Jezik | Language: HRV ENG
Francuski jezik za politologe 2
Šifra: 55438
ECTS: 2.5
Nositelji: pred. dr. sc. Borka Lekaj Lubina
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Smatra se i očekuje da su studenti u dosadašnjem tijeku školovanja svladali osnove gramatike i vokabulara općeg stranog jezika u mjeri koja će im omogućiti proširenje znanja stranog jezika za posebne namjene vokabularom i sadržajima politologije i novinarstva.
U skladu s ovime, predavač se služi nastavnim materijalima koji svojim sadržajem i težinom predstavljaju nastavak, nadopunu i nadogradnju predznanju studenata (osim ako se osnuju početničke grupe). Radi se na sustavnom usvajanju važnijih gramatičkih struktura stranog jezika, osobito onih koje se učestalo javljaju u jeziku struke te uvježbavanju osnovnih jezičnih vještina, s posebnim naglaskom na pisani jezik, kako bi se studente osposobilo za samostalno služenje literaturom.
Literatura:
Preporučena literatura:
  1. Putanec, Valentin; Francusko-hrvatski rječnik,; Školska knjiga, Zagreb
  2. Batušić, Čubelić, Kovačec; Francusko-hrvatski rječnik; Mladost, Zagreb
  3. Becherelle; L Art de conjuger; Hatier
2. semestar
Strani jezik politologija 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Strani jezik politologija 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 30. 3. 2020. u 12:05
Borka Lekaj Lubina

Dragi studenti,

svakako se nadam da ćemo se u ovom semestru što skorije sresti i da ste svi dobro i zdravo. Do tada bih htjela olakšati i vama i sebi nastavu na daljinu.

Nakon razgovora s kolegama predavačima s FPZG-a i Prodekanicom Vilović odlučila sam u nastavi na daljinu upotrebljavati platformu Google Classroom za objavu materijala i komunikaciju s vama. Dakle, umjesto postojećeg Intraneta FPZG-a, koristila bih Google Classroom.

Za to je potrebno s vaše strane učiniti 3 koraka:

1) otvoriti Google račun na Googleovoj stranici, to je besplatno. Mnogi ga od vas već i imaju. Bitno je da završava s @gmail.com. Obično u desnom gornjem uglu google pretraživača stoji prijava ili registracija novog računa. Ako imate problema s otvaranjem računa, molim Vas da se javite ili meni ili nekom od kolega, stvarno je lagano.

2) ulogirati se u Google classroom i pridružiti se mom kolegiju Le francais 2, pristupni kod je: qzfwkxl

Google classroomu možete pristupiti opet kroz desni gornji dio Google pretraživača gdje vam nudi aplikacije (classroom se nalazi dolje, ne vidi se odmah!) ili pak naprosto upišite u pretraživač Classroom i  prijavite se u njega svojom adresom i upišite kod kad vas traži.

3) Kad ste se ulogirali, čeka vas moja poruka dobrodošlčice na koju samo molim odgovorite s bonjour (ili nečim po vašem izboru na francuskom:-) Tako ću znati tko je sve u razredu!

Ako imate kakvih pitanja, slobodno mi se obratite na e-mail borka.lekaj-lubina@fpzg. Ako je moguće, htjela bih da google classroom kolegij Le francais 2 pokrenemo u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana.

Merci!!!

Objavljeno: 30. 3. 2020. u 11:13
Borka Lekaj Lubina

Bonjour,

voici vos fautes typiques:

  1. Je préféré les journaux.
  2. Je écoute la radio.
  3. Mes réseaux sociaux préférés est instagram mes réseaux sociaux préférés est instagram.

Est-ce que vous savez les corriger? (Znate li ispraviti tipične greške iz gornjih triju rečenica?)

Javit ću se uskoro s jednom molbom!

Lp

BLL

Objavljeno: 24. 3. 2020. u 20:48
Borka Lekaj Lubina

Bonsoir,

J'espère que vous allez tous bien. Nadam se da ste svi dobro.

