Jezik | Language: HRV ENG
Hrvatska politika: akteri i procesi
Šifra: 55444
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedrana Baričević
Izvođači: Vedrana Baričević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet Hrvatska politika: akteri i procesi zamišljen je kao "krovni" predmet za različite sadržaje iz područja hrvatske politike, a koji donose pregled istraživanja pojedinih političkih procesa u Hrvatskoj. Nakon obaveznog predmeta Politički sustav Hrvatske gdje su se studenti upoznali s temeljnim institucijama hrvatskog političkog sustava, HP:AP uvodi studente u kategorije i analitičke modele preuzete iz komparativne politologije i primijenjene na analizu političkih procesa i objašnjenje političkih događaja i fenomena u Hrvatskoj. Konkretne teme kojima se predmet bavi mijenjaju se od godine do godine, a moguće je i paralelno izvođenje nastave iz dviju ili više tema. Dok je cilj predavanja dati pregled osnovnih analitičkih kategorija komparativne politike vezanih za temu i izvornih istraživanja političkih procesa u Hrvatskoj, seminarska nastava okrenuta je studentskim prezentacijama tekstova i raspravama o pročitanoj literaturi, tako da je sva ispitna literatura prorađena u nastavi.

Od ak. god. 2014./2015., kolegij se bavi tematikom migracija, državljanstva i nacionalnog identiteta. Kolegij omogućava studentima stjecanje znanja o suvremenim politikama koje oblikuju obrasce članstva u političkoj zajednici. Uz pregled državljanskih i migracijskih politika u EU i Hrvatskoj, kolegij će se baviti suvremenim teorijama državljanstva i migracija te njihovom primjenom na europski i hrvatski kontekst. U okviru kolegija, studenti će steći poznavanje temeljnih pojmova državljanskih i migracijskih studija, opća znanja o suvremenim državljanskim i migracijskim politikama te posebice o politikama državljanstva i migracija relevantnima u europskom i hrvatskom kontekstu.
Literatura:
 1. Sekulić. Duško; Građanski i etnički identitet: Slučaj Hrvatske; Politička misao 2 (2000), str. 140-166
 2. Štiks, Igor; Uključeni, isključeni, pozvani: politike državljanstva u postsocijalističkoj Europi i Hrvatskoj; Politička misao 47(1) (2010), str. 77-100
 3. Mesić, Milan; Pojam nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanje: slučaj Hrvatske.; Politička misao 50 (4) (2013), str. 107-131
 4. Štiks, Igor; Laboratorij državljanstva: Koncepcije državljanstva u Jugoslaviji i postjugoslavenskim republikama. U: Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije, (ur.) Shaw, Jo i Igor Štiks; Clio, Beograd (2012), str. 35-70
 5. Koska, Viktor; Razumevanje režima državljanstva u okviru složenih trostrukih veza: Istraživanje slučaja Hrvatske. U: Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije, (ur.) Shaw, Jo i Igor Štiks.; Clio, Beograd (2012), str. 193-218
 6. Mesić, Milan; Međunarodne migracije: Tokovi i teorije; Societas, Zagreb (2003), str. 33-40; 94-113; 241-253
 7. Župarić-Iljić, Drago i Bara, Mario; Unutrašnje i vanjske migracije u Hrvatskoj: povijesni i suvremeni kontekst; u "Migracije i razvoj Hrvatske. Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju", ur. Puljiz V., J. Tica and D. Vidović; Hrvatska gospodarska komora, Zagreb (2014), str. 197-213
 8. Singer, Peter; Praktična etika; KruZak, Zagreb (2003), str. 188-200
 9. Šegvić, Saša; Šengenski režim upravljanja vanjskim granicama EU; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (1) (2011), str. 11-31
 10. Baričević, Vedrana; Europeizacija azilnih politika i izbjeglička prava: razvoj hrvatskog sustava azila i zaštita izbjeglica u Hrvatskoj". U: Stranci pred vratima Europe, ur. Milardović, Anđelko; Pan Liber, Zagreb (2014), str. 11-136
 11. Lapaš, Davorin; Međunarodnopravna zaštita izbjeglica; Hrvatski pravni centar, Zagreb (2008), str. 4-8; 14-17
 12. Čačić-Kumpes, Jadranka; Politike reguliranja kulturne i etničke različitosti: o pojmovima i njihovoj upotrebi; Migracijske i etničke teme 20 (2-3) (2004), str. 143-159
2. semestar
Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 13. 4. 2020. u 19:16
Uređeno: 15. 4. 2020. u 11:10
Vedrana Baričević

Dragi svi,

na intranetu je tablica s bodovima iz prva dva podneska. Ako netko nije dobio bodove i komentare iz drugog podneska (a poslao je do 5.4.), molim da mi se javi na baricevic.seminar@gmail.com. Oni koji su poslali kasnije, molim da malo pričekaju jer idem po datumima.

