Jezik | Language: HRV ENG
Hrvatski kao medijski jezik
Šifra: 55446
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Žanić
doc. dr. sc. Boris Beck
Izvođači: Boris Beck - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
 1. Ivo Žanić; Jezična republika. Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba; Naklada Jesenski i Turk - Zagreb (2016), str. 11-787, 367-387, 393-418
 2. Damir Kalogjera: Nezaobilaznost normi (norma) i kritika norme; L. Badurina - B. Pritchard - D. Stolac (ur): Jezična norma i varijeteti.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2000), str. 241-251
 3. Renata Geld: Što je turbo u hrvatskom; D. Stolac - N. Ivanetić - B. Pritchard (ur) Jezik u društvenoj interakciji.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Rijeka (2005), str. 177-184
 4. Stjepan Babić: O postanku sufiksa -čuga; Senjski zbornik; Gradski muzej Senj (1991), str. 18/ 1-4
 5. Karlo Budor: Udvostručena množina i patvorena jednina: pleonastički imenički sufiks -os(i) u nekim hrvatskim posuđenicama; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF u Zagrebu (1993), str. 35/ 41-47
 6. Krešimir Bagić: Figurativnost reklamnoga diskurza; http://www.hrvatskiplus.org; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 43-52
 7. A. Gjuran-Coha - Lj. Pavlović: Elementi reklamne retorike u hrvatskim reklamnim porukama; Fluminensia; Filozofski fakultet Rijeka (2009), str. 1/ 41-54
 8. Ivo Žanić; Hrvatski na uvjetnoj slobodi.; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2007), str. 208-215, 219-233, 333-343
 9. Sue Wright; Jezična politika i jezično planiranje.; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2010), str. 155-178
 10. Anja Nikolić-Hoyt: Englesko-hrvatski jezično-kulturni dodiri; D. Stolac - N. Ivanetić - B. Pritchard (ur) Jezik u društvenoj interakciji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2005), str. 353-358
 11. Anđel Starčević: Imenice kao atributi - nove strukture u hrvatskom jeziku; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 645-656
 12. M. Turk - M. Opašić: Supostavna raščlamba frazema; Fluminensia; Filozofski fakultet Rijeka (2008), str. 1/ 19-31
 13. M. Žic Fuchs - N.Tuđman Vuković: Pričati: novi lik u priči o glagolima govorenja; Filologija; HAZU, Zagreb (2000), str. 141-149
 14. Vesna Muhvić-Dimanovski.; Neologizmi. Problemi teorije i primjene; FF Press, Zagreb (2005), str. 1-9, 53-55, 97-109
 15. Vesna Muhvić-Dimanovski: Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF u Zagrebu (2001), str. 51-52/ 191-202
 16. Tamara Turza-Bogdan: Jesu li nepoznate riječi uistinu nepoznate?; J. Granić (ur): Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2005), str. 767-774
 17. William Labov: Društvene okolnosti lingvističke promjene; Argumenti, 4/ 1980: 116-122.; Marksistički centar Rijeka (1980), str. 4/ 116-122
 18. Barbara Kryzan-Stanojević: Pogreška, jezična inovacija i norma; L. Badurina - B. Pritchard - D. Stolac (ur): Jezična norma i varijeteti.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (2000), str. 275-283
 19. Ivo Žanić: Purgerinjosi, tovarinjosi i leginjice - tvorbene inovacije u hrvatskim vernakularima; M. Brdar i dr. (ur) Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Osijek (2010), str. 155-164
 20. Ranko Bugarski; Žargon. Lingvistička studija; Biblioteka XXvek, Beograd (2003), str. 17-39 + 121-147; izd. 2006: 43-68 + 189-236
 21. Barbara Štebih Golub: Okazionalizmi u hrvatskom publicističkom stilu; B. Ćorić - R. Dragičević (ur) Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima; Filološki fakultet - Beograd (2012), str. 419-437
 22. A. Skelin Horvat - V. Muhvić Dimanovski: Danas jesmo - sutra nismo: prilog problematiziranju hapaksa u hrvatskome jeziku; D. Stolac (ur) Riječki filološki dani 9; Filozofski fakultet - Rijeka (2014), str. 471-480
 23. Krešimir Bagić: Stopljenica: riječ, figura, kultura; http://www.stilistika.org/bagic; A. Ryznar (ur) Svijet stila, stanja stilistike; Filozofski fakultet - Zagreb (2015), str. nepaginirana e-knjiga
 24. Ivan Marković: Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Zagreb (2009), str. 35/ 217-241
 25. Ivan Marković: Od Oca do Ćaće - 150 godina hrvatskih stopljenica (predgovor); http://www.stilistika.org/od-oca-do-cace; I. Marković - I. Klindić - I. Borković: Hrvatski rječnik stopljenica; Filozofski fakultet - Zagreb (2016), str. nepaginirana e-knjiga
 26. Vesna Muhvić-Dimanovski: Super- kao element hibridnih složenica; Radovi Zavoda za slavensku filogiju; Filozofski fakultet - Zagreb (1992), str. 161-169
 27. Marijana Horvat - Barbara Štebih Golub: Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb (2010), str. 1/ 1-21
 28. S. Bosnić - I. Galunić - P. Šerbeđija: Slogani su slogani: sve su ostalo samo reklame!; V. Rišner (ur) Jezik medija nekada i sada; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2016), str. 116-127
 29. Sanda Lucija Udier: O jeziku reklame; J. Granić (ur) Jezik i mediji; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 711-721
 30. Kristian Lewis - Barbara Štebih Golub: Tvorba riječi i reklamni diskurs; Rasprave IHJJ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Zagreb (2014), str. 133-147
 31. Nikola Košćak: Grafostilistika i politika; www.stilistika.org/koscak; A. Ryznar (ur): Svijet stila, stanja stilistike; Filozofski fakultet - Zagreb (2015), str. nepaginirana e-knjiga
 32. Marija Turk: Razumljivost i stilske značajke kalkova; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2003), str. 9-24
Preporučena literatura:
 1. Jagoda Granić, ur.; Jezik i mediji. Jedan jezik: više svjetova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. po dogovoru
 2. Barbara Kryzan-Stanojević, ur. i drugi; Lice i naličje jezične globalizacije; Srednja Europa - Zagreb (2009), str. po dogovoru
 3. Barbara Kryzan-Stanojević, ur. i drugi; Inovacije u slavenskim jezicima; Srednja Europa - Zagreb (2011), str. po dogovoru
 4. Barbara Kryzan-Stanojević, ur. i drugi; Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata; Srednja Europa - Zagreb (2013), str. po dogovoru
 5. Barbara Kryzan-Stanojević, ur. i drugi; Jezična politika: između norme i jezičnog liberalizma; Srednja Europa - Zagreb (2016), str. po dogovoru
 6. Marija Turk; Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2013), str. po dogovoru
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 18. 5. 2020. u 19:03
Ivo Žanić