Vous n'avez pas eu des dégâts à cause du tremblement de terre? Niste imali štete uslijed potresa?

En tout cas, j'ai le nouveau devoir pour vous. U svakom slučaju, imam novu zadaću za vas.

Pouvez vous afficher SVP le document word 'Les Medias et moi' dans la mappe Predaja studentski radova?

Molim vas da u mapu Predaja studentskih radova koja se zove Les Medias et moi devoir učitate/uploadate vašu novu zadaću. U stvari, dokument Les Medias et moi u nastavnim materijalima koji je za zadaću smo već jednom radili na satu na način da ste po njemu ispitivali kolegu, ali sam ja taj dokument mrvicu izmijenila, pa vas ovaj puta molim da ispunite u wordu taj upitnik te ga uploadate u mapu Predaja studentskih radova. Dakle, da utipkate odgovore u word dokument. Rok je do četvrtka 26.3.2020. Ako imate problema s francuskim akcentima, pokušajte u wordu promijeniti jezik (na donjoj traci ili u review languages da bude francuski). Ako imate kakvih pitanja, molim Vas da mi se slobodno obratite mailom.

Bonne chance,

BLL

Objavljeno: 20. 3. 2020. u 09:44
Borka Lekaj Lubina

Ces derniers jours, le gouvernement a pris (poduzelo) de nouvelles mesures, encore plus fortes, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus Covid-19.

La France est désormais (od tada) au stade 3 de l’épidémie.

Cela veut dire (To znači) que le coronavirus Covid-19 circule dans la population, et fait de plus en plus de malades.

C’est pourquoi (Zato) le gouvernement veut limiter au maximum les déplacements (kretanja) et les contacts entre les habitants.

C'est quoi, le stade 3 de l'épidémie ?

Le stade 3 est l'étape la plus forte de l'épidémie. Il signifie que le coronavirus Covid-19 circule dans tout le pays, et on n’ arrive pas (ne uspijeva se) à isoler tous les malades.

Résultat : la maladie touche de plus en plus de monde.

Avant le week-end, on comptait (bilo je) environ 3 600 malades dans notre pays. Lundi 16 mars, ils étaient environ 6 600, presque deux fois plus.

Chacun doit rester chez soi

Pour limiter l'épidémie, le gouvernement avait déjà décidé (je već donijelo odluku o) la fermeture (zatvaranje) de toutes les écoles et des lieux (mjesta) qui accueillent du public, comme les monuments, les restaurants, les cinémas. Les chaises et les tables de ce restaurant ont été rangées (su pospremljene), en attendant (u očekivanju) la fin de l'épidémie.

Désormais, le président Emmanuel Macron demande aux Français de rester le plus possible chez eux (doma).

Les habitants du pays n'ont pas le droit de sortir, seulement pour acheter à manger, ou pour aller chez le docteur.

Même si c'est un peu triste de ne plus voir les copains (prijatelje), il faut remettre à plus tard (odgoditi) les goûters d'anniversaire (rođendanske proslave) et les fêtes de famille !

Tu en profiteras (Uživat ćeš u njim) quand l'épidémie sera passée, et que tout le monde sera (će biti) hors de danger (van opasnosti).

 

Objavljeno: 16. 3. 2020. u 14:36
Uređeno: 24. 3. 2020. u 20:47
Borka Lekaj Lubina

Dragi studenti,

studenti koji još nisu napravili i održali na satu ppt prezentaciju "Une Ville" molim da prouče moju ppt prezentaciju "Description d'Une ville" i da pripreme svoju prezentaciju. S obzirom na novonastalu situaciju, molila bih sve studente koji još nisu prezentirali na satu da imaju spremnu ppt prezentaciju o izabranom gradu za sljedeći put kad se vidimo. Dakle, kad se vidimo, imat ćemo sat posvećen svim neodržanim prezentacijama. Studenti koji su prezentaciju o gradu već imali na satu, ovaj korak mogu preskočiti.

BLL