Jezik | Language: HRV ENG
Mediji i nasilje
Šifra: 115985
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj
Izvođači: Igor Kanižaj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studentima pružiti specifična znanja i vještine o učincima koje nasilje u medijima može imati na konzumente medija te ujedno ukazati na temeljne karakteristike izvještavanja o nasilju. Sekundarni cilj je predstaviti temeljne pristupe za istraživanju nasilja u medijima, a kod studenata potaknuti kritičko razmišljanje o učincima nasilja na publiku.
Literatura:
 1. Kanižaj I, Ciboci L. (2011): Kako je nasilje preko medija ušlo u naše domove, u: DJECA MEDIJA, Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš (ur), Matica hrvatska (11-34);
 2. Trend D. (2007): The Myth of Media Violence: A Critical Introduction, Blackwell Publishing;
 3. 8 (2010) 1, 67-86;
 4. Bilić V. (2012): Značenje nekih aspekata morala i moralnog opravdavanja u razumijevanju nasilja prema vršnjacima u realnom i virtualnom svijetu, Nova prisutnost, Vol. 10 (3), str. 459-477;
 5. Bilić V. (2010): Povezanosti medijskog nasilja s agresivnim ponašanjem prema vršnjacima, Odgojne znanosti, Vol. 12 (2), str. 263-281.;
 6. Bilić V., Ljubin Golub T. (2011): Patološko igranje videoigara: uloga spola, samopoštovanja i edukacijske sredine, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 47 (2), str. 1-13.;
 7. Lampert C., Donoso V. (2012): Bullying, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 141-151;
 8. Livingstone S., Gorzig A. (2012): Sexting, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 151-165;
 9. Bjornebekk R.T., Evjen T.A. (2000): Violent Pornography on the Internet, u: Children in the New Media Lanscape, Cecilia von Feilitzen, Ulla Carlsson (ur.), The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence at Nordicom., str. 185-207.;
 10. Vol.1 (1), 1-26;
 11. Raovolis A.. Tsaliki E. (2012): Pornography, u: Children, Risk and Safety on the Internet, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Gorzig (ur), The Policy Press, str. 165-177;
 12. Pravilnik o zaštiti maloljetnika, Narodne novine (NN, 60/10);
 13. Ciboci Lana; Grupe mržnje na društvenim mrežama-novi oblici nasilja među djecom i mladima, 13-26, Zbornik radova konferencije Nasilje na internetu među i nad djecom i mladima, Društvo za socijalnu podršku Zagreb; Društvo za socijalnu podršku (2014), str. 13-26
Preporučena literatura:
 1. , 365: 702-10.;
 2. , Vol. 28 (4): 402-419.;
 3. , 36: 105-112.;
 4. , 27: 23-39.;
 5. 51: 1061 1122,;
 6. 11: 547 557.;
 7. , Vol 68 (3): 269-287.;
 8. , Vol. 51 (8), 1212-1230.;
 9. Oakes J.M. (2009): The Effect of Media on Children: A Methodological Assessment From A Social Epidemilogist, 52: 1136-1151.;
 10. Vol. 4 (1): 13-28.;
 11. Potter W.J. (1999): On Media Violence, London, Sage.;
 12. , 35: 243- 259.;
 13. , 30: 381-397.;
 14. , 10: 99-128.;
 15. , Vol. 30 (6), 713-736.;
 16. , ur: Dževdet Hadžiselimović, Marlena Plavšić, Jasenka Pregrad, Vesna Rusijan Ljuština, Društvo psihologa Isre, Naklada Slap, (134-147).;
 17. , 29: 381-392.;
 18. 210: 547-550.;
1. semestar
Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

2. semestar Ne predaje se
Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 3. 6. 2019. u 12:31
Uređeno: 3. 6. 2019. u 12:34
Igor Kanižaj

Poštovane kolegice i kolege,

Prema prethodnoj najavi podsjećam vas na terensku nastavu za sutra 4.6. u 12.00.

Asistentica Stela Lechpammer čekat će vas ispred ulaza u Poliklinku (Đorđićeva 26) gdje će vas ugostiti psihologica Ana Marija Španić. Predviđeno trajanje je 90 minuta. Ovo je idealna prilika da postavite sva pitanja koja su se odnosila na sve naše teme u kojima smo spominjali djecu, a na poseban način teme koje se odnose na nasilje.

Molim vas da budete točni.

Ujedno najavljujem da ćemo drugi kolokvij pisati u četvrtak u 18.30, svi u isto vrijeme.

Uz pozdrave,

Igor Kanižaj

Popis obavijesti