Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Engleski jezik za novinare 1

Engleski jezik za novinare 1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55421

ECTS:

2.5

Nositelji:

v. pred. dr. sc. Saša Bjelobaba
pred. dr. sc. Borka Lekaj Lubina

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Auditorne vježbe 60

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Ciljevi su ovoga kolegija jezični napredak i poboljšanje ukupne jezične kompetencije studenta u govornoj i pisanoj produkciji kao samostalnog korisnika engleskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ), bez obzira na pojedinačnu razinu koju je student dosegao završetkom srednjoškolskog obrazovanja. Navedeno se postiže obradom tematskih sadržaja u obliku znanstveno-teorijskih tekstova s područja novinarstva, kao i korištenjem raznovrsnog autentičnog i aktualnog materijala iz različitih (pisanih i govornih) medija, didaktički prilagođenog upravo s ciljem razvijanja četiriju temeljnih jezičnih vještina (čitanje, slušanje, pisanje i govorenje) te usvajanja i proširivanja specifičnog profesionalnog vokabulara i morfosintaktičkih struktura za efikasno komuniciranje na engleskom jeziku kao jeziku struke na području novinarstva. Razvoj receptivnih jezičnih vještina (čitanja i slušanja) pruža instrumentarij za daljnje praćenje nastave engleskog jezika, olakšava korištenje stručne literature napisane na engleskom jeziku općenito, kao i razumijevanje usmenog diskursa s područja novinarstva. Nadalje, obveza održavanja usmenih prezentacija, sudjelovanje u diskusijama te rad na slobodnom pisanom izrazu o zadanoj temi trebali bi dovesti do iskustvenog razvijanja produktivnih jezičnih vještina (usmeno i pisano izražavanje) s ciljem osiguravanja temelja za daljnje aktivno sudjelovanje u nastavi na engleskom jeziku tijekom studija.

LITERATURA:

  1. Deborah Potter; Handbook of Independent Journalism; Orange Groove Books (2009), str. (object Object)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Strani jezik (novinari) 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Strani jezik (novinari) 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA


Obavijesti