturu kako svi moji seminaristi mogu imati pristup. Seminaristi kolege Kulenovića neka prate njegove obavijesti o seminarskoj nastavi.

Ova krizna situacija neka vam ujedno bude povod za promišljanje. Promislite u kojoj mjeri je Hobbes u pravu kada kaže da je čovjek čovjeku vuk, da je ključan problem sigurnost, da čovjeka biva vođen samoodržanjem, a ne suradnjom. Testirajte to na ovoj situaciji i uzmite u obzir kada budete čitali autore koji nam slijede poput Lockea i Rousseaua koji također, doduše svaki na svoj način, diskutiraju pojam prirodnog stanja i prirode čovjeka. 

U svakom slučaju mi ćemo nešto pokušati kako bi održali online nastavu, a vi sada nastojte iskoristiti ovo vrijeme da više čitate i da suspenzija regularne nastave omogući da uložite više vremena u sebe i svoje obrazovanje, ali i da zdravstvenu krizu shvatite ozbiljno, da čuvate sebe i one oko vas. Bit ćemo u kontaktu, a vi pratite daljnja uputstva koja će doći u ovoj kriznoj situaciji. 

Svako dobro,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Popis obavijesti