Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Mediji i različitosti

Mediji i različitosti


OSNOVNI PODACI

Šifra:

116178

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Gordana Vilović

Izvođači:

pred. dr. sc. Željana Ivanuš - Seminar doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Seminar prof. dr. sc. Gordana Vilović - Seminar
pred. dr. sc. Željana Ivanuš - Predavanja doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija jest istraživanje i analiza medijskog predstavljanja različitih manjinskih grupa u društvu. Gotovo u svim zemljama - neovisno radi li se o tranzicijskim ili pak o državama razvijene demokracije - prisutan je problem nekorektnog predstavljanja manjina u medijima. S tim u vezi, kolegij treba ukazati, ponajprije, na razvijanje osjetljivosti u svakodnevnoj novinarskoj praksi. Kroz petnaest susreta polaznici kolegija upoznat će se sa specifičnostima i problemima izvještavanja o manjinskim skupinama u hrvatskom društvu. Sekundarni je cilj studentima na temelju primjera iz hrvatskih i svjetskih medija, dati predodžbu o utjecaju medija na intenzitet stereotipa i jačanje predrasuda o manjinama u javnosti. Pored tematskih jedinica, studentima će biti predstavljene aktualne studije slučaja.
Nadalje, kolegij će se baviti analizom vrijednosti vijesti o manjinama u mainstream medijima, za razliku od manjinskih ili specijalnih programa namijenjenih isključivo pripadnicima manjina.

LITERATURA:

 1. Mesić, Milan; Multikulturalizam; Školska knjiga (2006), str. 55-73
 2. Sen, Amartya; Identite i nasilje: Iluzija sudbine; Poslovni dnevnik i Masmedia, Zagreb (2010)
 3. Hodžić, Edin i Jusić, Tarik (ur.); Na marginama: manjine i mediji u jugoistočnoj Europi; Mediacentar, Sarajevo (2010), str. 1-77
 4. Malović, Stjepan (ur.); Bogatstvo različitosti; Sveučilišna knjižara, OSCE i ICEJ, Zagreb (2004), str. 9-141
 5. Kanižaj, Igor; Manjine između javnosti i stvarnosti; Sveučilišna knjižara i ICEJ (2006), str. 7-131
 6. Župarić-Iljić, Drago (ur.); Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj; IMIN, Kuća ljudskih prava i Centar za mirovne studije, Zagreb (2013), str. 201-221
 7. Župarić_iljić, Drago; Predstavljenost nacionalnih manjina i prisutnost njihovih medija u hrvatskom medijskom prostoru; Politička misao, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2011), str. 133-153
 8. Kuburić, Zorica i suradnici (ur.); Religijska imaginacija i suvremeni mediji - medijalizacija religije i/ili religizacija medija; Centar za empirijska istraživanja regije, Novi Sad (2010), str. 13-197
 9. Labaš, Danijel, Kanižaj Igor. Ciboci Lana; Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim ustanovama u Irskoj; Riječki teološki časopis 19/12, Rijeka (2011), str. 279-312
 10. Obradović, Stoja (ur.); Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma; STINA, Split (2014)
 11. Obradović, Stojan (ur.); Prezentiranje i posredovanje manjinskih interesa u javnosti; STINA, Split (2014)
 12. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; NN/155/02, 47/10; 80/10
 13. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; NN/155/02; 47/10; 80/10
 14. Zakon o suzbijanju diskriminacije; NN/85/08, 112/12
 15. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom; NN, MU 6/07, 3/08; 5/08
 16. Opća deklaracija o ljudskim pravima; UN, 217/III
 17. Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja; UN, 36/35


NASTAVA

3. SEMESTAR

Usmjerenje MEDIJI I NOVINARSTVO dn. 3. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo


4. SEMESTAR

Usmjerenje MEDIJI I NOVINARSTVO dn. 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti

04.10.2022
Obavijest za seminarsku nastavu
Drage kolegice i kolege, za seminarski susret 17.10. treba pročitati prva tri poglavlja knjige Sen: Identitet i nasilje. Srdačan pozdrav, D. Majstorović Jedovnicki
16.05.2022
Obavijest o održavanju drugog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 23. svibnja u dvorani E. Podijeljeni ste u dvije grupe (A i B) kao na seminarskoj nastavi. Grupa A kolokvij piše od 12 do 12.45, a grupa B od 12.50 do 13.35. Popis literature za kolokvij možete pronaći u silabusu na intranetu. Sretno svima! Željana Ivanuš
31.03.2022
Obavijest o održavanju prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, prvi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 4. travnja u dvorani E (u Importaneu). Podijeljeni ste u dvije grupe (A i B) kao na seminarskoj nastavi. Grupa A kolokvij piše od 12 do 12.45, a grupa B od 12.50 do 13.35. Popis literature za kolokvij možete pronaći u silabusu na intranetu. Sretno svima! Željana Ivanuš
23.02.2022
Obavijest za seminarski susret 7.3.
Drage kolegice i kolege, za drugi seminarski susret (7.3.) potrebno je pročitati predgovor i prva tri poglavlje knjige A. Sen: Identitet i nasilje (str. 15-66).  Srdačan pozdrav, D. Majstorović Jedovnicki
22.02.2022
Obavijest studentima - zadatak za seminarsku nastavu
Drage kolegice i kolege, za sljedeći tjedan potrebno je pronaći novinarski tekst, ne stariji od dvije godine, o manjinama koji je etički prijeporan. O tome ćemo raspravljati na seminaru u ponedjeljak, 28. veljače. Studenti koji žele etički prijepor iz tog teksta mogu opisati i predati u pisanom obliku na seminaru. Poželjno je da objašnjenje ne bude duže od kartice teksta. Važno je pojasniti što je etički prijeporno i zašto. Za taj zadatak studenti mogu dobiti do 4 boda. Vidimo se sljedeći ponedjeljak. Srdačni pozdravi, Željana Ivanuš