Usto, u tablici ćete vidjeti novu kategoriju dodatnih bodova (kolone desno). To su bodovi koje dajem za korištenje dodatnih izvora literature u podnesku (dodani su mimo bodova iz podnesaka). Broj bodova ovisi o broju korištenih jedinica i tipu izvora (najviši bodovi akademski članci; pa stručni; zatim medijski tekstovi - značajnija upotreba).

Smatram da je izuzetno važno da što više čitate i naučite inkorporirati tekstove/informacije/podatke u svoje radove. Vaši radovi (i vaše akademsko promišljanje) se razvijaju ovisno o tome koliko čitate. Zato sam to odlučila nagraditi dodatnim bodovima. Jasno vam je odmah da kvaliteta podneska ovisi i o broju jedinica literature koju pročitate, odnosno podacima koje koristite (empirijskim i dr.), tako da je ovo svojevrsna dvostruka nagrada. No vjerujem da je važna s obzirom da studiranje bez puno čitanja nema puno smisla.

S obzirom na to, vidjet ćete da podneske možete izraditi i tako da većim zahvatom u širu literaturu/dr. izvore podataka povisite svoj broj bodova. U tom slučaju, nećete morati napisati toliki broj podnesaka, odnosno možete ranije biti gotovi. To je i sustav na koji ćemo vjerojatno moći prijeći idućih tjedana, kad vidim da je većina vas savladala ove osnove postavljanja temelja za akademsku raspravu. No molim vas, kad uzimate dodatne tekstove, pazite da ih kvalitetno ugradite u svoj podnesak. Nije dostatno napisati dodatni izvor u popis literature ako se ne vidi da je on u dostatnoj mjeri korišten (jedna-dvije reference na dodatni rad nisu naravno dovoljne za ekstra bodove; moram moći vidjeti da ste to detaljno proučili i dobro upotrijebili). Usto, korištenje dodatne literature ne smije (puno značajnije) povećati vaš sažetak (kvantitativno). Nove jedinice literature ugrađuju se sažeto kao i sam osnovni tekst. To znači da ne dajete direktne sažetke radova, nego inkorporirate radove u svoj tekst prema temi kojom se bavite (vidjet ćete, recimo primjer podneska pod slovom "Z" ili "U", kad ih objavim).

Također, u folderu s primjerima podnesaka objavila sam vam još niz podnesaka s komentarima. S obzirom da je sad primjera jako puno, u istom folderu imate dokument s kratkim opisom svih podnesaka A-Z. Naslov je "Opisi i sažeci podnesaka prema tipu nedostatka i prednosti" i stoji u folderu ovogodišnjih primjera podnesaka. To je svojevrstan sažetak za svaki primjer podneska koji vam omogućava da vidite koji su tipovi nedostataka/prednosti zastupljeni u pojedinim podnescima, pa ih prema tome i proučite. Netko će npr. imati veći problem s postavljanjem početnog (originalnog) pitanja/teze; netko drugi s razradom argumenata; netko treći s navođenjem izvora, itd. Prema opisu podnesaka u tom dokumentu (a i u odnosu na komentare koje ste dobili na svoj podnesak), možete vidjeti koji su vam primjeri zanimljivi za proučiti.

Vezano usto, moram moliti sve vas, i posebno one kojima je broj bodova iz podnesaka manji od 5, da što detaljnije proučite primjere podnesaka na intranetu, a u kojima prema sažetku vidite da imaju naznačene slične probleme s kojima ste se vi sami susreli. Obratite, naravno, pažnju na moje komentare sa strane i na dnu teksta. U najvećem broju slučajeva, postoje tipični nedostaci u podnescima pa svatko može učiti iz tuđeg primjera. Kako vrijeme ide dalje, morat ću biti manje detaljna u komentarima kako bih uspijevala pregledati sve vaše radove.

Eto, toliko zasada.

Svima se zahvaljujem na trudu, razumijevanju i strpljenju! Nadam se da uspijevate pratiti ovaj semestar bez većih poteškoća. Uskoro ćemo i naš rad nešto pojednostaviti (prema gore navedenom, smanjenjem broja podnesaka uz korištenje više jedinica literature u jednom podnesku).

Ostajte svi dobro i zdravo!

Vedrana

Popis obavijesti