Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej/Prezentacija 1

Esej/Prezentacija 1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132390

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar prof. dr. sc. Nebojša Blanuša - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar doc. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Seminar izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar doc. dr. sc. Mario Munta - Seminar izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar - Seminar doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar prof. dr. sc. Berto Šalaj - Seminar doc. dr. sc. Daniela Širinić - Seminar izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(Iz uputa za izradu akademskih radova)

LITERATURA:


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar:

Po dogovoru putem MS Teams


Obavijesti