Poštovani kolege i kolegice,

jedna je studentica danas postavila pitanje opće važnosti, naime hoće li biti kakva predroka. Kako planiram ono što je jedino moguće do daljega, dakle individualni usmeni ispit online (Skype ili Zoom), mislio sam ionako s tim početi već prvih dana lipnja. To ćemo precizirati kad postavim još ova dva susreta, pa onda sve skupa prokomentiramo.

No, opća ideja je da svaki dan mogu obaviti nekoliko ispita, 5, 6, ne znam koliko bi moglo trajati, možda pola sata do 40 minuta svaki, pa se ocjena čuva i upisuje studentu u sustav na onaj službeni rok na koji se prijavi. Inače ne znam kako je moguće ispitati 60 ili 70 studenata na konkrektni datum službenog roka. Znači oko 1. lipnja počeli bismo sastavljati redoslijed kandidata, a vi već sada možete sebi planirati ugrubo, može mi se već sada javiti netko tko bi, recimo, htio polagati u utorak 3. lipnja u 9.30 sati i onda mu tada pošaljem e-poziv. Da se lijepo gledamo i ispitujemo. Načelno, možete računati na sve radne dane od 9.00 do 13 ili 14 sati. I nema predomišljanja ili neodaziva na poziv - to je kao neizlazak na ispit.

To je dakle moja ideja. Netko će biti prvi i onda vam prenijeti iskustva. Možda studentica koja postavlja životna i važna pitanja. Usput, predzadnji ću susret bitno skratiti a za zadnji ionako imate link za literaturu pa možete pogledati taj rad i prije nego pošaljem prezentaciju. 

Srdačno

Popis obavijesti