Jezik | Language: HRV ENG
Međunarodna politička ekonomija
Šifra: 55464
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
doc. dr. sc. Kristijan Kotarski
Izvođači: Kristijan Kotarski - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija sastoji se od upoznavanja studenata sa osnovnim institucijama, režimima, akterima i procesima u sklopu discipline kako bi im se omogućilo stjecanje kategorijalnog aparata potrebnog za analizu međunarodnih ekonomskih i političkih procesa. Pristup se fokusira na neodvojivost ekonomskih od političkih procesa i predstavlja poveznicu između sfere politike i sfere ekonomije koje su u sklopu ortodoksne neoklasičnog pristupa cesto umjetno razdvajane. Studentima je omogućeno praćenje najnovijih trendova u području međunarodne trgovine, međunarodnih financija, međunarodnog razvoja korištenjem različitih teorijskih potki: od liberalizma, realizma, marksizma pa sve do ekonomskog nacionalizma.
Literatura:
 1. Brkić, Luka; Brkić, L., 1995: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb; Gordon (1995), str. 241
 2. Brkić, L; Globalno poslovanje i transfer tehnologije; Ekonomski anali, Beograd, god. 50, br.164 (2005), str. 103-119
 3. Pitanja i odgovori za 1. kolokvij iz MPE;
 4. Pitanja i odgovori za 2.kolokvij iz MPE;
 5. Brkić, L.; GATT, WTO i regulacija tržišta financijskih usluga; Politička misao 38, 1 (2001), str. 98-111
Preporučena literatura:
 1. Kotarski, Kristijan; Skripta za kolegij "Međunarodna politička ekonomija";
 2. Gilpin, R.; Global Political Economy: Understanding the International Economic Order; Princeton University Press (2001)
 3. Walter, A; Sen, G.; Analyzing the Global Political Economy; Princeton University Press (2007)
4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Kristijan Kotarski :

  Ponedjeljak 9-10h (kabinet 16)

  Četvrtak 12-13h (kabinet 16)

  Lokacija:
Objavljeno: 16. 3. 2020. u 14:15
Uređeno: 16. 3. 2020. u 14:19
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

U mapu s nastavnim materijalima stavio sam prezentaciju naslovljenu "Domaći izvori vanjske ekonomske politike - Kristijan Kotarski" u kojoj sam proširio i objasnio određene koncepte koje smo radili prošli tjedan s grupom u utorak i koje sam planirao dodatno elaborirati ovaj tjedan (studenti koji su trebali imati nastavu u četvrtak nisu diskriminarini jer sam se zbog njih odlučio na detaljnije objašnjenje pojedinih pojmova na novim slajdovima, pogotovo koncept trileme otvorene ekonomije i njezinu praktičnu manifestaciju u eurozoni, SAD-u i Kini).

 

Dakle, molim Vas da obratite pozornost na sve slajdove, a naročito na slajdove 13-17, 39-44, 55-64 (iznimno važno područje koje obuhvaća trilemu otvorene ekonomije) i svakako otvorite i proučite odlične linkove na slajdu 73. Od iznimne koristi će Vam biti vizualni link na faktore koji utječu na formiranje deviznog tečaja.

 

Osim toga, za studente koje žele znati više o politici deviznog tečaja šaljem link na moju recentnu studiju o učincima uvođenja eura u RH. 

https://www.hanns-seidel-stiftung.com.hr/assets/images/uploads/euro_introduction_to_croatia.pdf

 

Kako naša korespondencija ne bi ostala isključivo na ovom pismenom kanalu, omogućavam Vam da me u slučaju nekih nejasnoća vezanih uz gradivo dodate na Skype kontaktima (Kristijan Kotarski) te da u četvrtak u terminu konzultacija (16h) organiziramo konferencijski poziv, ako Vas bude više. Alternativno, možete mi uvijek poslati e-mail.

 

Zadnje, idući tjedan poslat ću Vam transkript svojeg sljedećeg predavanja o evoluciji globalnog trgovinskog sustava. U procesu sam pisanja udžbenika za kolegij tako da ću ovu izvanrednu situaciju iskoristiti da dinamika predavanja prati cjeline koje namjeravam pokriti u samom udžbeniku, te da svoje mislim sistematiziram u pismenoj formi.

 

Srdačan pozdrav svima i pazite vlastito i tuđe zdravlje, svako dobro!

 

Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Popis obavijesti